Holohlavy - legitimace Církve československé

Zpět na hlavní stránku

legitimace
Přední strana.

legitimace
Zadní strana legitimace z roku 1957. Desetikorunová známka je roku 1959. Za dokument děkuji p. Škvrnovi.
Citát pod známkou:
,,Říká-li kdo: ,Miluji Boha', ale nenávidí svého bratra, je lhář; neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl,
jak může milovati Boha, kterého neviděl ? ( I. Jan 4, 20. )

legitimace
Podoby členských známek z let 1959 - 1978

legitimace
Jiná podoba členské legitimace

legitimace
Známky z let 1975 - 1985. Razítko Rada starších církve československé v Holohlavech. předseda Sehnoutka Josef, farář Miroslav Buchan.