Hojný

Smiřice
puškařství
Hojný a Koza


Zpět na hlavní stránku
Úryvek ze stránky www.zbrojovkaholice.cz:
František J.Hojný
   Přibližně v letech 1869-1876 není v Pardubicích doložen žádný puškař. Teprve v roce 1876 se zde usazuje František J. Hojný, syn puškaře ze Smiřic, jehož rod pocházel z Výravy u Hradce Králové. Bratr Františka J. Hojného převzal otcovu živnost ve Smiřicích. František J. Hojný již byl puškařem nové doby, v níž drobné puškaře ničila tovární velkovýroba. Proto zbraně nejen vyráběl, ale také sestavoval z dodaných továrních polotovarů, signoval a prodával. Samozřejmě prováděl opravy zbraní a přebíjel náboje. Nedosáhl žádného velkého bohatství, ale patřil k váženým občanům města a členům Střeleckého spolku. Zemřel za I. světové války. Jeho zavedenou dílnu převzal a dále vedl Josef Svoboda.


Úmrtí Jan Hojný
Pozvání
   ku dnešní zkoušce P.T. pp. členů účinkujících pěvecké jednoty „Hanka“. Cvičiti se budou smuteční sbory, které zapěje spolek náš při pohřbu váženého měšťana p. Jana Hojnýho. Syn téhož zesnulého byl zakládajícím členem jednoty naší, proto sluší se bychom i zesnulému poslední poctu prokázali a pohřbu jeho se súčastnili. Zkouška se odbývá dnes večer o 8hodině v místnosti spolkové.
   Vyzýváme tímto i všechny P.T. pány členy přispívající by též pokud jim možno s námi společně pohřbu se súčastnili. Sejdeme se všichni zítra o půl 3 v hostinci pana Josefa Lefnara, odkud s praporem a odznaky spolkovými k místu smutku se odebéřeme.
   Za výbor pěvecké jednoty „Hanka“ ve Smiřicích, dne 18. února 1884.
předseda Josef Míchal, jednatel Karel Svatoš
Zdroj Okr. archiv HK

Podle seznamu žáků smiřické školy má už František Hojný *21.9.1845 otce puškaře.
29. září 1913 zemřel v 69 roce věku svého bývalý dlouholetý starosta smiřický Josef Hojný, puškař a zakládající člen mnoha zdejších spolků. Smiř. kronika: (Josef Hojný byl starostou Smiřic v letech 1891 - 1909.)

Vpravo nahoře je hlavička dopisu dole. Zdroj: Okresní archív v Hradci Králové.
J.F. Hojný
dílna a sklad střel. zbraně SMÍŘICZdenék Dušek v květnu 2014 napsal mimo jiné:
   ... František Dušek, zakladatel firmy sportovních a loveckých zbrani v Opočně. ... František Dušek (*16. března 1877) se ve Smiřicích u mistra Josefa Hojného (* 1844 - †1913) vyučil puškařem. Puškařství J. Hojného bylo v domě čp. 23. Od vdovy Marie Hojné koupil dílnu v roce 1920 jeho vyučenec pan František Koza. ...Text dopisu dole:
Smiřice, 8. dubna 187..
P.T.
Odesílám zároveň s tímto nalézající se u mne spolkové listiny, stamfilií (? asi známky), lepenky, papír et. připojuji též účet veškerého dvouletého vydání spolkového, žádajíce, by tento dle přiložených číslovaných příloh lask. přehlídnut, pokladníkovi k vyplacení poukázán byl.
Znamená s veškerou úctou J.F. Hojný

dopis
Josef Hojný byl už roce 1869 zvolen v doplňovací volbě do výboru pěvěckého spolku Hanka (jako člen).
V roce 1870 byl zvolen místopředsedou, tím byl 4 roky. V letech 1874 - 1877 je uveden jako jednatel. V roce 1891 je jen přispívající člen.

Smiřice - dopis
Dopis, z roku 1894 se známkou 5 krejcarů, od Aloise Vavrouše z Libně adresovaný:
Jeho Blahorodí Pán Josef Hojný majitel závodu puškařského ve Smiřicích.

Hojný
J.F.Hojný, sklad šicích strojů ve Smiřicích
Zaručení
Pan / Sleč. Františka Ferbasová Hubyles
Za dobrý výkon u mne koupeného šicího stroje - kruhový - znamenaného číslem 290658 při dobrém řízení a čistém udržování ručím sedm roků a vykonám veškeré vynou stroje nahodile se opravy, po ten čas v dílně mé úplně zdarma.
Smiřice 3. června 1908
J.F. Hojný
foto z aukce
Za fotky dole děkuji sběrateli.

Hojný

Hojný
J.F. Hojny Smiřice (Smiřice bývaly také psané německy)

Hojný

Hojný

Hojný

Hojný

Hojný
Z pušky se už nedá střílet.

Hojný

HojnýFrantišek Koza

Hojný Za fotografie a informace o pušce Františka Kozy děkuji Marianu Zobinovi.

   Jde o brokovou dvojku ráže 20/65 typu hamerless, s hlavněmi od firmy Krupp Prima Essen, což byly ve své době jedny z nejlepších hlavní pro výrobu zbraní. První tormentace (značení a schválení pro střelbu) na hlavních je z roku 1929 a to z Vejprt. Vejprty měly za první republiky i za R-U bohatou puškařskou historii. Přibližně rok 1929 lze brát i jako rokem výroby mé brokovnice. Na hlavních je značený jak výrobce hlavní Prima Essen Krupp, tak jsou signovaný rytinou Fr. Koza Smiřice. Desky baskule i ostatní díly jsou na zbrani opatřeny rytinou. Celkově je zbraň z vnější části v zachovalém stavu. Vnitřek hlavní je za komorami, jak už to u takto starých zbraní bývá, napadený vlivem střelby černým prachem. Nicméně je brokovnička i po letech nadále střelby schopna a věřím, že ji zcela výjimečně s sebou vezmu na hon.
Koza

Koza

Koza

Koza

Koza

KozaHojný Brokovnice pardubického puškaře Františka J. Hojného z let 1876–1890 se vrátila ze zahraničí zpět do Pardubic.

   Východočeské muzeum uchovává ve svých sbírkách nejeden poklad a další poklady do jeho sbírek stále přicházejí. Na konci loňského roku se muzejníkům podařilo získat nádhernou brokovnici pardubického puškaře Františka J. Hojného. Muzeum zbraň okamžitě vystavilo ve výstavě „Zbraně východočeských puškařů“, kde ji veřejnost může obdivovat od soboty 9. do 17. ledna, kdy výstava končí.
   „Jsem rád, že se muzejní sbírka obohatila o další exponát, který dokládá technickou i řemeslnou vyspělost v historii Pardubic. Pardubický zámek s muzejními sbírkami je skutečnou pokladnicí kulturní historie města“, říká Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích.
   Zbraň, která se do České republiky vrátila za pomoci obchodníka z Německa, byla vyrobena mezi lety 1876–1890 a je bohatě zdobena kvalitními lepty a rytinami s loveckými motivy. „Ze Hojný zbraní pardubických puškařů, které muzeum má, je jednoznačně nejkrásnější.“ hodnotí pušku Jan Tetřev, kurátor sbírky zbraní Východočeského muzea. „Zajímavá je signatura puškaře, která zní „F.J.Hojný Pardubic“. Je to někde na půl cesty mezi českým názvem města Pardubice a německým „Pardubitz“ dodává J. Tetřev.
   Puškař Hojný přišel do Pardubic s manželkou a dvěma dětmi z Vídně roku 1876. Pocházel však ze Smiřic, kde se narodil roku 1845 do rodiny puškaře. Své řemeslo provozoval v Pardubicích až do své smrti v roce 1916. Hojný byl dlouholetým starostou Živnostenského společenstva, aktivně působil ve Střeleckém spolku a byl i členem obecního zastupitelstva.
   Muzeum zbraň vystavilo ve výstavě „Zbraně východočeských puškařů“, kde ji veřejnost může do 17. ledna. V dubnu se Hojného luxusní puška s celou výstavou dočasně přestěhuje do Ústí Hojný nad Orlicí a v roce 2017 se postupně objeví v České Třebové, Vysokém Mýtě a Skutči.


Zdroj:
Východočeské muzeum v Pardubicích
www.vcm.cz

Hojný
Fotografie brokovnice byly u článku.