Smiřice - vykopávky na Zderazi a hatě před kostelem

Zpět na hlavní stránku

Děkuji Mgr. Jarmile Švédové za její ochotu a za tužku kterou jsem jí odnesl. :-)

vykopávky
Mgr. Jarmila Švédová mi vysvětlila podrobnosti jejich práce. Na otázku, jestli není nebezpečí rozkradení,
jsem se dozvěděl, že úlomek který mi ukazuje má asi cenu nanuka. Foceno 29.4.2008

K archeologickému výzkumu:

vykopávky   Před každými zemními pracemi, které předchází samotné stavbě ( v tomto případě silnice ), je nutno stavbu ohlásit a v případě pozitivního zjištění ( objevují se úlomky keramiky, kosti atd.) provést záchranný archeologický průzkum ( povinnost každého stavebníka dle památkového zákona ). Nejdříve je provedena skrývka ornice za dohledu odborného pracovníka. V klasickém případě se skrývka provádí až na podloží, v našem případě došlo pouze ke skrytí ornice, pod níž je ještě podorničí, které bývá často narušeno orbou a jinou zemědělskou či nezemědělskou činností. Pro archeologa je podorničí většinou hůře čitelné a archeologické "objekty" jsou v této úrovni ještě poškozeny sekundární činností člověka, proto ta čtvercová síť, Rozhodli jsme se vytvořit jakousi šachovnici, díky níž jsme získali dobře lokalizované nálezy z podorničí a řezy sedimentovanými vrstvami. Právě v podorničí se nacházel původní středověký terén - máme spoustu keramických zlomků ze 13. až 14. století, gotické sklo, nějaká železa a samozřejmě kosti, dále novověký materiál a i mladší.
  Každý čtverec byl vykopán až do úrovně podloží, ve kterém již jsou dobře patrné ony archeologické objekty - tzn. kůlové jamky, zásobní jámy, zemnice atd. ( liší se od podloží barvou zásypu - jsou tmavší ). Všechny čtverce jsou očíslovány, stejně tak i objekty a následně samozřejmě geodeticky zaměřeny, kresebně a fotograficky zdokumentovány. Na základě nálezů jsme usoudili, že na místě budované silnice se nacházelo pravděpodobně slovanské sídliště z 8. století , bylo objeveno několik kůlových jam ( laicky řečeno díra po kůlu :o) ) a zemnice ( polozahloubená chata ), ze které máte vyfocený i střep co držím v ruce. Vedle objektů slovanských byly rovněž objeveny i objekty ze 13. až 14. století ( opět kůlové jámy ), novověké - související pravděpodobně se statkem, který zde v tomto období již stával a v neposlední řadě máme i nálezy pravěké - pozdní doba bronzová - období kultury lidu popelnicových polí - jedná se o velice fragmentální materiál, který lze jen těžko přesně zařadit, rámcově se ale pohybujeme kolem roku 1300 př.n.l. Jak jsem již uvedla výše, získali jsme převážně keramické zlomky, kosti, mazanici - vypálená hlína, která sloužila k výmazu stěn obydlí a potom byla vypálena například při požáru, dále opracované kamenné nástroje - štípané nástroje z rohovců, silicitů ( veřejnost jim lidově říká pazourky ) a porcelanitu ( porcelanit - přepálený jílovec - je donesen z Kunětické hory ).
  No to je asi tak rámcově všechno. Podrobnější informace budou k dispozici až po zpracování výzkumu. Vedoucím výzkumu je Mgr. Radek Bláha z MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH v Hradci Králové.
  Mgr. Jarmila Švédová, Osina Archeo s.r.o., 1.5.2008

vykopávky vykopávky
Budoucí cesta k písníku vede kolem zdi statku na Zderazi. Pohled ke Smiřicím.
Vpravo: Na rohu statku se cesta stáčí směrem k písníku. Ten leží vpravo mimo záběr.

vykopávky vykopávky
Je to jemná práce. Hlína se škrábe, aby se nic neztratilo. Nalezené části ( v košíku ) se zpracují až v muzeu.
Vpravo: Jana Ryšávková.
Pracuje se od 7 do 17 hod.

vykopávky vykopávky
Popisované kůlové jámy.


vykopávky
Mgr. Jarmila Švédová a její kolegové Jana Ryšávková - technik a dokumentátor, Václav Chudý a Martin Škop - kvalifikovaní kopáči.


vykopávky
11.5.2008 už není po práci ani stopy.Od písníku cestu postupně betonují.


Hatě ve Smiřicích

  Mgr. J. Švédová mě také poslala podívat se na hatě. Což bylo velké štěstí - druhý den už byl výkop zasypaný. Mgr Švédová píše: Jedná se objev původních komunikací, které předcházely té současné.... Jsou zdokumentovány celkem tři úrovně silnice zpevněné pomocí hatí ( to jsou ta dřeva ), nejsvrchnější je dle střepového keramického materiálu datovaná do 17. století a ty dvě pod ní jsou pravděpodobně středověké. V místě je velká mocnost navážek a planýrek, takže původní středověký terén byl asi 2 m pod tím současným. Silnice tedy vede pořád stejným místem.

vykopávky
Foceno 29.4.2008

vykopávky vykopávky

vykopávky

vykopávky
Rekonstruovaná křižovatka dne 13.4.2009

vykopávky vykopávky
Poblíž křižovatky je umístěna pamětní deska. Kluci chodili s pomlázkami dne 13.4.2009.
Text na desce: Tento projekt "III/3089 Libřice - Smiřice, rekonstrukce komunikace" byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rok výstavby: 2008 Regionální operační program NUTS II ¨Severovýchod.