Holohlavy - podoby úmrtních listů

Zpět na hlavní stránku.

úmrtní list
Úmrlčí list Anny Andrýsové

úmrtní list
Úmrtčí list z roku 1873 Anny Merglové roz. Andrýsové z Habřiny

úmrtní list
Todtenbeschauzettel - druhá strana stejného listu jako nahoře - v němčině.

úmrtní list
Lístek na ohledání mrtvoly z roku 1884 pro Josefinu Chmelíkovou z Holohlav čp. 16, měsíc starou.

úmrtní list
Doklad o zpopelnění z pardubického krematoria 18.1.1957

úmrtní list
Úmrtní list Zdenky Andrýsové z roku 1986.