Domovské listy Smiřic a Holohlav

Zpět na hlavní stránku

Domovský list je doklad, dosvědčující domovské právo k určité obci. Domovské právo je právo na
nerušený pobyt v dané obci, na důchodové nebo chudinské zaopatření. Člověk toto právo získával
povětšinou dědičně v obci, kde se narodil, ale mohlo dojít i k nabytí domovského práva jinými cestami,
např. zažádáním v obci, kde člověk trvale bydlel.

List domovský
Domovský list šestnáctiletého obchodního příručího Oldřicha Lefnara z roku 1896.
Podepsaný je radní Jan Juliš a purkmistr Hojný. Razítko Krajinské město Smiřice.
Dokument mám okopírovaný od pana Martina Sládka.


List domovský
List domovský učitelky Heleny Kudrnáčové ze dne 22.7.1929
Dokument mám okopírovaný od pana Romana Andrýse.


List domovský
Domovský list Josefa Hlavy z Holohlav, podepsaný dne 14. listopadu 1939.
Dokument mi nechala okopírovat p. Sokolovská z Holohlav.List domovský List domovský
Válečná verze domovského listu od p. L. Reichové. + Obal domovského listu.List domovský
Heimatschein - Domovský list ze dne 9.května 1942.

Zdeňka Pfeifrová narozená *1919 ve Světí, získala domovské právo v obci Holohlavy provdáním.

*) Důvody nabývací (pobytu):
1. Zrození (po otci - matce). 2. Usnesení obec. zastupitelstva (datum a číslo). 3. Propůjčení definit. místa služebního při veřejném úřadu (datum a číslo dekretu). 4.Provdání za příslušníka obce (jméno a příjmení)
Podepsaní: starosta Jan Tuček a radní František Jelínek.
Za tento dokument děkuji Haně Musilové.
List domovský
Heimatschein - Domovský list ze dne 5.9.1944

Václav Pfeifer zámečník *1914 v Holohlavech, získal domovské právo v obci Holohlavy po otci.
Za tento dokument děkuji Haně Musilové.
List domovský
Vnitřní dvoustrana poválečného domovského listu paní Fišmistrové.
Předseda národního výboru byl Josef Kutil. Dokument je okopírovaný od p. Matyáše.

List domovský List domovský
Desky do kterého se list vkládal, jsou ze silnějšího papíru. Potištěná je jen přední strana.
Na rubu jedné strany domovského listu je tento potisk.Tiskopisy

Všeobecný oznamovatel nakladatelství Theodora Venty v Lounech,
zaslaný obecnímu úřadu vychází každých 14 dní. Toto je číslo II. třetího ročníku.

List domovský
Vyhovění či nevyhovění žádosti o právo domovské v obci zdejší.

List domovský
Theodor Venta, parostrojní knihtiskárna a nakladatelství v Lounech