Tiskopisy ze smiřické pošty a nádraží

Telegrafní úřad byl původně na smiřickém nádraží.
Děkuji majiteli za možnost okopírování.

Zpět na hlavní stránkupošta Smiřice
Recepisse - podací lístek z roku 1841.

pošta Smiřice
Na jinak čisté druhé straně horního lístku je toto razítko.

pošta Smiřice
15.2.1870

pošta Smiřice
Přední strana podacího lístku na telegram ze dne 11.7.1873 ve 2 hodiny 45 minut.

pošta Smiřice
Zadní strana podacího lístku nahoře.

pošta Smiřice
Poštovní podací lístek z roku 1874, podobný jako nahoře - německá strana.
(druhá strana je v češtině, je podobná té nahoře, není popsaná)

pošta Smiřice
Poštovní podací listek z roku 1870 - česká strana
(druhá strana byla v němčině, podobná té dole, není popsaná).

pošta Smiřice
Podací listek na psaní C.K. okr. školní radě ve Dvoře Králové ze dne 26.9.1879.

pošta Smiřice
Podací lístek ze dne 20.10.1876.

pošta Smiřice
Podací listek na poštovní poukázku ze dne 30.4.1876.

pošta Smiřice
Podací lístek z roku 1881.

pošta Smiřice
Podací lístek ze dne 6.8.1881(2), na doporučené psaní panu Liebiegovi do Vídně.

pošta Smiřice
Podací lístek na bednu obrazů poslaných ze Smiřic do Prahy 8.4.1887

pošta Smiřice
Zpáteční lístek.
Že jsem rekomandované psaní c. k. poštovnímu úřadu v Smiřicích dne 19ho Srpna 1886 podané s nápisem:
Pán Ferdinand Pšorn Nechanicích dnes v skutku obdržel, stvrzuji vlastním podpisem

pošta Smiřice
List podavací na rekomandovanou zásilku 7.7.1894.

pošta Smiřice
List podavací 18.7.1894.

pošta Smiřice pošta Smiřice
Ústřižek podacího lístku, podepsaného Jan Frič inženýr v Hradci Králové, ze října asi roku 1898.
Zajímavá je poznámka: Vypůjčená mapa obce Hubiles k cíli zhotovení nákresu odstouplých dílců pozemku pro cestu ,,Hatěmi".
Cesta Hatěmi snad vedla ke Smiřicím.

pošta Smiřice

pošta Smiřice

pošta Smiřice

pošta Smiřice
Pan Andrejsek, stavitel a předseda pěvecko ochotnického spolku Hanka, dostal 5 kusů obleků. Odesláno z Prahy 17.3.1903.

pošta Smiřice pošta Smiřice
Přijímací list na rychlozboží - obleky. + Druhá strana s poučením (Návěšti), detailem razítka z první strany je zakrytý text v němčině.

pošta Smiřice

pošta Smiřice
Frachtbrief (nákladní líst) ze dne 12.10.1875
Pečeť Ludwig Kottal, Rothenthurmstrasse 29

pošta Smiřice
Nákladní líst pro tiskopisy na adresu Pan Niewelt lékárník blahorodý. Smiřice
Odesílatel Theodor Böhm Nové Město n. M.
NB. 1. Blankety nákladních listů prodávají se na každé poště a u každého prodavače známek listovních za 6 krejcarů
2. Blankety, které se zkazí, než se jich na poště užije, mohou se za krejcar za nové vyměniti.

pošta Smiřice
Nákladní list z roku 1879.


pošta Smiřice
Nákladní list pro Slavnou městskou radu ve Smiřicích. Níže podepsaná posílá c.k. povoznou poštou.
Kněhtiskárna Dra. Ed. Grégra, Růžová ulice č. 1416-II, Praha

pošta Smiřice
Návěští a potvrzení ze dne 26.11.1890.

pošta Smiřice
Nákladní list k věcem, za které má pošta něco vybrati, ze dne 22.1.1876 (první strana, druhá je dole)

pošta Smiřice
Výběrní list (druhá strana, první je nahoře)

pošta Smiřice
Aufgabs - Recepisse Recepis podavací ze dne 3.3.1878 o 9 hodině 50 minutě.
Potvrzení o podání telegramu. Razítko C. K. telegrafní stanice Smiřice.

pošta Smiřice
Aufgabs - Recepisse Recepis podavací - zadní strana lístku nahoře.

pošta Smiřice
Předtištěná poštovní peněžní poukázka pro Národní Jednota Severočeská v Praze
Strvrzenka - Složenka - Súčtovanka, dole ve datum tisku 1913.

pošta Smiřice
Zadní strana poukázky nahoře.

pošta Smiřice
Mezinárodní poštovní poukázka
Karel Češka chtěl odeslat 30 dinárů do Záhřebu v Jugoslávii.

pošta Smiřice
Mezinárodní poštovní poukázka - zadní strana.

pošta Smiřice
Paketkarte - Poštovní průvodka, vlevo dole je datum tisku 1944.

pošta Smiřice
Paketkarte - Poštovní průvodka - zadní strana průvodky nahoře.

pošta Smiřice pošta Smiřice
Sběratel si udělal poznámku, že razítko pochází z roku 1851. Detail novinové známky z obr. dole. - je pootočená.

pošta Smiřice
Noviny Der Bazar z roku 1875. Vlevo dole je nalepená novinová známka.

pošta Smiřice
Telegram z Kostnice od p. Nitsche 31.12.1889.

pošta Smiřice
Telegram z C.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové n. L. dne 17. června 1907.
Stavební komise firmy Jakub Bondy z České Skalice se konala jindy, ale ani továrna, skladiště a dům nebyly postaveny.