Smiřice - stavba čerpací stanice pohonných hmot 1973

Fotografie jsou ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku     Umístění stanice v Palackého ulici - má čp. 128benzinka
Betonování základů pro nádrže pohonných hmot v roce 1973.

benzinka

benzinka
Ze smiřického Zpravodaje č. 21:
Obdobně je velké úsilí vynakládáno na výstavbu čerpací stanice. Jsou všechny předpoklady – když bude komplexně dodána a smontována technologická část Benzinou – dát stanici do provozu ke konci tohoto roku. Zde je nutno pochválit obětavou práci našich důchodců s. Marka a s. Plška.

benzinka

benzinka

benzinka
Stanice je umístěna naproti parku.

benzinka

benzinka

benzinka
Za stromy leží malý stadion, bývalé řečiště Labe.

benzinka

Jaroslav Peřina, předseda MěstNV píše ve Zpravodaji č. 24 / červen 1974:
,,Třetí dokončenou stavbou je Benzinová čerpací stanice ve Smiřicích, kde Městský národní výbor byl generálním dodavatelem investora Benziny."

Jinde:
24. května 1974 byla otevřena nová benzinová čerpací stanice. Toto otevření jistě uvítali všichni majitelé motorových vozidel nejen ve Smiřicích, ale i v okolí, protože jsou zde k dostání všechny druhy pohonných hmot.