Smiřice a Holohlavy - podnikatelé staré doby

Zpět na hlavní stránku
Juliš    Juliš
Fotografie, za které děkuji ing. Plškovi, představují rádio prodané ve Smiřicích v roce 1939.
Uprostřed rádia jsou prolisy s textem System Telefunken Přelouč.
Zlatý štítek vzadu: Krešla spol Philips, Patent lic. B.34698

Juliš    Juliš
U rádia Telefunken 270 se dochovala visačka s datem 15.2.1939 a razítkem Radiozávod Karel Juliš, SmiřiceJosef Rech

Josef Rech
Reklamní zvonek na kolo Josef Rech Smiřice n. / L.
Josef Rech podle reklamy dole měl prodejnu: Střižní a galanterní zboží, veškeré prádlo, kola, šicí stroje.
Děkuji p. Jirkovi.

Josef Rech
Štítek z kola se objevil na aukci v prosinci 2015
Robert Čeřovský
Ing. Robert Čeřovský Úř. aut. civ. stavební inženýr a civ. geometr Jaroměř - Smiřice n./L.
Razítko a podpis z cenové nabídky k zhotovení lávky vedle mostu pro malburgovu vlečku 2. května 1927
foto Dvořák    foto Dvořák
Kabinetku Rudolfa Rezka pořídil Karel Dvořák z Josefova, měl filiálku ve Smiřicích v Palackého ulici.
Josef Fireš
Josef Fireš ve Smiřicích
Koželužství. Obchod tu- i cizozemských koží ve velkém i malém. Prodej vlastních svršků všeho druhu. Založeno 1880.

Josef Fireš
Podpis: S úctou Fireš Josef. Dopis z konce roku 1904. Zdroj: Okr. archiv HK.
František Hnik    František Hnik
Podobenka paní nebo možná slečny Bílé z Hoříněvse s razítkem firmy:

František Hnik František Hnik
Fotoatelier František Hnik Smiřice - náměstí
Horák

František Horák,

( dříve Josef Horák a syn )

ve Smiřicích n. L.

C.k. místodržitelstvím koncessovaný závod pro zařizování a výroba acetylénových aparátů, vlastní výroba veškerých acetylénových přístrojů.

Specielní závod
pro samočinné vodovody do chlévů pro napájení dobytka, vodovody pro domácnost a zahrady.

Strojnicko-zámečnická dílna

pro veškeré práce strojnické, vlastní výroba železných vrat, mříží, plotů, zábradlí hřbitovních,
práce tepané, jakož i veškeré práce stavební.

Na veškeré práce rozpočty zdarma !

Od p. Kareše.


Horák
Koncessovaný závod elektrotechnický František Horák, Smiřice n. L. Instalace veškerých plyno a vodovo...
Lístek z roku 1923 pochází z aukra.

Horák
Koncesovaný závod elektrotechnický František Horák, Smiřice n. L. - Telefon 23.
Elektrické stroje. Elektrické světlo. Telefony., hromosvody atd. Instalace veškerých plyno- a vodovodů.
Hlavička dopisu ze dne 7. prosince 1931.
Ladislav Joneš

Ladislav Joneš
Ladislav Joneš, kamnářství Smiřice n.Lab. - hlavička dopisu a razítko s podpisem
Boh Kudrnač
Boh Kudrnač strojní kovářství Újezd - Smiřice n./Lab.
Foto z aukra.
Vojtěch Kulhánek
Vojtěch Kulhánek dříve Jan Kulhánek ve Smiřicích

Vojtěch Kulhánek
Nabídka instalace acetylénového světla od firmy Kasl.
,,.. v městském hostinci ve vlhku, ve sklepě přes rok můj stroj působí, každému lehce i se světlem přístupný, tedy beze všeho nebezpečí... ".
Dopis datovaný 22. září 1900.
Fr.J.Macháček Fr.J.Macháček
Hodinář závod zlatnický a optický Fr. J. Macháček. Smiřice n. L.
Foto z aukra.
Václav Munzar Václav Munzar
Václav Munzar, úředně oprávněný mistr tesařský
Razítko a podpis z cenové nabídky k zhotovení lávky vedle mostu pro malburgovu vlečku 10. května 1927
Prokeš
Hlavička dopisu ze dne 7. března 1931, byla to cenová nabídka na dodávku kamen pro pozdější malou školní budovu.

Prokeš  Prokeš
Bedřich Prokeš, obchod zbožím železářským, koloniálním a s barvami, Smiřice nad Labem dne 6.7.1940.
Na fotografie je muž se stejným jménem

Prokeš
Podpis Bedřich Prokeš ze dne 7. března 1931.
Karel Vachek Karel Vachek
Krabička na prsten. Karel Vachek hodinář a zlatník Smiřice
Text uvnitř ,,V úpomínku 10ti letého výročí našeho sňatku 8.1.1931"
krejčí Jindřich Krejčí
Pánský a dámský krejčí Jindřich Krejčí, Smiřice. Účtenka ze dne 3.2.1925
Sídlo měl v domě naproti zámku. Od Petry Štefánkové.

Krejčí Hojný
Vlevo: Pan Jindřich Krejčí , pánský a dámský krejčí ze Smiřic dostal dopis od Viljem Abt / Maribor Eksport perutnie :: Geflügel: Export
Království Srbské, Chorvatské a Slovinské
Vpravo: Alois Vavrouš, úředně oprávněný stavitel z Prahy odeslal 4.9.1894 dopis na adresu
Jeho Blahorodí Pán Josef Hojný majitel závodu puškařského ve Smiřicích

reklama Vír
Vlevo: Oldřich Kern, závod puškařský, Smiřice n. L.
Vpravo: Korespondenční lístek na adresu: Velectěný Pán P. Jan Vír pekař ve Smiřicích
obě z internetové aukce.

Jan Bek stavitel Pešina
Vlevo: Ctěný pan Bek Jan, soukromník Smiřice 14
Vpravo: Pan St. Pešina, c.k. stavitel Smiřice
Potvrzuji s díky Vaší objednávku na 18 b.m. korkové isolace, kterou Vám dnes drahou zasílám.
Za 1 m2 korkové isolace dvojité budu čítati K 12,--. Poroučeje se Vám do dalších služeb znamenám
se s úctou veškerou Josef Tekl, Nymburk, Válcový mlýn a továrna na korkové zboží, 11/11. 1915

J. Pešek
Atelier J. Pešek Smiřice n. L. - nálepka z fotografie z třicátých let.

Šotola
Vojtěch Šotola trafika SmiřiceTištěné reklamy pocházejí z knihy ,,Rolnická škola ve Smiřicích, druhá jubilejní výroční zpráva Rolnické odborné školy
hospodářské a zemědělské poradny ve Smiřicích, za léta 1930 - 1940", vydané firmou Baborák - Brázda ve Smiřicích.

reklama reklama
Hospodářská záložna Smiřice Foto-atelier František Hnik, Řeznictví Josef Černý, Zubní technik Vilém Dvořák, Městský hostinec
reklama reklama

reklama

reklama
Vlevo: Živnostenská záložna, Architekt J. Hájek, Papírnictví ,,U Šmejdů". Vpravo: Prodejna Bedřich Prokeš, Malíř a natěrač Václav Šimera, Cukrárna u Hemelíků, Kolář Karel Vácha. Architekt a stavitel Václav Volt, Kovář Václav Chlupatý Holohlavy, Knihkupectví Adolf Mahler, Spořitelna Smiřická, Nábytek Vít.
reklama

reklama
reklama

reklama

reklama
Betonárka Bozner, Malburg Likéry. Zvěrokleštič Al. Bača, Smiřické mlýny, Módní závod R. Urbanová, Sedlář Jan Joneš.
reklama reklama
Knihtiskárna Baborák a Brázda - všechny reklamy jsou z jejich publikace. Lakýrník Franta Svatoň, Stavební zámečnictví Rudolf Hrazdílek, Pekařství a krupařství A. Beranová, Prodejna Josef Rech

reklama
Sokolský biograf

Singerové
Pro zajímavost jsou zde ceny od firmy Bratří Singerové z Pardubic, adresované do smiřického mlýnu Klein a synové

Ceník
Ceny olejů a benzínu.

Vnucená nabídka
Ještě, že toto už dnes není. Podnikání v roce 1891.
,,Nebude-li mi číslo vráceno, budu Vašnost pokládati za odběratele a další čísla se Vám pravidelně budou zasýlati."
reklama
Rudolf Novák, moderní závod kožišnický Smiřice n. L.
Zdroj: Miloš Novák

žádost o kávu
Jan Holub, obchodník v Trotině u Smiřicúčtenka
Stavební a zakázkové truhlářství Jan Sháněl, Smiřice Účtenka ze dne 1.12.1928

razítko
Karel Vácha závod kolářský Smiřice n./L. - 3.11.1942