Smiřice a Holohlavy - Platební rozkaz

Zpět na hlavní stránku.poplatek
Platební rozkaz. Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Vyměřuje se poplatek z nedostatečně kolkované žádosti podané dne 28/12 1887 ...
u c.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové v příčině povolení k odbývání zábavy v den 31/12 1887
panu J. Andrejskovi a Janu Vognarovi v zastoupení pěvecké jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích.
Poplatek krácený 50 kr a zmírněně zvýšený 50 kr. Úhrnem jeden zlatý r. m.

poplatek
Druhá strana tiskopisu .
Od cís. král. berního úřadu v Jaroměři dne 23. února 1888.poplatek
... vyměřuje se poplatek z převodu práva vlastnického podle smlouvy postupní ze dne 24. ledna 1923, podle kteréž živnost čp. 31 v Holohlavech s pozemky a příslušenstvím a domek čp. 76 v Holohlavech byly postoupeny k pol. II. a III. p. manželům Josefu a Anně Merklovým v Holohlavech čp. 31, paní Anně Merklové k pol. I. ...
s pány manž. Václavem a Františkou Merklovými tamtéž k pol. II., III.
s manž. Bukačovými v Habřině čp. 18 k pol. I.
...
Po zániku výměnku manželů Václava a Františky Merklových bude měřen další poplatek z obohacení nastalého zánikem.

poplatek
Druhá strana dokumentu nahoře. Děkuji Jaroslavu Merklovi.
Doporučeně došlo 18. prosince 1924