Slavobrána u Smiřic

Zpět na hlavní stránku

Smiřice
Paní Karliakové děkuji za kopii rytiny slavobrány z okolí Smiřic. U význačných krajinných bodů jsou písmena. Zleva: a, b, c, d. Jejich popis je pod rytinou.

Text nahoře: Koniggrätzer Kr. K. K. Cameralherrschaft Smiržitz, am 20 September.
Text dole: a., Chlomek. b., Schneekoppe. c., Josephstadt. d., Holohlaw. Bei Josephstadt
C. Hennigs Steindruck. ( Steindruck je německé město )
Vytvořil Jos. Schembera ( * 1794 +1866 )

Na stránce: www.vejr.cz/regiz/archiv/historie/navstevy_velicenstev.html
jsem našel článek A. Hluštíka, který objasňuje původ rytiny. Cituji:
...ve středu 7. srpna 1833 se korunovaný český král František I. dva roky před smrtí do Loun vrátil - tentokrát cestou z Bochova, Vroutku, Žatce a Postoloprt a v doprovodu své čtvrté choti Charlotty Augusty Bavorské (1792-1875). Při příležitosti dvacátého výročí spojeneckého vítězství u severočeského Chlumce a následné porážky Napoleona u Lipska navštívil více měst království českého, všude prý bouřlivě vítán a uctíván....
Z průběhu této cesty se zachoval soubor ilustrací pod názvem Ansichten von der Reise Ihrer Majetäten des Kaisers Franz I. und der Kaiserin Karolina durch Böhmen im Jahre 1833 ( C. Hennig Steindruck, Prag 1835),