Smiřice - tiskopisy žádosti k osvobození od domovní daně z roku 1905

Zdroj Okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická škola byla postavena v roce 1895, 10 let byla budova čp. 206 asi osvobozena od daně.

C. K. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové 11/10 1905
Obecnímu úřadu ve Smiřicích !
   se žádostí, by v zastoupení c.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové n./L. v přítomnosti pana starosty a 3 členů obecního zastupitelstva provedl místní prohlídku stavby domu čp. 206 ve Smiřicích a na základě se sepsal místopis Q a protokol P. a tyto pak ode všech členů komise a majitele domu podepsati dal a do 8 dnů sem vrátil.
   Místopis Q budiž v souhlase se stavebním výkazem číslován a budtéž v něm veškeré ve stavení se nalézající místnosti od sklepa až po půdu v běžném pořadí uvedeny.
   Za obydlené místnosti dlužno považovati veškeré místnosti ve kterých se skutečně bydlí, aneb ve kterých se skutečně bydleti může.
   K obývání spůsobilá kuchyně budiž jako kuchyňský pokoj označena.
   Oproti vrácení do 5. dnů.
   C.k. správce úřadu: Witak


domovni daň
Místopis domu obcí Smiřice co škola náležejícího, nově postaveného, čís. pop. 206 ve Smiřicích.
(příloha ku protokolu komise odbývané dne 16. října 1905)
Kdy uživatelnost počala: 1.září 1905.

domovni daň
Druhá strana tiskopisu nahoře.
Podepsali se členové obecního výboru Veselovský Eduard, Vognar Jan, Mahler Adolf a starosta Hojný.

domovni daň
Protokol komise byl sepsán 16.10.1905 za příčinou permanentního osvobození od daně.

domovni daň
IV. Povolení k obývání budovy se dne 1/10.1895 ... udělilo... na základě kolaudačního ptotokolu komise.

domovni daň
VIII. Podmínky rozhodující osvobození od daně se dle zákona ze dne 25. března 1880 říš. zák. čís. 39 zjistily:
a) jen ohledně oddělení čís. 1 - 31. místopisu co obecná škola.

domovni daň
X. Poznamenání: b) nebude pronajmuta anto pro všechny časy co škola k účelům školským bezplatně věnována jest.

domovni daň
XII. Budova tato slouží od počátku pro všechny časy co obecná škola k účelům školským
kteréžto budovy dle stávajících zákonů permanentní osvobození od daně domovní a činžovní požívají.