Domovské listy Smiřic a Holohlav

Zpět na hlavní stránku

Domovský list je doklad, dosvědčující domovské právo k určité obci. Domovské právo je právo na
nerušený pobyt v dané obci, na důchodové nebo chudinské zaopatření. Člověk toto právo získával
povětšinou dědičně v obci, kde se narodil, ale mohlo dojít i k nabytí domovského práva jinými cestami,
např. zažádáním v obci, kde člověk trvale bydlel.

List domovský
Domovský list šestnáctiletého obchodního příručího Oldřicha Lefnara z roku 1896.
Podepsaný je radní Jan Juliš a purkmistr Hojný. Razítko Krajinské město Smiřice.
Dokument mám okopírovaný od pana Martina Sládka.


List domovský
List domovský učitelky Heleny Kudrnáčové ze dne 22.7.1929
Dokument mám okopírovaný od pana Romana Andrýse.


List domovský
Domovský list dělníka Josefa Zvěřiny, narozeného 20. dubna 1885 v obci Horní Jelení.
Datovaný je 14. listopadu 1939 s podpisy starosty Antonína Krejčího, radního Václava Andrýse a číslem 64.
Původně zde byl vystaven list ze stejného data s číslem 65, pro Josefa Hlavu *12. března 1879 z Holohlav.
Za dokumenty děkuji p. Zvěřinovi a p. Sokolovské z Holohlav.List domovský
List domovský - Ludmila Kozová ze dne 1.10.1934
Od St. Volocké.
List domovský
Protektorát Čechy a Morava - Libuše Karlová 14.11.1939
Od Otakara Karla.


List domovský List domovský
Válečná verze smiřického domovského listu od p. L. Reichové. + Obal domovského listu.List domovský
Heimatschein - Domovský list ze dne 13 února 1942.
Josef Zvěřina *1920 má v této obci právo domovské po otci jehož nabyl, dnem narození. Za dokument děkuji p. Zvěřinovi.
Podpisy starosty Antonína Krejčího, radního Václava Andrýse a číslo 5.List domovský
Heimatschein - Domovský list ze dne 9.května 1942.

Zdeňka Pfeifrová narozená *1919 ve Světí, získala domovské právo v obci Holohlavy provdáním.

*) Důvody nabývací (pobytu):
1. Zrození (po otci - matce). 2. Usnesení obec. zastupitelstva (datum a číslo). 3. Propůjčení definit. místa služebního při veřejném úřadu (datum a číslo dekretu). 4.Provdání za příslušníka obce (jméno a příjmení)
Podepsaní: starosta Jan Tuček a radní František Jelínek.
Za tento dokument děkuji Haně Musilové.
List domovský
Heimatschein - Domovský list ze dne 5.9.1944

Václav Pfeifer zámečník *1914 v Holohlavech, získal domovské právo v obci Holohlavy po otci.
Za tento dokument děkuji Haně Musilové.List domovský
Vnitřní dvoustrana poválečného domovského listu paní Fišmistrové.
Předseda národního výboru byl Josef Kutil. Dokument je okopírovaný od p. Matyáše.

List domovský List domovský
Desky do kterého se list vkládal, jsou ze silnějšího papíru. Potištěná je jen přední strana.
Na rubu jedné strany domovského listu je tento potisk.Tiskopisy

Všeobecný oznamovatel nakladatelství Theodora Venty v Lounech,
zaslaný obecnímu úřadu vychází každých 14 dní. Toto je číslo II. třetího ročníku.

List domovský
Vyhovění či nevyhovění žádosti o právo domovské v obci zdejší.

List domovský
Theodor Venta, parostrojní knihtiskárna a nakladatelství v Lounech