Smiřice - jmenování ,,vrchní adjunkt státních drah"

adjunkt = úřednický pomocník

Zpět na hlavní stránku

Jmenovaní
Protlačená ministerská hlavička je zvýrazněná.Vojtěch Pikna

  Paní Jarka Černá, které děkuji za dokument a fotografii svého tatínka Vojtěcha ( *10. listopadu 1899 ), píše:
  ...,,přípis, kterým byl můj tatínek v roce 1934 zařazen do vyššího platového stupně - to sloužil na stanici Smiřice. Pak byl přeložen do Jaroměře, kde prošel různými funkcemi - až v šedesátých letech byl ,,odejit" z funkce přednosty stanice."Přepis dokumentu nahoře:

V Praze dne 8. září 1934

Pan Vojtěch Pikna

adjunkt státních drah u staničního úřadu ve Smiřicích.

  Propůjčuji Vám dnem 1. července 1934 služební místo 6. platové stupnice v osobním stavu provozních a administrativních úředníků československých státních drah s úředním titulem „vrchní adjunkt státních drah“.
  Váš služební plat bude stanoven podle § 15 vládního nařízení ze dne 5. března 1927, číslo 15 Sb. z. a n. Vaším ředitelstvím státních drah.
  Ministr železnic podpis Rudolf Bechyně

Rudolf Bechyně