Smiřice - dělnická průkazka na slevu jízdného

Českoskovenské státní dráhy 1927 - 1928

Zpět na hlavní stránku

Za dokument děkuji p. Martinu Kverkovi.

průkazka

průkazka