Seznam ke škole schopných dětí děkanské školy v Holohlavech,
počínajíc od roku 1853 - 1868

Zpět na hlavní stránku


Seznam dětí z Holohlav, Černožic a Čáslavek s daty narození 1841 - 1863

  Kniha začíná rokem 1833, zápisy před rokem 1853 jsou zapsané německy, pro mne nečitelným rukopisem.
  Každý rok se jména opakují, přibývají nebo odcházejí žáci. Záznamy se liší, proto jsou v závorkách údaje z jiných let.
  Kniha je uložena v hradeckém archivu. Přepsal Přemek Andrýs v listopadu 2008.Obec Holohlavy

Číslo domu Jméno a příjmení žáků Den a rok narození žáků Stav rodičů
1841


52 Chýba Františka 13.9.841 chalupník
39 Veselý Josef 22.9.841 chalupník
23 Skalický Kateřina 16.12.841 chalupník
1842


7 Jošt Jan 4.1.842 podruh
25 Volt Antonya 10.1.842 chalupník
40 Knejp Marie 22.1.842 chalupník
17 Pácalt Josef 14.2.842 chalupník
29 Andrejsek Josefa 10.3.842 sedlák
47 Kotlant Anna 3.5.842 sedlák
53 Zákravský Marie 31.5.842 podruh
15 Suchánek Anna 2.6.842 chalupník
11 Falta Anna 8.6.842 podruh
32 Fejgl Jan 9.7.842 sedlák
45 Michek Anna 31.7.842 podruhyně
2 Lenc Antonye 28.9.842 obroční
34 Jelinek Anna 29.9.842 chalupník
11 Andrejsek Josefa 13.10 842 chalupník
24 Vít Kateřina 24.10 842 chalupník
2 Fabian Anna 16.10.842 šafář
23 Skalický Kateřina ( ? i v roce 1841 ) 16.12.842 chalupník
1843


26 Novák Vít 8.1.843 podruh
19 Martinec Marie 6.2.843 chalupník
46 Petr Jan 3.7.843 podruh
5 Hofman Josef 15.8.843 poklasný
40 Knejp Josef 15.12.843 chalupník
37 Sehnoutka Anna
nemanželská ( podruhyně )
1844


13 Andrejsek Josef 20.1.844 podruh
42 Fabián Barbara 4.3.844 chalupník
2 Fabian Václav 9.9.844 šafář
45 ( 34 ) Černý Anna 31.5.844 podruh
50 Slezák Jan 3.6.844 chalupník
47 Kotlant Jan 1.9.844 sedlák
8 Hofman Anna 4.9.844 chalupník
17 Pácalt Kateřina 4.11.844 chalupník
43 Kohout Josefa 5.11.844 nemanželská
48 Klouza Josef 15.11.844 chalupník
55 Andrejsek Kateřina 15.11.844 chalupník
11 Čapek Kateřina 25.11.844 podruh
2 Ježek Kateřina
nemanželská
46 Škarytka Marie
volař ( podruh )
15 Suchánek Marie 27.7.844 chalupník
1845


29 Andrejsek Jan 4.1.845 sedlák
55 Špaček František 24.1.845 nemanželský, ( švadlena ), ( podruhyně )
26 Novák Karel 26.1.845 podruh
21 Karpíšek Josef 29.1.845 sedlák
34 Jelínek Františka 22.4.845 chalupník
12 Karpíšek Josef ( v Smiřicích ) 10.9.845 podruhyně
28 Jakoubek Mikoláš 29.9.845 podruh ( podruhyně )
20 Hochmal Václav 1.10.845 sedlák
37 Kučera Kateřina 21.11.845 chalupník
10 Pácalt Marie 26.11.845 podruh
2 Fabián Josefa 1.2.845 šafář
47 Kotlant Václav 14.12.845 sedlák
1846


53 Zakravský Karel 5.4.846 podruh ( zedník )
45 ( 34 ) Černý Rozalie 4.5.846 podruh
15 Suchánek Kateřina 24.6.846 chalupník
17 Pácalt Václav 20.9.846 chalupník
50 Slezák Kateřina 7.10.846 chalupník
46 Litomiský Josef 13.9.846 pekař
17 Pácalt Josef 27.11.846 zedník ( podruh )
34 Jelínek František 3.12.846 chalupník
26 Novák Jan 15.12.846 podruh
21 Karpíšek Anna 29.12.846 sedlák
48 Klouza Jan 11.1.846 ( 847 ) chalupník
1847


12 Karpíšek Františka 5.2.847 vdova podruhyně
47 Kotland Josef 18.2.847 sedlák
55 Andrejsek Josef 9.3.847 chalupník a zedník
13 Andrejsek Anna 28.3.847 podruh
11 Andrejsek Františka 19.9.847 chalupník
14 ( 34 ) Tomášek Marie z Černožic 26.9.847 podruh
7 Divecký Josefa 9.10.847 chalupník ( vymínkářka )
49 Andrejsek Marie 27.12.847 chalupník
28 ( 49 ) Lorenc Josef 7.6.847 podruh ( chalupník )

El Marie

1848


44 Flegr Jan 3.1.848 chalupník
54 Kučera Marie 5.5.848 podruh
40 ( 45 ) Knejp Jan 22.5.848 chalupník
43 Penk Anna 12.6.848 kovář
17 Křeček Jan 8.7.848 podruhyně
50 Slezák Václav 15.( 12. )8.848 chalupník
17 Pácalt Marie 20.8.848 chalupník
22 ( 53 ) Sehnoutka Marie 26.8.848 podruhyně
15 Suchánek Václav 29.9.848 chalupník
14 Tomášek Marie 16.10.848 chalupník
21 Karpíšek Marie 24.10.848 sedlák
10 Čapek Josef 5.11.848 podruhyně
27 Andrejsek Josef 7.9.848 chalupník
1849


20 Hochmal Barbara 0.11.849 ( 847 ) sedlák
8 Kadaník Kateřina 23.4.849 podruh
55 Andrejsek Anna 28.5.849 zedník ( chalupník )
46 Peter Josef 17.7.849
51 Havrda Františka 18.11.849 podruh
55 Šotola Jan 12.4.849 podruh

Hanousek Melichar
podruh
28 ( 49 ) Zilvar Václav
panský volař
44 Podany Marie ( Poddaný ) 30.9.849 podruh
48 Karpíšek Marie 28.10.849 podruhyně
11 Andrejsek Františka 7.11.849 chalupník
8 Hochman Marie 13.11.849 chalupník
54 Pacalt Františka ( Pácaltík ) 18.12.849 podruh
14 ( 34 ) Tomášek Václav 23.9.849 podruh
1850


37 Kučera Josef 10.1.850 chalupník
48 Klouza Václav 13.1.850 chalupník
5 Hofman Václav 1.2.850 poklasný
40 ( 47 ) Knejp Anna 7.4.850 chalupník
27 Andrejsek Matěj 9.5.850 chalupník
32 Strúnský Anna v Smiřicích 25.5.850 podruh
50 Slezák Josef 18.6.850 chalupník
14 Tomášek Anna 19.7.850 chalupník
51 Vognar Josef 7.8.850 chalupník
17 Pacalt Františka 18.9.850 podruh
15 Suchánek Josef 21.10.850 chalupník
1851


48 Kutík Františka 30.1.851 podruhyně
38 Sehnoutka Kateřina 19.2.851 chalupník
34 Jelínek Josef 26.2.851 chalupník
34 Tomášek Anna 15.7.851 podruh
13 Andrejsek Václav 17.10.851 podruh
55 ( 56 ) Kutík Václav 1.11.851 podruh
51 Havrda Jan 9.11.851 podruh
1852


55 Andrejsek Jan 2.3.852 chalupník
13 Prokop Josefa 5.4.852 chalupník
44 Flegr Anna 12.4.852 chalupník
55 Šotola Josefa 14.4.852 podruhyně
14 Tomášek Františka 27.5.852 chalupník
34 Černý Marie 10.6.852 podruh
33 Šandera Josef 1.5.852 krejčí
27 Andrejsek Marie 21.8.852 chalupník
1853


11 Andrejsek Anna 29.1.853 chalupník
37 Cejp Josefa 2.3.853 podruh
12 Macháček Anna 22.3.853 sedlák
15 Suchánek Františka 3.6.853 chalupník
28 Andrýs Františka 8.6.853 sedlák
47 ( 11 ) Kotlant Alois ( Kottland ) 21.6.853 kupec ( rolník )
56 Sehnoutka Františka 28.3.853 podruh
17 ( 37 ) Pacalt Václav 24.9.853 podruh
46 Pacalt František ( Pacaltík ) 5.10.853 podruh
13 Prokop František 6.12.853 chalupník
1854


48 ( 13 ) ( 26 ) Andrejsek František 17.2.854 podruh
8 Kadaník Františka 18.2.854 podruh
14 ( 34 ) ( 32 ) Tomášek Josef 4.7.854 chalupník ( podruh )
34 Jelínek Václav 18.7.854 chalupník
27 Andrejsek Václav 18.10.854 chalupník
46 Petr Josefa vystěhovaný 22.10.854 podruh
48 Kučera Anna 5.11.854 podruh
9 Vítek Josef 14.11.854 chalupník
51 Vognar Václav 17.11.854 chalupník
47 Kotlant František 11.12.854 sedlák
12 Macháček Jan 16.12.854 sedlák
40 Jandík Václav 6.12.853 podruh ( chalupník )
26 Ježek Anna
sedlák
20 Modrý Jan
děvečka
1855


28 ( 56 ) ( 58 ) Kutík Josef 12.1.855 podruh ( baráčník )
9 ( 10 ) Sehnoutka Josef 4.2.855 podruh
11 Kotlant Jindřich 10.9.855 obchodník ( rolník ) ( hospodský )
19 Martinec Anna 22.9.855 chalupník
16 Fousef Josefa 26.9.855 chalupník
32 Zakravský Kateřina 25.11.855 krejčí
1856


44 Podaný Anna 9.1.856 podruh
17 Zilvar Anna 1.2.856 chalupník
46 Pacalt(ík) Josef 3.6.856 podruh
8 Kadaník Anna 30.7.856 podruh
50 Slezák Karel 7.9.856 chalupník
28 Andrýs Václav 22.9.856 sedlák
34 ( 32 ) Tomášek František 7.10.856 podruh
12 Macháček Františka 19.12.856 sedlák
16 Ježek Antonie ( Antonye ) ....856 sedlák
20 Pražák Anna 7.10.856 sedlák
1857


13 Prokop Františka 20.1.857 rolník
14 ( 32 ) Tomášek František 23.1.857 chalupník
9 Vítek Františka 10.2.857 chalupník
29 Šedivka Josef Marie 1.3.857 podruh
42 ( 59 ) Jandík Jan 20.5.857 chalupník
56 Sehnoutka Josef 13.7.857 chalupník
22 ( 53 ) ( 2 ) Haž František 30.7.857 podruh
10 Sehnoutka Václav 29.8.857 podruh
22 Chlupatý Anna 13.9.857 chalupník
34 Tomášek František 14.11.857 podruh
1858


20 ( 21 ) Pražák Františka 1.3.858 sedlák
37 Kučera Josef 5.3.858 podruh
34 Jelínek Karel 9.3.858 chalupník
17 Zilvar Karel 17.3.858 chalupník
45 Hanousek Marie 11.4.858 podruh
8 ( 5 ) Kadaník Josef 26.5.858 podruh
30 Kutík Václav 15.6.858 chalupník
50 Slezák Anna 1.7.858 chalupník
57 Pacalt Jan 12.7.858 chalupník
25 Volt Karel 23.7.858 chalupník
49 Lorenc Marie 21.8.858 chalupník
27 Andrejsek Jan 24.9.858 chalupník
23 Kvasnička František 3.10.858 chalupník
9 Vítek Václav 30.10.858 chalupník
43 Valášek Anna 6.11.858 kovář
12 Macháček Václav 7.11.858 rolník
55 Andrejsek František 14.11.858 chalupník
24 Adamíra Kateřina ...858 podruh
1859


50 ( 51 ) Jarkovský ( Jarchovský ) Anna Marie 3.1.859 podruhyně
7 Jaroš Václav 19.2.859 chalupník
14 Tomášek Františka 28.3.859 chalupník
8 Hochman Jan 21.4.859 chalupník
34 Jelinek Josefa 22.4.859 chalupník
54 Kutík Jan 8.6.859 podruh
46 Pacalt ( Pacaltík ) Anna 13.6.859 podruh
35 Šotola ( Šedivka ) František 21.6.859 podruh
51 Propilek Anna v Smiřicích 28.6.859 podruh
59 Jandík Anna 24.7.859 chalupník
2 Haž Anna 9.8.859 podruh
11 Kotlant Božena ( Kottland Růžena ) 26.9.859 hospodský
30 Kutik Anna .6.10.859 chalupník
21 Karpišek Kateřina

1860


48 Pacák Marie 2.1.860 chalupník
32 Křeček Františka 7.1.860 podruh
10 Tuček Josef 7.3.860 chalupník
45 Hanousek Josef 13.3.860 podruh
17 Zilvar Josefa 24.3.860 chalupník
43 Valášek Marie 30.3.860 kovář
10 Sehnoutka Anna 29.5.860 podruh
57 Andrejsek Anna 6.6.860 chalupník
32 Tomášek Josefa 24.7.860 podruh
13 Málek Marie 20.8.860 podruh
12 Macháček Josef 20.8.860 rolník
57 Pacalt Anna 16.9.860 chalupník
32 Zakravský Marie 18.10.860 podruh
8 Hochman Václav
podruh
48 Kučera Jan 22.12.860 podruh
9 Vítek Anna 26.12.860 chalupník
36 Novák Václav
podruh
1861


35 Klouza Anna

14 Tomášek Josef 7.3.861 chalupník
23 Kvasnička Josef 25.3.861 chalupník
11 Kotlant ( Kottland ) Vilhelmina 20.4.861 hospodský
51 Propilek Marie 22.4.861 podruh
32 Josef Anny Etrych 22.5.861 podruh
9 Pacák František 1.6.861 podruh
32 Šedivka Anna 4.6.861 podruh
45 Michek Josef 6.6.861 podruh
45 Řehák ? Václav ...859 chalupník
24 Adamíra Kateřina ...858 podruh
25 Volt Václav 31.8.1861
16 Chmelík Václav 17.9.1861
22 Chlupatý Josef 1.11.1861
21 Karpíšek Václav

1862


27 Křeček Jan 8.1.1862 podruh
57 ( 54 ) Kutík Františka 6.2.1862 podruh
29 Andrejsek František 7.2.1862 rolník
10 Tuček Jan 13.2.1862 truhlář
58 Kutík Kateřina 15.2.1862 chalupník
55 ( 57 ) Andrejsek Františka 26.2.1862 chalupník
36 Kučera Josef 10.3.1862 podruh
35 Klouza Josef 17.3.1862 chalupník
43 Valášek Josefa 29.3.1862 kovář
46 Matějček Anna 31.3.1862 chalupník
43 Justa Marie ( Sehnoutka ) 1.4.1862 podruh ( obuvník )
31 Sehnoutka Anna 6.5.1862 sedlák
30 Kutík František 22.5.1862 chalupník
12 Macháček Josefa 18.6.1862 sedlák
32 Tomášek Josefa 18.7.1862 podruh
48 Jošt Josef
podruh
23 Kvasnička Kateřina 26.11.1862 chalupník
1863


9 Pacák Františka 2.2.1863 podruh
11 Kottland Karel 18.2.1863 hospodský
19 Anna Martincova M. 14.4.1863 chalupník
4 Haš Jan 17.4.1863 podruh
Obec Černožice a Čáslavky

Číslo domu Jméno a příjmení žáků Den a rok narození žáků Stav rodičů
1841


12 Jech Václav 21.11.841 chalupník
25 Hynek Václav
chalupník
33 Macháň Václav 2.12.841 chalupník
1842


2 Hynek Josef z Čáslavek
podruh
12 Pultar Anna 10.2.842 podruh
17 Šrámek Josef z Čáslavek 19.2.842 sedlák
11 Černý Josef 29.2.842 mlynář
8 Pácalt Václav z Čáslavek 3.3.842 sedlák
5 Baudiš Anna z Čáslavek 2.4.842 chalupník
1 Jakoubek Josef 4.4.842 šenkýř
34 Nýdr Maria 31.5.842 podruhyně
7 Hynek Josef z Čáslavek 31.5.842 sedlák
34 Šmejda Josef 9.8.842 podruh
40 Jirka Václav 9.8.842 podruh
12 Sehnoutka Marie 21.9.842 představený ( mlynář )
36 Hájek Františka 26.10.842 podruh
26 Pecháň Kateřina 14.11.842 chalupník
39 Satránský Anna 22.12.842 nemanželská ( podruh )
1843


39 Michal Josef 28.1.843 obecní pasák ( podruh )
19 Vyhnálek Josef 4.3.843 sedlák
22 Dvořák Václav 20.7.842 podruh
18 Hynek Mikoláš 14.8.843 sedlský vymínkář
23 Vaněk Josef 9.9.843 sedlák
12 Jech Anna 7.10.843 chalupník
10 Řehák Václav z Čáslavek 20.10.843 podruh ( šafář )
12 Hladík Václav z Čáslavek 17.9.843 sedlák
36 Bartoš František ( ? také v roce 1845 ) 19.7.843 tesař
1844


8 Jakoubek František z Čáslavek 12.1.844 sedlák
3 Havrda Josef Čáslavek 13.3.844 sedlák
8 Černý Marie 26.3.844 chalupník
7 Kopecký Václav z Čáslavek 2.4.844 podruh
35 Černý Františka 28.4.844 chalupník
15 Hynek Josef 28.7.844 chalupník
40 Jirka František 12.9.844 podruh
11 Šrámek Františka z Čáslavek 29.12.844 sedlák
1845


6 Hulka Václav 1.2.845 nemanželský ( podruhyně )
10 Sehnoutka Anna 23.2.845 představený ( mlynář )
8 Jakoubek Jan z Čáslavek 14.3.845 sedlák
34 Šmejda Marie 29.3.845 podruh
20 Fabián Kateřina 7.5.845 podruh
20 Junek Matěj 845 podruh
36 Bartoš Franc ( Jan ) 29.6.845 podruh ( tesař )
20 Dvořák Marie 8.7.845 podruh
23 Vaněk Jan 12.8.845 sedlák
7 Hynek Marie z Čáslavek 26.9.845 sedlák
31 Pecháň Václav 10.10.845 chalupník
18 Hynek Karel 8.11.845 sedlák ( sedlák vymín.
3 Havrda František z Čáslavek 30.11.845 sedlák
1846


39 Satránský Anna 11.1.846 nemanželská ( podruhyně )
13 Řehák Josef z Čáslavek 17.3.846 podruh ( šafář )
35 Černý Marie 23.3.846 chalupník
20 Vyhnálek Jan 15.5.846 sedlák
18 Hynek Jan 15.5.846 sedlák vymín.
33 Macháň Františka 26.8.846 chalupník
11 Hošek Marie 27.8.846 chalupník ( nájemník )
5 Hynek František 2.10.846 chalupník
39 Satránský Marie 15.10.846 nemanželská ( podruh )
2 Hynek Anna z Čáslavek 1.11.846 podruh, obuvník
36 Černý Jan 13.11.846 chalupník
2 Horák Josef 21.2.846 chalupník
34 Šmejda Anna 1.3.846 podruh
1847


39 Satránský Josef 19.3.847 podruh
7 ( 39 ) Toman Josef 26.3.847 podruh
20 Dvořák Jan 30.4.847 podruh
36 Bartoš Jan 29.6.847 podruh ( tesař )
39 Pultr Josef 7.9.847 podruh
12 Hladík Františka z Čáslavek 11.10.847 sedlák
23 Vaněk František 20.10.847 sedlák
11 Tomášek František 30.10.847 chalupník
13 Řehák Kateřina 20.11.847 šafář
35 Černý František 17.5.847 chalupník
14 Tomášek Marie 26.10.847 podruh
9 Andrejsek Josef 847 pachtýř šenku
14 Kopecký Jan 25.7.847 podruh
22 Hejcman František 847 chalupník
1848


35 Černý František 17.1.848 chalupník
1 Veverka Václav z Čáslavek 17.3.848 sedlák
20 Fabián Františka 20.8.848 podruh
31 Pecháň Marie 4.8.848 chalupník
1 Toman Václav 19.12.849 podruh
1849


81 ( 9 ) Andrejsek Karel ze Smiřic 16.1.849 ( 1847 ) nájemník ( pachtýř šenku )
15 Hynek Jan 20.2.849 chalupník
7 Kopecký Františka 15.8.849 podruh

Tomášek Marie 26.9.847(?) podruh
9 Andrejsek Josef 847 pachtýř šenku
11 Tomášek Anna 1.4.849 kolář
36 Andrejs Alois 1.6.849 podruh
14 Tomášek Václav 23.9.849 podruh
9 ( 36 ) Černý Anna 20.10.849 baráčník ( chalupník )
20 Vyhnálek Anna 21.10.849 sedlák
8 Pacalt Karel z Čáslavek 10.11.849 sedlák
11 ( 12) Hošek Kateřina 849 chalupník
1850


35 Černý Václav 16.1.850 chalupník
13 Jakoubek Jan 13.3.850 sedlák
36 Bartoš Marie 19.4.850 podruh
37 Jirka Františka 31.5.850 podruh
34 Vojtěch Marie 1.11.850 chalupník
43 Malý Marie ...850 podruh
2 Hynek Marie ...850 podruh

Andrýs Alois ...850 tesař
1851


29 Hroch Václav 17.4.1851 chalupník
11 Hošek Františka 4.5.1851 chalupník
9 Kopecký Anna 24.8.851 podruh
36 ( 9 ) Černý Václav 24.9.851 chalupník
11 ( 23 ) Hanka Kateřina 1.11.851 podruh
13 ( 12 ) Jakoubek František 2.11.851 sedlák
12 Jech Karel 3.11.851 chalupník
43 Malý Josef 25.12.851 podruh
11 Hanuš František ...851 podruh
1852


31 Matuška Anna 9.1.852 chalupník
7 Toman Josef ...852 chalupník
5 Baudiš Františka ( Baudyš )

10 Holubec Fridrich ( Bedřich ) 29.1.852 podruh
42 Putr Marie 7.2.852 chalupník
18 Hynek Anna 31.3.852 sedlák
35 Černý Anna 22.5.852 chalupník
12 Satránský Václav Fra:(?) 14.6.852 podruhyně
2 Hynek Marie ...850 podruhyně
9 Andrejsek Franc ( František ) pros. 852 pachtýř

Andrýs Marie ...852 tesař
1853


39 ( 2 ) Hynek Václav Mikoláše 29.1.853 švec
13 Jakoubek Václav 1.3.853 sedlák
12 Michal Františka 8.4.853 podruh
12 Satránský Kateřina 23.4.853 podruh
37 Matuška Anna Josefy 17.6.853 podruh
37 Dvořák Kateřina 20.6.853 podruh
20 Vyhnálek Marie 2.7.853 sedlák
2 Junek Jan 19.7.853 podruh
37 ( 12 ) ( 11 ) Jirka Anna 20.8.853 podruh
9 Rufera Josef 4.12.853 barák.
22 Hanuš Václav 8.12.853 tesař
27 Pecháně Jan ( Pecháň Ján ) 15.12.853 chalupník
21 Sehnoutka Marie Semonice 15.12.853 chalupník
42 Pultr Anna 16.12.853 chalupník
12 ( 42 ) ( 6 ) Hošek Václav ...853 Nájemník ( chalupník )
10 Černý Josef …848 sedlák
22 Hejcman Antonín ...853 chalupník
31 Baudiš Jan ( Baudyš ) 21.1.853 podruh
1854


6 ( 23 ) Petřík František 23.2.854 podruh
10 ( 17 ) Sehnoutka Františka 13.3.854 mlynář
36 Černý Josef 3.6.854 sedlák
12 Dus Václav ...854 sedlák
13 Jakoubek Anna 23.6.854 sedlák

Satránský Josef Doroty 23.7.854 poruhyně
11 ( 23 ) Hanka Marie 24.8.854 podruh
37 ( 27 ) Šotola Václav 31.8.854 chalupník
35 Černý Josefa 14.10.854 chalupník
2 Tomášek Anna 15.11.854 chalupník
32 Bartoš Kateřina Františky 22.11.854 podruhyně
31 Matuška Jan Kateřiny 10.12.854 podruhyně
14 Honsnejman Josef Marie 17.12.854 podruhyně
41 Vyravský Anna 29.12.854 chalupník
12 ( 11 ) Mádr Marie
podruh
14 Čermák Josef 17.12.854 podruh
1855


31 Matuška Marie 31.5.855 podruh
29 Hroch Jan 17.7.855 chalupník
20 Vyhnálek Václav 17.7.855 sedlák
12 Hošek Majdalena ...855 chalupník
12 Jirka Karel 18.10.855 podruh
24 Kratochvíl Josefa 27.10.855
10 ( 12 ) Satránský Jan Františky 15.11.855 podruhyně
31 Matuška Františka 17.11.855 chalupník
43 Šandera Františka ...855 podruh
1856


31 Matuška Rozalie France 5.1.856 podruh
42 Pultr Václav 11.2.856 chalupník
13 Jakoubek Františka 15.5.856 sedlák
23 Hanka Anna 10.7.856 podruh
9 Kopecký Josef 14.7.856 podruh
6 ( 23 ) Petřík Václav 7.9.856 podruh
16 Čapek Františka 21.9.856 kovář
41 Vyravský Václav 11.10.856 chalupník
32 Matuška Václav Kateřiny 12.10.856 podruh
27 Šotola Františka 22.12.856 chalupník
43 Pospíšil Anna 11.10.856 chalupník
43 Gabrt Františka ...856 ( ...858 ) cesták ( hlídač dráhy )
1857


17 Sehnoutka Jan 17.5.857 mlynář
21 Sehnoutka Václav Anny 23.5.857 podruhyně
1 Veverka Jan 13.7.857 sedlák
35 Černý Josef 27.7.857 chalupník
43 Šandera Anna 1.3.857 podruh
21 Fabián Václav 23.5.857 podruhyně
31 Matuška Marie 10.9.857 chalupník
36 Černý Marie ( Cernova ) 19.9.857 chalupník
40 Tyč ( Týč ) Františka 20.10.857 chalupník
42 Pultr František 15.11.857 chalupník
14 Čermák František 17.12.857 podruh
12 Dus Jan ...857 sedlák
1858


10 Malý Karel 1.3.858 podruh
20 Vyhnálek Josef 22.3.858 sedlák
27 Holubec Trnka Anna 31.5.858 podruhyně
12 Satránský Václav Kateřiny 14.6.858 podruhyně
23 Petřík Anna 19.6.858 podruh
37 Michal Václav 18.7.858 podruh
43 Gabrt Františka ...858 ( ...856 ) cesták
9 Kopecký Karel 1.8.858 podruh
37 Vyhnálek Marie 27.9.858 chalupník
12 Hošek Anna ...858 chalupník
12 Dus František ...858 sedlák
2 Junek Václav 24.10.858 podruh
10 Pultr Marie Františky v Smiřicích 8.12.858 podruh
37 Kudr Františka 22.12.858 podruh
3 Hulka Marie 28.10.858 podruh
1859


14 Holubec Trnka Marie ( jen Holubec ) ( Anna ) 13.1.859 podruhyně
30 Horák Marie 23.2.859 chalupník
18 Hynek Františka 26.2.859 sedlák
5 Satránský Marie Doroty 1.3.859 podruhyně
39 Bartoš Josef Kateřiny 3.5.859 podruhyně
20 Matuška Jan Kateřiny 7.6.859 podruh
12 Jirka Marie 21.7.859 podruh
9 Rufera Franc ( František ) 20.3.859 chalupník
39 Čermák Anna Václava 3.9.859 podruhyně
42 Pultr Josef 4.9.859 chalupník
36 Černý ( Cernova ) Františka 20.10.859 chalupník
6 Petřík Josef 21.11.859 podruh
10 Malý František 3.12.859 podruh
6 Hrdlička Kateřina 10.1.859 podruh
1860


31 Baudyš Marie 1.1.860 podruh
25 Satránský Václav Doroty 3.3.860 podruh
12 Balcar Marie 23.3.860 podruh
14 Čermák Jan Karla 14.5.860 podruh
39 ( 34 ) Michal Marie 16.6.860 podruh
45 ( 43 ) Gabrt Aloisia ...859 ( 1.1.1860 ) cesták
34 Vojtěch Anna 6.8.860 chalupník
40 Tyč Josef 10.8.860 chalupník
31 Matuška Jan Josefa 17.8.860 chalupník
29 Michal Václav Jana 25.8.860 podruh
10 Pultr Františka Franti. V Smiřicích
podruh
23 Hanka Václav 20.9.860 podruh
13 Jakoubek Anna 6.12.860 rolník
1861


9 Kopecký Marie 27.1.861 podruh
14 Junek František 27.1.861 podruh
21 Fabián Jan 21.5.861 podruhyně

Andrýs Josef ...859 podruh tesař
30 Horákova Anna 19.9.1861 chalupník
42 Pultr Jan 5.10.1861 chalupník
38 Najwirtova Františka 9.10.1861 podruh
31 Prokeš František 22.11.1861 podruh
22 Vyhnálkova Marie 29.12.1861 nájemník
1862


41 Věravský Františka 5.1.1862 chalupník
35 Cernova Anna 17.1.1862 chalupník
16 Andrýs Jan 23.2.1862 tesař
19 Pecháň Anna 18.2.1862 rolník
10 Jirovsek Jan 23.6.1862 podruh
27 Trnková ( Holubec ) Františka 28.6.1862 podruh
43 Šandera Jan 1.7.1862 podruh
31 Matuška Josef 5.7.1862 chalupník
40 Michalova Marie 31.8.1862 podruh
16 Čapkova Marie 2.10.1862 kovář
25 Hankova Františka 6.10.1862 podruh
20 Vyhnálek František 3.11.1862 rolník
3 Hulek Václav 8.11.1862 podruh
27 Šotolova Anna 16.11.1862 chalupník
8 Milerova Františka 7.12.1862 chalupník
13 Jakoubek Josef 25.12.1862 rolník
1863


39 Řak Božena 20.2.1863
27 Jan Satránský Antonína 31.3.1863 podruh
42 Jan Novotný Anny 26.4.1863 podruh
24 Petřík Františka Jana? 13.5.1863 podruh
35 Černýho Antonie Františky 15.5.1863 podruh
42 Pultr Karel 21.5.1863 chalupník
Dvory Holohlavy ( Holohlau ) a Zderaz ( Zdaras, a také Zdaraš )


Haš Josef ( Haž )
čeledín

Novotný Františka
děvečka

Hofman Antonín Zderaz
šafář

Hladík Václav Zderaz
děvečka
2 Haž František 30.7.857 čeledín ( podruh )
3 ( 4 ) Šenk Lidmila ...853 lesní
4 Šenk Eduard ...855 lesní

Šenk Barbara 1.11.856 lesní
Hlavní přehled všech ke škole schopných dětí i významem chudých, pro rok školní

1.září 1853 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1854 80 chlapců a 70 dívek, 4 nekatolíci, 54 chudých.
Z toho
z Holohlav 35 chlapců a 46 dívek ( 25 chudých )
z Černožic 32 a 21 + 1 nekatolík ( celkem s Čáslavky 39 chudých )
z Čáslavek 13 a 3 + 3 nekatolíci

1.září 1854 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1855 72 chlapců a 59 dívek, 2 nekatolíci, 24 chudých.
Z toho
z Holohlav 35 chlapců a 35 dívek ( 12 chudých )
z Černožic 28 a 19 + 1 nekatolík
z Čáslavek 9 a 5 + 1 nekatolík ( 12 chudých )

1.září 1855 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1856 68 chlapců a 60 dívek, 2 nekatolíci,
Z toho
z Holohlav 35 chlapců a 35 dívek
z Černožic 24 a 21 + 2 nekatolíci
z Čáslavek 10 a 4 + 1 nekatolík

1.září 1856 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1857 119 žáků. 60 chlapců a 56 dívek, 3 nekatolíci, 21 chudých.
Z toho
z Holohlav 33 chlapců a 33 dívek ( 10 chudých )
z Černožic 20 a 19 + 2 nekatolíci ( 9 chudých )
z Čáslavek 7 a 4 + 1 nekatolík ( 12 chudí )

1.září 1857 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1858 128 žáků. 62 chlapců a 61 dívek, 5 nekatolíků, 18 chudých.
Z toho
z Holohlav 32 chlapců a 35 dívek ( 8 chudých )
z Černožic 24 a 22 + 4 nekatolíci
z Čáslavek 6 a 4 + 1 nekatolík ( 10 chudých )

4.září 1858 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1859 119 žáků. 56 chlapců a 58 dívek, 5 nekatolíků, 14 chudých.
Z toho
z Holohlav 28 chlapců a 33 dívek ( 4 chudých )
z Černožic a z Čáslavek 28 chlapců a 25 dívek + 5 nekatolíků ( 10 chudých )

7.září 1859 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1860 117 žáků. 56 chlapců a 54 dívek, 7 nekatolíků, 17 chudých.
Z toho
z Holohlav 26 chlapců a 28 dívek ( 6 chudých )
z Černožic a z Čáslavek 27 chlapců a 25 dívek + 7 nekatolíků ( 11 chudých )
Dvory Holohlavy a Zderaz 3 chlapci a 1 dívka

6.září 1860 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1861 118 žáků. 63 chlapců a 50 dívek, 5 nekatolíků, 17 chudých.
Z toho
z Holohlav 29 chlapců a 23 dívek ( 7 chudých )
z Černožic a z Čáslavek 31 chlapců a 27 dívek + 5 nekatolíků ( 10 chudých )
Dvory Holohlavy a Zderaz 3 chlapci

6.září 1861 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1862 123 žáků. 62 chlapců a 56 dívek, 5 nekatolíků, 19 chudých.
Z toho
z Holohlav 29 chlapců a 25 dívek ( 7 chudých )
z Černožic a z Čáslavek 31 chlapců a 31 dívek + 5 nekatolíků ( 12 chudých )
Dvory Holohlavy a Zderaz 2 chlapci

6.září 1862 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1863 120 žáků. 63 chlapců a 52 dívek, 5 nekatolíků, 21 chudých.
Z toho
z Holohlav 32 chlapců a 23 dívek ( 7 chudých )
z Černožic a z Čáslavek 31 chlapců a 29 dívek + 5 nekatolíků ( 14 chudých )

8.září 1863 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1864 139 žáků. 77 chlapců a 58 dívek, 5 nekatolíků, 20 chudých.
Z toho
z Holohlav 39 chlapců a 26 dívek ( 7 chudých )
z Černožic a z Čáslavek 37 chlapců a 32 dívek + 5 nekatolíků ( 13 chudých )

4.září 1864 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1865 140 žáků. 73 chlapců a 61 dívek, 6 nekatolíků
Z toho
z Holohlav 40 chlapců a 26 dívek
z Černožic a z Čáslavek 33 chlapců a 35 dívek + 6 nekatolíků

5.září 1865 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1866 142 žáků. 72 chlapců a 65 dívek, 5 nekatolíků
Z toho
z Holohlav 39 chlapců a 30 dívek
z Černožic a z Čáslavek 33 chlapců a 35 dívek + 5 nekatolíků

5.září 1866 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1867 143 žáků. 72 chlapců a 65 dívek, 3 nekatolíků
Z toho
z Holohlav 41 chlapců a 36 dívek
z Černožic a z Čáslavek 34 chlapců a 32 dívek

6.září 1867 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1868 155 žáků. 79 chlapců a 76 dívek,
Z toho
z Holohlav 43 chlapců a 42 dívek
z Černožic a z Čáslavek 36 chlapců a 34 dívek

6.září 1868 zapsal učitel Jan Daněk do školního výkazu pro školní rok 1869 156 žáků. 77 chlapců a 79 dívek,
Z toho
z Holohlav 44 chlapců a 42 dívek
z Černožic a z Čáslavek 33 chlapců a 37 dívek