Smiřice - předvolání a hlášení

Zpět na hlavní stránku

předvolání
Pan František Morávek obchodník v Kuklenách.
K návrhu p. Frant. Vika dělníka dříve v Plotištích nyní ve Smiřicích předvoláváte se k jednání o nároku o vydání knížky čelednické kterého navrhovatel proti Vám žalobou se domáhati chce, a k pokusu o smír na den 20. ledna 1900 do poledne 11 hodin k tomuto c.k. okresnímu soudu, do síně č. 35.
Předvolání toto nelze bráti v odpor prostředkem opravným.
C.k. okresní soud Hradec Králové, oddělení II

předvolání
Druhá strana s razítky. Zálepka C.K. Krajský soud v Hradci Královéhlášení

hlášení MELDUNG - HLÁŠENÍ

Protektorátní kriminální policie ředitelství Praha, oddělení Plzeň
1. Jméno a příjmení: ...
2. Datum a místo narození: ...
3. Povolání: dílenský mistr
4. Bydliště: ...
5. Státní příslušnost: příslušník protektorátu
6. Žid: ne
7. Místo a čas sebevraždy: Plzeň, Hlávkova ul. 4, ...
8. Druh a provedení: skok z okna ve druhém patře na dlažbu
9. Důvod sebevraždy: delší těžká nervová nemoc

zadní strana:
Váženému Farnímu úřadu ve Smiřicích.
Zasílá se pro další místní služební potřebu.

Jaroslav Horák se narodil ve Smiřicích čp.71 - Horákova restaurace U nádraží, jeho otec Jan Horák pocházel z čp.86, dnes Skořepovi.