Holohlavy - podoby oddacích listů

Zpět na hlavní stránku.

Oddací list
Oddací list vydaný v roce 1938 v Holohlavech
Oddáni byli: Václav Pfeifer z Holohlav č. 77 a Zděňka Fišerová ze Smiřic č. 176.
Ženichovy rodiče: zemřelý Václav Pfeifer, zedník v Holohlavech č. 18 a Anna, rodem Pácaltová z Holohlav č. 18.
Nevěsty: František Fišera, dělník ve Světí č. 50 a Anna, rodem Havrdová z Lípy.
Svědkové: Karel Schneider, kotlář ve Smiřicích č. 176 a Ladislav Pfeifer, puškař v Černožicích č. 11.
Oddával Josef Pecina. Za dokument děkuji Haně Musilové.

Oddavkový list
Oddavkový list - Trauungsschein vydal Farní úřad v Zábrdovicích 22. března 1939.
Ženich: František Beck *4.11.1818, narozený ve Smiřicích, syn Josefa Becka a Františky Jandové
nevěsta: Marie Skacelova *4.8.1821, Brno, dcera Floriana Skacela a Anny Ehrmannové.
Dokument mi poslal Vítězslav Kubík. Děkuji.

Oddací list
Oddací list vydaný v roce 1949 v Polné.

Oddací list
Oddací list vydaný v roce 1950 ve Smiřicích. Václav Andrýs a Zdeňka Macháčková oba z Holohlav uzavřeli sňatek v roce 1914.Oddací list Oddací list
Přední strana mého oddacího listu vydaného v roce 1977
Vlevo je zobrazena vnitřní dvoustrana oddacího listu.