Holohlavy - pohřešovaný voják z 1. sv. války

Materiály mi nechala okopírovat Petra Śtefánková. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku      Další materiály o I. sv. válce a legionáříchSuchánek
Pohlednice adresovaná Anně Suchánkové do Holohlav. Její manžel pan Václav Suchánek je označen křížkem.
Druhá strana je zobrazená dole.

Suchánek Suchánek

Z textu na pohlednu: ,,...zmínky počítaj ještě asi 2 měsíce jestli se to zakládá na pravdě nevím....zde ti posílám můj ročník záložníků. Doufáme že to dopadne vše dobře ale do svátků doma nebudeme."

Václav se domů už nevrátil, proto se paní Suchánková obrátila na Červený kříž.
Zde je odpověď:
V Praze, dne 20.2.1919
Vážená paní
Jelikož Československý červený kříž nemůže podávati zpráv o zajatcích, dokud nebude uznán cizinou, předala slečna Dr. Masaryková Váš dotaz Zajatecké kanceláři při ministerstvu Národní obrany, do jejíž kompetence toto dosud spadá.
S projevem úcty - podpis


Suchánek
Družina československých válečných poškozenců
Členská legitimace Suchánková A. je členem od 1.1.1920 Smiřicích n.L.
razítko DČVI skupina Smiřice a podpisy Čapek Rudolf předseda a Sedláček Matěj pokladník

Suchánek
Členské známky.