Členská knížka Svazu dělnictva pivovarského,
mlynárenského a při výrobě poživatin

Zpět na hlavní stránku

Knížku mám okopírovanou od p. Miloše Dvořáka z Prahy. Děkuji.


Sučík Sučík Sučík

Sučík
Členská knížka Štěpána Sučíka narozeného v roce 1877. Přistoupil dne 2.11 1919 do skupiny Smiřice.
Nahoře razítko svazu s adresou. Vylepené známky jsou pro rok 1926. Dole jsou známky mimořádných příspěvků.

Sučík SučíkSučíkSučíkSučík
SučíkSučíkSučík
Různé typy známek vylepených v knížce

SučíkSučíkSučík
Známky mimořádných příspěvků

Sučík
Podle vyplacené podpory uvedené v knížce se můžeme dozvědět, že v březnu 1922 pan Sučík stávkoval.