Smiřice - Platební rozkaz

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku.

poplatek
Platební rozkaz.
Vyměřuje se poplatek z nedostatečně kolkované žádosti podané dne 28/12 1887 ...
u c.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové v příčině povolení k odbývání zábavy v den 31/12 1887
panu J. Andrejskovi a Janu Vognarovi v zastoupení pěvecké jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích.
Poplatek krácený 50 kr a zmírněně zvýšený 50 kr. Úhrnem jeden zlatý r. m.

poplatek
Druhá strana tiskopisu .
Od cís. král. berního úřadu v Jaroměři dne 23. února 1888.