Přídělové a jiné lístky

Zpět na hlavní stránku


Za 2. světové války byly v Protektorátu Čechy a Morava od 2. října 1939 zavedeny potravinové lístky,
v prosinci 1939 pak i poukázky na textil a obuv.
Kvůli špatné hospodářské situaci přetrval v Československu přídělový systém až do 31. května 1953,
zrušen byl současně s provedením měnové reformy.
Zdroj cs.wikipedia.ogrPřídělové lístky z 2. světové války

Děkuji sběrateli.

Potravinový lístek
Lístek na maso. Platí od 5.VIII. - 1.IX.1940

Žádost
Žádost o udělené poukazu na jeden pár obuvi od pana Propílka rolníka z Račic č.d. 52.

Žádost
Druhá strana žádosti nahoře.

Dodávka vajec
Panu Vojtěchovi z Račic č.d. 33 zbývá dodat ještě 43 kusů vajec do konce srpna 1942.

žádost o duši
Žádost o obruče na jízdní kolo pro náhradní potřebu. Děkuji Davidovi.Přídělové lístky z roku 1953

Panu Ing. Plškovi lístky zapůjčil pan Miroslav Svatoň. Děkuji za možnost vystavení.

Přihláška k zásobování.
Přihláška k zásobování. Lístky nejsou ve stejném měřítku.

Potravinový lístek
Lístky na potraviny: sádlo, tuky, maso, mouka, chléb, máslo, mléko

Potravinový lístek
Lístek na cukr a mýdlo pro zaměstnané 8/1953Šatenka pro zaměstnané
Šatenka pro zaměstnané
Jméno: Svatoň Stanislav, Bydliště: Nové Město nad Metují

Kruponka
Kruponka
Kůži (krupon) prasete z domácího výkrmu si odvážel řezník.
Poučení pro kruponáře
Kruponář provede porážku a stáhne kůži v rovné čáře 20 cm za ušima vepře, vzadu až ke kořeni ocasu, po stranách asi 15 cm od břišních bradavek.....Výkup kruponu potvrdí kruponář majiteli na kruponce A, kterou oddělí. Vyplněný díl B a C předloží se s kruponem ve sběrně, která oba díly potvrdí a vrátí. kruponka B je určena pro MNV a kruponka C pro kruponáře.....
Poučení pro držitele domácí porážky
Třídílnou kruponku obdrží majitel vepře zároveň s povolením domácí porážky. ....