Smiřice - domovní daně

Děkuji majiteli za okopírováni. Jsou také použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku.daně
Výkaz přes veškeré c.k. daně a z nich vypadající obecní a místní školní přirážky, jež sl. ck. správa velkostatku Smiřice pro r. 1885 platiti má.
Kliknutím se obrázek zvětší.

daň
Vyrozumění z berního úřadu v Jaroměři, panu Františku Jakoubkovi,
o výši jeho domovní daně (3 K 40 hal) pro novou budovu číslo 188 ve Smiřicích. První strana tiskopisu.

daň
Druhá strana tiskopisu..

daň
Oříznutá třetí strana tiskopisu. Na vložené čtvrté straně je zrcadlově česko-německy: Číslo, C.k., Pan a Doručeno dne.
Na obecní úřad ve Smiřicích bylo podáno dne 3.února 1901.daň
Tiskopis pro činžovní daň z roku 1943. Smiřice čp. 132

daň
Druhá strana tiskopisu pro domovní daň.

daň
Razítko: Berní správa Dvůr Králové n./L. - Steueradministration Könighof a./E.