Směnky ze Smiřic

Zpět na hlavní stránku

Děkuji sběrateli.

Smiřice - směnky
Směnka na 7 500 zlatých ( 2.11.1883 - 2.5.1884 ).
Podepsaní: purkmistr Antonín Sehnoutka, radní Josef Valášek a člen výboru Jan Juliš.

Smiřice - směnky
Stejní lidé jsou podepsaní na druhé směnce na 7 500 guldenů ( 2.5.1884 - 2.7.1884 ).

Smiřice - směnky Smiřice - směnky
Druhá strana první směnky nahoře a druhá strana směnky dole.Tyto tři směnky mi okopíroval pan Martin Sládek, potomek Lefnarovy rodiny.

Smiřice - směnky

Smiřice - směnky

Smiřice - směnky