Pamětní křestní knížka

Dokument mi nechal okopírovat Z. Vorel. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku.

pamětní knížka
Desky pamětního listu s textem ,,Důvěřuj v boha".
Knížečka má velikost malého zápisníku.

pamětní knížka
První stránka vloženého listu:
,,Upomínka na svatý křest.
A ejhle ! Nebesa se nad ním otevřela a jeden hlas pravil: Toť jest můj milý syn, na kterém se mi zalíbilo.

pamětní knížka
,,Ó Pane, jenž přítel dítek jsi, jenž voláš maličké k sobě, uchovej nouze a bolesti nevinné toto robě.
Veď vždy jej Tvou velkou milosti ku lásce, pravdě a míru ku věčné Tvoji jasnosti. Uděl mu zdraví i sílu !"
Svému milému křtěnci věnuje Josef Vorel v listopadu 1921.pamětní lístek
Jiný památný lístek: ,,Upomínka na Svatý křest."
svému vnukovi věnoval dědeček Václav Jirousek