Smiřice a Holohlavy


Vaše koníčky:

smiřičtí malíři
modely vrtulníků
fotografie Romana Andrýse
diorama holohlavské školy
stolní hra - Dračí poklad
výstava maket lodí ve Vysokém Mýtě 2011
auto Tatra T 603
pohádka pro děti Dračí poklad

Jiná témata:

zajímavé fotografie z roku 2019
foto z r. 2010 -  2010 -  2011 -  2012 -  2013 -  2014 -  2015
foto z r. 2016 -  2017 -  2018
smiřické jablko
zrušené smiřické kino Máj
benzinová stanice u fy. Malburg
zavádění elektřiny v Holohlavech
zavádění elektřiny ve Smiřicích
plány nepostaveného domu Františka Kryštofa
firma Jakub Bondy chtěla stavět ve Sm. továrnu
Smiřice na porcelánu
smiřičtí sprejeři
makrofotografie
vánoční přání
vánoční strom z Holohlav
Smiřice - novoročenky
Holohlavy - novoročenky
propagace Smiřic
létající aparáty nad našimi hlavami
minulá podoba stránek smirice.eu
Zpět na hlavní stránku


Dokumenty:

Průkazky a legitimace:
domobranecká legitimace a tiskopisy
dělnická průkazka ČSD z r. 1927
členská knížka pivovarského průmyslu
odborová knížka Jednoty kovoprůmyslového dělnictva
legitimace Církve československé
vojenská knížka
pracovní knížky - arbeitsbuch + kennkarte
rybářské lístky a rybář. člen. legitimace
hasičský průkaz

Listy:
podoby křestních a rodných listů
podoby oddacích listů
podoby úmrtních listů
domovské listy Smiřic a Holohlav
sokolské vysvědčení
vysvědčení našich škol
výuční listy lidí ze Smiřic a Holohlav
osvědčení o příslušnosti, potvrzení občan. a zachovalosti
předvolání a hlášení
tiskopisy pro pensijní a zdravotní pojištění z r. 1945
tiskopis Platební rozkaz z roku 1888
tiskopisy dražebních vyhlášek z Holohlav
žádost o osvobození od domovní daně smiř. školy
domovní daně
tiskopisy pojištění u banky Slavie
ministerské povýšení
pamětní křestní knížka

Jiné dokumenty:
směnky
uhelné listy a jiné uhelné dokumenty
vkladní knížky spořitelny Smiřice
přídělové lístky
pozvánky a oznámení 1868 - 1895
pozvánky a oznámení 1896 - 1900
pozvánky a oznámení 1901 - 1905
pozvánky a oznámení od roku 1906
pozvánky a oznámení z jiných míst

Národní souručenství
Akční výbory Vítězného února 1948