Smiřice - vykopávky v prostoru nad nádražím 2021

Zpět na hlavní stránkusmiřice 2021


Část článku z novin Mladá fronta Dnes - (idnes.cz)

Plánovaná stavba haly ve Smiřicích na Královéhradecku odhalila dvě mimořádně bohatá pravěká sídliště. Archeologové Muzea východních Čech v Hradci Králové označili nálezy za jeden z největších letošních záchranných výzkumů.


   Archeologové už od jara pátrali při okraji staré labské terasy nad smiřickým nádražím, kde se bude stavět hala, protože jsou z okolí známy archeologické nálezy už od 19. století. První předměty pravěkého stáří se tam našly při povrchových sběrech v 80. letech minulého století, ovšem nyní množství nálezů předčilo veškerá jejich očekávání.

   Podle vedoucího archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslava Nováka nebyly nálezy této kultury doposud v regionu běžné: „Co do rozsahu a úplnosti nemá současný objev obdoby. Vedle keramických nádob zde zanechali tehdejší obyvatelé velké množství kamenných nástrojů. Smiřice mají i svou ‚venuši‘ - lidskou hlavičku vystupující z okraje keramické nádobky.“

   Na čtyři stovky jam zde zanechali lidé v mladší době kamenné a pozdní době bronzové. První osada zde stála již okolo roku 4 300 před naším letopočtem. Tehdy do východních Čech zasáhla z jižní Moravy, Slovenska a Maďarska lengyelská kultura.

smiřice 2021
------------------------------

Vložené fotografie pořídil Miroslav Novák:
Nález pravěkých keramických nádob
Takzvaný kadlub - licí forma na bronzové srpy
Keramická hlavička z mladší doby kamenné

------------------------------


Sídliště z doby bronzové
   Někdy kolem roku 900 před naším letopočtem se v místech starší osady opět usadili lidé, tentokrát nositelé takzvané slezské kultury, která se svými pohřebními zvyklostmi řadí ke kulturám popelnicových polí.

   Východočeská muzea sice překypují archeologickými nálezy z pohřebišť té doby, ale jak vypadala tehdejší sídliště, nebylo dosud příliš zřejmé. Odkryv tohoto mladšího sídliště nemá co do rozsahu v regionu srovnání a slibuje řadu nových poznatků o pozdní době bronzové.

   „Sídliště sestávalo z několika velkých nadzemních domů a z nezvykle velkého počtu zásobních jam, určených ke skladování zemědělských plodin. K pozoruhodným nálezům patří také několik pecí a kamenné formy na odlévání bronzových předmětů,“ vyjmenoval hradecký archeolog. smiřice 2021

   „V několika případech se nám podařilo dokumentovat zajímavý jev, kdy lidé pozdní doby bronzové nacházeli a zřejmě i znovu používali předměty, které po sobě zanechali jejich předchůdci o bezmála tři a půl tisíciletí dříve. S trochou nadsázky můžeme říct, že zde žili nejstarší východočeští archeologové,“ vysvětlil Miroslav Novák.

   Tisíce nálezů nyní čeká několik měsíců laboratorního zpracování, dokumentace a nejrůznějších analýz, od kterých archeologové očekávají cenné informace o obou etapách východočeského pravěku.

  Autor: Kateřina Vítková

------------------------------vykopávky
Mezi smiřickým hřbitovem a firemním areálem začíná první kopání.
Za stromy v pozadí je svah a smiřické nádraží. 27.5.2021

vykopávky
14.6.2021

vykopávky
Pravá strana. 26.6.2021

vykopávky
Levá strana, vzadu leží smiřický hřbitov. 26.6.2021

vykopávky
26.6.2021

vykopávky
Vykopávky pokračují na dalších místech. 13.9.2021

vykopávky
Na druhé straně hřbitova se bude také stavět. 13.9.2021

vykopávky
Odkryté místo podél cesty. 18.9.2021

vykopávky
Pohled z druhé strany na stejné místo. 18.9.2021

------------------------------

vykopávky
Opravárenská hala firmy Strom Praha stojí na popisovaném místě. 25.9.2022