Hlavní matrika trojtřídní obecné školy v Holohlavech
Rok školní 1881 - 1884

Zpět na hlavní stránku

  Listy v knize jsou přeházeny a jinde chybí, proto je zde seznam všech žáků z roků 1881 až 1884. Protože také neodpovídají údaje, jsou v závorkách zapsány údaje také z jiného roku

  V knize jsou zaznamenány známky ( neuvádím je ) z: ,,Návštěva školní, Mravné chování, Pilnost" a z těchto předmětů: Náboženství, Čtení, Mluvnice a pravopis, Sloh, Počty, Zeměpis a dějepis, Znalost věcí přírodních, Znalost tvarů měřických a jejich kreslení, Psaní, Zpěv, Tělocvik a Ženské ruční práce. A nakonec: Počet zameškaných hodin, Zevnější podoba písemných úkolů, Odměny, Tresty kázeňské a Poznamenání ( Poznámka ).

  Žáci mají velké množství omluvených a neomluvených hodin, například Anna Andrejsková, dcera rolníka, měla za celý rok 1884 23 omluvených a 94 neomluvených hodin. Také nechodili třeba polovinu roku do školy a pomáhali doma. Vlast a náboženství uvádím jen při jiném než Českém nebo katolickém. Roky jsou uvedeny jen v desítkách 79 = znamená 1879. Příjmení dívek uvádím v ženském rodě, v knize je zapsané různě, např: Andrejsek anebo Brouček a k tomu malé ová. Zajímavě zapisoval učitel Novohradský Smířice ( s dlouhým í po m ). Pozor na data narození 3 a 5 jsou podobně zapsány, takže nemusí souhlasit s vašimi údaji.

  Během roku 1882 - 1883 vzrostlo žactvo na č. 251. Odstěhováním a vystoupením ubylo 61, zbývá 190 na příští školní rok 1883 - 84. Zapsal Jos. Novohradský, říd. učitel.

Přepsal Přemek Andrýs v říjnu 2008.

Jméno žákovo
( rodinné a křestní )
Začal choditi do školy
vůbec / zdejší
Stáří, rodiště, vlast a
náboženství žákovo
Jméno, stav a obydlí
otcovo aneb poručníka
Poznámka

Andrejsek František 1. IX 79 18.5.73 Holohlavy +Jiří, zedník č. 60 Holohlavy
Andrejsek Karel 10. XII 77 5.3.71 Holohlavy +Jiří, dělník č. 60 Holohlavy
Andrejsková Aloizie 30. I 78 10.6.71 Holohlavy +Karel, rolník č. 29 Holohlavy
Andrejsková Anna 1. IX 79 20.2.73 Holohlavy +Karel, rolník č. 29 Holohlavy
Andrejsková Emilie 1. IX 81 26.2.75 Holohlavy +Karel, rolník č. 29 Holohlavy
Andrýsek František 1. VIII 79 15.9.73 Holohlavy Jiří, zedník Holohlavy č. 60
Andrýsek Karel 10. XII 77 5.3.71 Holohlavy Jiří, Holohlavy č. 60
Andrýsková Aloisie 30. I 78 10.6.71 Holohlavy Karel, rolník Holohlavy č. 29
Andrýsková Anna 16. X 76 7.2.70 Holohlavy Marie, Holohlavy č.61
Andrýsková Josefa 17. X 74 1.3.68 Holohlavy Karel, rolník Holohlavy č. 29
Andrýsková Marie 1. X 75 9.11.69 Holohlavy Karel, rolník Holohlavy. č. 29
Antonínová Františka 1.9.76 Králova Lhota / 4.1.83 16.6.70 Vlkov Kateřina, Smiřice č. 169
Bartoň František 15. IX 76 13.12.69 Třesetice Jan, dělník Holohlavy č. 46
Bartoň Jan 1. IX 83 5.9.75 Třesetice Jan, dělník č. 46 Holohlavy
Bartoň Václav 1.9.81 ( 79 ) 12.5.73 Třesetice Jan, dělník ( krejčí ) č. 46 Holohlavy
Baudyš Josef 1. X 83 18.2.77 Černilov Jan, dělník Černožice č. 47
Baudyšová Anna 77 4.8.71 Černožice +Mikuláš Černožice č. 21 – tužkou vdova Kateřina
Baudyšová Anna 10. IX 77 11.8.71 ( 1.8.71 ) Černožice Kateřina, vdova č. 40 Černožice
Baudyšová Františka 4. X 74 25.6.68 Černožice +Mikuláš, dělník Černožice č. 39 (?)
Brouček Anna 26. IX 75 2.1.69 Holohlavy Jan, zahradník Holohlavy č. 41
Brouček Josef 1. IX 80 5.3.74 Holohlavy Jan, zahradník Holohlavy č. 24
Broučková Františka 1. X 78 19.2.72 Holohlavy Jan, zahradník Holohlavy č. 41
Broučková Josefa 1. IX 83 22.11.77 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy
Brož Břetislav 1.9.83 Vlkov / 7.4.84 13.6.77 Polná Jan, sluha na nádraží Černožice
Brož Karel 1.9.74 Vlkov / 7.4.84 31..8.73 Polná Jan, sluha na nádraží Černožice
Brožová Bedřiška 1.8.81 Vlkov / 7.4.84 4.3.75 Polná Jan, sluha na nádraží Černožice
Bucharová Anna 1. IX 79 2.4.73 Světí František, čeledín Holohlavy č.3 ( 2 )
Bucharová Františka 21. I 78 8.3.70 Světí František, dělník Holohlavy č.11(?)
Čápová Anna 1. IX 82 2.1.75 Sněžné Josef, dělník Holohlavy
Čep Josef 1. IX 83 31.3.71 Kohoutov Václav Zilvar, chalupník Holohlavy č. 37
Černý Josef 24. XI 73 12.12.67 Černožice Kateřina, vdova Černožice Propuštěna 1.září 1881
Červinková Barbora 15. IV 81 1.11.71 Zderaz František Pultr Holohlavy č. 74
Čtvrtečka František 1. V 74


Čtvrtečková Františka
17.( 27 )5.71 Borové Josef, čeledín Holohlavy č. 63
Čtvrtečková Ludmila 20. VII 72


Čubrová Františka 1. X 75 17.7.69 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 11
Čubrová Františka 1. X 75 17.7.69 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 11 Propuštěna 1.9.83
Desenská Františka 1. IX 80 14.5.74 Jaroměř Václav, kovář Černožice č. 39
Desenský František 1. IX 82 16.9.76 Jaroměř Václav, kovář Černožice č. 39
Drnková Anna 1. IX 80 24.6.74 Těchlovice Josef, dělník Černožice ( volař, Holohlavy č. 3 )
Dufek Josef 1.9.80 Jaroměř 14.11.74 Kostelec Červený Josef, strážník Č. č. 40
Dvořák Jan 1. IX 79 2.5.73 Černožice Václav, čeledin Holohlavy č. 55 V jednom z roč. jsou data nar. a jména rodičů přeškrtnuty a přehozeny
Dvořáková Anna 1. IX 81 31.3.75 Holohlavy Marie, Černožice V jednom z roč. jsou data nar. a jména rodičů přeškrtnuty a přehozeny
Dvořáková Anna 1. IX 77 22.3.71 Holohlavy Václav, ( Kateřina ) dělník Holohlavy č. 55 V jednom z roč. jsou data nar. a jména rodičů přeškrtnuty a přehozeny
Eslingerová Anna
71 Dobrá Voda František , Čeledín č. 2
Fabianová Kateřina 1. IX 79 21.11.73 Černožice Františka, služka Č. č. 20
Fajfr Jan 1. IX 83 24.6.77 Rodov Josef, šafář Holohlavy č. 2
Fajfrová Josefa 1.9.79 Rodov / 1.9.82 17.10.72 Rodov Josef, šafář Holohlavy č. 2
Fajl Josef 1.9.80 Běleček / 12.10.80 25.8.72 Běleček Jan, čeledín Holohlavy č.3
Felbr Josef 19. IX 75 14.2.69 Máslojedy Antonín, dělník Holohlavy č. 51 Propuštěna 18.ůnora 1883
Felbr Josef 15. IX 75 14.2.69 Máslojedy Antonín, dělník Holohlavy č. 51
Felgr František 1. IX 82 10.10.76 Holohlavy Marie, vdova Holohlavy č. 13
Felgr Václav 24.11.77 ( 78 ) 15.9.72 Holohlavy Marie, vdova Holohlavy č. 13
Felgrová Anna Semonice / 1.9.83 23.12.73 Holohlavy Marie, vdova Holohlavy č. 13
Feltlová Anna 1. IX 82 27.7.76 Předměřice Gustav, účetní cukrovaru v Černožicích
Feltlová Laura 1. III 80 4.11.73 Předměřice Gustav, účetní cukrovaru v Černožicích
Fröhlich František 1. IX 79 20.9.(4) 73 Holohlavy František, dělník Holohlavy č. 5 (15)
Fröhlichová Marie 20. X 73 16.3(?)69 Holohlavy Josef,dělník Holohlavy č. 15
Gábr František 1. IX 81 28.7.75 Černožice Josef, cesťák Černožice č. 43 Zemřel 30.12.83 zapálením střev.
Gábr Václav 1. X 76 29.9.70 Černožice Josef, cesťák Černožice č. 43
Gábrová Františka 16. II 80 6.1.73 Svob. Dvory Josef, cesťák Černožice č. 43
Glugar Antonie 1. IX 79 73 Vlkov Jan, řezník Holohlavy č. 32
Gryl Josef 76 7.5.69 Habřina +František Stravovatel: Hynek Jan, Černožice č.7
Gryl Josef 9. VIII 76 7.5.69 Habřina sirotek Stravovatel Jan Hynek, rolník Čáslavka č. 7. Propuštěna 1.9.83.
Hančil JosefHanousková Anna 1. IX 77 15.12.71 Smiřice Anna, Holohlavy č. 62
Hanousková Marie 76 (77) 11.9.70 Smiřice Anna, vdova Holohlavy č. 55
Hanuš Antonín 1. IX 83 76 Roketné Antonín, čeledín Holohlavy č. 64 Vysídlen 16.1.84 do Skalice
Hanuš Václav 1. IX 83 76 Roketné Antonín, čeledín Holohlavy č. 64 Vysídlen 16.1.84 do Skalice
Hanušová Amalie 15.9.79 Olešnice / 4.10.83 16.7.873 Olešnice Vincenc, čeledin Holohlavy č. 3
Hanušová Marie 1.9.83 Pouchov / 4.1.84 27.1.77 Pouchov Josef, dělník Černožice
Havel Karel 17. X 74 28.11.68 Holohlavy Václav, dělník Holohlavy č. 25
Havlová Anna 78 20.11.72 Holohlavy Václav, dělník Holohlavy č. 25
Havlová Josefa 1. X 77 1.3.71 Holohlavy Václav, dělník Holohlavy č. 25
Havrda Josef 1. IX 81 7.9.75 Čáslavky Josef, rolník Čáslavky č. 33
Haž Václav 19. V 76 10.2.70 Holohlavy Jan, špitálník Holohlavy č. 63
Haž Václav 15. IX 76 10.2.70 Holohlavy Jan, špitálník Holohlavy č. 63
Hladík František 15. IX 79 14.3.73 Rasočky Josefa, vdova Holohlavy č. 35
Hladíková Anna 1. IX 81 25.10.75 Černožice Josef, dělník Č. č.4
Hladíková Františka 1. IX 82 1.8.76 Holohlavy Jan, dělníkHolohlavy č. 26 Vysídlena 30.3.84 do Lochenic
Hladíková Marie 17. X 75 18.12.69 Černožice Josef, dělník Černožice č. 31 Propuštěna 1.9.83
Hlava Václav 1. IX 80 16.9.74 Holohlavy Josef, chalupník Hollohlavy č. 87
Hlaváček Josef 11. X 80 20.9.73 Vysoká Josef, dělník Holohlavy č. 3 Odst. Se 14.prosince 1881
Hlavatá Františka 1. IX 81 1.2.75 Holohlavy Františka, Holohlavy č. 56
Hlavatý František 1.9.79 / 4.6.83 1.3.1873 Žiželoves Václav v Žiželovsi Stravovatel Josef Jakoubek Černožice
Hlavatý František 15. XI 79 8.3.69 Holohlavy Františka, vdova Holohlavy č. 40(?)
Hlavová Františka 1. IX 83 26.9.77 Holohlavy Josef, chalupník Hollohlavy č. 87
Hodek Josef 1.9.83 Pouchov / 2.1.84 9.11.77 Rusek Františka Kotlantová, Holohlavy č. 11
Hofman Antonín 20. IX 80 3.7.68 Trutnov
Stravovatel: Jan Jakoubek Čern. č. 13
Holubec František 1. IX 79 29.7.73 Černožice +Jan, dělník Čern. č. 38 ( 15 )
Holubec Václav 13. IX 74 21.1.68 Černožice +Jan, dělník čern. č. 15
Horák František 17. III 00 2.5.71 Třebechovice Karel, dělník Čern. č. 27
Horák Jan 13. III 00 5.6.69 Černožice Karel, dělník Čern. č. 27 ( 29 ) Propuštěn 1.9.83
Horák Josef 1. IX 81 13.12.75 Černožice Karel, dělník Čern. č. 27
Horáková Anna 1. IX 79 27.4.73 Třebechovice Karel, dělník Černožice č. 27
Horáková Františka ( Josefa ) 12. XI 77 31.8.71 Černožice Františka, vdova Č. č. 30
Hrdličková Anna 15. X 76 34.2.70 Černožice Václav, Černožice č. 47
Hrdličková Anna 15. X 76 24.2.70 Černožice Václav, Černožice č. 47
Hrdličková Marie 13. IX 79 26.1.73 Černožice +Václav, dělník Čern. č. 4
Hroch Václav 1. IX 81 5.5.75 Habřina

Hrochová Františka 1. IX 83 14.5.78 Černožice Václav, pekař Černožice č. 39
Hubáček Josef 21. X 79 Skršice Václav, dělník Holohlavy č. 3 Dne 30.listopadu ( 1881 ? ) do Smiřic
Hubáček Václav 24.10.81 ( 29.10.79 ) 2.11.72 ( 12.12..72 ) Skršice Václav, čeledín Holohlavy č. 3 Do Smiřic 20.listopadu 1880
Hubáčková Františka 1. IX 82 28.9.76 Skršice Václav, čeledín Holohlavy č. 3
Hůlka František 28. X 79 1.9.73 Černožice Václav, dělník Černožice č. 12
Hůlka Jan 28. XI 79 1.9.73 Černožice Václav, Černožice č. 12
Hůlka Josef 10. I 79 8.69 Černožice Václav, dělník Čern.
Hynek František 1. IX 82 15.6.74 Jezbiny František, kupec Černožice č. 8
Hynek František 1.9.82 ( 80 ) 13.6.74 Jezbiny František, stráž. ( obchodník ) Černož. č. 8
Hynek František 1. IX 82 2.8.76 Černožice Mikuláš, pol. sluha Černožice č. 4
Hynek František 20. X 74 14.7.67 Černožice Jan, dělník Čern. č. 39 Propuštěn 15.února 1881
Hynek František 24. V 80 2.1.(?)70 Černožice Františka, vdova Černožice č.5
Hynek František 15. IX 78 31.5.72 Černožice Jan, rolník Černož. č. 18 Na gymnasium v Hradci Králové
Hynek František 15. X 74 20.7.68 Černožice Václav, zedník Černož. č.5
Hynek Jan 1. IX 77 12.4.71 Černožice Jan, dělník Čern. č. 39 III. Přesídlen do Pouchova ( 1884 ? )
Hynek Jan ml. 1. IX 79 20.7.73 Černožice Václav, obuvník Černožice č. 5 Přesídlil do Pouchova. Bez známek.
Hynek Karel 1. IX 83 17.7.77 Černožice Václav, obuvník Černožice č. 5 Vysídlen do Pouchova 6.4.83.
Hynek Stanislav 1. IX 83 1.5.77 Černožice Jan, rolník Černož. č. 18
Hynek Václav 1. IX 83 1.9.75 Černožice Jan, rolník Černož. č. 18
Hynek Václav 15/76 15.9.70 Černožice František, obchodník Čern. č. 8 Na měšťanské škole v Kuksu.
Hynek Václav 1. IX 79 4.6.73 Černožice Jan, dělník Čern. č. 39 ( 24 ) IV. Přesídlen ( 1884 ?)
Hynek Václav 76 18.1.70 Černožice Václav, Černožice č. 5
Hynková Anna 4. X 75 27.1.69 Černožice Jan, dělník Černož. č. 39
Hynková Antonie 1. IX 83 24.4.77 Raspenava u Rychnova Františka, vdova Černožice
Hynková Marie 1.9.77 Rodov / 28.12.81 21.8.71 Černožice Josef, dělník Holohlavy č. 22 Odst: do Jaroměře dne 1.února 1884
Chlupatá Františka 19. XI 74 3.8.68 Holohlavy Václav, dělník Holohlavy č. 22 Nemocná se zánětem očí ( 1881 )
Chlupatý František 15. IX 78 26.6.72 Holohlavy Václav, dělník Holohlavy č. 61 ( č. 22 )
Chlupatý Karel 1. IX 82 25.8.76 Holohlavy Václav, dělník Holohlavy č. 61
Chmelík Josef 1. IX 80 14.12.74 Holohlavy Jan, kolář Holohlavy č. 50 V roce 1884 napsáno: Přesídlil do Hořeňovsi.
Jakoubek František 1. IX 80 1.4.74 Čáslavky Jan, rolník Černožice. č. 13 Otec v r. 1881 (?) starosta.
Jakoubek Jan 81 Semonice / 1.9.83 24.2.75 Čáslavky František, rolník Čáslavky č. 9
Jakoubek Jaroslav 1. IX 80 6.5.73 Čáslavka Jan, rolník Černožice. č. 13 Otec v r. 1881 (?) starosta.
Jakoubek Karel 1.9.79 Semonice / 1.9.83 20.2.73 Černožice František, rolník Čáslavky č. 9
Jakoubková Františka 1. IX 82 25.10.75 Černožice Jan, rolník Černožice. č. 13
Jakoubková Marie 1. IX 83 14.12.76 Čáslavka František, rolník Čáslavky č. 9
Jakubcová ( Jakubetzová ) Františka 1.9.76 Vlčkovice /12.9.82 1.5.70 Vlčkovice František, rolník Vlčkovice Stravovatel: Josef Šrámek, obch. Čern. č. 20. Odebrala se 27.4.83 do svého dom.
Jandík Josef 76 1.4.70 Pardubice Jan, dělník Holohlavy č. 21
Jandík Václav 20. X 79 69 Smiřice Jan, dělník Holohlavy č. 15
Jarchovský Ferdinand 1. IX 83 31.1.71 Dobruška Josef, čeledín Holohlavy č. 64
Jarchovský Ferdinand 8. X 83 71 Dobruška Josef, dělník Holohlavy č. 3
Jechová Anna 1.9.81 Jaroměř / 23.5.82 29.7.75 Černožice Karel, dělník Čern. č. 12 Vysídlena do Semonic.
Jelínková Anna 74 15.5.69 Holohlavy Josef J., chalupník Holohlavy č. 68
Jelínková Marie 1. IX 81 17.8.75 Holohlavy František, chalupník Holohlavy č. 77
Jeschke Marie 7. III 81 24.2.68 Hradiště Ch.
Stravovatel: Pospíšil, hostinský Černožice č. 43
Ježková Marie 1. IX 82 26.1.76 Holohlavy Josef, čeledín Holohlavy č. 3
Jírka František 19. XI 77 14.6.71 Černožice Josef, tesař Čern. č. 27
Jírka Václav 1. IX 78 25.10.72 Němčoves František, dělník Holohlavy č. 26
Jírková Anna 1. IX 79 16.10.73 Čáslavka Josef, tesař Čáslavka č. 27
Jírková Marie 1. IX 82 9.7.76 Cernožice Josef, tesař Čáslavka č. 27
Jirousek Josef 1. IX 79 27.5.71 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 18
Jirousková Anna 76 10.1.(?)69 Smiřice Václav, dělník Holohlavy č. 18 Propuštěn 1.9.83
Jirousková Anna 76 10.1.69 Smiřice Jan, dělník Holohlavy č. 18
Jirousková Františka 10. IX 77 25.5.71 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 59
Jirousková Františka 2. XI 82 15.2.76 Holohlavy

Josef Václav 1. XI 80 20.4.71 Běleček Václav, hlídač Holohlavy č.3
Josefová Františka 20. IX 80 1.3.71 Bejští Václav, hlídač Holohlavy č.3
Jošt František 1. IX 81 19.12.74 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 32
Jošt Jan 874 28.9.67 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 32 Propuštěn 1.září 1881
Joštová Anna 1. IX 83 15.5.77 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 32
Joštová Marie 14. XI 77 27.2.71 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 32
Junková Anna 1. IX 81 28.8.75 Holohlavy Jan, chalupník Holohlavy č. 26
Kačer Rudolf 14. X 78 17.2.71 Lhota Smidarská Jan, truhlář Čern. č. 8
Kačerová Anna 1. IX 79 10.2.73 Lhota Smidarská Jan, truhlář Čern. č. 8
Kalhousová Emilie 20. IX 80 29.9.68 Borek Václav, dělník Černožice č. 43
Kalhousová Františka 21. IX 80 71 Borek Václav, Černožice č. 43
Kalhousová Marie 21. IX 80 5.2.70 Borek Václav, rolník Černožice č. 43 Dne 28.června 1881 do Jezbin.
Karásek Adolf 1. IX 82 5.1.73 Č. Čermná Jan, čeledín Holohlavy č. 65
Karásková Františka 1.9.81 Borové / 12.9.82 76 Č. Čermná

Karešová Anna 1. IX 81 24.8.75 Holohlavy Josef, chalupník č. 65
Karešová Františka 75 21.1.69 Holohlavy Josef, chalupník Holohlavy č. 75 Propuštěna: 6.5.1884
Kavanová Anna 3. XI 79 26.6.70 Čistá František, dělník Holohlavy č. 63
Klamo ( ? ) Anna 1. IX 83 24.4.72 Lány u Bělohradu Josef, kočí Holohlavy č. 3
Klouček Antonín 80 Běleček Václav, dělník Holohlavy č. 34 Odstěhoval se 1. června 1881 do Němčovsi.
Kloučková Anna 1. IX 83 20.7.74 Jošov u Č. Skalice Josef, dělník Holohlavy č. 3 Odst. 15.7.84. Ve IV. čtvrtletí nejsou známky.
Kloučková Františka 1. IX 83 9.3.76 Svinišťany Josef, dělník Holohlavy č. 3
Kmínek Josef 1. IX 83 6.3.76 Čibuz František, dělník Holohlavy
Knejp František 4. IX 82 27.5.76 Holohlavy Jan, chalupník Holohlavy č. 40
Knejp František ml. 1. IX 79 24.10.74 Holohlavy Jan, zedník Holohlavy č. 16 ( 61 )
Knejp František st. 1. IX 79 30.1.70 Holohlavy František, dělník Holohlavy č. 61 Žák byl propuštěn dne 16.2.1884.
Knejp Jan 1.9.79 ( 78 ) 1.4.72 Holohlavy František, dělník Holohlavy č. 61
Knejp Josef 5. I 80 10.1.74 Holohlavy Jan, chalupník Holohlavy č. 40
Knejp Václav 19. XI 77 15.10.71 Holohlavy Josef, ( Jan ) chalupník Holohlavy č. 40
Knejpová Františka 3. X 75 67.10.69 Holohlavy Josef, chalupník Hollohlavy č. 40
Knejpová Marie 1. IX 81 26.4.75 Holohlavy František, dělník Holohlavy č. 61 .
Kodyš Josef 1. IX 81 4.3.75 Černožice Jan, dělník Černožice č. 27
Kodyšová Josefa 76 / 12.2.89 18.4.70 Neděliště Jan, dělník Černožice č. 27 Propuštěna 19.4.84. Přesídlena z Libřic. Odstěhovala se do Librantic8.3.83
Kokrda Jan 76 20.6.70 Chlum Jan, dělník Holohlavy č. 34 Dne 21.11.1882 přesídlil do Nedělišť
Kokrda Jan 76 29.6.70 Chlum Jan, dělník Holohlavy č. 34
Kokrda Václav 7. X 81 75 Chlum Jan, dělník Holohlavy č. 62 -"-
Kokrdová Marie 15. X 78 28.3.72 Neděliště Jan, dělník Holohlavy č. 34 -"-
Kopecká Josefa 1. IX 80 24.3.70 Černožice Josef K., zedník Černožice č. 33
Kopecká Josefa 1. IX 80 24.3.70 Černožice Anna, vdova Čern. č. 34
Kosinková Anna 15. X 74 11.12.68 Holohlavy Josef, Holohlavy č. 76
Kosinková Josefa 1. IX 79 24.9.75 ( 73 ) Holohlavy Josef, dělník Holohlavy č. 32
Kosinková Klára 13.9.80 Č. Skalice / 15.2.81 18.10.74 Vratislava Pr. Slezko František, truhlář Holohlavy č. 75
Kotlantová Františka 1. IX 80 27.11.74 Holohlavy František, rolník Holohlavy č. 7
Králiček Jan 1. IX 82 24.7.76 Holohlavy Josef, dělník Holohlavy č. 35
Králíček Jan 1. IX 82 24.7.76 Holohlavy Josef , dělník Holohlavy č. 35
Kroupová Anna 1. IX 79 3.3.73 Smiřice Jan, dělník Holohlavy č. 42
Kroupová Anna 20. IX 82 2.2.76 Neznášov Anna, vdova Holohlavy č. 25
Kroupová Františka 1. IX 77 5.3.71 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 42
Kroupová Marie 1.9.80 Semonice / 20.3.82 20.3.74 Semonice Anna, vdova Holohlavy č. 25
Křeček František 15.9.76 / opět 24.2.83 8.2.870 Holohlavy Jan, chalupník ( šafář č. 3 ) Holohlavy č. 74 Propuštěn 1.9.83
Křeček Václav 1.9.78 / zpět 24.2.83 13.8.( 7 ) 72 Holohlavy Jan, chalupník ( šafář č. 3 ) Holohlavy č. 74
Kučerová Františka 29. X 77 28.1.71 Holohlavy Kamil, rolník Holohlavy č. 36 Na vychování v České Skalici v klášteře.
Kuhn Jan 1874 4.7.68 Kanice u Hořice Josef, dělník Holohlavy č. 3
Kuhn Josef 76 / opět 1.9.84 5.9.72 Milovice Josef, čeledín Holohlavy č. 3
Kun ( Kuhn )Josef 76 870 Milovice Jan, čeledín Holohlavy č. 3 Přesídlil 1. ledna ( 1883 ? ) do Opočna
Kutík Josef 1. IX 82 2.10.76 Černožice Václav, dělník Čern.
Kutík Václav 1874 11.10.68 Holohlavy Václav, obecní strážník Holohlavy č. 61
Kutík Václav 15. IX 76 11.9.70 Holohlavy Václav, dělník ve Smiřicích Stravvatel: Křečková, Holohlavy špitálnice č. 63
Kutíková Anna 1. X 77 24.1.71 Holohlavy Václav, obecní sluha Holohlavy č. 61
Kutiková Františka 16. X 75 3.1.69 Holohlavy František, Holohlavy č. 30
Kvasnička Václav 1. IX 83 6.10.77 Holohlavy Jan, chalupník Holohlavy č. 23
Kvasničková Anna 73 21.2.869 Holohlavy Jan, chalupník Holohlavy č. 23
Kvasničková Anna 20. X 74 21.2.68 Holohlavy Jan, chalupník Holohlavy č. 23
Ledecký Jan 5. X 80 872 Lochenice Jan, vážný Černožice cukrovar Odstěhoval se 25. ledna 1881 do Lochenic
Legnerová Josefa 1. IX 77 20.3.69 ( 28.1.71 ) Neděliště František, dělník Holohlavy č. 69
Legnerová Marie 1. IX 78 872 Neděliště František, dělník Holohlavy č. 60 Propuštěna 1.února 1884. Vysídlena do Nedělišť.
Lomecká Emilie 1. IX 83 1.3.77 Jaroměř Karel, hostinský Holohlavy č. 36
Macháček Kateřina 15. X 74 3(?).4.68 Holohlavy Václav, rolník Holohlavy č. 12
Macháň Jan 1. IX 82 20.6.76 Černožice Václav, chalupník Černož. č. 33
Matušková Františka 17. X 74 7.2.68 Černožice František, Čern. č. 6
Michalová Anna 75 8.9.69 Černožice Antonín, dělník Černožice č. 31 Propuštěna 1.9.83
Míchalová Františka 1. IX 79 10.6.73 Černožice Antonín, dělník Č. č. 31
Michek Josef 1. IX 81 7.11.74 Trotina Jan, dělník Holohlavy č. 27
Michek Karel 1. IX 82 25.12.76 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 27
Modrý Josef 1. IX 83 15.11.77 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 59
Morávek Jan 1. IX 82 22.8.76 Smiřice Kateřina, vdova Holohlavy č. 69
Morávek Vilém 1. IX 82 75 Hodinec ( ? ) Vincenc, dělník Holohlavy č. 3
Morávková Anna 1.9.81 ( 79 ) 2.12.73 Smiřice Kateřina, vdova Holohlavy č. 69
Morávková Františka 1. IX 77 11.12.71 Smiřice Kateřina, vdova Holohlavy č. 69
Morávková Josefa 1. X 78 5.1.71 Hodinec ( Hostinec ) Vincenc, dělník Holohlavy č. 3
Motzer Josef 1. IX 80 5.7.74 Holohlavy ( Olešnice ) Benjamin, ( Jan ) špitálník Holohlavy č. 63 ( 5 ) Jinde je jméno Mutzer
Motzerová Marie 1. IX 82 25.3.76 Holohlavy Benjamin, špitálník Holohlavy č. 63
Mutzer Albin
69 Zl. Olešnice Jan, špitálník Holohlavy č. 3
Neumanová Marie 1.9.81 Smiřice / 3.4.82 24.7.72 Smiřice Václav, dělník Holohlavy č. 45
Neuwirt Václav 1. IX 78 6.1.72 Černožice František, dělník ( obec. sluha, 39 ) Čern. č. 4 ( Neuvirt - pro vyhledávače :-))
Neuwirtová Anna 15. XI 74 14.1.68 Černožice František, strážník obce Černož. č. 39
Neuwirtová Josefa 10. I 83 Černožice František, podruh Černožice č. 4
Neuwirtová Marie 5. IX 82 24.12.75 Černožice František, dělník Černožice č. 4
Nolová Anna 1. IX 83 2.8.77 Holohlavy Jan, dělník Holohlavy č. 30
Novák Václav 1. IX 81 2.3.76 Černožice František, strážník Černož. č. 45 Vysídlen do Semonic dne 1.5.84
Novák Václav 1. IX 79 25.7.73 Holohlavy Josef +, obuvník Holohlavy č. 11
Nováková Marie 1. IX 81 24.1.75 Černožice František, strážník Černož. č. 45 Vysídlen do Semonic dne 1.5.84
Novohradská Josefa 1. IX 82 15.8.74 Josefov Josef, ř. učitel Holohlavy č. 6
Novohradská Růžena 1. IX 80 7.8.74 Josefov Josef, ř. učitel Holohlavy č. 6
Novohradský Petr 1.9.77 Josefov / 1.3.80 29.6.72 Josefov Josef, ř. učitel Holohlavy č. 6 Na gymnasium v Hradci Králové
Novotný František 1.9.81 Smiřice / 1.9.82 9.8.70 Cerekvice Josef Martinec, dělník Holohlavy č. 25
Pacák Josef 26. X 73 10.7.67 Černožice Josef, dělník Černožice č. 7 Propuštěn 1.června 1881
Pácalt Jan 1. IX 83 2.78 Čáslavky Václav, rolník Čáslavky č. 8
Pácalt Josef 1. IX 79 23.3.73 Čáslavky Václav, rolník Čáslavka č. 8
Pácalt Václav 1. X 79 15.3.70 Čáslavka Václav, rolník Čáslavka č. 8
Pácalt(ík)ová Anna 1. IX 82 23.2.76 Holohlavy Františka, vdova Holohlavy č. 63
Pácalt(ík)ová Františka 24. XI 79 17.6.73 Holohlavy Václav, dělník Hol. č. 58 ( Františka, vdova H. č. 63 )
Pácaltová Anna 1. IX 77 24.7.71 Čáslavka Václav, rolník Čásl. č. 8
Pácaltová Marie 1. IX 80 27.4.74 Čáslavka Václav, rolník Čásl. č. 8
Pajgrtová Anna 1. IX 79 24.2.73 Holohlavy Vdova Holohlavy č. 45
Patočková Antonie 1.9.78 / 12.2.83 20.2.72 Smiřice Jan, volař Dvůr – Holohlavy
Patočková Františka 1.9.81 / 12.2.83 3.4.75 Libřice Jan, volař Dvůr – Holohlavy
Pavlát Václav 20. IX 82 Č. Skalice Jiří, čeledín Holohlavy č. 2
Pavlátová Anna 29. IX 82 74 Černožice Jiří, čeledín Holohlavy č. 2
Pavlík Rudolf 1.9.82 Libřice / 29.3.83 12.3.75 Černilov – evang. Reform. Jiří, volař Dvůr Holohlavy
Pecka Antonín 5. X 75 1.8.69 Černožice Barbora, vdova Černož. č. 10
Pecka František 24. IV 78 25.12 ( 3 ) 72 Černožice Barbora, vdova Černož. č. 10
Pecková Františka 1. IX 83 4.1.78 Černožice Barbora, vdova Černož.
Pecková Marie 1. IX 81 28.3.75 Černožice Barbora, vdova Černož. č. 10
Pech Jan 1.5.79 / 1.4.80 20.9.73 Langenbruck Josef, strážník podružní(?) Holohlavy
Pecháň Josef 1. IX 83 5.4.77 Černožice Jan, rolník Černož. č. 19
Pecháňová Marie 1. IX 83 7.9.77 Černožice Václav, chalupník Černož. č. 22
Pecháňová Marie 1. IX 81 19.6.75 Černožice Václav, rolník Čern. č. 19
Peikrtová Anna; 1. IX 79 24.2.73 Holohlavy Josef, dělník Holohlavy č. 45
Pekárková Marie 28. IX 79 25.3.73 Černožice Jan, dělník Čern. č. 31 ( 4 )
Pekárková Anna 1. IX 81 26.7.75 Černožice Jan, dělník Čern. č. 31 ( 4 ) Přesídlena do Litiče
Pfaiferová Josefa 1.9.79 Rodov / 1.9.82 17.10.72 Rodov Josef, šafář Holohlavy č. 2
Pietschová Barbora 873 / 1.9.80 867 Rychnov – Liberec
Stravovatel: Václav prokeš v Holohlavech
Pichl Čeněk 1.9.83 Velké Jeřice / 1.4.84 20.11 74 Hronov

Piroutek Václav Smiřice / 1.9.82 18.7.72 Smiřice Václav, dělník Holohlavy č. 34 Odstěhoval se 22. března ( 1883 ? ) do Nov. Kr. Hradce
Piroutková Marie 4. IX 82 13.5.76 Holohlavy Václav, dělník Holohlavy č. 34
Pospíšil Václav 25. X 73 27.5.67 Černožice Josef, hostinský Černožice č. 43 Propuštěn 28.5.1881
Potůček Jaroslav Dohaličky / 25.10.81 16.5.70 Dohalice Václav, rolník Černožice č. 23
Potůček Václav Dohaličky / 25.10.81 6.4.71 Dohalice Václav, rolník Černožice č. 23
Pour Josef 1. IX 83 24.8.72 Chloumek u Jeřic Václav, dělník Holohlavy č. 64
Pourová Aloisie 1. IX 83 28.5.76 Chloumek u Jeřic Václav, dělník Holohlavy č. 64
Pourová Anna 1. IX 83 1.9.73 Chloumek u Jeřic Václav, dělník Holohlavy č. 64
Prokeš Karel 1. IX 79 5.12.73 Smiřice Václav, chalupník Holohlavy č. 11
Prokešová Anna opět 28.12.81 6.2.869 Holohlavy Václav, chalupník Holohlavy č. 24 Propuštěna 7.února 83
Propílek Josef Smiřice / 6.2.84 22.12.71 Holohlavy sirotek v Smiřicích
Prostředník František 1. IX 79 14.1.74 Holohlavy František, poručník Holohlavy č. 2 Přesídlil do Lašína v Uhřích
Prostředníková Anna 25. X 75 27.5.69 Holohlavy František, poručník ( dělník ) Holohlavy č. 76 Propuštěna dne 28.5.83
Pultr Adolf 77 20.5.71 Černožice Václav, chalupník Čern. č. 42
Pultr Aloiz 1. IX 79 25.12.73 Černožice Václav, chalupník Čern. č. 42
Pultr Josef 1. X 75 9.11.69 Černožice Josef, dělník ( chalupník ) Černožice č. 14 Propuštěn dne 1.9.83
Pultr Václav 1. IX 83


Pultrová Františka 6. X 73 5.9..67 Černožice Václav, rolník Čern. č. 42 Propuštěn 1.9.81
Rejnuš Josef 1. IX 81 26.1.76 Libčany Josef, kupec Holohlavy č. 11
Rejnušová Františka 9. V 80 5.2.73 Dolní Přím Josef, kupec Holohlavy č. 11
Rejnušová Marie 1. IX 79 5.2.70 Libčany Josef, kupec Holohlavy č. 11 Odešla na výměnu do Žacléře
Relich Jan 21. I 79 28.6.69 V. Skalice +Jan,dělník ( volař č. 3 ) Holohlavy č. 11 Propuštěn dne 1.9.83
Rohlena Jan 2. XI 82 28.2.76 Smiřice Kateřina, vdova Holohlavy
Rohlena Jan 2. XI 82 28.2.76 Smiřice Kateřina, vdova Holohlavy
Runkas František 78 19.10.72 Černožice Karel, dělník Čern. č. 43
Runkas František 12. X 80 871 Černožice Karel, Černož. č. 34
Runkas Václav 1. IX 81 20.8.75 Černožice Karel, dělník Čern. č. 43
Růžička František
2.1276 Holohlavy František, zámečník Černož. č. 43 Odstěhovali se
Rypl Jan 1. IX 81 24.8.72 Černilov vdova Holohlavy č.64
Rypl Jan 1. IX 81 24.8.72 Černožice František, dělník Holohlavy č. 64
Řehák František 1. IX 82 14.17.70 Vlčkovice František Ř., rolník ve Vlčkovicích Stravovatel: V. Hynek, kupec Čern. č. 1, Přesídlil do Č. Vlčkovic
Řehák Jan 1. IX 76 31.12.70 Holohlavy Anna, vdova Holohlavy ( špitálnice č. 63 )
Řehák Václav 1. IX 83 29.8.75 Černilov Karel, dělník Čern. č. 43
Řeháková Marie 1. IX 79 14.6.73 Neděliště Anna, vdova Holohlavy
Satranský Jan 1. IX 77 17.6.70 Černožice Václav, dělník Čern. č. 12
Satranský Josef 19. IX 81 21.1.74 Černožice Marie, Černožice
Sehnotková Josefa 1. IX 83 27.3.77 Holohlavy František, rolník Holohlavy č. 31
Sehnoutková Františka 1. IV 78 24.5.72 Holohlavy František, rolník Holohlavy č. 31
Sehnoutková Pavlína 18. X 75 28.9.69 Holohlavy Josef, obuvník Holohlavy č. 71 Propuštěna 1.9.83
Seidl Václav 1. IX 82 20.8.76 Smiřice Heřman, dělník Holohlavy č. 15
Seidlová Anna 79 Smiřice / 1.5.82 1.10.73 Smiřice Heřman, dělník Holohlavy č. 15
Skokan Jan 1. XII 79 24.(23.) 2.73 Holohlavy František, špitálník Holohlavy č. 75
Skokan Václav 18. X 74 24.11.68 Holohlavy Františk, špitálník Holohlavy č. 63
Skokanová Antonie 76 25.9.70 Holohlavy František, špitálník Holohlavy č. 63 ( 75 )
Sládková Anna 1. IX 83 13.5.77 Jaroměř Václav dělník Vysídlena do Jezbin
Smola Jan 79 Smiřice / 11.4.81 11.5.73 Zdaraz ( Zderaz ) Jan, dělník Holohlavy č. 68
Steier Antonín 1. V 80 27.3.73 Plasnitz Anton, dělník Černožice č. 43 Odstěhovali se 25.února 1881.
Stejskal František 1. IX 82 29.5.70 Miletín Jan, čeledín Holohlavy č. 3
Stejskal Jan 1. IX 82 16.3.72 Hradiště Jan, čeledín Holohlavy č. 3
Stejskal Josef 2. X 82 7.5.74 Hradiště Jan, čeledín Holohlavy č. 2
Stránská Aloizie 1. IX 79 72 Zdaraz ( Zderaz ) Josef, dělník Holohlavy č. 25
Stránská Marie 15. X 75 21.3.69 Holohlavy Bernard, dělník Holohlavy č. 25
Svatoňová Anna 75 24.2.69 Černožice Václav, dělník Holohlavy č. 43
Svatoňová Antonie 77 28.9.71 Černožice Václav, dělník Holohlavy č. 69 ( Černož. č. 43 )
Šandera Josef 15. IX 77 22.10.71 Holohlavy Jan, chalupník Holohlavy č. 33 ( Otec: Jan, rolník, t. č. starosta č. 33 )
Šanderová Anna 1. IX 79 21.6.73 Holohlavy František, obuvník Holohlavy č. 55 Od 1. září 82 v Syrovátce do 7.ledna 1883
Šanderová Františka 1. IX 79 14.1.72 Holohlavy František, dělník Holohlavy č. 55 ( 35 )
Šec Václav 5. II 83 25726 Aloisie Jezbiny Stravovatel Václav Šec, Hol. č. 36. Propouštěcí vysv..29.6.1887 Karel Možíš říd. uč.
Šecová Emilie 6.11.72 ( ? ) 12.1.75 Smiřice Václav, krejčí Holohlavy Přistěhovala a zase odstěhovala se do Smiřic
Šedivá Marie 1.9.80 Jihlava / 25.10.80 9.7.73 Jihlava – Morava Josef , strojník Holohlavy č. 77
Šedivý Edvard 1. IX 81 9.10.75 Jihlava – Morava Josef , strojník Holohlavy č. 77
Šimek Jan 21. I 79 873 Smiřice František, dělník Holohlavy č.3
Šimera Jan 1. IX 81 24.6.75 Holohlavy František, chalupník Holohlavy č. 77
Škop Celestin 10. IX 83
Josef, dělník Holohlavy č. 64
Škop Josef 1.9.80 Dřevíč / 5.12.81 2.11.74 V. Dřevíč Josef, dělník Holohlavy č. 64
Škořepa Jan 1. IX 82 24.6.77Holohlavy Matěj, chalupník Holohlavy
Šlejharová Cecilie 77 22.11.70 Žděrnice Jan, dělník Holohlavy č. 64
Špinar Antonín 1.9.80 ( 15.10.79 ) 15.6.73 ( 2.6.72 ) Pardubice Josef, kotlář Černožice
Špinar František 13.9.75 / 15.11.79 3.1.69 Kukleny Josef, kotlář Černožice
Špinar Václav 15. X 79 2.6.72 Pardubice Josef, kotlář Černožice
Špringerová ( Špryňarová ) Anna 20. XI 78 870 Smiřice Augustin, dělník Holohlavy č.18 Propuštěna 1.9.83
Šrámek František Semonice / 1.9.82 19.2.74 Černožice Josef, obchodník Čern. č. 20
Šrámek Josef 79 21.3.73 Holohlavy Josef, krejčí Holohlavy č. 63
Šrámek Václav 1. IX 82 10.4.76 Černožice Josef, nájemce Čern. č.20
Šrámek Václav 1. IX 83 28.9.73 Holohlavy Josef, krejčí Holohlavy č. 63
Šťásek Josef 15.9.80 / 4.1.83 14.2.74 Lhota Králová Jan, volař Dvůr – Holohlavy
Šťástková Marie 29.9.78 / 4.1.83 23.5.74 Lhota Králová Jan, volař Dvůr – Holohlavy
Šulc Josef 874 30.9.68 Lužany Antonín, dělník Holohlavy č. 3
Šulc Václav 1. IX 79 23.9.70 Lužany Antonín, dělník Holohlavy č. 3
Šulcová Františka 15. IX 82 27.11.75 Holohlavy František, čeledín Holohlavy č.2
Tomanová Anna 15. IX 79 73 Černožice Josef, zedník Černož. č. 22
Tomanová Marie 1. IX 83 9.9.77 Černožice Václav, dělník Čern. č. 22
Tomášek Josef 1. IX 79 29.7.73 Smiřice Václav, čeledín Holohlavy č. 24
Tomášková Anna 874 1.1 (?) 67 Černožice Josef, dělník Černožice Propuštěna 1.1.1881
Tomášková Františka 23.11.81 ( 77 ) 30.7.71 Holohlavy Josef, dělník ( zedník ) Černožice
Tyč Josef 1. IX 83 26.11.77 Černožice Josef, zedník Černož. č. 21
Tyčová Josefa 1. IX 81 16.2.75 Černožice Josef, zedník Černožice č. ˇ21
Valášek František 15.9.75 opět 1.11.82 30.12.69 Holohlavy František, mistr kovář Holohlavy č. 43 Byl v Broumově
Valášek Václav 1. IX 81 19.9.75 Holohlavy František, kovář Holohlavy č. 43
Vaněk František 19. IX 81 20.3.74 Chvojenec František, dělník Holohlavy č. 4
Vaňková Františka 1.9.80 Jaroměř / 12.12.81 9.3. 75 Kyšperk Václav, dělník Černožice Vystěhovala se do Vlkova 7.1.84
Veselovská Marie 1. IX 80 27.12.72 Jásená Josef, zámečník Čern. č. 43 ( Holohlavy č. 69 ) Odstěhovali se do Hořic 26.2.1884
Veselovský Heřman 15. IX 82 7.4.76 Smiřice Josef, zámečník Čern. č. 43 Vysídlen do Hořic 26.2.1884
Veverka Václav 1. IX 83 21.7.77 Čáslavka Jan, rolník Čáslavka č. 6
Vích František 1. IX 83 20.4.77 Bohdaneč Josef, dozorce Holohlavy č. 24 Vysídlen do Světí 1.1.1884
Vízek Václav 10. IX 83 22.10.76 Kunčice u Nechanic Vácav Kočí, továrna Černožice
Vlačihová Anna 20. X 75 24.9.69 Holohlavy

Vognarová Františka 10. IX 81 12.10.76 Holohlavy Josef, truhlář Holohlavy č. 51
Vojtová Marie 1. IX 81 3.5.73 Všestary František, cihlář, Černožice č. 13 Odstěhovala se dne 28.7.1883 do Čibuze
Voříšek František 1. IX 83 1.11.77 Lochenice Jan, obuvník Holohlavy č. 14
Voříšek Josef + 1.9.77 Lochenice / 19.5.80 20.1.71 Lochenice Jan, chalupník Holohlavy č. 14 Zemřel dne 1.března 1883
Voříšková Aloizie 1.9.79 Lochenice / 19.5.80 6.1.73 Lochenice Jan, obuvník Holohlavy č. 14
Voříšková Marie 13.9.75 Lochenice/ 19.5.80 22.6.69 Lochenice Jan, chalupník Holohlavy č. 14
Voženílek František 16. II 81 874 Smiřice Josef, dělník Holohlavy č. 21 Ve Smiřicích – 1881
Voženílek Josef 15. II 81 6.3.69 Smiřice Josef, dělník Holohlavy
Voženílek Vilém 15. II 81 5.11.1871 Smiřice Josef, dělník Holohlavy
Vyhnálek Václav 20. X 74 18.5.68 Černožice Mikuláš, chalupník Čern.č.22
Zahálka František 1.9.77 Chvojenec / 6.2.82 19.8.71 Běleček Josef, dělník Holohlavy č. 65
Zahálková Františka 4.9.82 ( 1.9.83 ) 75 Běleček Josef, dělník Holohlavy č. 65
Zelená Božena 1. IX 82 29.7.76 Jaroměř Josef, krejčí Černož.
Zilvar Josef 10. IX 77 9.8.71 Holohlavy Václav, chalupník Holohlavy č. 37
Zub Václav 77 26.10.71 Holohlavy Václav , dělník Holohlavy č. 27