Smiřice a Holohlavy

osvědčení o příslušnosti, vysvědčení zachovalosti a potvrzení občanství

Všem zmíněným lidem děkuji.

Zpět na hlavní stránkudokumenty

Osvědčení o protektorátní příslušnosti

Hana Stránská jej potřebovala ke sňatku.
Datum 28.4.1945

Za dokument děkuji Petře Štefánkové roz. Suchánkové.dokumenty

Vysvědčení zachovalosti


Městský úřad ve Smiřicích potvrzuje, že

Karlová Libuše

narozená 3.11.1918 ve Smiřicích
povolání zubní technička, svobodná
bytem ve Smiřicích č. 79
nebyla podle zdejších záznamů dosud soudně trestána a je tudíž zachovalá.

Městský úřad ve Smiřicích dne 17. srpna 1946
podpis Josef Kutík

Od Otakara Karla.


dokumenty místní národní výbor v Holohlavech
Číslo jedn. 18./49. Polit. okres Jaroměř

Vysvědčení zachovalosti

Úřad místního národního výboru potvrzuje, že

Ladislav Rohlena

Holohlavy čp. 86
dosud se choval vždy bezúhoně a nebyl ani policejně trestán ani vyšetřován.
Toto osvědčení se vydává ( k účelu ) - k úřednímu jednání
V Holohlavech dne 7. března 1949
Předseda místního národního výboru Chlupatý
Dokument mám okopírovaný od p. Lídy Hrubédokumenty Okresní národní výbor v Jaroměři
Zn.: R-I-296/50
Ladislav Rohlena , zedník

jest občanem Československé republiky,

Totéž platí o jeho manželce Anně roz. Nuhlové
a o nezletilých dětech Marii, Ladislavu, Květoslavě
Toto osvědčení platí 10 let ode dne jeho vystavení.
V Jaroměři dne 12. června 1950
Dokument mám okopírovaný od p. Lídy Hrubé