Smiřice - technologie cukrovaru

Zpět na hlavní stránku       Další fotografie z cukrovarucukrovar Smiřice
Model cukrovaru z roku 1930
Tento model byl vystaven na Krkonošské výstavě v roce 1949 v Trutnově. Mělo by jít o model cukrovaru ve Smiřicích
Text na štítcích: Vápenka, Řepný výtah, Vakua, Cukerna(?)
Zdroj: Vlastimil Málek Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Děkuji.Řepná laboratoř z NDR.
Fotografie od p. Výravské ze Smiřic. Popisy byly napsány na fotografiích.

cukrovar Smiřice
Poměrové váhy a karusel na filtraci roztoku.

cukrovar Smiřice
Část karuselu a stanovení cukernatosti.

cukrovar Smiřice
Dočištění vzorku, vážení, dopravník do řepné pily na přípravu kaše.

cukrovar Smiřice
Seřizování váhy surového vzorku. Ředitel cukrovaru p. Vít stojí vlevo s pracovníkem vahařské firmy.

cukrovar Smiřice cukrovar Smiřice
Vlevo: Zařízení pro odběr vzorků.

Konec dopravníku řepné kaše a její homogenizace ( míchání ), konec dopravníku průvodních lístků.Za fotografie děkuji Ing. Plškovi, popis Ing. Kupka.

cukrovar Smiřice
Skládka řepy a splavy asi v roce 1992.

cukrovar Smiřice
Vápenka už dost pamatuje. 1992

cukrovar Smiřice
,,Cukerní půda", zde je složen surový cukr. Ve Smiřicích nebyla rafinerie. 1992.

cukrovar Smiřice
Cukrovarský velín asi v roce 1992.

cukrovar Smiřice
Cukrovarský velín asi v roce 1992.

časopis Na fotografie nahoře reagoval v říjnu 2013 pan Zdeněk Bardon, napsal mi mimo jiné:

  Na stránkách jsou dvě zajímavé fotografie z centrálního velínu Cukrovaru Smiřice. Byl jsem mile překvapen, že vůbec existuje barevná fotografie tohoto velínu. Ten člověk v brýlích na obou fotografiích je Ing.Pruška, který v té dávné době pracoval v ZVU a programoval zobrazený počítač (mimochodem z JZD Slušovice). Na druhé fotografii, ten černovlasý a vousatý jsem já.


V jiném dopise:

   .....titulní strana v odborném cukrovarnickém časopisu byla pro Cukrovar Smiřice velká pocta, protože na titulní straně se nikdy neobjevovaly žádné fotografie z cukrovarů. Pomíjím i to, že pro některé členy tehdy vládnoucí strany to nebyl důvod k oslavám, protože na titulní straně časopisu nebyl člověk podle jejich gusta.
  V časopisu není žádný článek o stavbě velínu jen fotografie na titulní straně.
  Nejde mi o žádnou reklamu, jen mi připadlo zajímavé, že informace je důležitá v tom, že cukrovar ve Smiřicích v letech 1988-1994 byl asi nejslavnějším cukrovarem v ČSSR, kam se jezdilo na exkurze a to hlavně díky řízení technologii včetně automatického vaření cukru. Jen pro zajímavost - když si doma nasypete cukr do kávy, téměř jistě pochází z nápadu "smiřické party nadšenců" automatického vaření cukru, který byl poprvé použit právě ve Smiřicích. V mysli současných cukrovarníků je stále Cukrovar Smiřice legendou a to i když již neexistuje a to dokonce za hranicemi naší země.
  Pro cukrovary po celém světě pracuji již více než 30 let, ale na svůj mateřský cukrovar nikdy nezapomenu.

Vpravo časopis Cukrovarnické listy 20. března 1989Řepná kampaň v roce 1965
Fotografie od p. Karliakové z Holohlav. Fotografoval její otec p. Jelínek ze Smiřic.

cukrovar Smiřice

cukrovar Smiřicecukrovar Smiřice
Vlevo probíhá vyorávání řepy, vpravo osekávání chrástu.

cukrovar Smiřicecukrovar Smiřice
Bývalá skládka řepy nad cukrovarem.cukrovar Smiřice

cukrovar Smiřice
Korespondenční lístek smiřického cukrovaru s razítkem z roku 1922. Z webové aukce..

cukrovar Smiřice
Pohled na cukrovar z letadla. Fotografie pochází z filmu o Smiřicích.
cukrovar Smiřice
Fotografoval p. Lukášek
cukrovar Smiřice
Komín ze strany bývalé továrny. Uprostřed je vidět odpadový otvor na saze. Portál měří na šířku 213 cm a na výšku 250 cm. 11.4.2005
cukrovar Smiřice
Pohled do jámy v komíně. Průměr komína je dole 250 cm, jáma na popílek má dva metry v průměru. Stejné skoby vedou komínem nahoru.
cukrovar Smiřice
Pohled vzhůru komínem.
Také se takovým jednou proletím. :-))
cukrovar Smiřice
Část starého pohledu.


cukrovar Smiřice
Hala s varnou a vakuové odparky. Tato a foto až nahoře jsou z knihy o Smiřicích.

Když jsem poprvé přišel do cukrovaru zezadu a pokračoval do opravářské dílny, připadal jsem si jako v pekle. Přítmí, všude samé trubky z nichž ucházela pára, vůně a teplo. Málo používaný velký soustruh na pohon řemenem ze hřídele u stropu. Byl to nezvyklý pocit, jak se to nahoře vše točilo. Nakonec cukrovar zrekonstruovali a v roce 1994 zrušili.


cukrovar Smiřice
Letecký záběr ze dne 6.5.2003. Vpravo vede žel. trať.

cukrovar Smiřice
3.3.2005 jsou všechny budovy pryč a už bourají i budovu uplně vpravo. Sem vedl nad železniční tratí dopravník a auta si sem jezdila pro řízky. 27.4.2004.


cukrovar Smiřice
,,Málo a častěj přikládej, hradítka přivírej, na vodu pozor měj, pořádku vůbec dbej". Původně se nápis na komíně nacházel uvnitř kotelny. 27.4.2004


cukrovar Smiřice
Všechny budovy jsou už strženy a zbývá jen komín. Foto ze dne 11.4.2005. Bude na něm reklama.cukrovar Smiřice
V budově vpravo za kruhovou nádrží byly umístěny kanceláře, za ní byl vjezd do areálu. Další budova sloužila jako ubytovna.
První část fotografie cukrovaru, kterou pořídil Petr Hošek z Holohlav.

cukrovar Smiřice
Prostor pro skládku cukrové řepy. Vzadu je odkalovací nádrž.

cukrovar Smiřice
V knížce Agrokomplex okresu Hradec Králové, kterou mi půjčil p. Škvrna, jsem našel fotografii s popisem:
Velkokapacitní skládka s provzdušňováním.

cukrovar Smiřice
Na skládce asi v roce 1992.

cukrovar Smiřice
Jiří Adolf vyfotografoval 9.10.1997 lokomotivu T211.1609 na dnes zrušené vlečce do cukrovaru. Převzato ze stránky www.zeleznice.biz

cukrovar Smiřice cukrovar Smiřice
Bolek Polívka ve filmu Musíme si pomáhat, exteriery se natáčely v Josefově a také ve Smiřicích, to ale není nikde zmíněno.
( rok výroby filmu byl 2000 ). Foto je stažené ze www.tha.cz - příprava úplně posledního záběru filmu.
Na popisku fotografie vpravo v časopise Cinema je napsáno: ,,V Josefově našli filmaři ideální podmínky k natáčení".
To se ale spletli, smiřický cukrovar je jasně k poznání. Děkuji p. Reichové za vyhledání fotek.


Reklama na cukrovarském komíně.

cukrovar Smiřice cukrovar Smiřice
20.10.2005 + 4.11.2005

cukrovar Smiřice
Stav tohoto prostoru dne 5.3.2008. Na pozemku podniká soukromá firma Agro.
Jsou zde haldy dřevěných zbytků, které se zušlechťují a prodávají ve známých pytlích na zahrádku. ( když nezačnou na haldě hořet :-) )