Smiřice - lékárníci Suchánek a Dvořáček

Stránku sestavili Stanislava Volocká a Milan Plšek

Zpět na hlavní stránku   Od roku 1898 je smiřická lékárna spojena s rodem Suchánků a Dvořáčků.
   Jindřich Suchánek (tyro, nastoupil v červnu 1884 na praxi do lékárny U spasitele v Horšovském Týně, pocházel z Vamberka. Po složení tyrocinální zkoušky pracoval v Opočně.
   Od r. 1898 byl lékárníkem ve Smiřicích a majitelem majitelem lékárny U bílého jednorožce v Hradci Králové).

Suchánková
Manželka smiřického lékárníka Jindřicha Suchánka byla Antonie Dvořáčková, dcera z mlynářského rodu Dvořáčků,
kteří hospodařili na Horním Mlýně (Vondrův mlýn) v Pekle. Měla bratra, od kterého se potom vine rod Dvořáčků-lékárníků.

Rodokmen Dvořáček
Celý rodokmen Suchánkovy a Dvořáčkovy rodiny.
Lékárník Suchánek je vlevo, červeně ohraničený, Dvořáček vpravo o generaci mladší vpravo
Kliknutím se oříznutá fotografie zvětší

Profesní příprava lékárníka-farmaceuta je popsána na této stránceSuchánková
Vondrův mlýn v Pekle
Vícepodlažní zděný mlýn v podobě pro vyspělé umělecké složení. Původně panský mlýn, založený rychnovskými Kolovraty v roce 1710.
Foto a informace jsou použity z této stránky. Je zde podrobný popis mlýna i s dalšími fotografiemi.

31.1.1868 mlýn přechází do vlastnictví rodiny Dvořáčkovy
1871 - Antonín Dvořáček, mlynář v Pekle čp. 60 (SOA Zámrsk, Vamberk 168-3985, sn.34) (mGh)
při mlýně zřízena pila
31.5.1892 dle rychtářské smlouvy majitelkou Barbora Dvořáčková
mlýn pronajímán
1901 nájemce Josef Teplý, který se zde vyučil mlynářství, mlýn měl v nájmu 40 let, po dlouhá léta byl předsedou zkušební komise pro řemeslo mlynářské
První republika (1919–1938)
mlýn patřil majiteli kruhové cihelny ve Vamberku Josefu Suchánkovi, nechal ho přepsat na manželku Karlu Suchánkovou
31. května 1924  mlýn vyhořel, do roka znovu zřízen a vybaven turbínou
srpen 1925 mlýn znovuotevřen
3.4.1938 dle smlouvy trhové vlastníky Jindřich a Antonie SuchánkoviDvořáček
Článek z Hradeckých novin ze dne 1.12.1995

Dvořáček
Vzpomínka na významného královéhradeckého lékárníka

Dvořáček
Lékárna u Grandu v současné době. 14.3.2022Muzeum lékárny Hradec Králové - web muzea
   V Hradci Králové byla do roku 1701 kromě jezuitské jen jedna lékárna „U zlatého lva“. V říjnu 1701 povolil magistrát zřízení lékárny „U Bílého jednorožce“ v čp. 196.
   Lékárna „U Zlatého lva“ byla 1.3.1993 otevřena jako první soukromá porevoluční lékárna v Hradci Králové a 12. soukromá lékárna v České republice, na Velkém náměstí čp. 29/39, v domě z 12. století. Dnes přebudována společností IPC Group, a.s. na muzeum České lékárny, vstoupit lze přes malou kavárna. Nábytek v muzeu je původní, nechal ho na míru vyrobit PhMr. Antonín Dvořáček v roce 1934 pro svoji lékárnu „U Bílého jednorožce“ u Grandu. Po modernizaci lékárny společností IPC Group, byl nábytek v restituci vrácen jeho vnukovi PharmDr. Milanovi Dvořáčkovi, který muzeum zřízené společností IPC Group, tímto nábytkem vybavil.
   2022-06-07 Milan Plšek