Smiřice - Malburgova rodina a jejich domy

Jsou použity materiály ze smiřického a hradeckého archivu.

Zpět na hlavní stránku     Dům čp. 205 stojí v Palackého uliciMalburg
Smiřice, Palackého ulice čp. 205 (Malburgova vila) - 7.4.2020

Palackého ulice
Čp. 205 - 18.8.2005.

---------------------

Malburg
Přístavba zadní části vily. Foto Roman.

Malburg
Přístavba zadní části vily, kolem roku 1930. Foto Ladislav Šubrt.

Malburg
Přístavba zadní části vily. Foto Ladislav Šubrt.

Malburg
Po přestavbě, pohled od vrat. Foto Roman.

Malburg
Po přestavbě, pohled ze zahrady. Foto Roman.

Malburg
Altán a zahrada. Foto Roman.

Malburg

Malburg
Malburgovi kolem roku 1930. Část z fotografie nahoře.

Malburg     firma Malburg
Malburgova vila kolem roku 1930, na balkoně slečna Irmgard

Malburg
Kolem roku 1930.

Malburg
Kolem roku 1930.

Malburg
Kolem roku 1930.

Malburg
Kolem roku 1930.

Malburg
Kolem roku 1930.

Malburg
Kolem roku 1930.

Malburg
Kolem roku 1930.

Malburg
Kolem roku 1930.

Malburg
Letecký pohled na vilu z dubna 1932.
Malburg
Kolem roku 1900

Malburg
Paní Iloně Malburgové se prý zdála alegorie průmyslu nevhodná, proto musela pryč. (zdroj Ing. Kupka)
Kliknutím se obrázek zvětší.

Malburg
Kolem roku 1930. Po r. 1945 zde bylo sídlo MNV a muzeum.

Malburg
Zvláštní škola byla zrušena, je zde loutkové divadlo a domov mládeže. 11.2.2005.

Malburg
V loutkovém divadle se zachoval původní rodinný lustr. Foto. Vl. Sladký

Malburg Malburg
Interier ,,loveckého pokoje" malburgovy vily kolem roku 1930.
Vpravo skříň s puškami a sbírka tabatěrek na stole. Pan Kupka od kterého je popis připsal ,,kdepak asi jsou ?"

Malburg
Interier ,,loveckého pokoje" malburgovy vily kolem roku 1930. Fofo z webu

Malburg
Krajský úřad v Hradci Králové - přidělení dvou místností v č.p. 205 firmě Euklides Černožice (Bednařík Jiří) 7.6.1944

Malburg
Václav Svoboda 26.5.1944.Malburg Z protokolu
   sepsaného u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích dne 8. května 1895.
   Pan Jiří Malburg továrník a majitel nově vystaveného domu čp. 205 ve Smiřicích podal ... zde žádost za povolení ku zřízení kanálu z tohoto domu pod okresní silnici na proti domu p. Jana Juliše čp. 11 odtud podél chodníku se spádem do stávajícího kanálu z domu a továrny firmy Ed. Ad. Malburg a syn vedoucího a do ramena řeky Labe pod kostelem u domu čp. 2 ústícího, k odvádění dešťové vody a splachů.

plán
Nákres na stavbu nového kanálu z čísla: 205 pana Jiřího Malburga ve Smiřicích, do řeky Labe,
rýsoval Josef Andrejsek 30.4.1895.

Malburg
Velký vítr.Ve zpravodaji Hradce Králové Radnice vyšel text o domě čp. 17, který vlastnil A. Malburg. Část textu:
  Výňatky z publikace Z. Doubka a J. Němečka „Starý Hradec Králové“ upravil Karel Brodský.

Dům čp. 17 na Velkém náměstí. firma Malburg
  .....Roku 1790 je znám majitel domu, kterým byl Jan Schubert a stejný majitel je uváděn i k roku 1806. Dědic Jana Schuberta prodal dům 31. Srpna 1831 Karlu Zeinovi (Ceynovi). Magistrát vystavil 6. listopadu 1833 povolení k výčepu piva a kořalky pro nájemce Karla Reina. I tento dům vyhořel 17. září 1835. Ještě začátkem roku 1847 byl majitelem domu Karel Zein, ale již 25. června dochází k exekuční dražbě domu. Za nejvyšší podání získává dražený objekt Jakub Jílek z Hoříněvse. Jemu je listinou ze dne 4. dubna 1851 povolen výčep piva. Povolení se vztahovalo pouze na jeho osobu. Výčep byl uzavřen v r. 1858. V roce 1859 se novým majitelem stal Petr Bursa, ale již v r. 1864 je jako majitel uváděn Václav Formánek. V této době byla v domě židovská modlitebna (synagoga) pro hradecké židy. V r. 1867 se stává majitelkou vdova po Václavu Formánkovi. Ta v r. 1874 pronajala bývalý výčep smiřické firmě Malburg, která zde začala čepovat lihoviny a později také víno. V r. 1894 je jako majitel domu zapsán Albrecht Malburg. Za Malburgů byl výčep zařízen masivním dřevěným nábytkem a stěny byly obloženy dřevem. O sobotních trzích se zde vařila a podávala dršťková a gulášová polévka. Do výčepu se vstupovalo z úzké chodby, která pokračovala a ústila do dvora. V blíže neurčené době bydlel v domě pan Bitner, který byl lokajem barona Malovce, o kterém se říkalo, že je velmi lakotný. Později se Bitner stal konsistorním podúředníkem. V domě míval krámek nožíř Novotný a po něm Prokeš. Nejdéle pak po nich měl nožířství F. Vodehnal a ještě po druhé světové válce zde byl nožířský krámek.
  Za zmínku stojí syn nožíře Novotného. Přezdívku měl Rachota a byl pokladníkem ve Spořitelně a současně pokladníkem Živnostensko-čtenářské jednoty. V domě také bydlel „postilion“ Lankaš, kterému hradečtí přezdívali „švik“, protože nosil přes jedno oko pásku. Smutnou postavou v domě byl vetešník V. Holsbach, který se v domě oběsil. Je zajímavé, že většina výčepních u Malburgů byli židé. V r. 1911 se po Kohnovi stal výčepním Jindřich Straus, který také v domě bydlel. Byl příbuzným královéhradeckého výrobce lihovin Frenkla. Dále v domě bydlel řezbář Jan Mach, truhlář Josef Falta a obuvník František Souček atd. Je třeba ještě dodat, že nožíř F. Vodehnal měl v zadním traktu objektu prodejnu a opravnu kol. V r. 1925 požádala firma na likéry, líh, ocet a hořčici Malburg a syn se sídlem ve Smiřicích o povolení změnit vývěsní štíty nad portály výkladců. Povolení bylo vydáno, a tak nové vývěsní štíty byly umístěny na tento objekt. Nápisy nad krámy byly: „Cukrářství Jana Kokrdy“, uprostřed štít s nápisem „Smiřický sklad“ a „Nožířství Františka Vodehnala“. firma MalburgS větší vnitřní přestavbou bylo započato v r. 1938, v tomto roce byla také zahájena oprava nádvorní fasády. Od r. 1940 produkovala firma Malburg a syn také ovocné šťávy a vedla velkoobchod s vínem. V roce 1941 je jako majitel domu uváděn E. A. Malburg a syn s jedním várečným právem. V r. 1946 žádá firma Malburg o povolení rekonstrukce domu i krámu. Po znárodnění firmy nesla hradecká filiálka název Smiřické závody, n. p. Hradec Králové. Tento podnik také žádal o povolení využívat hostinských místností. Ještě v r. 1948 bylo žádosti vyhověno. .........

Dům v Hradci Králové jsem fotografoval dne 20.5.2008 ( později byla kavárna zrušena ).