Smiřice a Holohlavy - tiskopisy pojištění banky Slavie

Dokumenty se nacházejí v Státním okresním archivu v Hradci Králové. Za další děkuji Jar. Merklovi

Zpět na hlavní stránku.požární pojištění
Pěvecká jednota Hanka ve Smiřicích si nechala pojistit od 7.7.1880 piano a hudebniny proti požáru na 400 zlatých. Poslední strana dvojlistu

požární pojištění
Výtah ze stanov banky ,,Slavie". První strana - dvojlist se otvírá zleva doprava.

požární pojištění
Druhá strana

požární pojištění
Třetí strana.

požární pojištění
Potvrzení o změně uložení do čísla popisného 52 ze dne 16.7.1887

požární pojištění
Obnovení pojistky ze dne 20.září 1889.

požární pojištění
Pojistka proti škodám z ohně.
První český c.k. priv. ústav ku vzáj. pojištění proti škodám z ohně a krupobití v Praze. Jednatelství v Smiřicích. Pan Andrejsek. 7. července 1905

požární pojištění
Potvrzení přilepené na smlouvě nahoře. Jednatelství v Smiřicích.

požární pojištění
Pojistka proti škodám z ohně.
První český c.k. priv. ústav ku vzáj. pojištění proti škodám z ohně a krupobití v Praze.
Pojistka na 5 let od 13. ledna 1906 do 13 ledna 1911 Ve stavení čp. 94; pod taškami. Na 500 korun za divadelní dekorace uložené ve skladišti.

požární pojištění
Dodatek pojištění nahoře.
... dekorace, divadelní nalézají se po dobu zkoušek a různých produkcí v divadelním sále (jevišti), po produkcích jsou, složeny jsou ve skladištích.

požární pojištění
Pojistka ze dne 30. června 1911 na 5 let. Zástupce: Valášková - Pollová
Jeviště jest při zkouškách a při představení v sále, jinak uschováno jest v kolně, kteráž za účelem tím v zahradě domu čp. 94 vystavěna byla.

požární pojištění požární pojištění požární pojištění
Další strany tiskopisu nahoře.

požární pojištění
Obnovovací pojistka proti škodám z ohně ze dne 13.1.1912
C.K. Priv. První česká vzájemná pojišťovna v PrrazeDokumenty od Jaroslava Merkla.

životní pojištění
Dodatek k životnímu pojištění pro Josefa Merkla

životní pojištění
Druhá strana dokumentu nahoře.

životní pojištění
Další dodatek k životnímu pojištění pro Josefa Merkla

životní pojištění
Rozpočet ročních prémií.
Text razítka vpravo: Přirážka za dvojnásobnou výplatu pojištěného kapitálu v případě úmrtí
následkem úrazu činí Kč 43.75 ročně a není v uvedeném pojistném zahrnuta.

životní pojištění
Dodatek k životní pojistce pro Lubomíra Merkla, syna Josefa, vztahující se na dobu 2. světové války.

životní pojištění
Rozpočet ročních prémií pro Lubomíra Merkla.