Smiřice - voják Josef Opletal

Za materiály zde zobrazené děkuji paní Evě Knapové roz. Opletalové.

Zpět na hlavní stránku

Josef Opletal
Vpravo stojí Josef Opletal jako sedmnáctiletý voják.

Josef Opletal Josef Opletal
Vlevo je Josef v Milovicích. Na obou obrázcích je označen křížkem.
Kliknutím se obrázek zvětší.

mobilizace
Josef Opletal, označený křížkem, při mobilizaci v roce 1938
Kliknutím se obrázky zvětší.


Vojenská knížka Československé republiky z roku 1951

Zajímavé je, že mobilizace v roce 1938 je zaznamenaná na straně 12 jako vojenské cvičení,
přitom na straně 22 je pro mobilizaci zvláštní stránka.

vojenská knížka
Vojenskou knížku vydalo Okresní vojenské velitelství v Jaroměři 22. srpna 1951.

vojenská knížkavojenská knížka
Obal:
Republika Československá Vojenská knížka Ministerstvo národní obrany
Vpravo:
strana 2 - I. Vojenská evidenční data
1. Datum narození: 17.1.1899, 2. Druh zálohy, 3. Skupina podle podřízenosti, 4. Skupina podle hodnosti, 5. Číslo vojenské odbornosti, 6. Odborný výcvik, 7. Způsobilost pro funkci, 8. Vojenská hodnost
strana 3 - II. Všeobecná data
9. Občanské povolání ( zaměstnání ): vedoucí prodejny, 10. Ve které politické straně je organisován a od kterého roku, 11. Je členem Čs. svazu mládeže a od kterého roku, 12. Národnost, 13. Mateřská řeč, 14. Znalost cizí řeči, 15. Sociální skupina: dělníkvojenská knížkavojenská knížka
Vlevo:
strana 4:
16. Vzdělání, - 17. Místo narození
strana 5: - III. Záznamy o odvodu
18. datum odvodu 17.8.1920, U kterého místního vojhenského velitelství odveden: DOV Vysoké Mýto, Odvodní klasifikace, Přidělen k útvaru: horský dělostř. odd. 254, Tělesná data
Vpravo:
strana 6, 7 a 8: - IV Stručné záznamy o průběhu základní nebonáhradní služby. V PS a SNB
19. Zapište datum příchodu k útvaru, přemístění,odborný výcvik, povýšení......
Sloužil v rakouské armádě od 10.3.1917 do 10.9.1919. Povolán do základní služby DOV. Vasoké mýto - přidělen N baterii dělostř. odd. 254 1.10.1920. Vynik u baterie jako obsluha 20.9.1921. Propuštěn a přeložen do zálohy 2.10.1921.vojenská knížkavojenská knížka
Vlevo:
strana 9: - V. Záznamy o možnostech použití v době války. VI .Vojenská přísaha
20. Zapište podle posudku velitele z doby základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení, v jaké funkci může být použit v době války. 21. Vykonal vojenskou přísahu u útvaru ...
Vpravo:
strana 10: - VII. Účast v bojích
22. Uveďte.... Zúčastnil se bojů na italské frontě u 2 dělostř. pluku Nový Tark v roce 1917 do 1918.
strana 11: - VIII. Zranění a úrazy
23. Uveďte, kdy došlo k zranění nebo úrazu, jejich druh a na keré části těla. Nemávojenská knížkavojenská knížka
Vlevo:
strana 12, 13 a 14: - IX. Vojenská cvičení
24. V roce 1921 vykonal 25 denní - V roce 1928 vykonal 28 denní - V roce 1938 vykonal 31 denní mobilisaci
Vpravo:
strana 15: - X. Vyznamenání
25. Uveďte v kterém roce jste byl vyznamenán a jakým řádem nebo medailí. - nemávojenská knížkavojenská knížka
Vlevo:
strana 16: - XI. Zdravotní prohlídky, XII. Krevní skupina
Vpravo:
strana 17, 18, 19 a 20 - XIII. Evidenční záznamy ohlašoven
Přihlášen do evidence OVV Jaroměř při přesídlení do Smiřic n. Labemvojenská knížkavojenská knížka
Vlevo:
strana 21: - XIV. Evidenční záznamy místních vojenských velitelství
Vymazán z evidence po dosažení věk. hranice 6.5.1954
Vpravo:
strana 22 - XV. Záznamy o povolání do činné služby za mobilisace a za války
strana 23, 24, 25 a 26 - XVI. Záznamy o nastoupení do činné služby za mobilisace a za války ( strana pro oddělení )vojenská knížkavojenská knížka
Vpravo:
strana 27, 28 a 29 - XVII. Pravidla vojenské evidence
( přelepeno novými pravidly )vojenská knížkavojenská knížka
Vpravo:
strana 30, 31 a 32 - XVIII. Zvláštní záznamy a odůvodnění opravvojenská knížkažádostŽádost o zvýšení důchodu


Adresát: Archiv vojenské evidence osob Trnava
   Prosím o rychlé vyřízení žádosti o potvrzení účasti v italské domobraně, které potřebuji jako doklad ku zvýšení důchodu do 800,-.
   Jsem Josef Opletal narozený 17.1.1899 ve Smiřicích dříve okres Jaroměř nyní Hradec Králové.
   Byl jsem v roce 1917 odveden ve Dvoře Králové. Rukoval jsem do Vysokého Mýta k horskému dělostřeleckému pluku odd 254, přeložen pak do Nového Tarku k 2 děl. pluku. Odtud jsme jeli na italskou frontu, kde jsem se súčastnil bojů v roce 1917 - 18 v domobraneckém praporu č. 25.
   Přeložen do Karvine na demarkační čáru jako italský domobranec do 10.9.1919
   Smiřice 25.6.1968