Josef Suchánek - Vzpomínky starého zahradníka

Děkuji panu Vítku Michálkovi - zahradníku v Hospitálu Kuks.
Do digitální podoby převedl Přemek Andrýs s listopadu 2019. V knize jsou totiž časté znínky o Smiřicích.

Zpět na hlavní stránkuKliknutím na heslo se dostanete na požadovanou kapitolu

Obsah:
Předmluva - str. 5
Facír - 7
Zapovězené ovoce - 12
Krtčí historka - 15
Nepravá vydra - 23
Babeta a její množárna - 28
Nezahradnický úkon - 33
Divadelní láska - 36
Husobaronka - 41
Není učedník jako učedník - 45
Hvězda se šesti Špicemi - 54
Zdeněk záletník - 58
Eremitáž - 66
Patentní čištění topných kanálů - 77
Nepovolaní lovci - 81
Perný med - 87
Některé přírodní zvláštnosti - 94
Sadaři - 98
Hortensie a vdavky - 105
Kočičky - 108
Barborky - 110
O hříbkách uměle pěstěných - 112
Konkurenti - 119
Službodárci - 125
Laskavec - 130
Zahradníci — podvodníci - 132
Jen názorně! - 136
Acer negundo v kozím chlívku - 138
Jmélí - 140
Čtyřlístek - 142
Z dob počátků mého zahradničení - 145
Na handlu - 151
V učení - 153
Ročník 1929 - Číslo 2.

KNIHOVNA ČESKOSLOVENSKÝCH ZAHRADNICKÝCH LISTŮ

Vydává a rediguje Ferd. Macháček.

Tiskem Zemědělské knihtiskárny a. s r. o. v Praze VIII. 560.------------------------VZPOMÍNKY STARÉHO ZAHRADNÍKA

příběhy, jež sebral a napsal

JOSEF SUCHÁNEK,

vrchní zahradník velkostatku v. v.

v Chotovinách u Tábora.V Praze 1929

Nákladem „Československých Zahradnických Listů“ v Praze XII. Král. Vinohrady, Mánesova 78.
kniha
Milému příteli a kolegovi,

panu Ferd. Macháčkovi,

dlouholetému redaktorovi „Československých zahradnických listů" a zasloužilemu šiřiteli odborné zahradnické literatury na důkaz lásky a přátelství věnuje

Josef Suchánek

Předmluva.

   Snad každý člověk v pozdějším věku probírá, se rád vzpomínkami na zašlé doby. A tu jako v kaleidoskopu střídají se mu různé obrazy, osudem všelijak zladěné.
   Byť nebyly snad všecky poutavé, jsou přece po jisté stránce milé, poučné a výstražné. Proto jsem se nyní při dostatku volných chvil chorého pensisty, odhodlal některé obrázky ze zahradnického života a prostředí pro budoucí časy zachytiti. Vzpomínám tu počátků svého mládí, všech těch tužeb a ideálů, které jsem si nesl do vyvoleného povolání. Jsou tu obrázky stinné i jasné, nadhozeny namnoze i sociální otázky, některé črty jsou veselé, jak to už život zahradnický s sebou nese.
   Dílko moje nečiní nijakých zvláštních nároků. Podávám je veřejnosti s láskou, prostě tak, jak byla žita, a doufám, že splní aspoň částečně své poslání, zvláště v řadách našeho dorostu, a že bude kolegiátními kruhy přijato nepředpojatě a shovívavě.

   V Chotovinách, v jubilejním roce 1928.
  Autor.
7

FACÍR.

   Před mnoha lety byl i v kruzích zahradnických dobře znám; byla to zvláštní, typická figurka, tažný pták, facír, kolega Sluka, Již to jméno bylo tak přiléhavé, jako jméno opravdové vzácné dlouhozobky našich lesů.
   Přicházíval vždy po jisté době, skoro až periodicky přesně, a byl rád vídán. Přinášíval s sebou vždy trochu změny, veselí a často i vrtanou výpomoc v některé sezónní práci.
   Oděn vždy v lesnický oblek, klobouk zdobený pérem nebo štětkou, vysoké boty, kamaše nebo zelenavé vysoké punčochy. To jak kdy mu štěstí přálo. Přes rameno splývala k boku kožená taška a v ruce hůl, o kterou opíral znavené, hubené tělo, které ale neslo ještě stopy slušného muže, byť i ryšavé, z velké části obličej kryjící vousy dávaly delšímu a hodně fialovému nosu a malým jiskrným očím z obličeje ztěží vyhlížeti.
   Byť toto vše jevilo jistý nesoulad a kalilo snad první dojem, přece sluší doznati, že dosud skořápka kryla dobré jádro, dobrou duší nešťastného člověka, který ale osud svůj nesl odevzdaně, nikomu neškodě.
8

   Pocházel odněkud z východních Čech, z lesnické rodiny, která před dlouhými dobami sloužila na tamním panství. Sourozenců bylo více, a on nešel, jak bylo v tradici rodinné, na lesnictví, ale vyvolil sobě zahradnictví. Vyprávěl, jak jako chlapec přicházel do zámeckých zahrad a zámků, kde bylo plno krásných, nevídaných květin, skleněných čarovných domů, kde v zimě bylo teplo a vzácné palmy, keře, květiny, pěšinky sypané pískem, vodotrysk, zlaté rybičky. To vše mu bylo pohádkou, o které doma vyprávěl, o které snil, po níž toužil. A když odbyl školu, vstoupil do učení. Tu byl na pokraji uskutečnění velké své touhy. Po vyučení šel do světa, do ciziny, kde získal pro život i svůj obor hojně poznatků, cenné prakse, Po letech a odbyté vojenské povinnosti, která nezlomila jeho tužby, neboť i tam jakožto výborný zahradník-voják vedl plukovníkovi jeho zahrady, dosáhl, po čem toužil.
   Bylo to kdesi v Uhrách, kde seznámil se s hezkou Maryšou, pomaďarštěnou Slovačkou, kterou si po odbyté vojně vzal. Vrátil se do Čech, kde získal místo na panství v sousedství svého otce. Žil s počátku klidně, šťastně. Až náhle přišla katastrofa, která jej uvrhla v místa, v jakých jej vidíme v tomto vypravováni. Ohnivá, černovlasá a černooká mladá paní zahradníková našla zalíbení v očích pána panství, říšského to hraběte, Němce, který, když ji pod různými sliby získal, nelítostně ji zavrhl. Následky chtěl pak velkopansky, jako boháč a vládce svých podřízených, méněcenných
9

„bémáků", milostivě zaplatit větším penízem. Ve své domýšlivosti dal si zahradníka zavolati a přímo, bez uzardění, mu nabídl peníze. A chce-li prý dále sloužit a býti v milosti, tož aby peníze přijal a mlčel.
   Ale náš mírný, dobrý Sluka nemlčel. Peníze hodil mu pod nohy a rozechvělým hlasem dal na ievo svůj bol, urážku a ponížení, jaké se milujícímu manželi, poctivě sloužícímu člověku a členu českého národa ve své vlasti od cizáka dostalo.
   „Bídný, drzý Němče! Myslíš, že jsi ve středověku, že můžeš jako lupič přepadat ženy, ničit rodinný život? A za pár mizerných grošů že hloupý Čecháček bude hrbit záda a líbat vaše - již od předků našich prokleté ruce!? Přísahám Bohu, že nikdy!"
   To vše se sběhlo tak rychle, že vyděšený hrabě stál jako ve vidění. A když se vzpamatoval, chtěl se s karabáčem vrhnouti na svého soudce. Ten však kopl jej tak mocně do břicha, až se s výkřikem skácel na zem. ,,To máš za ženu!" Bouchl dveřmi a odešel.
   V zámku byl pak poprask. Hraběte našli na zemi, svíjejícího se v bolestech. Povolán rychle lékař a ten nařídil klid, ležení. Divné bylo, že hrabě sváděl onen bouřný výstup na služku a netrval na jeho stíhání. Bál se asi přece jen skandálu.
   Zahradník od onoho dne zmizel, aniž se s kým — tím méně se svojí nešťastnou ženou, obětí to panské zlovůle — rozloučil. Žena také
10

v několika dnech marného čekání odstěhovala se na Slovensko domů, kde po čase, kdy měla dáti život plodu hříšného svodu, zaplatily obě, matka i novorozeně, vinu smrtí.
   To vše se ve světě bloudící Sluka dozvěděl, a proto nebylo divu, že zanevřel na pány, svět celý že mu zhořkl, a že jedině blouděním cizími i domácími kraji, občasným pitím a zase uklidněním řádně, aspoň krátký čas, pracuje, tloukl se životem. A někdy v dobré náladě, k uvarování se podobného osudu jakožto výstrahu, nám mladším svůj životní běh vyprávěl.
   Říkával: „Mon ami! Svět je velká menažerie. Zvěřinec, kde požírá jeden druhého — silný slabého, ale přes to točí se stále stejně, až jsme z toho, hlavně my u nás, v Čechách, vrtohlaví. Jo, jo, Mon Dieu. Bože, Bože, kdy bude jinak? Doufejme, neboť Hoffnung je po česku naděje. Tak Amico, na shledanou. A nyní Eu avant! — kupředu, kupředu, zpátky ni krok. Ano, ráz, dva! Un, deux! Maro!" Odcházel, aby se po čase náhle zase objevil.
   A tak jednou přišel opětně, přinesl pozdravy od různých kolegů, že tam a tam mají nové pány, nebo že přeměňují starý francouzský vzor parku v anglický, jinde že staví nové moderní sedlovité — víme „satltreibhausy", ten umřel, onen se oženil, tam převzal syn službu po tátovi, ale — mein lieber- — musel převzíti i od pánů odloženou — pfuj! — Kammerjungfrau, komornou Lízu. Jo, jo, „Tempi passati — jinak to nešlo. Jíst a žít se chce, A nás je über — přespočet veliký,"
11

   Někdy přišel velice sešlý, nemluvný. To stávalo se tehdy, když byl bez peněz. Tu hlásil se hned o práci: „Již jsem tu zase, pane šéf. Znáte mne, Sluku, jako dobrého machra; proto, máte-li nyní z jara něco k řezu, stříhání nebo k roubování, udělám to za pár mony, superle práci skvostnou a, monsieur pane vrchní, víte dobře, že po mně všechny rouby rostou," — zarýmoval si trochu a skorém vždy práci dostal.
   Za několik dnů, když se trochu zotavil, najedl, napil, sebral své mony. „Ach, voilá, hleďme, jsem bohat; proto jen dále a dále. Au revoir!"
   Tak prochodil země vzdálené, cizí, Francii, Itálii, Uhry, Německo, kde podobně časem i pracoval a kde naučil se řečem, z nichž citáty rád v mluvu vplétal. V jeho listinách skvělo se plno osvědčení, zápisků, které v dobré náladě nám, mladým, ukazoval. Vyprávěl, pobádal k cestování za získáním vědomostí, aby vše to směřovalo ku povznesení nás i našeho stavu, který nevýslovně měl rád.
   Po čase a dlouhém trmácení se světem sešel, a když po delší řadě let jsem se s ním setkal doma, na Hradecku, potřásl mně rukou a se slzou v oku se loučil: „Mon bien chére, drahoušku, my už se nesejdeme — přeji ti v životě štěstí! Voilá tout. Toť vše, co ti starý Sluka přáti může."
   A nesešli jsme se více. Zemřel v nemocnici v H., a tyto řádky jsou vděčnou mojí vzpomínkou.
12

ZAPOVĚZENÉ OVOCE.

   Veliká zásobní zahrada byla umístěna na soutoku Labe s mlýnským náhonem. Kromě skleníků s celou řadou pařišť byla v ní i ozdobná a užitková školka a veliké tabule k pěstění zeleniny a jiných kultur. Tabule byly osázeny zákrskovými a tvarovými stromy s bohatým sortimentem druhů a ušlechtilých odrůd. A ježto dostalo se těmto náležité péče, odborného řezu a vedení, není divu, že sklizeň odpovídala oprávněné pověsti, že rodí se V zámecké zahradě na ostrově vše.
   Nejlepší výstavní druhy, hlavně báječných hrušní, ukládal pan šéf, aby je měl stále na očích, v obou studených sklenících, v domě kameliovém a v druhém, který plnily všerůzné cizí novozélandské stálozelené i kvetoucí rostliny až po vysoká skla, A tu na zadní stěně několik polic hostilo dlouho až přes vánoce ony hrušky, co ostatní ovoce bylo v ovocných komorách v přízemí, zámku.
   Oba skleníky sousedily v pravém úhlu přímo s bytem a byly pro cizí návštěvy, i když se tam nepracovalo, stále uzavřeny. Vzduchování obstarával si sám pán, nebo poslal obyčejně
13

synovce Karla, který spával dole v kuchyni, kde byly klíče. A tak se někdy stalo, že přes zákaz došel si někdy Karlíček tajně na onen zapovězený mls.
   I stalo se, že se pan zahradník nachladil a ležel delší dobu. Celé vedení obstarávala paní, příručí a Karel. A tento využil příležitosti a navštěvoval denně ty nejlepší hrušky. Aby pak nebyl prozrazen, obdarovával i ostatní. Zkrátka, dělil se s nimi poctivě.
   Aby to nebylo nápadné, hledal, kde se dalo, pod stromy spadlé, nahnilé hrušky, ba šel tak daleko, že se přeptával v městě u hokynářů a majitelů zahrad po nahnilých velkých hruškách, které prý potřebuje na semeno.
   Něco se sehnati dalo, a když pan zahradník po chorobě poprvé vstal, byla jeho prvá cesta k zamilovaným hruškám, A tu ke svému překvapení shledal, že kromě druhů nejtvrdších, pozdních, není po krásných plodech ani památky. Zůstala samá nahnilá, scvrklá padanka. Byli jsme právě všichni zaměstnáni čištěním rostlin v teplém skleníku, když jsme uslyšeli ze studeného skleníku, kde byly dveře do společné síňky, nehorázné bouchnutí. V tom už celý rozkacený vpadne k nám pan šéf.
   „Kdo sežral ty hrušky? Kdo? Mluvte!" „Kde prosím? My nevíme?", hájíme se jako jedněmi ústy.
   „Tak, bando! Nevíte kde! Nó — počkejte, já vás naučím! A nepřiznáte-li se, v tu chvíli posypete domů. Takovou zlodějskou čeládku nechci ani vidět!"
14


   Pan šéf se zlobí, přebíhaje skleníkem sem tam. My hledíme jeden na druhého. Co teď?
   V tom spustí pán znovu, nejprve na nejmladšího Edu: „Žrals ty hrušky?!
   „Co ty, Josef?", ukazuje na mne,
   „Taky, prosím."
   „A co ty Karlíčku, co? — No ty seš hodnej — ale lump. Ty ne, vid?!"
   „Já... já, strýčku, taky. Ale moc ne. Nezlobte se, ony asi shnily", povídá dobrácky Karel.
   „Čerta starýho shnily. Ale umíte to, bando, pěkně. Co si ted počnu? Svátky na krku a já nemám co pánům poslat. Mordie! Krucivouz! Měl bych vás, bando, seřezat na hromadu, tátům domů poslat. Ale počkejte, však mě od dneška poznáte!" Zlobí se, ale je viděti, že mírnějí.
   My prosíme, slibujeme, že už nikdy, že asi také myši. Pak, že prý moc hnily, dodává Karel.
   „Ták a kde zůstaly ty zdravé?!.., No, to si ještě spravíte s paní; ta bude teprv dělat!" dodává při odchodu pán.
   A paní činila zle. Že prý jí bylo divné, když v městě slyšela, že letos Karel tolik shnilých hrušek sháněl, že ví dávno, že všichni jsme nestydatá, nenasytná čeládka, která věčně jen do bachoru shání. A dokonce uvrhla na nás i podezření, že jsme ředitelovům a důchodňovým vytahali ze sklepa zamřížovaným oknem pomocí delší hůlky na konci opatřené hřebíkem skoro všecka jablka.
   Možné by to bylo, neboť vynalézavý duch zámeckých mládenců zahradníků byl v místě až příliš znám.
15

KRTČÍ HISTORKA.

   O užitečnosti krtka jsme se učili jíž v obecné škole. Jest skutečně užitečný hubením škodlivého hmyzu, žijícího v zemi. Však někdy i rolník naň žehrá, když mu povrchními, dlouhými chodbami zryje celé kusy pole zasetého osemí, řípy _ nebo jiné mladé plodiny. Nadzvednuté rostliny pak usychají, a když sekáč luk při kosení každou chvíli narazí a ztupí kosu o spoustu nahromaděných krtin, tu s chutí zakleje a posílá krtka do horoucích pekel.
   Tím více škodí školkaři a zahradníkovi, neboť nejraději vyhledává kypré osevní záhony nebo vysazené skupiny, ba zhyzdí někdy nepěkně přes noc trávníkový parter až běda. Největší škody a zlosti způsobí v pařištích, kde umí nectně vše rozrýti, nazvednouti a zpřevraceti, čímž často se stává, že s názory o jeho užitečnosti se s obhájci tohoto na pohled nevinného, malého, černě sametového tvora střetneme.
   Podobně stalo se jednou mému šéfovi, zámeckému zahradníkovi ve S. . . , nad Labem. Historku o tom tímto prozrazuji.
   Jako mnohý z dřívějších bodrých a veselých zahradníků, zašel si i on občas večer na
16

sklenku piva a partii šachu a taroků do hostince. Chodíval, ježto to bylo v malém městečku, nejraději do měšťanské besedy, kde soustřeďoval se jaksi celý život městečka, a tam s několika spoluúředníky velkostatku a s některými pány z místní honorace zasedal ke stolu ke družné zábavě. Než se počalo hráti, přetřásány tak trochu denní místní i jiné události, a často veselá zábava, doplněná mladšími hosty, protáhla se za zpěvu někdy až do pozdních hodin.
   Bylo to jednou k jaru. Pan zahradník, takto velký dobrák a veselý společník, byl nějak zamlklý, mrzut, a zdálo se, že je zle nakvašen. Někteří si toho hned povšimli; bylo jim divné, kde že je jeho bodrý humor. Jako nahněvaný bůh Olympu halil se v mraky dýmu, který se mocně z jeho značně zakouřené gypsovky valil, k čemuž k vůli změně, jak se zdá, mocnými doušky zapíjel zlost.
   Počali naň pozvolna dorážeti, a když se zdálo, že marně, prohodil jeho nejbližší soused panského bytu a takto jeho dobrý přítel, jako tříska hubený — což, věřte, divné — sládek: „Tos jistě, Pepíku, doma něco vylízal, že tu sedíš jako kakabus?"
   „I čerta starýho", utrhl se naň dle zvyku pan zahradník, a mírněji dodal: „Dejte pokoj! Vy houby víte, co má někdy zahradník za trápení."
   „No teď z jara, kdy se na vás slunko směje, skleníky nezamrzají, tak vám je hej — a v pařníkách okurčičky, salátek a jiné dobré věci jen
17

kynou" — připojuje se k debatě tlusťoučký farář.
   „Čerta starýho kynou, spíše řekněte hynou, neboť ty zatrachtilé potvory, krtí, mně pomalu všecko zničí. Přes noc i ve dne ryjí a ryjí a ne je dostat — mrchyl" Ve zlosti si odplivl.
   „Ale, ale, pane zahradníku, snad to nebude tak zlé," chlácholil ho ředitel měšťanské školy Zvonař. „Vždyť uvažte přece, že na druhé straně užitkem škodu mnohnásobně vyváží!"
   „I děkuji čertu za takový užitek — když mně taková potvora zvedne celé semeniště různých letních a jiných květin, rozryje pikírovanou sadbu, množené kobercové věci nebo zas jinde zvedne, podryje, nadělá kopců v okurkách, v melounech, pak abyste sázel znovu, opravoval, to dopálí i svatého Tondu! Pfuj!" — ve zlosti dodává — „věřte, pánové, z kůže bych zlostí vylít — a ne mrchy dostat!"
   „Tak je nějak odpuďte, odlákejte," konejšil mírně řiditel.
   „Však si poradím! — A co vy, pane řiditeli, byste tomu říkal, kdyby vám ve vaší pěkné zahrádce tak řádili? Chránil byste je také — co?"
   A s chutí se na zlost napil a jaksi potutelně se usmál, což činil vždy, když přišel na nějaký dobrý nápad, a líce se mu vyjasnily, což bylo znamením, že ho zlost přešla, a dodal: „Však já se jim už dostanu na rypáček, takže_ více rýti nebudou."
   „Snad byste je nechtěl utratit — vždyť
18

vám to tam jistě jen čistí od hmyzu — proto buďte milosrdný!" dodával dobrácky pan řiditel.
   „Poslechnu, pane řiditeli," slibuje pan zahradník.
   Tím byla ona rozmluva ukončena, přešlo se na jiné téma a pak se hrálo. Když se o půlnoci rozcházeli, podotkl maně řiditel: „Snad zítra budou krti hodnější!"
   „I čerta starýho! — Dobrou noc!" — A společnost se rozešla.
   Cestou domů uzrával mu v hlavě celý plán, jak přesvědčí řiditele o užitečnosti krtků a jak napálí a pozlobí a pak naposled vesele se vysměje. Ve vědomí tom klidně usnul a prý celou noc se mu zdálo, jak vesele krty hubí a jak přesvědčil nevěřícího Tomáše Zvonaře.
   Ráno při odkrytí pařiště shledal, že do položených pastí (plechových to trubek) chytli se dva krti, což ho výborně naladilo. Spokojeně si pokuřuje, procházel se řadami pařišť, zastavil se u příručího, který obnovoval obklady, a pravil: „Poslechněte, pane Alois, hleďte s hochy chytit dva — tři živé krtky, dostanete za ně po čtvrtzlatníku!"
   „Prosím, my se přičiníme!" odpověděli s chutí všichni, když slyšeli o tak velké odměně, neboť jinak za chyceného krtka dostávali šesták.
   „A prosím, na co je pan šéf potřebuje?" zeptal se pan Alois.
   „I k čertu — k pokusům!" směje se a dodává: „A dejte je třeba do většího květníku, nebo
19

malé bedničky — ale ať neutečou," a odcházel na obvyklou obchůzku zahradou a parkem.
   Netrvalo to dlouho, a jednou za poledne podařilo se příručímu v nově založeném pařišti chytiti dva krty. Vyhodil je pouze rukou, neboť právě ryli povrchní chodbu; dal je do květníku a přikryl taškou. Když přišel pan zahradník, hned mu to hlášeno a on s chutí sáhl do kapsy a vyplatil slíbenou odměnu, při čemž se šibalsky usmíval, ale mlčel.
   K večeru jsme zpozorovali, že pan zahradník i oba krti zmizeli. Od té doby byl již pokoj, neboť jsme jich přece několik zhubili a pak čím dále z jara se pomalu sami ven do zahrady stěhovali.
   Tou dobou chodil pan zahradník méně do besedy. A když byly skorem všecky jarní práce hotovy a slunko příjemně hřálo a všude byla radost z nového života, zašel si častěji na sklenku a trochu veselí do své milé besedy.
   Jednou z ničeho nic přisedl k němu řiditel Zvonař a jaksi okolkem důvěrně se tázal: „Prosím vás, pane zahradníku, jak zapudíte nebo chytáte krtka — když vás rytím v zahradě zlobí?"
   „Hm, jak? A proč se ptáte, pane řiditeli? Snad vás ve vaší zahrádce nějaký navštívil?" ptá se překvapeně pan zahradník, a druzí, blíže sedící, diví se také.
   „Už je tomu tak, a pěkně mně tam řádí, že nevím si rady, ať dělám to neb ono!" stěžuje si řiditel Zvonař.
20

   „Ale to snad ne. Vždyť jsou přece krti nevinní a užiteční tvorové, pane řiditeli. Snad byste je nechtěl hubit?" diví se pan zahradník, k němuž připojili se i ostatní, a jedině pan farář se směje a vytrvale dotvrzuje škodlivost krtků.
   „Ovšem, zahubit bych je nechtěl, ale poraďte mně, jak jinak na ně. Vždyť na dnešek zryli a zvedli celou skupinku mečíků a pod okny podryli resedu až běda," hořekuje dále řiditel.
   „Odpuďte je nějakým puchem, jak jste nedávno radil mně, nebo na ně v lichou hodinu číhejte s bodcem nebo rýčem, což je nejjistější" radí pan zahradník, k čemuž spolubesedníci se jen usmívají.
   „Vždyť na ně číhám, ani nedýchám, ale marně; nehne — a sotva se minutu vzdálím, ryje opět — ne, to už je opravdu k zlosti," zlobí se opravdově už řiditel.
   „I čerta starýho; aspoň víte, pane řiditeli, co taková malá mrška umí. Ale abyste neřekl: já vám pošlu svého dělníka, starého Knaipla, ten si s nimi umí venku poradit; v pařníku zase pomocník Alois chytne rukou i živého. A budete míti pokoj, zvlášť, když mu dáte na pivo; nebo tabák!" ukončuje již dosti dlouhou debatu pan zahradník.
   „To dám rád! Ať přijde třeba hned zítra, je svátek, ale to snad mu nebude vadit," chytá se nabízené spásy řiditel.
   Druhý den dopoledne byl starý Knajpl na místě a v malé chvíli měl jednoho, co byl pod
21

okny, k čemuž zvědavě přihlížel nachýlen z okna pan řiditel. A za poledne ulovil druhého. Odměnou dostal po zlatníku. Třeba že oba byli mrtví, nelitoval jích příliš dřívější jich zastance a večer v besedě srdečně děkoval panu zahradníkovi. Ten se jen usmíval a po čase se přiznal, že sám mu tam krtky pustil, aby nevěřícího Tomáše přesvědčil o tom velkém užitku. A byli i nadále dobrými přáteli.
22

NEPRAVÁ VYDRA.

   Učil jsem se již třetí rok v zámecké zahradě ve S... když po Novém roce uhodily tak kruté mrazy a vánice, že jsme nepostačili s děláním dříví, abychom udrželi čtyři velké skleníky v předepsaných stupních, a v pecích hořelo ve dne, v noci, aby dekorační rostliny a kultury nevzaly úhony.
   Pan zahradník starostlivě dohlédal na teploměry a klel, kdy že čert starý (což měl ve zvyku) — už to vezme. S kouřícím doutníkem nebo sádrovkou procházel skleníky, zahradu se školkou, která se za pivovarem a hospodářskými budovami mezi Labem a mlýnským náhonem rozprostírala, vybíhajíc v soutoku obou vod v ostrou špici.
   Celá zahrada byla ohražena dosti chatrným trelážovým (tyčkovým) plotem — takže v době zimní, kdy vody v řece zamrzly, byla obava, aby zajíci a králíci tam nevnikli a hryzem nenadělali škod. Podobné nebezpečí ohrožovalo i zámecký park, který vpředu kolem zámku majestátně vévodil a hostil v sobě na tu dobu po dřívějším držiteli, svobod, pánu Liebigovi, mnoho vzácných dřevin.
23


   Za velkých mrazů se stávalo, že obě ramena zamrzla, a pak zajíci, králíci a jiná — třeba i dvounohá — škodná park i zahrady navštěvovala, kde na stromech, křovinách hryzem i jinak škody způsobovala. Tomu nasvědčovaly spousty stop různé té škodné, mezi které mísily se i stopy vzácnější škodné, jako tchořů, kun, která měla doupata a úkryty na půdách, pod podlahami různých těch humen, špýcharů, lednic a kolen, a ve březích obou vod nebývala ani vzácným hostem vydra.
   Vzácnou tu příležitost nenechal si ujíti mnohý vášnivý lovec z řad úředníků nebo jiných pracovníků, od porybného, hajného počínaje a sladovnickými neb jinými dělníky konče.
   A tak i náš šéf, dobrák pan zahradník, příručí i my, učedníci, s dělníky líčili jsme veřejně nebo tajně různá oka, pasti a železa, a někdy se nám přece podařilo, že uvízl některým ten úlovek se vzácnou kožišinou v železech neb v pasti.
   Jednou za obnovy zjistil starý Knaifl mezi vrbovím na březích soutoku s Labem stopy přechodu se břehu na břeh přes špici vedoucí, věc tu nám hned tajně prozradil, a my během dne jsme sehnali v městě velká, silná, ostrými a dlouhými bodci řídce ozubená vydři železa, které při líčení vyžadují velké zručnosti a dostatečné síly. V kladeni jich vyznal se starý Knaifl velice dobře, a já ještě s kolegou mladším, učněm Edou, s chutí pomáhali v touze a v nadšení na jistý vzácný úlovek.
24

   Železa byla šťastně bez vnadidla nalíčena, neboť počítáno pouze na přechod a sněhem přes řešeto prosátým zasypána. Podobně i naše stopy zamaskovány, takže nebylo ani dost málo znáti, že zde bylo cosi kutěno. Věc tu zařídili jsme totiž opatrně k večeru, úplně tajně, a hned během noci při topení jsme pozorovali, zda snad náhodou neozve se od vzdáleného cípu něco podezřelého, neboť mysleli jsme, že by jistě vydra v železech lapená naříkala.
   Brzo z rána obhlédl z povzdálí Eda, zda se vydra chytila, ale ono nic, ba ani prý není znáti, že by šla kolem.
   „To nevadí," povídá starý Knaifl, „necháme je tam pár dní, dotud, dokud bude sníh sypký — však ona se přece jednou zmejlí."
   Tím jsme se všichni utěšovali — —- — zatím ale neblahým osudem určeno, že železa přece vykonala svoji smutnou povinnost. Jako obyčejně každého dne po snídani a prohlídce skleníků vydal se pan zahradník na svoji zamilovanou obchůzku parkem, školkou a zahradou. Zapálil si nepostradatelný „kraťas", pískl na psa Rafa a ve vysokých, jako sklo vyleštěných botách, s ohrnutým límcem u kožíšku, vydal se na obvyklou pochůzku, kterou odbyl někdy jen zběžně po hlavních cestách, jindy opět pochodil a prolezl vše, to zvláště tehdy, když zjistil nějakou čerstvou stopu.
   Tak tomu bylo i v ten neblahý den ráno. My zrovna nosili dříví do skleníků, když tu slyšíme od špice školky přes zahradu volání a hvízdání na píšťalku a psí štěkot.
25

   S počátku jsme myslili, že jistě pan zahradník nalezl něco vážného nebo snad v železech chyceného, nebo často kladl sám různá železa. Ale čím víc a více jsme se v úprku blížili, tím jistěji jsme slyšeli nehorázné klení, až běda: „Hů, hů, pomóc! Kde jste kdo, pojďte sem!", smutně a zlostně kdosi volal.
   My všichni, příručí, Knaifl, my oba, ba i služka Bětka, běžíme přes všecko v cíp školek a slyšíme: ,,Ježíš — Marjá — kruci-himl, "to je bolest," a vidíme, že za plotem mezi oběma břehy — v cípu — na zemi se choulí pan zahradník. Trneme hrůzou, neboť hned nás tři napadlo, že jistě se chytil do nastražených vydřích želez. A tak tomu i bylo ...
   Jak nás spatřil, spustil: „Hergot, který mizera mizernej tohle spískal? No, tomu to nedaruji. Hrom aby ho zabil!" Celý zsinalý vede takové bohopusté lamento. „Snad mám, bando mizerná, nohu přeraženou. — Nečumte jako telata a hleďte k čertu mě z toho dostati." A pokoušel se sebou pohnouti.
   My všichni jsme stáli jako solné sloupy, až .se vzchopil příručí s Knaiflem a klekli na zem a pokoušeli se sklápnutá dlouhá chapadla rozevříti. Tato objímala levou nohu na kotníkem, a zrovna v místech nejměkčích, kde jsou faldy pod holinkou, byly oboustranně vraženy dlouhé ostré bodce skrze botu až do nohy, a výše jeden vbodl se skrze holinku částečně i do lýtka.
   Po delší námaze podařilo se železa rozevříti a nohu vyprostiti. Při tom bylo viděti, že
26

bodce jsou zkrvavělé. Ale na nohu se pan zahradník pro bolest postaviti nemohl a jen bolestí síkal — hrozil a klel.
   „Vy lumpové, kdo z vás byl tak pitomý a políčil na pěšinu, kudy chodím, ty železa — kdo?“
   My jsme se strachy třásli, ale ani muk, jeden jsme hleděl na druhého a zapírali jsme nejprve všichni, že nevíme, kdo, že snad porybný nebo hajný, ale my že ne.
   „Však uvidíme, ale to vám povídám, že vám to bude čerta starýho platno zapírat. — Však se to dozvím, ale pak potěš vás pánbůh — člověka snad zmrzačiti nadosmrti a to pro mizernou vydru neb kunu. A teď koukejte mě dostat domů!"
   Příručí s Knaiflem vzali jej pod koleny na ruce a my vzadu pomáhali podpírati záda. Při cestě té kapala již z boty krev. Mezitím odběhla Bětka domů celá ustrašená, že pán snad má nohu pryč, a paní zahradníková nechala všeho a běžela nám s notným láním a nářkem vstříc.
   „Ne, můj Bože, cos to na nás seslal za neštěstí. Ach, můj ubohý tati. Kdo jen tohle mohl udělat. To jistě ti kluci; já to říkám stále, že nás uzlobí a připraví o zdraví a život. Jestli jo, tak je musíš vyhnat na minutu."
   „To víš, že jo, k čertu starýmu, a už nebreč a pošli k doktorovi, vždyť to pálí jako oheň!"
   Mezitím jsme došli domů, pána dali na pohovku a chtěli zouti botu. Ale nešlo to — noha byla již oteklá a příliš bolela. V tom tu byl již
27

doktor, který bydlel v domě, v poschodí. Ten pomocí příručího a paní rozřízli botu a nohu vyprostili. Byla na třech místech ozuby proražena, ale na Štěstí kost nepoškozena. Byla tu však vážná obava, aby nenastala otrava krve, neboť železa nebyla zrovna nejčistší.
   Péčí lékaře a včasným zakročením, vypálením ran, zamezilo se ono nebezpečí, ač s počátku v horečce a velkých bolestech zkusil pan zahradník mnoho. Klel při tom občas důkladně, hrozil, že už ví, kdo to udělal, že nás vyhází. Ale to jen tak na oko.
   My, když jsme za pár dnů zvěděli, že nehrozí již vážné nebezpečí, odhodlali jsme se k tomu, že jej půjdeme odprosit. Vedl nás starý Knaifl a on sám za nás i mluvil, neboť my jen plakali a slibovali vše možné. Ba i paní se udobřila.
   „K čertu, co s vámi, vy kujóni — vím, že jsem vám sám radíval: chytejte ty potvůrky. Ale že místo vydry nebo kuny chytnete svýho starýho, to jste přec snad nechtěli", praví již s humorem pan zahradník.
   „Nechtěli, pane šéf, nechtěli, ale my s Edou jsme si chtěli koupit „Dějiny národu českého" a tuhle Knaifl zimník," dosvědčujeme s pláčem.
   Pak jsme již více na vydry nelíčili, ale Dějiny jsme si z úspor, získaných z propitného a odměn, přece jen pořídili, a pan zahradník za čas běhal jako dříve. Musel si však pořídit novou botu.
28

BABETA A JEJÍ MNOŽÁRNA.

   Tak v jednom menším městě štýrském byl zámek. Při zámku slušné zahradnictví, kde již po dlouhou řadu let působil ke cti českého jména zahradník Slezák. Slezák však také zaměstnával většinou příručí z vlasti, což mu nepůsobilo nijakých nepříjemností, neboť jeho vrchnost viděla, že je ve výběru opatrný a že skoro vždy volil správně.
   A v městě tom bylo také větší obchodní zahradnictví, náležející domácímu zahradníku H. Ernestu. Zde bylo, jak to dříve bývalo zvykem, ba i nutností, pěstěno skoro vše, totiž ode všeho to nejběžnější.
   Tak řady pařišť a tři nevelké skleníky sloužily k množení a vypěstění spousty různých semenáčů, řízků, odnožů a hotových tržních rostlin. Bylo tu i několik tabulí věnováno různým rostlinám, ozdobným křovinám, stromoví divokému i ovoci. Vše to řídil a na všem spolupracoval přičinlivý a bodrý Štajerák, majitel, s dvěma příručími a dcerou Babetou. Podle sezony a potřeby přijednávány pomocné síly, a tak práce, rozumné roztříděná šla tu jak
29

hračkou, takže zákaznictvo bylo obslouženo vždy včas a solidně.
   Mezi zámkem a tímto závodem vládlo upřímné přátelství. Nevadil tu pranic rozdíl národnosti, a ostatně pan Ernest dovedl i trochu po chorvatsku, krobotyš, jak sám říkal, a měl často i příručí slovanského původu, Není tudíž divu, že bodří tito kolegové vyměňovali si různé novinky i jinak si vypomáhali. A ovšem také ve společném hostinci při sklence vína družně se bavili, nebo strhovali společnost vyprávěním různých taškařic k salvám smíchu. Navzájem se ovšem i navštěvovali, obyčejně tehdy, když jeden nebo druhý měl něco nového. Nebylo to však žádné vychloubání, naopak jeden měl radost z úspěchu druhého.
   Také zahradnický personál, hlavně příručí ze zámecké zahrady, navštěvovali rádi závod páně Ernestův. Vábily je tam nejen různé ty kultury, ale hlavně hezká dcera Ernestova, slečna Babetka, která byla známa v celém městě a okolí jako pravá ruka svého otce. Byla opravdu duší celého závodu a její ruce konaly v něm divy. Všecko, co tam potřebovalo býti pikírováno anebo ze řízků množeno — a toho je v takovém závodě do set tisíců — vše prošlo jejími prsty, které v práci té se jen kmitaly.
   Toho všeho si vážil pan Ernest jak náleží. Říkával: „Moje Bety, ta se vyzná, co jsou „varmbety", ta má svou množárnu vždy v pořádku." A nenadsazoval. Jenže jeho chvála se rozšířila po městě, a proto se s počátku slečna Babetka i zlobívala. Ale po čase si toho už ani
30

nevšimla a s oprávněnou hrdostí uváděla každého hosta do skleníku, aby mu ukázala svoji množárnu.
   A bylo skutečně radostí vejíti do toho nízkého skleníku, který byl v půli rozdělen. Vyšší strana byla opatřena štelážovými policemi, na kterých pyšnily se krásné kapradiny, a podle sezony pěstěny tu různé semenáče, v zimě pak některé rychlené květiny. Při nízké straně nad topištěm byl široký množící záhon, tak široký, že chtěla-li Babetka dosáhnouti až na druhý konec záhonu, musela se velmi nahnouti. A tu její vnadné, mladé, krásné tílko v uvolněné halence přicházelo až příliš k platnosti.
   Tyto věci přiváděly náhodného návštěvníka v nadšení. A nebudeme se ani příliš diviti, že takový návštěvník přicházel i často, a to velmi rád. Ale slečna Babetka uzamykala svojí množárnu. Říkala, že množí nejraději v klidu, sama.
   Nutno však říci, že Babetka neděla úplnou pravdu. Věc byla taková: V poslední době přešel do závodu, prý z touhy po dalším praktickém vzdělání, ze zámecké zahrady plavovlasý a modrooký Cyril Bojar, rodem Moravan, který nejen že ovládal mnoho z oboru zahradního umění, ale uměl také pěti, hráti na housle a tančit, čímž získal přízně pana Ernesta, slečny Babety a její tety Tony, hospodyně domu. Babetka totiž ztratila matku v dětském věku, a pan Ernest se více neženil.
   Nový příručí Cyril byl přidělen k hrnkovým kulturám, a tu velice Často stýkal se se
31

slečnou Babetkou. Dostával od ní také hotové semenáče a řízky k dalšímu pěstění. A tak nebylo nikomu ani příliš nápadné, že často dochází do Babetčina skleníku, kde se zálibou sledoval Babetku, jak rychle pincetou přenáší i ty nejjemnější semenáčky do přesných kolon květináčů nebo truhlíčků. A což teprve připravování různých těch řízků a jejich píchání v dlouhé, přímé řady. Tu měl příležitost viděti pružnost a ladnost jejího zdravého těla, až mu oči zářily a srdce v těle plálo. — V takových chvílích odvážil se malých lichotek.
   Babetka s počátku považovala ony docházky za služební výkon a byla skoupá na slovo. Když ale seznala, že pan Cyril není jako jiní, že jaksi jinak se dívá, slušně mluví a že i otec je s ním velice spokojen, byla i ona přístupnější. Ostatně musela v duchu uznat, že i ona jeví o něj více zájmu. Zkrátka, stručně vyjádřeno, byli obapolně zamilováni. Došlo konečně k tomu, že si to jednou vyznali. Padlí si v množárně do náručí a řekli si, že se mají rádi. A tak množily se tu hubičky až do závratných počtů. A za nedlouho nebylo více tajemstvím, že bude asi rozmnožen počet zahradníků. Pan Ernest se pro tuto věc s počátku, jako starostlivý otec, velice zlobil. Ale když nahlédl, že je to pramálo platné, že dcerka je jinak velice hodná a že k jejímu štěstí neschází nic, než dáti svoje svolení, přijal společné vinníky na milost.
   Musel však přijít ještě na radu pan kolega ze zámku. Rada ta však dopadla pro Cyrila velice dobře. Pan zahradník Slezák ujal se ho jako
32

otec a při té příležitosti uzavřena hned také smlouva, a pan Cyril Bojar stal se společníkem firmy a majitelem rozkošné množárny — pardon — chci říci rozkošné ženušky Babetky.
   A když pak přišla první odnož a dědouškovi „pěla" v kolébce, říkal táta vesele: „Děti, ten váš aplégr se ale poved. Bety v té její množárně nějak to divně zkřížila: kluk má vlasy černé jako négr a oči jako pomněnka „Himmelblau". A když po čase rozhojněn počet, tu je napomínal: „Nechoďte pořád do ten traibhaus; jde to příliš rychle — to nesnese ani firma Ernest—Bojar." — Avšak snesla a utěšeně se rozvíjí.
33

NEZAHRADNICKÝ ÚKON.

   Nejedna vzpomínka každého z nás zalétá v stáří do oněch bezstarostných let mládí, jež jsme jako učňové krásného zahradnického povolání prožívali v různých těch závodech nebo panských zahradách.
   I mně vrací se několik milých vzpomínek na krásnou zámeckou zahradu ve S. n. Labem, kde nejen ze všech odvětví zahradnictví bylo hojně vděčné látky, ale kde všichni, milý šéf, hodná paní zahradníková, příručí a spoluučňové, se zapracovaným dělnictvem tvořili harmonický celek.
   Tlusťoučká paní zahradníková, dlužno doznat, trochu více vládla, než je obvyklo. A to, nejen doma, ale i v zahradě. Nebylo to však nikterak na úkor nikomu. Byla tu početná rodina, a tehdejší služné nebylo ani v tak slušném místě, jako bylo toto, skvělé. Proto bylo docela na místě, že jako starostlivá hospodyně starala se všemožně o to, aby bylo slušně vystupováno.
   A tu někdy museli jsme i my nejmladší podle potřeby vypomoci. Dělali jsme to dosti rádi, neboť paní zahradníková k nám byla hodná a dostali jsme od ní leccos na zub.
34

   Je ostatně známo, že se tak dálo všude a místy i dnes děje. A když tím netrpí výchova, není tím ohroženo učení, je to i přípustno.
   Jednou z jara, večer před odchodem, řekla paní druhému učni Edovi:
   „Zítra je v Hradci trh, a pán dovolil, abys jel se mnou pro prasátka,"
   „Prosím" odvětil Eda s nechutí.
   Snad se zalekl či zastyděl. Věděl také, že to není maličkost, nésti v pytli přes dvě hodiny cesty jednoho nebo dva čuníky.
   A my, i starý Knaifl, strašili jsme ho, co s tím zkusí.
   Časně ráno odjeli oba vlakem. Paní vrátila se ještě dopoledne, plna radosti, že se jí poštěstilo koupiti lacino párek pěkných selat. Navštívila prý také paní zahradníkovou Valšovou. Vyprávěla, že Valšovům již okurky zaplňují skleník. „A Eda, ten tu bude nejdéle k polednímu" dodala spokojeně.
   Ale ono jíž dávno odzvoněno — jedna hodina, a milý Eda pořád nikde. Paní byla již plna netrpělivosti. A když pak ani ke druhé hodině Eda nepřicházel, poslala mu posluhovačku naproti. A ta se s ním skutečné za nedlouho vrátila — však nějak nevesele.
   Eda nesl přes rameno pytel, v němž se cosi hýbalo, a posluhovačka nesla přes ruku něco zástěrou zabaleného.
   Jak to paní shlédla, byla hned jata neblahým tušením. I otázala se ustrašeně: „Rány boží — co se stalo? — Snad?" V tom chytla Edu za rameno a sáhla na pytel.
35

   „Kde máš druhé?" A zaklepala jím. „I tu je, milostpaní, ale mrtvé." Posluhovačka rozbalila zástěru, a kulaťoučké, bílé selátko, nalézající se v ztrnulém stavu, položila na zem . . .
   Eda v pláči prosil a ke své omluvě dodal: „Prosím, vona mně za Lochnicemi utekla obě, a já, já je nemohl chytit. A pak, když jsem je honil, tak jedno už nemohlo. Tak jsem je křísil ve vodě v Labi, Ale ono se už nevzpamatovalo. Já, prosím, za to nemohu, A já to předem věděl, že se něco stane. Prosím jich, milostpaní, odpustěj mně to,"
   „To vím, ty nešiko! Tys ho utopil, vid?" rozhorlila se paní.
   „Ba ne, ono se utopilo samo," bránil se Edá nevině.
   „No, pán si to s tebou spraví! To víš, že ti to nedaruji! Zaplatíš ho! Co už se hoši prasátek nanosili a žádnému se nic nestalo. Necab a jdi!"
   „Ba, je to pravda, milostpaní," přiložila polénko posluhovačka.
   Když se to dozvěděl pan zahradník, zlobil se také. Ale jak nám referoval druhý den Karel, synovec pánův, huboval i paní, že hoši nejsou tu k tomu, a po druhé ať si k podobné práci vezme babu.
   Tím byla věc odbyta. Tehdy ostatně pěkné sele nestálo ani desítku. Náhradu Eda neplatil. Odčinil to pozorností svou jinak.
   Zbylé čuně utěšeně rostlo, až z něho byl obrovský krmík, ze kterého jsme o zabíjačce všichni dostali slušný díl.
36

DIVADELNÍ LÁSKA.

   Do Chrastin zavítala divadelní společnost. Nalezla tu v místním ochotnickém spolku přijetí přátelské, zapůjčeno jí jeviště i jiné potřebné rekvisity a uděleny jí rady, jaké kusy se místnímu i okolnímu obecenstvu líbí. Za to vše kladena podmínka, aby společnost hrála i větší kusy, nedostávající se jí síly že může si vybrati v řadách dobrých, hraní chtivých členek a členů.
   Tak hrány různé hry, a vždy jeden, dva i více ochotníků v ní spolupůsobilo, nehledě k statistům, a spokojenost byla na obou stranách. Pan ředitel i všichni členové společnosti radovali se ze slušných příjmů, spokojen byl i místní hostinský a všichni ostatní. Obecenstvo pak sem táhla zvědavost, jak se domácí ochotníci v novém prostředí činí. Mladý svět mužský vábily hezké herečky, zvláště pak ohnivá, černooká a černovlasá milovnice Irma, a naivka, modrooká blondýna Dáša.
   Aby to však nebylo místním slečnám a paním líto, měly i ony proč navštěvovat! divadlo. Vždyť skorem každého večera hrával hlavní roli milovníka a lva salonů fešácký,
37

kučeravý Leoš Čánský, který očima přímo zapaloval, takže v řadách dam bušila pro něho srdéčka, a to nikterak dosti tajně, a nebylo divu, když některé z nich vyznamenával i schůzkami.
   Mezi dobré ochotníky patřil také zahradnický příručí ze zámecké zahrady Jáno Velík, moravský Slovák, dobrý, veselý hoch, který miloval na světě čtyři věci: zahradnictví, ženy, hudbu a zpěv. Jistě všecko to věci neškodné, životu prospěšné. Podle toho se také řídil. Povinnosti ve službě vykonával s láskou, s chutí, přesně a svědomitě, k ženám byl dobrého srdce, které jim podával ne-li celé, tedy jistě větší díl z něho. A bylo právě tak rádo bráno jako zase v odměnu dáváno. A vše, ať zlé nebo dobré, sladil sobě i jiným veselými slovenskými písněmi a hudbou. Hrával dobře jako tamburaš brač, bizarnici, znal mandolínu, okarinu a částečně i harmoniku. I bývalo milo poslechnouti jej v létě, když v zahradě nebo ve vsi s mládenci zpíval a hrál. V zimě pak bud ve svém bytě nebo v blízkém panském hostinci bavil těmitéž prostředky vděčnou společnost.
   Za svého spoluúčinkování v divadle seznámil se Jáno s onou mladinkou modrookou Dášou, dcerou vdovy po řídícím učiteli, také odněkud z Moravy. Nebylo divu, že jako krajané se více a více seznamovali. Přispěla k tomu pozornost Jánova, projevovaná každodenně v podobě kytice. Po divadle pak bavili se hudbou a zpěvem. Tak jímavě dovedl svoje slovácké písně zpívat, že nebylo divu, že jeho krajanka
38

Daša, když ji doprovázel domů, podléhala kouzlu lásky. A jejich láska nebyla konečně žádným tajemstvím.
   Milý Jáno říkával choti svého šéfa: „Vijou, milostpaní, mně se Dašina lubí, mám ju rád a ona i mě též. Tož třeba byla chudá jako já, já si ju vezmu!"
   „Ale jděte, Jáno, odjede, zapomenete, vy i ona, vždyť při divadle to ani jinak nejde. Uvidíte. A co by tomu řekla starostova Ema?" Paní zahradníková chlácholila tak Jána.
   Společnost odjela, i zdálo se, že Jáno není ani příliš smuten. Bylo jaro, bylo i více práce, a tak nikomu nebylo nápadno, že Jáno zdržuje se více doma, že málo večer vychází, ba že i méně hrává. Usuzováno, že přece jen stesk po prchlé lásce zanechal své stopy.
   Stalo se pak, že za čtrnáct dní po odjezdu společnosti přijela s ředitelem oné divadelní společnosti stará dáma. A k překvapení všech se vyptávali, není-li tu někde slečna Daša, že její matka — to byla ona stará dáma — ji hledá. U ředitele prý si vyžádala třídenní dovolenou, že musí k churavé matce. A zatím u matky nebyla, ke společnosti se nevrátila. A tak oba přijeli sem, neboť se mezi členy společnosti mluvilo o tom, že se zde zamilovala do krajana, zahradnického mládence ze zdejšího panství.
   To vše vyprávěl rychle rozrušený pan ředitel, a stará paní při tom skoro plakala.
   „No, rádi se ti dva blázni měli, to jo," dotvrzoval hostinský, „ale to bude nejlépe, když půjdete k zahradníkovům, tam on bydlí a tam
39

vám to poví. Ale moc pochybuju, že by — no, on raději zpívá a hraje než miluje!"
   Když přišli do zahrady — bylo to před polednem — byla doma jen paní; zahradník i příručí byli někde v parku. I posláno hned pro oba, a když přišli, lekl se Jáno nemálo. Sotva ze sebe vypravil: „Jdete pro Dášu? Dobře! Je u mne. A prosím pana ředitele i tuto dámu, která je jisté její maměnka, za prominutí. My se máme rádi — my se l'ubíme!' A klesl před matkou Dášinou na kolena.
   „Dajou mi ju, milostpaní!" zaúpěl. Vzal ji za ruce, které jí líbal. Matka zaplakala, nejsouc mocna slova.
   „No, no, to se uvidí, jak to bude, až co bude slečna . . ." durdí se ředitel.
   „Tak pro slečnu dojděte, nebo pojďme k ní," radil pan zahradník, a jeho choť dodává obracíc se k Jánovi: „Ale jste vy šelma — tajná, tajná!"
   A šli všichni přes dvůr do skrovného bytu příručího. Jáno napřed zaklepal a zvolal: „Dášinko, otevři, vedu ti hosty — otevř!"
   Klíč zarachotil, a dvéře temného, jednookenního bytu se otevřely a proti příchozím jako zjev bledá stála Dáša.
   Hned, jak uzřela matku, vrhla se jí kolem krku a zaplakala, ruce jí líbala a prosila: „Odpusť, mamičko zlatá, odpusť! Vid, že odpustíš své dceři — i tuto Jánovi!"
   Nastalo usmíření a uzavřena obapolná dohoda. Bylo jim řečeno, že oba jsou ještě mladí, chudí, že nic jim bráněno nebude, ať jen
40

vytrvají, on za zkušenostmi ve službách a ona že pojede ještě na rok nebo dva se společností na turné do Ameriky.
   Tímto stavem věcí se oba po vzájemném ujišťování láskou a slibech věrnosti smířili. — Druhého dne odjela matka s Dášou domů. A pak za moře.
   Jáno sloužil až do zimy v chrastinské zahradě. Méně však už pěl i méně hrával, a najednou v zimě, po obdržení dopisu od Dáši, která toužila po něm a vyzývala jej, aby přijel, rozhodl se a vánocích odjel domů, a že prý z jara pojede přes moře. Měl jen obavy, zda a jak získá pas. Při rozchodu pravil: „Vijou, pane šéf, pro lásku mé Dašinky podniknu i boj a třeba pod falešným pasem — adijó, Rakousko!"
   A za nějaký čas psal z Brém, že odjíždí. — Později psal z Ameriky, a když vypukla válka, psal, že to snad tušil a proto prchl. Že se s Dášou sešli, ale že je to perný život o bytí. Časem se uchytil v pěkném lázeňském místě.
   Válka jej vyrušila, šel do řad legionářů, vrátil se do vlasti, avšak odejel hned zase za Dášou nazpět do Ameriky. A tam spokojeně žije a občas psává, ba vzpomněl i peněžitou podporou místních spolků. Čest jemu i Dáši!
41

HUSOBARONKA.

   Byl to dosti divný název — „Gánsebaronin", Slýchal jsem jej velíce často v době, kdy mě osud v mladých letech zavál do Vídně, kde jsem půl druhého roku působil jako příručí v soukromém ústavě pro choromyslné při rozšiřování ústavního parku. Vedoucím zahradníkem byl tam Čech Matoušek, a práce sadovnické řídil známý vídeňský zahradní architekt Molnár. Byli jsme tam tři příručí, vesměs Češi, a celá řada dělníků pracovala na úpravě, při níž i šlo o to, nenápadně přizpůsobiti přechod ze staré části do nové. Dělalo se to tím způsobem, že přemísťovány velké stromy a keře do části volné, kde doplněním mladých a nových rostlin dosáhlo se plně účelu.
   Ústav záležel z hlavní budovy a z několika vedlejších pavilonů pro různé choroby bezpečně, přísně od sebe oddělených. Méně choří procházívali se volně parkem. V nepohodě měli k disposici velkou zimní zahradu, vlastně sál, kde kolem stěn ve velkých plechových mísách, plněných tříslem jako dřevným podkladem, stály skupiny teplodomých rostlin,
42

které ze zásobní zahrady — čtyř skleníků — byly občas měněny a doplňovány.
   Naši pozornost budil však nejvíce malý domek, vilka, odkudž se často ozýval rozhorlený křik, kejhání a štěbetání husí. Tam bylo osudem určeno trpěti silně na duchu choré „Gánsebaronm".
   Jednou z jara přinesl pan zahradník asi deset různých křovin, zavolal mne a povídá: „Vezměte ty křoviny, pilku, nůžky, lýko, pak rýč a hrábě. Půjdete do salonu „husí baronky" a tam podle jejího přání a jak sám uvidíte, opravíte zahrádku a dvorek, ale to vám povídám, chovejte se k ní jako k dámě, buďte k baronce uctivý — třeba — no vždyť jste snad už slyšel — vypadá jako — no — špinavý blázen. Ale ke všemu jí svědčte. Možná, že dostanete něco darem; přijměte vše, a při odchodu vám už slečna poví, co si můžete nechat. Tak šťastné pořízení! Myslím, že za půl dne budete hotov."
   A já se smíšenými pocity bral jsem se k brance, vedoucí k ohražené vile. Na zazvonění otevřela mně ošetřovatelka a vedla do předsíně, kde zavolala druhou slečnu, komornou, starší slušnou dámu. A ta mně dala dodatečné rady a poučení, jak se mám chovat. Že prý mně ohlásí a paní baronka sama určí, co a jak si přeje.
   „Jen, prosím, bez obavy, a na všecko svědčte. Hleďte ochotou, zájmem ji získat a máte vyhráno. A poznáte také, jak jsou lidé nešťastní."
43

V tom bylo slyšeti volání: „Rézi! Rézi! Kde vězíte? Pojďte! Rychle!"
   Rézi se hlásí: „Prosím, už jdu!"
   A já čekám , . . V tom se znovu otevrou dvéře, a slečna mně kyne. Vcházím do místnosti sluncem ozářené. Po stěnách visí pěkné obrázky, avšak podlaha jeví stopy čerstvého husího trusu a z vedlejší místností slyšeti štěbot.
   Otevrou se dvéře a na prahu stojí — co to? Je to možné? Příšera — přízrak špinavé, polonahé, bosé a rozcuchané ženy, která pod paží drží ušpiněnou husu. Cloní si pravou rukou oči a spatříc mne praví: ,,Ah! Brávo! Vy jste ten zahradník, no dobře, že jdete. Jaro je tu, a oni mně ne dáti zahradu do pořádku, jakou já baronka Knor, která tak často přijímá návštěvy, , , a pak moje dětičky. Ukazuje na husu a zve mne dál.
   „Podívejte, mám jich pět". . . tu je Grety, Regina, tam syn Poldi, Charles. Mají na krku různé pentličky. . . A tato nejmladší je chorá Mya".
   Já koktám: „Prosím! Prosím!" Divím se více očima a trnu. Hlásím, že k rozkazu její milosti přicházím a vše vykonám podle jejího přání.
   Jdeme ven, kde odevzdala chorou husu slečně. Vodí mě a ukazuje, co je špatné, neroste. Trávník je mizerný, A podobně. Ale nebylo divu, vždyť bylo od husí všecko ohlodáno, vyštípáno. Odešla, a já řežu, stříhám, vyvazuji
44

divoké víno. Odřezky házím do parku přes plot a tužím se, abych co nejdříve byl hotov.
   Z domu zaznívá hluk, štěbot, pobíhání slečen. Paní baronka chvílemi hledí z okna a pojednou nařizuji: „Regi, přineste zahradníkovi čaj a zákusky — je zima — on se zahřeje.!"
   Za chvíli je tu slečna s čajem. Jde s ní paní baronka a nese na podnose různé pečivo. Podává mi to, já s díky přijímám. Ale nemám jaksi ani chuti, neboť se mně žaludek přímo protiví, když vidím tolik ubohosti, tolik špíny. Vymlouvám se, že je to horké, držím a čekám, že snad se vzdálí, ale ona řeční, vypráví různé věci i o svém divném osudu. Vypráví, že roku 1866 jako mladá dívka prchala ze Slezka, a že měla milence — ten, že v té válce padl a jí zbyly jen tyhle dítky. A nastiňuje slovy různé chorobné obrazy z minulosti i z přítomnosti.
   Já v nestřeném okamžiku dělám, jako bych pil, a liji čaj na zem a cukrovinky ztápím v kapse.
   Šťastně jsem to zdolal. A sázím zase křoviny, činím půdu i cesty hráběmi vzhlednějšími a k polednímu odcházím.
   Před odchodem přinesla mně paní baronka celou štůčku plátna, prý na prádlo, a onuce, neboť je prý zima a když zebou nohy, člověk snadno nastydne". Sama chudák byla bosa, až měla zamodralou kůží. Podává mně pět stříbrných korun, které přijímám a odcházím s úklonou a vřelými díky. V síni jsem ovšem slečně plátno odevzdal, a doma pak za pět korun léčil pokažený žaludek.
45

NENÍ UČEDNÍK JAKO UČEDNÍK.

   V zámecké zahradě hodanské, jako skorém všude jinde, měli kromě příručího vždycky také jednoho nebo dva učedníky. Obyčejně, když se třetím rokem prvý doučoval, přibrán k vůli zapracování druhý, nový. Jelikož tamní zahradnictví — dík výbornému odborníku a dobrému člověku, jakým prý byl kolega zámecký zahradník Řídký, a uznalé vrchnosti, která pro svoje sady nešetřila nákladu — slynulo dobrou pověstí, bylo o uprázdněné místo vždy hojně uchazečů.
   Někdy se stalo, že některý z těchto adeptů byl „set-sak" kluk, jen pro zlost, jak říkával pan zahradník, takto obyčejně ode všech zaměstnanců zvaný „náš starý" nebo „pan šéf".
   V roce 1910, za velké pražské zahradnické výstavy, až do roku 1913, kdy odbývány ve zdejším území velké císařské manévry, měli tam na praksi Štěpána, syna lihovarníka ze sousedního dvora. Byl prý to „mord-set-sak-kluk", pro zlost i pro radost. Pro radost hlavně paní zahradníkové, neboť uměl hezky se zabavit s dětmi a nečekal nikdy na pobídnutí k nějaké malé úsluze, za kterou býval vždy odměněn, buď
46

díkem, vlídným pobídnutím nebo něčím na zub. A že takovému mladému tělu při práci a shonu vždy chutná, netřeba ani podotýkati.
   Jinak byl chápavý, ochotný, snažil se seznati různé ty taje umění zahradnického, ač někdy také s ostatními pohuboval na dřinu, sekaturu staré baronky, která svoji nelibost dávala často na jevo špatnou češtinou:
   „Dů lapec, ty nesná ordnung! A co je paní baronin? Ne?---Nekuké jak vér a straf ordentlich, ja!"
   „Prosím, milostivá paní baronko, já nekukám, to v parku kukačka" a podobně dovedl si sestaviti vhodnou odpověď.
   Když seznala paní baronka, že jinak je slušný, pilný, tak upustila časem od přílišné sekatury.
   Tak pozvolna nacházel náš Štěpán větší a větší zálibu ve zvoleném povolání, které přinášelo stále něco nového. A jeho hloubavému duchu a zvláštnímu pozorovatelskému nadání dostávalo se uznání, ba někdy i obdivu.
   V zahradě byl celý den. Pouze na noc chodíval domů. I nebylo snad jednoho dne, aby nepřišel s nějakým novým příběhem, zběhnuvším se v místě nebo v okolí. Ač nikdo jej k tomu nevybízel, přičiňoval se jako detektiv přijíti každé věci na kloub.
   Tak se stalo, že v časném jaře, kdy pozvolna se upouští od těsného krytí pařišť, ztrácely se rychlené okurky, a to obyčejně ty nejlepší kusy dlouhých, krásných „labutích hrdel", a přes ostražité jednání nemohl být pachatel zjištěn.
47

   Až Štěpán přišel na to, že škůdníkem je soused Pátek, který skorem vždy, když se v pařištích zalévalo, kutil něco na půdě u vikýře svého domku, odkudž přes ulici krásně viděl přímo pod okna a slyšel i poznámky údivu o počtu plodů. Časně ráno si pak pro některé došel. Činil tak dlouho, až byl Štěpánem, který nelenil a večer dlouho a časně ráno nepozorován hlídal, přistižen.
   Podobně tomu bylo i v létě a na podzim, když na trelážích zrály zlaté meruňky, broskve a réva. Ten rok se pan šéf zároveň s fíky a ostatním ovocem chystal na pražskou zahradnickou výstavu. Byly jeho chloubou a výbornou delikatesou zámeckých hostin, takže paní baronce na tom vždy záleželo, aby jich bylo co nejvíce a aby s nimi co nejdéle vystačila.
   Proto nemile nesl pan zahradník, když často viděl ještě nezralé nebo nejlepší plody strhané a při tom i celé větévky poškozené. Když pak na to upozornil, musel slyšeti: to že jistě dělají lidé nebo kluci ze zahrady. Tvrdili tak ochotně komorník i kuchařka, a celý zámecký personál dosvědčoval a přikládal polénko. To že jistě ten kluk slídivý, Štěpán.
   Podezření ono hnětlo všecky, a čas ukázal viníky pravé a v pravém světle. — Byl to opět však Štěpán, který brzo zjistil a při činu přistihl večer lokaje s děvčaty, jak slídili po ovoci. Ráno časně, než vzbudil ostatní služebnictvo, vyšel na čerstvý vzduch také pan komorník, za ním slečna komorná a společně pomocí hole strhovalí a sráželi ty nejlepší plody.
48

   „Pomáhej Bůh! Šfastné dobrýtro přeju!" volá náš Štěpán z hlavní skupiny v parteru.
   Co tady děláš tak časně, ty kluku slídivá?" zlobí se komorník.
   „I nic; číhám na krtky, kteří ráno a v lichou hodinu nejvíce rejou!"
   Svá pozorování sdělil pak panu šéfovi. A ten domluvil a před dalším podobným počínáním varoval. A byl pokoj; ovoce dozrálo, o výstavě dostalo cenu a Štěpán pěkný nůž, který pan šéf z Prahy přivezl.
   Při různých výkonech a v různých částech zahrady nebo parku přišel pak časem na všeliké tajné spády a pletky, směřující obyčejně k nějakým více méně tajným dobrodružstvím, o která v takovém prostředí nebývalo nikdy nouze. Tak zjistil, že pod rozložitým, ladně až k zemi splývajícím větvovím smutečního buku je místo dostaveníček lesního adjunkta se slečnou komornou. Nalezl tam náhodou jeho zápisník a nějaké kostěné vlásenky. Když pak mu to nenápadně odevzdával, byl slušně odměněn. A kde prý to bylo? — „Vždyť vědí —no tam pod fágusem — andulou, vlastně pendulou."
   „O ty ferino — ale ani muk!"
   „Prosím," v duchu dodal. Ale tu slečnu Andulu jsem ti vpálil." A měl o dvojici dobrých na své straně.
   V parku stával letní pavilon a ten býval často v podvečer obcházen jedním pánem z dlouholetých zámeckých hostů. Jako stínem býval následován skorem vždy nějakou ženou. V pavilonku pak obyčejně oba zmizeli.
49

   V pavilonu tom bylo „přírodní" zařízení. Nábytek z různých křivých větví zhotovený, židle, stůl. věšáky a od stropu visící ampule — s Tradescantií; na stole pak masivní váza, do níž občas dodávána nějaká zeleň.
   Tam náš Štěpán také někdy šel něco urovnat, vázu naplnit a pod. práce té použil k tomu, že tam buď náhodou nebo zúmyslně zapomněl nůž a za večera, když viděl, že bude míti pavilon návštěvníky, šel tam pro něj a vešel rázem a škrtl sirkou a vykřikl: „Ah! to jsem se lek!"
   „Co tu máš, co tu hledáš?" zní ze tmy rozhorlený hlas.
   „Nůž, prosím jsem tu ve dne zapomněl."
   „Ták? Já ti povím — marš!"
   Na to Štěpán ani nečekal a už byl venku. A upaloval, jak by ho honili, A při tom mu bylo divné, že cizí pán a paní správcová, co že by tu ...
   Druhý den zavolal si ho pan šéf do skleníku, že si pan baron nepřeje, aby takový kluk i v noci slídil Stane-li se to ještě jednou, že poletí.
   ,,Tak víš, na čem jsi, a proto si to zapiš za uši,"
   „A kdo to byl s tím pánem?" ptá se na rozchodu pan zahradník,
   „Prosím, já je nepoznal."
   „A kdyby, tak ani muk! — rozumíš?"
   Štěpán rozuměl, ale paní zahradníkové to pověděl přece, když trochu více o paničce té se mluvívalo, neboť se rozšířila pověst, že
50

podobné schůzky koná často a že není nikterak vybíravá. Až parohy pana chotě dosáhly řádných rozměrů. Z toho byly půtky doma, opíjení, až vše to vyvrcholilo v době velkých manévrů, kdy páni důstojníci jistě dlouho vzpomínali na příjemný pobyt v Hodanech a na otevřenou náruč a velké srdce paní správcové. Konečně poslední její poměr se starým ředitelem skončil katastrofou, ztrátou a přeložením na jiné panství, kde však se věci ty v nových odstínech vždy znovu opakovaly, až rána z revolveru a dobrovolná smrt jejího muže kapitolu onu skončila.
   Štěpán učil se jíž třetí rok. Osvojil si za krátkou tu dobu z prakse velice mnoho, takže zastal, a to vždy svědomitě, povinné práce. A získal uznání snad všech, vyjma zámeckou kuchařku, která jej, jak už to všech snad zahradnických učňů zámeckých bývá údělem, až zbytečně týrala. Bud přinesl špatně, málo, nebo dlouho a podobně, ale on se nedal a statně hájil zahradu i sebe.
   Myslel si: No, to je to nejmenší, však už to nějak vydržím. A počalo jej zajímati, že slečna kuchařka a pan příručí Karel se nějak nápadně sbližují. Karel občas u okna kuchyně nebo jejího bytu postával, přinášel květiny a prý i v zábavách jedině ji vyznamenává.
   Nastalá krutá zima dala mu plně za pravdu. Ve sklenících se topilo celé dny a dlouho do noci. Při topení střídali se Karel a Štěpán a někdy musel vypomoci dělník. Dni byly krátké, takže ztěží stačilo se připravovat topivo.
51

   Jednou povídá příručí Karel: „Ty, Štěpáne, dnes mně dej do teplého lavičku. Přijdou sem hoši ze vsi. A připrav dost topiva a můžeš jít dřív domů."
   Štěpán tušil v tom něco jiného a tak si vše zařídil. Místo, aby šel domů, vyčíhal Karla a pak se skryl v teplém skleníku pod klenutý parapet. Hned u vchodu, proti množárně, kam se dávalo sušit dříví na zátop a podobné věci, upravil si z pytlů pohodlné ležení. A tam jen tak v kabátku se natáhl pohodlně a čekal na tu divnou návštěvu.
   Čekal hodně dlouho, neboť v zámku se večeřívalo až po sedmé hodině. Dříve jistě ona návštěva nemůže přijít. Mezitím časem přišel několikráte do síně přiložit pan Karel. Jednou vešel i do „teplého", svítil si na teploměr a posunul lavičku blíže k množárně. Odešel, hvízdaje si vesele.
   Štěpána jíž počalo skorem mrzeti, že se odhodlal k takové nepěkné věci. Uvažoval: prozradí-li se, pak to zle odnese, neboť Karel byl povahy prchlivé. Bál se však již odejít, a tak se potil trochu obavou a teplem, které zde bylo nejsilnější.
   Ke všemu cítil, že ho pálí v krku a v nose, až nezadržitelně silně kýchnul. To by tak ještě scházelo! Bude-li se to, až zde budou, opakovat, je ztracen. Proto chtěl rychle zmizet, ale v tom již slyšel dupot kroků. V síni zazářilo světlo i bylo slyšet hlas: „Tak jen pojď a neboj se, vždyť víš, že je tam teplo."
52

   V tom se otevřely dvéře. Štěpán dole zahlédl dva páry noh, menší, vroubené sukní, a známé kožené kamaše pana Karla.
   „Ale je tu teploučko a jak to tu voní" poznává po hlase kuchařku.
   „Tak vidíš, a nechtěla jsi sem. A prosím, tu si pěkně sedni na lavičku, kterou nám sem Štěpán připravil," a pomáhal jí vléci kabát, při čemž bylo slyšet něco jako mlasknutí. A poté se oba posadili ...
   V tom se Štěpán trochu pohnul.
   „Co to?"
   „I nic!"
   Ztišili se, více šeptem se bavili, smáli, kuli různé plány, pomlouvali a když slova jejich ztichla, tu ozvalo se pod klenutím kýchnutí jak hromová rána.
   „Co to?" vyvýskne kuchařka, a v tom již skočil Karel, shýbnul se a potmě hrábl pod klenutí a za klení táhne ven bránícího se Štěpána, staví jej na nohy, třese jím a uštědřuje mu dva řádné pohlavky. „A teď marš, spravím si to s tebou zítra!"
   Kuchařka v pláči hubovala, Štěpán prý musí pryč. Ten zatím upaloval domů a druhý den přišel se silně oteklou tváří, že prý ho bolí zuby. Karel se mračil a stranou Štěpánovi řekl, aby mlčel, nebo že uvidí. Kuchařka byla už jiná, neboť si asi řekli, že bude lépe mlčet a Štěpána raději získati po dobrém.
   A od té doby měl Štěpán od obou dobře. Karel byl na něho mírnější, a od slečny kuchařky dostal každou chvíli něco na zub. Mlčel, až po
53

dlouhém čase, když už Karel si vzal kuchařku za ženu a odstěhoval se na jiné panství, vyprávěl to několika známým.
   Ještě než skončil čas jeho učení, stal se náhodným svědkem nepěkného výstupu mezi panem účetním a jeho churavou paní. Tato před časem přišla na poměr svého chotě se služkou, která místo vděku, že se jí paní účetní ujala a pro život vzdělala, naučila potřebným vědomostem, odloudila jí pána a štvala proti ní, až tato z toho do velké nemoci upadla a více nepovstala.
   Tehdy přišel Štěpán do zahrady a v rozrušení vyprávěl paní zahradníkové, jaká sprostá a neslušná slova, urážky a nadávky slyšel z úst tak vzdělaného pána, mezi které jak otrava zasahovala lživá slova drzé služebné.
   Za mnoho let stala se pak ona, Tony, milostivou paní . . , A svět se točil dál — vše zapomenuto.
   Náš Štěpán se vyučil a nesl si do světa a života hojně poznání a vědomostí. Všude byl v oblibě, jako byl i v učení. A svému prvému šéfovi zasílal nejen vzpomínky, ale někdy i semena a řízky.
   Přišla válka, musil také, šel za povinností a více se nevrátil. Zklátila jej v dálném Rusku Morana.
54

HVĚZDA SE ŠESTI ŠPICEMI.
(Z DOBY KVĚTINOVÝCH KOBERCŮ.)

   Starý Šejba byl zahradníkem — domovníkem v jedné víle u Prahy, která náležela bohaté vdově po jakémsi továrníku. Tato dáma měla tu vlastnost, že za málo peněz vyžadovala u svých služebníků všecky možné i nemožné úsluhy. K tomu ke všemu je ještě všelijak týrala. A tak se nelze ani příliš diviti, že se služebníci u ní často střídali.
   Jen Šejba se držel statečně, odolával a bojoval. Vědělť, že je těžko dosíci takového místa, kde by ke stáru měl se ženou jistý chléb a střechu nad hlavou.
   Šejba v mládl zelinařil na najatém pozemku, nedařilo se mu však a — jako mnoho jiných — ztroskotal. I počal utápěti svá zklamání ve sklenici piva a později i ve sklence hořké — „pro žaludek". To činíval pohříchu tak často, že se mu tento „lék" stal zvykem, a to zvykem osudným ...
   Zde ve vile neměl mnoho práce, ale i ta, co byla, dělala mu starosti. Jako zelinář nevyznal se příliš v' zásadách sadovnického umění
55

v řezu dřevin, pěstění pokojových i jiných květin a i v jiných věcech. Co ale bylo hlavně kamenem úrazu, bylo vysazování kobercovitých skupin. Ale tento „kumšt" byl zase koníčkem paní továrníkové, která chtěla míti každý rok nějaký nový „mustr", jako tomu říkala.
   Aby Šejbu povzbudila v těchto uměleckých zástojích, přinesla mu hned celou spoustu různých vzorků — ručních prací, výšivek a podobných věcí — a vyslovila přání, aby jich použil pro svou krasozahradnickou tvorbu. Nicméně ale poznamenala, aby, má-li snad něco lepšího, provedl výsadbu květinových koberců podle svého. Měla pouze skromnou podmínku, že to musí být něco, co by zrak kolemjdoucích skutečně upoutalo.
   Šejba vážně slíbil, že se přičiní. A od té doby sháněl rady a pomoc, jak a kde se dalo. Navštěvoval kolegy v celém blízkém i vzdálenějším okolí, okukoval u nich horlivě, jak se to dělá. Ale běda! Ať to bylo na papíře sebe lépe namalováno, nebyl s to přenésti obrazec na půdu skupiny, ať už měla tvar kruhu, elipsy, čtverce nebo hvězdy. Co se naobcházel, naměřil, nakolíčkoval a znovu a znovu nazahraboval.
   „Všechno marné — nesvedu ten tépich ani za majlant."
   Takto zaúpěv hodil hráběmi a ven — na sklenku hořké. A hned zase pádil k známému, k vedoucímu příručímu městských sadů.
   „Pane vrchní, prosím jích, jsou tak dobrý, poraděj mi, jak mám naší staré — vědí — naší milostivé, zrychtovat tu grupnu jako tu ten
56

mustr — tépich, aby byla spokojena. To vědí, když to na mně chce, tak musím! Ale to vědí. ale nezlobějí se, vona to nesmí vědět, vona musi vostat v tom domnění, že jsem to dál já — jinak bych neobstál."
   „Ukažte! No vždyť to nic není. V kruhu Šesticípá hvězda z kosočtverců a trojdílná obruba proplétaných pásů, které vybočují ve volnou plochu mezi cípy hvězdy. Vidíte, pane Šejba, to jsou samé přímky — víte, rovné čáry — to všecko je velice snadné, víme-li velikost skupiny." Tak mu ochotně vysvětloval vedoucí Skála, „Jo, vám se to řekne, že je to lehké, jen když víme velikost. Já to vím, je to přes sáh. Ale více nevím zas nic. Prosimich, vědí, nezlobějí se, ale snad by mně mohli udělat — no jako mají malíři — mustr, patronu, nebo z latěk sbít tu hvězdu. Já se jim rád vodměním, že pomohli starému kolegovi.'
   Skála neodolal žadonění Šejbovu. „Tak dobře, teď nemám času, ale zítra k večeru si přijďte do zásobní, hoši vám udělají — podívejte se na tuto špici — z latiček a tu si takto šestkráte v tom kole položíte, osázíte a máte hvězdu hotovou. A obrubu zase podobně. Rozumíte?"
   „I bože, rozumím, rozumím. Tak pozdrav pánbu a zítra přijdu."
   A Šejba upaloval domů a cestou na radost dal si jednu „pro žaludek".
   Doma pak činil pilné přípravy. Některé rostliny měl, ostatní sehnal u známých a lacino koupil u hřbitovního zahradníka. A když druhého
57

dne k večeru přišel si pro ,,mustr—patronu", byl celý šťasten.
   A blahořečil učinlivým lidem: „Tak jsem povídal doma starej: Ty, poslechni, jsou ještě hodný lidí na světě — nejhodnější je pan vrchní Skála, že starýho Šejbu nenechal ve štychu a zachránil ho od zahradnický hanby. No, je to pravda, pane vrchní, to by byla ostuda nás všech. Zahradník z vily milostivej paní fabrikantky a neumět „tepich—grupnu".
   A vřele děkoval: „Tak, děkuji vám, mládenci, všem a až půjdete vokolo „Nastránky", uvidíte grupnu s hvězdou proti balkonu. Uprostřed palmu juku, vokolo belangonie, pak černou kopřivu berilu, ve klínech vanilu, bílý ageratum, no a lobelíje, ireziny, ve vobrubě atemantéry, mužíček a netřesly."
   „Přijdeme se někdy na vás a vaši zahradu podívat", přisvědčují mu ochotně všichni.
   Druhý den milý Šejba tvořil. Sázel a sázel. A ku podivu ještě dost obstojně vyšla mu z kontur hvězda, takže byla i jeho zaměstnavatelka spokojena. A on, Šejba, hrdě chodil okolo a vysvětloval: „Jo, milostpaní, všecko jiné jde dobře, ale hvězda se šesti špicema — to je něco — to dá měření — o by každý nesved!"
58

ZDENĚK ZÁLETNÍK.

   Zámecká zahrada v Jiřících dostala na podzim nového příručího. V malém městečku, jakým jsou Jířice, je to jakási událost. A proto hned kde kdo věděl, že za narukovavšího Karla nastoupil místo z vojny se navrátivší Zdeněk Lánský, který byl zámeckému zahradníku doporučen správou lánského panství.
   Přivezl Zdeňka na nové místo lánský panský kočí v kočáře. Zdeněk byl oděn v polomyslívecký oblek a přivezl si objemné zavazadlo.
   Příjezd Zdeňkův vzbudil zájem hlavně v mladém světě ženském. Důvod pro to sluší hledat v tom, že Zdeněk byl na prvý pohled krasavec; byl prostřední, pružné postavy, příjemně snědého obličeje, jiskrných očí, kučeravých, černých vlasů, s nádechem chmýří na hořejším retu, a přívětivý jeho hlas doplňoval příznivě celý jeho exteriér.
   Tyto dobré vlastnosti nového příručího vešly brzo ve všeobecnou známost celého městečka. A tak všude už při prvém svém představení se učinil dobrý dojem. Později ho chválil i pan zahradník Kalina, jeho šéf, který byl na věci pochvaly a uznání dosti skoupý.
59

Za těchto okolností nelze se divit, že i paní nadzahradníková — ke kterémuž titulu ji Zdeněk hned po prvé povýšil — byla spokojena. Ba i u milostivé vrchnosti a různých těch podvrchností, milostpaniček a milostslečínek úřednických získal si obliby. A ostatní občané, plebejci, se už přizpůsobili.
   Čtenář musí vědět, že v takovém městečku není kromě zámku s pivovarem, kostela, dvou škol, tří hostinců a jednoho také-hotelu ničeho. Celek doplňuje pouze jedna delší ulice, končící u zámku a kostela malým náměstím. Přes to však bylo — jako všude jinde — v Jiřících! několik spolků, kde více méně svorně, častěji ale nesvorně, byly osnovány různé kulturní podniky.
   Náš milý Zdeňa vpravil se do nových poměrů neobyčejně rychle, a to nejen pokud šlo o jeho povolání, ale i pokud šlo o veřejný život městečka. Uvedl se už slibně v prvé posvícenské zábavě jako výborný tanečník, humorista, společník, hlavně však jako neúnavný bavitel příslušně něžného pohlaví.
   A tak náš Zdeňa v nejednom srdéčku vzbudil něžné touhy, nejedna ženská duše učinila z něho svůj ideál milence, některá i muže-ženicha. Jako všude jinde, i v Jiřících bylo dost vdavek chtivých dívek, a býti paní zámeckou zahradníkovou nebylo v tehdejších poměrech nic právě špatného. Místní zámecké zahradnictví bylo tu příkladem docela nabádavým. Ostatně všichni občané jiřičtí byli stejného názoru, totiž že všichni zahradníci se mají jako
60

v ráji, že jsou pořád jen v samých kytičkách, že si pochutnávají na nejlepších a nejprvnějších mlscích sadů — a ta jejich práce že je spíše hračkou.
   Zdeněk však statečně odolával všem svodům. Bylť praktik, a vojna a svět daly mu dobrou školu. Jako rozumný člověk nechtěl si rozhněvat žádnou. Bavil se se všemi, ač se někdy zdálo, že tu neb onu více vyznamenává. A tak cítila se býti blaženou jednou slečna Blažena řídících, jíž dělal na korse rytíře, po druhé zase slečna Julča důchodních, když ji obdaroval kyticí krásných růží.
   Tak plynula zachmuřená zima, až tu byly vánoční svátky, kdy ochotnický spolek hrál divadlo, při čemž Zdeněk spoluúčinkoval, a hned na to byl Sylvestr v panském hostinci, kde rovněž Zdeněk uplatnil vítězně svoje umnění.
   Tím vším získal nové přátele, v ženském světě pak rozšířil kruh svých obdivovatelek, které na sebe navzájem tajně nevražily. Zvláště pak svobodné činily si na něho větší nároky, zvláště vůči vdané paní, jakou byla trochu výstřední, ale hezká a proti svému muži o mnoho mladší paní podstarší Šárková, s níž hrál o vánocích divadlo, vystupuje ve hře „Paroháč" v roli domácího přítele.
   Seznámení se Zdeňkovo s paní Šárkovou doznalo značného prohloubení během masopustu v několika místních plesích. A víme všichni, že v tanečním ruchu je dovoleno i nápadnější dvoření. Budiž ostatně dán průchod pravdě, že oba, jsouce mimo to ještě výbornými
61

tanečníky, budili až obdiv. Ba i tlustý, mrzutý a jedině břichu holdující manžel, pan podstarší Šárek, byl spokojen tím, že se jeho Emilka tak znamenitě baví. Přes to však přece různé zlomyslné narážky známých, že by mohl býti kudrnatý zahradníček nebezpečným, zanechávaly jakýsi osten, který jej v duši bodal. Nicméně však nepoznal, ač se občas za hlavu chytal, že mu narůstají statné parohy.
   Zatím blížilo se vítězné, hřejivé jaro, zdroj omladlé síly a nového života, který je patrný tím více v zahradách a parcích ve shonu a práci. A tak i panu Zdeňkovi nastalo mnoho práce a — milování.
   Poměr ten, ač byl dost tajen, přece jen utajen nezůstal. Slídivé zraky zklamaných pátraly, až vypátraly. Věc byla i důkladně v kruzích zájemníků přetřásána, ale ani paní Emilka ani pan Zdeněk na to nereagovali.
   Někdy v žertu mu pohrozil pan šéf nebo paní zahradníková: „Ale pane Zdeňku, nehledíte stále přes skleník vzhůru! Mohli by se lidé domýšlet, že tam někoho vyhlížíte. Třeba paní starou, nebo paní podstarší — nebo snad některou mladší? Dejte pozor!"
   Zdeněk však na takové narážky odpovídal: „Na ty řeči já, prosím, nedám — a pak, vždyť rád, třeba hezké paničce, poradím, když si neví rady, jak pěstit za okny květiny." To časté hledění do oken dalo se i omluviti, neboť zásobní zahrada sousedila s úřednickými byty, které byly postaveny nad sladovnou (humny) v poschodí, a k nim byly
62

skoro po celé délce postaveny tři velké polosedlovité skleníky, dosahující svojí výší as na metr pod okna oněch bytů, kde k vůli snadnějšímu krytí skleníků těžkými prkny byl zřízen ochoz, který byl spojen v síňce konečného domku schůdky.
   A tu v zimě téměř denně podle počasí se odkrývalo a opětně krylo, při čemž vždycky musel někdo z personálu horem, z ochozu, pomáhati. Jinak také sloužil ochoz ten ještě k tomu, že byly po něm doručovány různé dary zahrady pro kuchyně a stůl pánů úředníků jako pozornost páně zahradníkova. A tyto dary byly touto krátkou cestou doručovány — a tam na druhé straně byly s menším nebo větším díkem a malou odměnou kvitovány.
   Funkci doručovatele konali tu obyčejně učedníci; někdy však je zastoupil i příručí, nebol pochvala z krásných úst paní Emilky a tajný stisk ruky, po případě i podstrčený lístek, zvoucí ke schůzce, byly odměnou až příliš lákavou.
   Někdy, když byl čistý vzduch v zahradě i v sousedních oknech, zdržel se u známého okna déle. Odtud i do zahrady na dálku bylo mu různými znameními jejich tajné pošty telegrafováno, takže byl přesně zpraven, kdy pan choť není doma, a kdy má přijití. A milý Zdeněk chodil ...
   Bylo to asi v polovině měsíce lásky — května. Celé odpoledne vydatně pršelo, a zdálo se, že tak hned nepřestane. Obloha byla cele zatažena, a prohřátá země dýmala chladným
63

deštíkem plnou parou, takže tmavá noc se zdála ještě tmavší.
   V kuchyni, ozářené jasně velkou lampou, u bohatě prostřeného stolu seděl náš pan Zdeněk, a kolem něho se vesele otáčela půvabná Emča, oděná v domácí šat, kyprá, zářící a usměvavá. Pobízela líbezně ústy i očima, a když vše, i cigarety, snesla, předstoupila před něho, nalila do sklenek vína, vzala sklenku do ruky a pobídla Zdeňu, aby učinil totéž. Ťukli si, „Tak, miláčku, na tvoji lásku!" zvedá číši ona.
   „A na tvoji krásu a naše společné štěstí!" Při tom objal Emču a přitáhl ji k sobě na pohovku.
   „A teď mně pověz, co že dnes mám štěstí zde býti. Kde je pan choť a služka?" táže se zvědavě Zdeněk.
   „Však jsem měla už zlost, když pršelo, že nebudeme se moci k večeru na našem místečku sejíti. Až tu náhle přijde muž odpoledne z pivovaru, že musí do hradeckého pivovaru, a to hned k vůli jakémusi nedorozumění se sladem, který mu naši dodali, a pan starý že nechce, aby se to ředitel dověděl. Tak tam jel a půlnočním vlakem že přijede domů. Hezké co? — No a služku Andu jsem dovolila domů; tak přijde až ráno. Jsi spokojen?"
   „Až příliš, a tu, jako malou odměnu, pár pus." — A uchvátil paní Emču, líbal a líbal, až se v polibcích dusila.
   Tak se bavili ve všem pohodlí, bezstarostně, popíjeli, a svět pro ně neexistoval. Neuvažovali
64

o možnosti různých následků. Co konečně jemu, svobodnému člověku, se může státi? A mladé paní, bezdětné ženě po lásce dychtící, to bylo také lhostejné, ač někdy musela napnouti veškeren svůj ženský um, aby propukající žárlivost a různé předhůzky mužovy potlačila.
   To vše dáno nyní stranou, a tak dali volný průchod náladě, vzrušení citů. Uvolněná láska vyvrcholila — v tom však náhle zazněl v chodbě zvonek, a bylo slyšet jakýs hluk a bušení na dvéře.
   „Co to?" vyhrklo jako jedněmi ústy ...
   .,Můj Bože! To je muž!"
   A paní Emča počala ve chvatu upravovatí šat, sklízet se stolu, až sklenka s třeskotem padla na zem a zvuk její zněl jak jasný zvonek.
   „Zdeňku, prosím tě, honem pryč — on tě tu nesmí spatřit!"
   Zatím venku buchot do dveří a drnčení zvonku neustávalo.
   Zdeněk popadl kabát, botky a klobouk do náručí a skočil k oknu, otevřel a bez loučení zmizel. A milá paní Emča, nemajíc více času zavřít okno, zatím již v síní chlácholila rozzuřeného a do osvětlené kuchyně se deroucího pana manžela, když tu z venku zaznívá jakýsi rachot, řinkot skla a hned jakási dutá rána, prasknutí dřeva.
   „Co se zde dálo? Mluv! Nebo! Aha, už vím, nu vida, vida, paní manželka měla návštěvu a hostinu. Snad ne pána?... A kde je? .. Odešel asi jako duch tajně oknem, a ten pekelný rámus byl mu doprovodem."
65

To vše přímo řičel a při tom rukama drtil zbytky kuřiva, šlapaje ve skle rozbité sklenky.
   Paní stála jak zjevení a snad poprvé v životě nebyla schopna obrany. Skočil k ní, chytil ji za ruku a tiskl jak v kleštích. Celý uřícený, rudý, zasykl: „Vím, kdo to byl — ten holobrádek ze zahrady. Ale s tím si to také spravím a pak můžete společně vandrovat — rozumíš?"
   „Ale muži, Tonouši?" hájila se plačíc paní Ema.
   „Už jsem řekl a tak se i stane. Většího paroháče už ze sebe dělat nenechám. Zítra ať jsi pryčl" Bouchl dveřmi a šel nazpět pít a pít.
   Paní Ema viděla, že jiné pomoci nebude, i odjela tedy časně ráno k matce, neboť takový rámus nedal se utajiti. A druhý den i v zahradě měl pan příručí právě nemilý výstup s panem šéfem, když tam vrazil jako drak pan podstarší, a že ten holobradý kluk musí pryč, nebo že ho zbije jako koně.
   A milý Zdeněk ležel s pochroumanou nohou ve svém pokoji a uvažoval, jak krásně s okna skočil na mokrá prkna, která nárazem povolila, a on jel bleskurychle dolů, kde nárazem prkno se zlomilo a také se rozbilo několik tabulí skla.
   Událost této noci se brzo roznesla městečkem, a snad všichni přáli to oboum provinilcům. Krásný poměr měl i neblahé následky, ale paní Emče bylo časem přece odpuštěno.
   Zdeněk zmizel ve světě, a jen tato historka o jeho záletnosti po něm zůstala v malém tom městečku.
66

EREMITÁŽ.

   Zbyla tu z dob rokoka a krinolín. Tehdy sady při panských sídlech pyšnily se rády krásnými kopiemi francouzských vzorů. Mimo umělé partery byly to i přímočaré cesty, které byly vroubeny stříhanými stěnami, v jejichž výklencích na rozích ve skupinách bylo plno soch, krásné fontány, kaskády, temply, kiosky a zvýšené verandy a schodiště, terasy, balkony, zdobené vázami, plnými květin.
   Z toho při potomních přeměnách v sady anglické zbyly místy jenom trosky, na nichž zub času hlodal, až nakonec otlučené sochy zanikly neblaze, davše vítaný pískovec k mytí, sypání podlah, a suchý, sátý, k vysušování zbytečných kancelářských lejster — jako „posejpě" místo neznámého dosud, inkoust vysušujícího pijáku.
   Z těch dob zbyly v parcích ještě sem tam nějaké větší kusy, některé vázy, pavilonky, jeskyně, poustevny a z části i stříhané stěny, tvarové jehlance, koule, obruby, bludiště, pak vodotrysk s bazény.
   Tak i já zastihl jsem mezi jinými zajímavými věcmi v starém, velkém panském parku,
67

na obrovské stromy i vzácné jedince bohatém, pěkný japonský pavilon a pod nim z velkých kamenů uměle zklenutou jeskyni — poustevnu, kde za stolem na hrubé židli seděl poustevník, držící v rukou rozevřenou knihu. A jakmile někdo vešel, poustevník pohnul hlavou a knihou klepl o stůl, což u návštěvníků ničeho netušících, v přítmí, které tam panovalo, vzbuzovalo údiv, ba i leknutí.
   Věc jednoduchá. Poustevník ze dřeva, oděný hrubým hávem, spojen byl pod zemí vedoucím drátem s prahem, na který každý návštěvník musel šlápnouti, a tlakem tímto vyvolán onen pohyb. K doplnění pravého dojmu bylo za ním postaveno při stěně kamenné lože, pokryté mechem, ve výklenku zdi džbán na vodu, svícen, a na druhé straně hrubé kamenné stěny visel krucifix a pod ním hrubý kamenný stupeň jako klekátko. To bylo vše.
   Stůl byl celý popsán jmény různých návštěvníků, ba i páni kluci z obce a okolí časem sem vnikli a zle tu řádili čáráním po stole a zdích. A ubohý poustevník, jehož se dříve bávali, zkusil od nich mnoho, takže si nebyl ani podoben. Vousy mu vytrhány, šat rozedrán, džbán rozbit, mechanismus, který jej uváděl v pohyb, rozlámán a provedeny i jiné nepěkné věci, Konečně bylo majitelem nařízeno odstraniti milého poustevníka s celým příslušenstvím na zámeckou půdu, kde bylo celé museum různých odložených zbytečností.
   Práci tu vykonali dva staří dělníci za mého dozoru. A tu jeden z nich, děda, který
68

   sloužil na panství od svého dětství, takže pamatoval už třetí generaci majitelů a byl pamětníkem časů, kdy ještě robota zle lid dusila, pak její zrušení a mnoho různých příhod, neudržel se, a když bral onu velkou loutku poustevníka do náručí, aby ji odnesl, prohodil: „Tak pojď, starý brachu Ivane, pojď! Vidíš, to sis vysloužil. Teď půjdeš do starého železa. Jo, tak holt svět odplácí... To máš za to, žes strašil kluky i holky, zvláště ty velké, které se tě vždycky bály. Vždyť nejedna chodila se k tobě modlit — pro útěchu. Ale obyčejně ne sama, ale s milánem, a tys mlčel, v knize se modlil. No, byl's holt přející, A máš na svědomí nejeden věnec, nejednu šťastnou a nešťastnou svatbu. Ale co ti to povídám... už jdem! Tak se pěkně rozhlídni a dej s bohem. Postoupíš. Přijdeš, prosím, do zámku. To sis nepomyslel. Ale moc se netěš, přijdeš do starého haraburdí, na půdu! Jsme tak stejně staří, no a ty to už máš odbyto, dosloužíl's a já kdo ví jak, snad ještě hůře. Bohu poručeno!"
   Starý, bělovlasý, bezzubý Kubásek obrátil se ke mně: „Ale, pane zahradník, to by neřekli, že tu ten Ivan svedl i rozvedl zahradníkovic schovánku Rozárku, Nynčko se říká, že to byl její osud. Ale věřej, Bůh jí potrestal!
   „Věřím, něco jsem o tom slyšel — ale jednou mně něco o tom povíte," A pověděl a já to tuto podávám;
   Můj předchůdce v tomto místě byl bezdětný, velice hodný člověk a na slovo braný odborník, který pocházel ze starého zahradnického
69

rodu. Sloužil přes 30 roků, prodělal dobré i zlé časy, a on to byl, který zde v Čechách v letech sedmdesátých vypěstil a do květu přivedl ve vodním kulatém skleníku „Victorii Regii". Žena jeho byla ani ne tak zlá, jako spíše nevrlá; povahově proti němu rozhodně horší snad proto, že neměli dětí. Byla nervosní, a nikdo ji neučinil ničeho vhod. A tak bez příčiny týrala služebné, lidi, muže i schovanku — neteř nevlastní sestry.
   Nikdo ji jinak neviděl než s hlavou věčně zavázanou. Snad jí ani nebolela. Neměla přítelkyň kromě dvou starých panen z obce, které někdy večer na chvíli navštěvovala za doprovodu učně, nebo příručího, kteří na ni museli čekat, nebo v ustanovený čas pro ni přijít. Mezí spolusloužící úředníky a zřízence ani do zábav ani do kostela nechodila. A tak nejen že sama neměla přátel, ale sobě, muži, i ostatním život jen ztrpčovala.
   Schovanku svou, Rozku, vychovávala řádně, někdy až příliš přísně, jindy však zase dopřála jí volností, mazlila se s ní a zase na obrátku se s ní vadila.
   Rozka vše to brala až příliš na lehkou váhu. Byla povahy příliš živé, těkavé, ba lehkovážně, Nebyla nějak zvláště hezká, ale měla ohnivé oči a červená líčka, a ústa její věčně se usmívala, ukazujíce dvě řady sněhobílých zubů. Důlky v líci a v bradičce dodávaly kučeravé hlavičce půvabu. K tomu se družil pružný chod úměrně vyvinutého dívčího těla.
70

   Zahradníkovic vzali si ji k sobě, když jí bylo asi osm let, takže obecnou i měšťanskou školu vychodila pod jejich péčí. Učení nebrala si však příliš k srdci, jen tak, že prošla. Málokterý předmět ji bavil, ba ani ženské ruční práce nekonala s chutí, jak obyčejně děvčátka činí. Spíše ji bavil tělocvik a doma běhání zahradou, parkem, lezení po stromech, honění s kluky, hraní s nimi o fazole, jichž od tety vždy hojně mívala, v zimě sáňkování a koulování. To byla její zábava.
   Sotva vychodila školu, umlouvávala s kamarádkami schůzky, v nichž museli býti vždy také hoši. A tu často docházelo k předčasným projevům probouzející se erotiky. Když se pak strýc a teta doslechli, že by mohla předčasně upadnout v neštěstí z nerozumu a tím uvrhnouti sebe v nenapravitelnou záhubu, zavírali ji a střežili přísně, z čehož následoval pláč a rozčilování.
   A tak oba staří toužili po tom, aby ta léta vývoje co nejrychleji uplynula a nadešla chvíle, kdy bude možno k vůli uvarování se zla co nejvýhodněji ji provdati. A tu v dobré vůli říkávali: „Naše Rozka, to je holka. Trochu divoká, ale prachová nevěsta. Až dostane řádného muže, bude z ní ta nejhodnější žena!"
   Že bude míti pěkné věno, věděla i ona, a proto snad tím více byla lehkověrnou. Časem učinil ten neb onen z úředníků pokus, ale všichni se jí zdáli staří a málo veselí, nebo nehezcí. Jí se líbil obyčejně tak nějaký mladíček, učitýlek, kaplan, někdy nějaký ten lesní nebo
71

hospodářský praktikant, adjunkt — a ti sem tam, když mohli, tak si trochu smlsli — a víc nic.
   Až najednou přijal pan zahradník nového příručího, který přišel právě z vojny. Nový příručí uvedl se velice slušně a byl na prvý pohled paní zahradníkovou přijat blahovolně. A tím měl vyhráno i u pana zahradníka i u Rozky, jíž se usměvavý blondýn hlubokých modrých očí s pěkným knírkem zalíbil.
   Strýc všiml si záhy Rozky, jak rozčíleně se chová v přítomnosti příručího, jak napjatě poslouchá, když vypráví historky zažité na vojně, dole u námořnictva. Těmi získal všecky, neboť pana zahradníka jako vojáka, který sloužil ještě 12 let a prodělal tažení v Itálii, zajímaly, a i paní zahradníkovou zajímaly vyprávěné věci z daleké ciziny, kde chodí lidé, muži i ženy, skorém úplně nazí.
   Brzo bylo u obou starých pěstounů rozhodnuto, to že by byl muž pro Rozku, a nikterak Rozce nebránili, když začala panu Ludvíkovi nadbíhat. Ten však z ohledu na hodné své pány, nebo že se mu prudká, výstřední povaha Rozky nezamlouvala, nereagoval na různé ty pozorností, Jen jako ze slušnosti odpovídal, ač nebyl nikdy v životě bubákem nebo svatouškem. Nicméně stával se časem přece sdílnějším, a když vystihl, že by se dala rozumně ovládnouti, převychovati, spřátelil se s ní, až stále více a více se sbližovali.
   Přispělo k tomu i to, že staří proti tomu ničeho nenamítali, ba časem i nadhodili, že už jsou
72

staří a choří a že by bylo na čase, aby šli na odpočinek, ale že neradí by zdejší dosti pěkné místo a vůbec celou příjemnou obec, krajinu, kde tolik let prožili, opouštěli, ale že jinak to nepůjde; leda že by se jejich Rozka tady vdala, nebo ještě nejlepší by bylo, kdyby si ji vzal řádný zahradník, který by pak místo toto dostal.
   To bylo upřímné vyzváni, a Ludvík uvažoval a dlouho se mořil myšlenkou, jak si počínat. Rozhodl se. Když ho děvče chce, je slušné a je za ním existence — a staří ho mají rádi a on to děvče přece také trochu v srdci nosí, tož děj se vůle boží.
   Tak počal pěkný románek jejich lásky. Mezi dnem hovořili spíše očima, dorozumívajíce se stiskem ruky, večer v zimě besedovali u zahradníků v pokoji, scházeli se v zábavách a někdy tajně i ve skleníku měli schůzku. Z jara a v létě našla Rozka úplně odloučený koutek, útulek lásky u poustevníka Ivana, eremitáž v parku. Tam bylo klidno i ve dne, a večer za teplých noci bývalo tam tak příjemno pod ochranou bájného muže — loutky, který byl tichým, němým svědkem horoucích polibků, slibů, přísah, kutí plánů, za doprovodu šumu stromů-velikánů a bublání kolem zurčícšího potůčku. To byla krásná idyla, kterou tam prožíval Ludva, hoch jemného citu.
   Také Roza žila jako v začarovaném kruhu. Leč v duchu přece žehrala na to, že Ludvík je málo ohnivý,, a že spíše stálé jen uvažuje o tom, jak bude v budoucnu.
73

A starý strýc s tetou přijali jednoho dne vyznání Rozčino a žádost Ludvíkovu, aby se mohl veřejně ucházet o ruku jejich neteře. — Svoleno a určen hned rok, kdy bude moci pan zahradník s panstvem věc onu zaříditi, aby místo jeho obdržel Ludvík. Mladým majitelem panství pak bylo to ochotně slíbeno, neboť není na škodu míti ve službách hodného zahradníka a hezkou, společenskou paní zahradníkovou.
   Tak žili všichni podle nového programu. Ženské šily výbavu a muži činili plány, co a jak v zahradě a parku nového podniknou. A čas letěl. Přišlo léto a s ním velká místní pouť. Celá obec tonula v slavnostním ruchu. O poutí byl také výjimečně povolen přístup do zámku a parku širší veřejnosti, A pro toto povolení sešlo se sem plno cizinců, výletníků i lidu domácího.
   U kostela plno stánků, středem obce též různé atrakce, zpívající procesí, ve třech hostincích odpoledne koncert a taneční zábavy, lidu k umačkání.
   A tu mezi hojnými hosty místních sousedů přijeli k rodičům Rozčiny kamarádky hosté z Prahy. Mezi nimi zaujímal prvé místo veselý pražský floutek, jakýsi úředníček, nyní cestující. Huba mu jela jen což. Přepjatým dvořením, anekdotami a dvojsmyslnými vtipy omráčil Rozu. A když potom na sále prajersky s ní tančil a k sobě tiskl, ovládl ji úplně.
   Těkavá Roza zapomněla úplně na svého Ludvu, který ten den měl plno různých povinností a práce. Prováděl hosty skleníky a
74

parkem, vysvětloval, v zámku dekoroval stoly. — Večer pak, unaven, neměl ani chuti mořit se tancem v přeplněném sále, kam Rozka odešla, prý jen na chvilku s kamarádkou, řídících Julou, jen se podívat. Když jí to staří dovolili, tedy směla. Přesto ji omlouvali jako divocha, který nemá rozumu.
   A zatím, co milý Ludva seděl u zahradníků, bavila se Rozka živě s cestujícím, který se jí více a více dvořil, sliboval, loudil, až svolila k dostaveníčku. I vedla jej tajně druhým vchodem do parku, kde nerušeně oddávali se lásce, až zapomněla se Rozka úplně. A co se u poustevníka Ivana dálo, je zastřeno tajemstvím.
   Ludvík po přátelské besedě se odhodlal konečně k tomu, že půjde za Rozkou a že ji brzo z toho hluku a kouře přivede domů. Šel. Ale jako by ho někdo strkal. Šel nerad, jakoby něco tušil. Nikde jí tam nebylo. Neptal se nikoho, bál se, aby snad neslyšel nepěknou zprávu.
   Už chtěl jíti domů, když přítel, učitel Jirsa, klepl ho na rameno: „Slečna zde byla, ale už dlouho je tomu, co s nějakým pánem odešla!"
   „Děkuji, to je příbuzný z Prahy!" Ztěží tu lež přenesl, přes rty.
   Byl jako omráčen. Proto ten spěch z domu. Kde jen je? Snad už šla domů — nebo s Julčou? A aby se uklidnil, šel maně do parku, kde jako bludný poutník chodil, postával, vyčítal si zbytečné rozčilování. Říkal si, to že není ani správné žárlit — nač?
   V takovém zamyšlení došel k zamilovanému místu schůzek, k poustevně. Myslil na Rózu,
75

a chtěl si tam uvnitř potmě zopakovat všecka ta krásná slova plná lásky. A zasnít se do budoucnosti, kdy se splní jeho tužba. A v duchu viděl se tu pánem, nástupcem svého šéfa, umělcem, spolutvůrcem toho, co její strýc má tak rád a pro co i on žije.
   Jemný sypký písek tlumil jeho kroky, —-Vešel. V tom zaslechl uvnitř vykřiknutí a známý hlas: „Toť on, Bože!"
   Probudil se náhle ze svých myšlenek jako po úderu hromu.
   „Ach! Tak to ty! Ty věrolomná!" A skočil v temno, tam, kde tušil párek, a šťastně chytil svůdce za krk a rdousil jej. A ten z leknutí a pod drtivými kleštěmi Ludvových rukou bolestí a slabostí téměř zmíral. Ludva pustil jej z objetí a obrátil se k bědující Rozce.
   „Ty nestydatá děvko, která na prvé potkání se s cizím chlapem miliskuješ! Táhni! Více se neznáme!"
   Zmizeli oba. A jak se Ludvík vrátil domů, ani nevěděl. Ráno odešel z místa. Dlouho se o něm nevědělo, až po čase došla zpráva, že žije někde na Moravě. Má své zahradnictví, hodnou ženu a hodné dítky.
   Staří zahradníkovi ještě nějaký čas sloužili, Mrzel je nemálo onen nepěkný případ. — Roza nesla následky schůzky, a tak k vůli uvarování se dalšího zla byli zahradníkovic nuceni přidati věna, a agent Svozil si ji vzal a žili v Praze — ale dobrotu ta povrchní láska nedělala. On hýřil, světem jezdil, měl jiné ženy, plno poměrů a placení, A Roza, aby našla
76

odvetu, činila podobně. To pak vedlo k úplnému rozvratu! Měl býti rozvod, ale rozvrat skončil dobrovolnou smrtí Svozilovou.
   A Roza, na zdraví podlomená, jezdila každého léta s jediným svým synem ke strýci a tetě na zotavenou. Ale po smrti obou to přestalo. —
   „Tak viděj, pane zahradník, kam ji přivedl nezřízený život, a trest boží to byl, že to tak dopadlo! No, von Ivan toho zažil ještě víc, ale o nepěkném škoda řeči!" dodal nakonec svého vyprávění starý Kubásek,
77

PATENTNÍ ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH KANÁLŮ.

   Zámecké zahradnictví v Hodolanech slulo výbornou pověstí, zvláště v různém rychlení. Všecky pokusy pana nadzahradníka Hřiba dařily se znamenitě, byť byly podnikány v starých sklenicích s topením kanálovým. V nich pěstěny ananasy, réva, okurky, jahody, v pařištích opět všerůzné zeleniny, od brambor k fazolím, až k všerůzným salátům a zelenině košťálovitě. Pro tuto pověst vyhledáváno toto zahradnictví mladými adepty stavu zahradnického. A místa byla zde také obsazena vždycky jenom dobrými a veselými hochy, I byla tu vždy obapolná shoda, a byť se i někdy stalo nějaké vybočení, nemělo nikdy zlých následků, spíše rozmnožilo řadu veselých kousků, o nichž pověst se mezi zahradnickou zelenou chasou tradičně udržovala. Jeden z nich chci zde krátce nastíniti.
   Mimo vlastní panstvo bývala častým hostem zámku stará, svobodná baronesa, prý
78

sestřenice pánova, všeobecně zvaná teta Lola, která jako zakletá bílá paní většinu dne i noci prochodila, provázena jsouc bílým, dlouhosrstým pudlem, zámkem, zahradou a parkem. Velíce ráda navštěvovala skleníky, kde obdivovala rychlené kultury. Říkávala: „Wunderbar — kolosal! Her Ober! Bon-bon! Gratuliere! Chesky!" Tak, podobně chválila, nastavujíc blahosklonně ruku k políbení a volajíc úzkostlivě na psa „Rigo, Rigo!" Rigo zatím nelítostně běhal a slídil po skleníku, a že nejednou i různé škody působil, neměl jej nikdo z celé zahrady v lásce, a mládenci příručí i učeň Vojtík přislíbovali mu za vše odplatu, která měla odčinit ony trpké chvíle, které jim Rigo se svojí velitelkou působili.
   „Tante Lola" starala se totiž také o věci, do nichž jí nic nebylo. Tak neučinil-li někdo uctivou poklonu a neměl se k líbání rukou, nebo ublížil-li pejsánkovi jen pohledem, měl se zle, jako zase byl dobře zapsán, když projevoval oboum náležitou pozornost.
   Že vše to nepřidávalo lásky a úcty, je na bíledni. A pan nadzahradník k uvarování mrzutostí radil; „Jen, mládenci, žádné hlouposti a ono líznutí si neberte tak k srdci. Vždyť je to dáma."
   Rigo — jako každý pes — pronásledoval a honil rád kočky, a tyto hledaly záchranu v čas největšího nebezpečí nejčastěji na některém stromě, pod kterým Rigo štěkal a dorážel
79

vytrvale až k ohlušení a musel být násilně tetou Lolou odveden.
   Slabostí této využitkovali hoši ze zahrady jednou při čištění výtopných kanálů ve velkém, dlouhém skleníku, kde rychleny okurky. Tam bylo zhotoveno topení z velkých kameninových rour, které při čištění protahovaly se velkým drátěným kartáčem.
   Práce tato šla provádět poměrně snadno, ježto vedení vedlo z jedné síně skleníkem pod parapetem do síně druhé, kde pod komínem ústila plechová dvířka, takže odtud bylo kanálem přímo až do topeniště viděti. A toho použili hoši k tomu, že chytili domácího kocoura a současně přilákali lichocením pudla Rigo. Milého macka vpustili do vychladlého topeniště a současně za ním vstrčili tam i psa, zatím co učeň Vojtík v druhé síňce otevřeí dvířka a volal: „Macíčku, čičí, pojď sem!" A milý macík, sotvaže uzřel na konci smrduté dlouhé díry světlo a známý hlas, za sebou pak zlý štěkot, kňučení, šinul se pokud mohl rychle ku předu, až vyděšeně vyrazil ven. Za ním, za hodnou chvíli, těžko se prodral děsným, značně začazeným kanálem Rigo, až vykulil se co ohromný černý netvor, se kterého padala spousta sazí a jemuž snad strachy oči horečně svítily. Otřepal se důkladně, vyrazil ze síně — a kanál byl ideálně prometen.
   Stopy činnosti Rigovy byly hned zahlazeny, a mládenci, nejvíce ovšem Vojtík, vesele si prozpěvovali, že po druhé učiní podobně.
80

V zámku však bylo pobouření. Hádáno, kde jen a jak se mohl „brave Rigo" tak znečistíti. Usuzováno, že spadl asi do žumpy u pivovaru, kam byl vyvážen popel z varny. K docílení opětné bělosti musel postoupiti několik očistných koupelí. Ale vzal si z toho naučení, neboť kočkám a skleníkům se potom vyhýbal.
81

NEPOVOLANÍ LOVCI.

   V Dolních Rakousích, podél pohraniční řeky Litavy, rozprostírá se velké panství známého českého velkostatkáře. V městě je starobylý zámek a velké, známé zahradnictví, jehož rychlírny, skleníky i park slynuly ve světě velkou a oprávněnou pověstí.
   Na panství bylo hodně dvorů, jichž část byla i na druhé straně řeky, v Uhrách. A tu v letech devadesátých předešlého století chtěl majitel založiti při nich ovocné sady a všecky vlastní cesty na jednotlivých dvorech vroubiti ovocným stromořadím. V obci R. byl také zámek, park a menší pobočné zahradnictví, které jako nepotřebné zrušeno a založeny velké školky, které měly potřebné stromoví vyrobiti.
   Úkol ten svěřen školkaři, povolanému z Čech, který podjal se svého úkolu s plnou chutí. A tak během krátké doby stromky v tamější dobré půdě a příznivém podnebí jen letěly. — K ruce míval jednoho nebo dva příručí a jistý počet sezónních dělníků a dělnic, Slováků, kteří tehdy levně a když se s prací obeznámili, tuto svědomitě vykonávali. Zato jim občas
82

dopřána nějaká akordní práce, aby si mohli snáze koupiti nějakou tu sklenku borovičky.
   Obyčejně v sobotu večer a v neděli odpoledne bývalo v jejich dvorské kolonii anebo v blízké krčmě při hudbě, tanci a zpěvu veselo. Podkůvky vysokých bot, čižem, jen zvonily, a do výše vyhazované frajérky při čardáši výskaly.
   A tu prožito nejedno dobrodružství. Vždyť se za teplých letních nocí po celodenní únavě a plazení se při očkování a podobných školkařských pracích ani spáti nechtělo. A tak zahradničtí mládenci s některou tou Maryšou nebo Evou zmizeli v parku, rozkládajícím se podél řeky, nebo v lukách mezi vrbinami, které tam nahražují lidem i les. Obecní, okresní i jiné cesty vroubí tu jen trnitý akát.
   Dřívější zahradnictví bylo zásobováno vodou, vedenou poměrně velice dlouhým, hlubokým, jakož i nákladným náhonem z řeky L., která v neveliké vzdálenosti tekla kolem.
   Během doby náhon ten se hodně zanesl, a tak při přeměně zahrad ve školky byl, ač ani mnoho s tím pro školky nepočítáno, přece obnoven a vyhlouben. Práce ta podniknuta na podzim a postupovala s obou konců velice rychle. A tak byli dělníci uvnitř hražené zahrady-školky, při kteréžto příležitosti odstraněny přes náhon vedené tyčkové ploty, které měly zabraňovati přístup do sousedícího parku a s ním spojeného listnatého polesí, kde bylo hojně zvěře zaječí, srnčí a jiné.
83

   Na noc zabezpečeny ony nyní volné otvory jen provisorně, a ježto to bylo před nedělí, nešel se žádný z personálu druhý den podívati, zda věc ona je v pořádku. A tu v pondělí ráno viděla služka, že v tabulích očkovanců pobíhá několik kusů srnčí a také asi dva ušáci.
   Když vstala paní zahradníková, vlastně paní vrchní, hlásila jí služebná, co se v zahradě děje. A paní, místo aby vzbudila pozdě v noci se vrátivšího pana manžela, snad i v domnění, že zažene tím jeho rozčilující řádění, šla a vzbudila oba příručí i nejstaršího syna Tondu. Tak bylo známé divoké veselé trio pohromadě. A hned v nich uzrál plán na lov, který se často v různých obměnách nepovolanými lovci provozuje. Nebyli ani řádně oděni, neboť chvat, s nímž bylo nutno provéstí věc, než starý vstane a než přijde dělnictvo, nutil je k rychlému jednání.
   „Nejdříve, hoši, zaděláme díry, aby nemohli utéci," velí nejstarší Ferdík. A hned se béřou k plotu, kde sousedí park, a tam skutečně povalená část plotu jeví stopy, že tudy oni vetřelci sem vnikli.
   Zabezpečili plot dosti snadno postavením a opřením a šli k otvoru druhému. Tam nebyly žádné poruchy. Tak nyní k činu!
   Úlohy rozdány, každý opatřil si řádnou hůl, a tichá honba počala. Musela býti tichá, ježto nedaleko v sousedství stála lesovna, kde bydlil pan fořt se dvěma mládenci, a pak sám lov neoprávněnými lovci nebyl ničím jiným než nepředloženým činem mládí.
84

   Na vše to milí hoši nemyslili a honili vyděšenou zvěř z jednoho konce školky na druhý. Zvěř ve svém pudu tíhla vždy v místa, kudy dovnitř vnikla. Ježto však vchod onen byl zahražen, činila pokus proraziti nebo přeskočiti plot aspoň v místech, kde byla vysoko navršena z náhonu vyházená země. To se také dvoum nejsilnějším kusům podařilo. Ač třetí kus činil podobný náběh, uvízl mezi tyčkami, a když nejmladší lovec, Véna, jej za zadní běhy chtěl zadržeti, dostal zmítajícím se srncem, který se prudce běhy bránil, tak silnou ránu do nosu, až zalit krví s vyraženým zubem v dalším honu ustal.
   Mezitím utekli i oba ušáci, a tak zbyl jen jeden slabší srnec, který po marných pokusech přeskočit a uniknout tušené záhubě, ukryl se v koutě školky, kde pustě rostl divoký chmel, kopřivy a různý plevel. A toto místo, které mělo býti jeho záchranou, stalo se mu osidlem. Uvízl ve spleti šlahounů a tam byl, byt i několikráte žalostně zabekal, zaplatil pod Ferdíkovou žabkou výlet v neznámý proň svět zelených hájů.
   Tomu všemu přihlížely dychtivě a zvědavě, jak lov dopadne, obě ženy, paní šéfová a služebná Ty Ida, činíce si jíž v duchu plán, jak nejlépe po kuchařsku upraviti tuto chutnou zvěřinu. — A když pak syn Ferdík hlásil: „Máme paroháčka, máme!", tu oči paniny zazářily. Pravila: „Ale ani muk! Pán by dělal! Odneste ho do sklepa — dostanete na cigarety!"
85

   Bylo po honu. Nikde ani stínu podezření. Jen na stůl přicházelo častěji úpravné jídlo na způsob zvěřiny. „Starý" si liboval, jak prý ty kuchařky dovedou hovězí upravit na způsob srnčí. Za čas přidělával Ferda parůžky na desku, že prý je našel. Později měl i vydělanou kůži srnčí u postele. Tu prý dostal od mládence Slezáka, který byl přeložen do Čech. Tak upadl onen lov v zapomenutí, a účastníci zmizeli ve světě.
   Bylo to v pozdním jaře, když náš nejmladší lovec Véna vracel se k večeru před západem slunce z alejí, kde opravoval uvolněné úvazky stromků, lesem k sousedícímu parku, kde bylo plno ptačího zpěvu a svolávajících se k hřadováni bažantů, jichž tam bylo množství nečítané.
   Pobroukával si svoji zamilovanou „Spi Havlíčku" . . . když tu před ním u samé nohy vzlétne s vyděšeným křikem bažant, který v několika metrech padá k zemi přímo blízko pěšiny. Sotva milý Véna došel onoho místa, vylétl jaksi těžko s křikem bažant znovu. Tu probudil se ve Vénovi uspaný pud lovecké vášně, zapomenut prvý křest nešťastného srnčího lovu, který mezerou v ústech vydával neklamné svědectví, jak neblaze musel Véna přinésti onu oběť bohyni Dianě.
   Chvátal, aby bažanta polapil, neboť se mu zdálo, že bažant je snad postřelen. A tak po nedlouhém pronásledování chytil uštvaného bažanta, kterého nelítostně zardousil a mrtvého bez dlouhého prohlížení a uvažování ukryl pod kabát,který opatrně zapnul. A chvátal domů,
86

aby jej paní šéfové jako cennou loveckou trofej pro Kuchyň odevzdal.
   Však ještě než došel domů, pocítil po celém těle jakési šimrání a svědění, které se až ku hlavě stupňovalo. Nejinak než jakoby sta zvířátek po krku, ba i ve vlasech mu bylo. Pocit ten přičítal rozrušení, únavě a vzbouření krve. Avšak, když sáhl si na krk nebo v místa, kde nejvíce byl drážděn, objevil, totiž lapil jakási malá zvířátka. Bože, snad to nejsou vši? A pospíchal domů.
   Doma hrdě odevzdal úlovek, v němž paní šéfová, sotva jej vzala do ruky, na prvý pohled poznala bezcenný, starý churavý kus, Který se jen hemžil sty a sty čmelíků, nepočítajíc ty, kterými tak štědře podělen byl Véna, který ani minutku klidně státi nemohl, krčil se, ošíval a podrboval.
   Teprve nyní si vysvětlil ono přepadení celého svého těla obtížnými zvířátky, která se na něj přestěhovala z chladnoucího bažanta, letitého starce, který by zašel marasmem, kdyby mu byl ono utrpení Véna nebyl zkrátil. Bažant byl zakopán, a Véna musel se celý vysvléknout! a podrobiti tělo i šat důkladné očišťovací kůře. To byl jeho druhý neblahý lov.
87

PERNÝ MED.

   Jistě velká většina zahradníků nalezla zálibu ve včelaření neboli v tak zvaném (žertovně) „mouchaření", a to nejen ze zištných důvodů, sladiti si často dost trpký život medem a obětovaným voskem na svíce ke cti a slávě boží, ale také z důvodů čistě zahradnických, ovocnářských a pěstitelských. Vždyť dávno již našim předchůdcům bylo známo ono dobrodiní činěné včelami opylováním (zúrodňováním) květů, které ony nevědomky při sběru provádějí. Také vosku potřebovali naši štěpaři k výrobě štěpařské masti (vosku) a konečně brali za vděk i oním výborným a snadno dosažitelným kadidlem.
   Byli mnozí kolegové, kteří museli ke všem znalostem starati se někdy i o veliké včelíny svého panstva, aby bylo vždy hojnost pravého medu pro jeho zmlsané jazyky.
   Někde vlastnil kolega i včely svoje, a pak není divu, že nalézáme místy pravé horlivce, které sebe větší oběť a práce neodradila od včelařství.
   V dřívějších dobách prováděno včelaření velice primitivně, a to bud ve špalcích nebo ve
88

slaměných koších, volně, na divoko. Ale vždy dávalo hojně medu, k čemuž nemálo přispívaly staré původní včely Češky, které ale byly známé bodavky, hlavně cizích osob, ač svého ošetřovatele znaly tak, že k nim šel bez kukle a rukavic, vyzbrojen pouze svojí dýmkou.
   Takovým náruživým včelařem byl v jedné velké zámecké zahradě starý Podařil. Byl prostřední postavy, avšak kyprých, zdravých a blahobytem zářících, růměnných a mohutným plnovousem zdobených tváří. Jeho trochu se zabarvující nos svědčil celé jeho postavě, která připomínala spíše nějakého fořta nebo sládka. Jinak to byl výborný člověk, zdatný odborník a svého personálu pravý přítel a otec.
   U panstva i spolusloužících byl vážen, a ježto místnímu i okolnímu občanstvu byl hlavně v ovocnářství dobrým rádcem a v hostinci veselým, humorným společníkem, měl kolem sebe vždycky jen plno přátel, k čemuž i jeho ženuška milou povahou svojí značně přispívala.
   K zámecké zahradě přiléhal rozsáhlý anglický park, který se pozvolna spojoval s lesem, bývalou to bažantnicí. Na rozhraní zrcadlil se velký rybník s ostrůvkem. Břeh rybníka a do něho ústícího potoka vroubily veliké duby, osyky a stříbrné topoly, hlavní cestu pak věkovité silné kaštany a lípy, z nichž některé byly stářím vyhnilé, duté, takže byly útulkem sýčků, sov a netopýrů, a v několika usadily se asi zabludilé roje nestřežených včel, které časem úplně zdivočily. Zvláště v jednom velkém kaštaně ve výši asi tří metrů od země usazen
89

byl silný roj, který ve velkém počtu vylétal za pastvou z poměrně malého, nejspíše od datla vydlabaného otvoru, a tak hodně medu snášel, že tento ze dvou puklin za letních dnů až ven prýštil.
   To vše viděl a rozrušeně se zájmem sledoval pan zahradník Podařil. Když pak novým jarem přijal nového příručího Petra Sekala, také „mouchaře", usnesli se na tom, že takový silný roj musí přemístit a přenésti úplně ve svůj majetek a svůj zájem.
   Po náležité poradě usneseno přikročiti ještě během léta, až panstvo odjede na cesty, k vykonání zajímavého činu, aby nově usazené včelstvo mělo ještě čas v novém úle se na zimu zajistiti. Tak přišel očekávaný čas. Bylo to v srpnu, před svátkem Nanebevstoupení P. Marie, kdy slavena bývá v obci druhá pouť. Určeny k tomu tři dny před tím, ježto získaný med hodí se výborně paní zahradníkové k úpravě různých pouťových sladkostí.
   K podniku zverbovány potřebné síly a pomůcky. Nejprve pomocí zednických koz postaveno asi dva metry vysoké pohodlné lešení, na které z večera dopraveny potřebné nástroje, jako pila, sekera, dláto, nebozezy, pak konev s vodou, nový úl, řešeto a jiné. Dole, z druhé strany lešení a kde byl výlet, nanošena hromada roští, dříví a suchého listu, určená jako oběť zápalná a hodně dýmající k zahánění včel.
   Časně ráno, když včely jsou nejvíce za pastvou, se začne a dopadne-li přeložení šťastně, tak mládenci dostanou od paní dobré pouti
90

a pan šéf dá jim na pivo i kuřivo. Tak hlásil předem pan zahradník, a mládenci i se starým Kneiflem, který byl pro všechno, neboť vyznal se ve všech řemeslech, a „starý" mu rád dopřál mimořádný výdělek, těšili se už předem.
   Úlohy byly rozděleny takto: pan šéf s Kneiflem proříznou a vydlabou otvor, Petr příručí bude asistovat a podávat, odbírat potřebné věci, plásty, med, paní zahradníková se slečnou budou z povzdálí čekat na mísy medu, Lojzík, syn, student, a Tonda, učedník, budou udržovat oheň, stříkačky a dýmák v pohotovosti, aby podle potřeby různými živly čelili proti snad vzbouřivšímu se nepříteli ...
   Krásné ráno. Slunce jakoby omladlé v ranní páře proniká parkem. Plno vůně, zpěvu a bzukotu. A hle, tu celý včelařský sbor schází se v aleji, kde hoši zapalují onu obrannou hranici, ze které prvý oblak dýmu jaksi nesměle se rozlézá a teprve po chvíli stoupá výše.
   Je tu pan zahradník zakuklen jako potápěč v obrovskou kukli, na rukou rukavice, zavázané rukávy, ba i dole nohavice, podobně kuklou opatřen děda Kneifl a příručí Petr. Lezou po krátkém žebříčku na lešení nesouce sebou mísy, dýmák, včelařské kleště, nůž a jiné nářadí.
   Dole hoši přikládají chvoj a listí, a obě ženy z povzdálí přihlížejí a udílí rady, co zatím prvé zvuky pily ruší posvátné ticho.
   Vše s počátku šlo hladce, ač při řezání druhého, asi 30 cm níže položeného zářezu počaly včely býti nepokojný. Ale čpavý dým je odpuzoval.
91

   Když však k odloupnutí částí zářezu musilo býti použito dláta a sekerky, což neobešlo se bez ran a úderů, bouřily se včely tak, že výlet jim nemohl ani stačit. To vyvrcholilo odloupnutím poměrně nesilné blány kůry a dřeva, kdy v otvoru zabělal se vosk plátů, které byly hned pokryty spoustami včel, které se otvorem pak jako mraky ven valily. Tu nestačil kouř z roští. Tu musely již oba dýmáky v rukou dědy i Petra silně pracovati, aby pan šéf mohl počíti s opravdovou včelařskou trpělivostí a znalostí přemísťovati plásty s dílem do úlu, postupně tak, až se přijde na část s plody, kladenými vajíčky a dopřeje-li štěstí, i na její výsost — královnu.
   To však nebývá zrovna snadné ani v díle rámkovém, tím spíše je to skorém nemožností v takové divočině. A tak sotva že vzal „starý" dva, tři kusy plástu, rozbouřily se milé včely tekoucím a vonícím medem tak, že nejdříve opustil stanoviště své určené působnosti Petr, když totiž mu do uvolněných rukávů vlezlo několik včel a tam své bodavé umění provozovalo. „Šmárjá, pane šéf, já jich mám!" zavolal a hodil dýmák na lešení a skočil dolů skorém do ohně, až porazil Tondu, a hejno včel za ním, jako ohon komety, které se vrhly na oba hochy, takže tito nestačili ani utéci a byli obdaření několika žihadly.
   Na lešení tužil se pan šéf, až se potil, a starý děda trpělivě dýmal, až tu, když se panu Šéfovi uvolnila u krku kukla a dvě nebo tři
92

prvé dotěrky bzučely rozhorleně v kuklí, dostal zlost a odhodlal se k radikálnímu činu — získat aspoň med, když to s rojem nejde. Zasáhl kleštěmi a řezal nožem kusy plástů a rychle je házel do mísy. Tím si pomazal rukavice, rukávy, které se mu uvolnily, a včely jak orkán vrhly se na oba muže, takže byli pak v bouřném mraku, který hučel, bodal v kukli, ve vlasech, vousech. Po celém těle draly se ke kůži, až milý pan šéf hromově zaklel, přímo řiče, skočil s lešení, na zemi se bolestí válel, kukli strhl s hlavy, naříkal a řítil se jako šílený k rybníku, do kterého skočil. Tam teprve se mu trochu ulevilo — avšak palčivost, bodáni cítil na celém těle stále, takže mačkal včel celé spousty, až jej ze situace té stěžší domů dopravili, a ježto velice rychle a silně otok se zvětšoval, musel býti zavolán lékař, který musel pomocí nůžek a nožů šat i boty uvolniti a silným koňakem, vínem, černou kávou, injekcemi, obklady horečku, otravu a bolesti mírniti, což se po několikahodinné práci aspoň tak dalece zdařilo, že minulo nebezpečí zadušení. Bylyť pysky, nos a celý obličej velkou beztvárnou koulí, kde jen tři čárky, úst a očí, dávaly tušit!, že to byla někdy hlava.
   Pan šéf ležel, blouznil, paní a obě děti, slečna Zdeňka a syn Lojzík, který také dostal asi dvě žihadla, plakaly a prosily pana doktora o záchranu, a ten je utěšoval, že tatínek vše přestojí, neboť jinak je zdráv a sílen. A díky Bohu, druhý den se také k lepšímu obracelo. Otok volně povoloval, horečka ustávala, a těžká,
93

neforemná hlava, nohy i ruce vracely se pozvolna ve svou podobu a tím i naděje, radost, že bude opět dobře.
   A v několika dnech bylo také, a tu se starý pan Podařil zařekl, že kdyby ze stromu tekl med proudy jako v zaslíbené zemi Káánan, že ať je set zatracený na věčné časy, tak na ty potvory divoké mouchy se ani nepodívá. Pfuj! Až se mu žluč obrací. A dodal: „A to von ten pan Sekal, jako Petr, pořád zobákem sekal: Pane šéf, to je medu, to je vůně a pak prý pane Podařile, podaří-li se nám je vybrat, to omladíte svoje včelstvo novou krví a podobně hučel — a panu Podařilovi se po čertech podařil onen hokus — pokus — co? Nyní pro ostudu abych ani nevyšel."
   Ale vyšel a časem na to vzpomínal jako na velkou událost a psinu. Konečně i Petr vylizoval svoje boule. Jedině jako zázrakem ušel všemu starý Kneifl, který klidně přihlížel, opatrně slezl, byt byl hejnem obletován; ušel bez pohromy. Učeň Tonda měl hlavu také na stranu, ba i pes Herold dostal svůj díl.
   Nejlépe pochodila paní šéfová, která v nocí obdržela skorém plnou mísu medu, kterou Kneifl opatrně dolů snesl. A na kaštanu ještě po řadě let bylo znáti onen výřez do jeho těla, které tak perně vyplatilo nepovolané rušitele ubytovaných tam včel.
94

NĚKTERÉ PŘÍRODNÍ ZVLÁŠTNOSTI.

   Nevymizela dosud dobrosrdečnost, jíž se lidově říká i hloupost, nevymizely různé zvyky, ba nevymřela ani pověrčivost. Zvláště s touto shledáme se často i v zahradnictví. Víme, že staří pěstitelé věřili, že se dílu daří, když jde měsíc vzhůru, nebo začínali síti, sázeti, česati až v jisté dny v roce, které byly zasvěceny některému svatému nebo svaté.
  Některé věci vykládány i žertovně, což bylo a jest dosud to nejpříjemnější. A uměti to správně, nebylo každému dáno.
   V ohledu tom byl jeden můj šéf pravým mistrem; a myslím, že se nepohorší, když některé ukázky zde zaznamenám.
   Jednou učinil nový učeň jakýsi přehmat, ale žádným způsobem se nechtěl přiznat. Tu použil šéf následujícího úskoku:
   „Pojď sem, Oto, mám tu zázračnou rostlinu, která, když se jí dotkneš, jsi-li nevinen, zůstane úplně klidná. Avšak dej pozor! Lhal-li jsi, dotkneš-li se větévky nebo listu, sklesne, sklopí list. Marně zapírals — vina je prokázána!"
95

   A vedl Otu do skleníku, kde před něj postavil malý stromek citlivky (Mimosa pudica).
   Ota, celý vyjevený, červená a bledne, a zdá se, že mu i vlhnou oči. Koktá: „Prosím, pane zahradník, odpustějí mně to, já, já se bojím sáhnout!"
   „A to by bylo pěkné, jen sáhni, a jsi-li nevinen, nestane se ti nic. I když vinen jsi, což nejlépe dosvědčí tato posvátná rostlina, tak ti to předem odpouštím — ale sáhnout musíš! — Tak a honem!"
   Když viděl Ota nezbytí, sáhl celý rozrušen. A tu milá rostlina jako na povel sklopila skorém všecky listy dolů.
   To když uzřel Otto, vykřikl jako bleskem zasažený: „Ano, já to udělal! Promiňte, pane šéf; ale kluci ze vsi mě navedli."
   Pan šéf i my všickni se smáli, a po napomenutí Otík upaloval ven a dlouho se bál nevinné citlivky.
   Nápadu toho bylo pak používáno ještě různým jiným způsobem Nejvíce však nás bavilo, když jsme mohli „nachytat" některou dívčinu. Sekli jsme jí, že víme, kdy kde byla na randíčku, kolik dala nebo dostala hubiček. Ba šli jsme někdy tak daleko, že víme, má-li prvého hocha, je-li poctivá a podobně. A pomocí citlivky jsme ji o tom přesvědčovali. Marné bylo zapírání. Když si na dotvrzení sáhla, byla každá usvědčena. Zejména s tou poctivostí byla přece jen leckterá na štíru, byť se bránila: „Já tomu nevěřím — a proč vám také klesne ?". A my
96

jsme odpovídali: „Protože my se neděláme hodnějšími než jsme!"
   Jednou přišel do zahrady venkovský mládenec. Pln ostýchavosti ptal se po pánovi. My jsme se ho ptali, co si přeje. Ale on, že by rád něco, no, až prý přijde pán, pak že mu to poví. V tom, jako na zavolanou, přichází pan zahradník. Asi poznal mládence, neboť nečekal ani, až ho tento osloví. Vítal ho s úsměvem:
   „A copak nám Venoušek nese — co?"
   „I pán Bůh rač dát dobrýtro! — Hm, pane zahradník, hm, tatínek a — a maminka vás pozdravujou — a maj bejt tak dobrej a — hm, poslat--" v tom se přibližuje až k hlavě pánově a něco mu šeptá.
   „Co? Koňskou, renckou či rejnskou chvojku?" diví se pan šéf. „A na co, pane Véno, na co pak?"
   ,,Prosím, pro kobylu, aby se očistila — hm, ano! — Vy nevěříte?!"
   „Ale jo, věřím; ale pane Véno — věřím, že spíše Vy ji potřebujete, no — no — řekněme třeba — pro Barušku, no že jo?"
   „Ba ne — a hm, opravdu — pro ko-by-lu" koktá a červená se Véna ....
   „Odpusťte pane Véno, ale to my nevedeme. K tomu bude za čas potřebí staré Hanouskové. S Bohem!"
   V téže věci přišla jednou zase chalupnice z daleké vsi Březiny.
   ,,Prosím jich, milostpane, mám céru, víme, moc hodnou holku, kerá je pobožně vychována, vedena jen k dobrýmu a můj táta, to je
97

takovej budižkníčemu. Víme, on holce také nic nepřeje. To už já spíš ji pustím s procesím na poutě, nebo někdy k muzice — víme. Ale můj, jako říká, kam to vede, a chce, aby holka byla doma. A že prej má pořád jako dost času."
   „Snad má pan manžel pravdu" povídá pan zahradník.
   „Ale, milostpane, nemá, nemá, vždyť já, povážej, musím i tohle vyběhat!--holka nějak snad nastydla, naříká na závrať, bolestí v životě — a pak jí ani moc jíst nechutná. Tak jsem se odhodlala, ale aby to ten můj starej nevěděl, až sem k nim — vedí — pro klášterskou chvojku. Někdo ji taky říká rencká nebo tak ňák. Tak prosimich, nechaj mě pár kousků ty chvoje"---
   „Jo, milá paní, to my zde nemáme. A i kdybychom měli, tak vám ji nedám, neboť je jedovatá".
   „I to snad Krista Pána ne! Já jim zaplatím, co budou chtít!" žádá babka celá vyjevená.
   „Ne, ne, matko. Na to jsou lékaři a babičky," — A nenechal jí ani větévky chvojky klášterské.
98

SADAŘI.

   K našim starým českým sezónním povoláním sluší řaditi i živnost sadařskou, spojenou obyčejně s obchodem ovocnářským nebo hokynářským. V dřívějších dobách udržovalo se sadařství v některých rodinách už tradičně. A takový solidní český sadař-obchodník byl znám nejen v nejbližším městě, ale i v Praze, Vídni, nebo i za hranicemi, hlavně v Německu, kam naše ovoce již od dávných dob bylo vyváženo.
   V každém téměř kraji, hlavně na panstvích, kde se ovocnářství nejvíce pěstilo, mívali často své stále věrné sadaře, kteří nevraživě chránili své prvenství, právo dávných najímatelů. A tito sadaři nepřipustili ve svůj — jak říkali — revír nebo rajon jen tak lehce konkurenta. Šlo to tím spíše tam, kde majitelé nebo vedoucí jich úředníci měli uznání pro řádné sadaře, kteří přiměřeně platili a hlavně stromoví a současně i polním plodinám neškodili. Dávali jim přednost i tehdy, když snad někdy takový nový uchazeč nabízel vyšší ceny. Z důvodů těchto nedocházelo někde ani ke dražbám, nebo konány jen pro forma, na oko, nebo prodány objekty dle rozumného odhadu z volné ruky.
99

   Válečná i poválečná doba učinila i zde, jako ve všech jiných obchodech, nápor k snadnému zbohatnutí. V době hladu a znehodnocení měny nezáleželo ani na cti a ohledech, jen když snadno a rychle na úkor nejchudších bylo možno se obohacovati. Jsou známy případy, že lecjaký Švec, knihař, klempíř nebo sklenář chtěl rozuměti sadařství a přeplácel nerozvážně opravdové znalce — sadaře v naději, že na dodávce městu, továrně neb dolům vydělá. Pak ovšem není třeba velkého zařizování; nejvýše několik řebříků, které se ve vsi vypůjčí, koše, bedny, sudy dodá už zákazník, zboží odváží obyčejně pronajímatel, který často i místnost k úchově, hlídací boudy a podobné věci dodá.
   Proti kroupám bývá ovoce pojištěno. Tak co schází? Česání provede lacino pár dětí nebo výrostků. A tak že zbývá než to hlídání. No, a to je teprv veselé a snadné v létě za teplých nocí a za parna ve stínu se povalovat, kouřit, hledět Pánu Bohu do oken, co zatím slunéčko napomáhá zráti hojné úrodě.
   Že takoví povrchní sadaři vyvolali pohoršení mezi kruhy starých opravdových sadařů, hlavně vinou nesmyslného přeplácení, je pochopítelno. Je známo, jak musely zakročovat i úřady, ba vydány vládou i směrné ceny a k dražbám vysílány dohlédací úřady od polické správy zároveň se znalcem, obyčejně okresním zahradníkem. V novinách publikována vyhláška o dražbě, složení vadia a pod. Soutěženo bud ofertami nebo dražbou, licitováním. Mnohdy se to dělo za různých rušivých výstupů.
100

   Jak docela jinak vypadala dražba za starých časů. Vše šlo jednodušeji, někdy i vesele. A hlavně obě strany bývaly uspokojeny. V jistou dobu, kdy již bývalo znáti, mnoho-li mají třešně nasazených holátek, nebo později, když ovoce tvrdé ukázalo, co as zůstane, vyšel si zahradník nebo štěpař na obhlídku, na odhad. Některý znalec prošel sady, aleje jen tak, beze všech poznámek do notesu, a seznal přibližně množství, a dle stávajících poměrů propočetl režii, cenu a měl pro kancelář směrný odhad hotový, podle kterého se pak dražilo nebo ofertně zadávalo.
   Po sjednání s majitelem nebo vedoucím úředníkem určen den a místo dražby. Bylo to oznámeno buť psanou vyhláškou, vybubnováním obecním policajtem, vzkázáním sadařům nebo v pozdější době i uveřejněním v krajinském listě.
   Podmínky, shlédnutí sadů, alejí, vysvětleni a podobné sděloval úřad nebo vedoucí štěpař velkostatku. Při nabídkách ofertových udána končící lhůta. Prodáváno za nejvyšší podání, obyčejně však s výhradou, že může býti i nejvyšší oferent zamítnut a zadávání ponechává si správa podle svého.
   Proto ofertnímu zadávání málo důvěřováno. Sadaři měli raději veřejné dražby, neboř zde viděli, s kým a jak daleko mají co činiti. Mnohdy se to neobešlo bez výstupů, vážných i humoristických, a to podle toho, jací se sešli sekáči.
101

   Dražba konávána buď na úřadě velkostatku nebo v hostinci. Bývala to nemalá událost i pro ty, jichž se to netýkalo, neboť mnozí měli přece jen zájem na tom, zda obdrží to starý známý sadař nebo nějaký neznámý, nejistý.
   Dražbě býval přítomen bud majitel nebo jeho úředník, znalec-odhadce zahradník nebo štěpař, starosta nebo některý radní, zapisovatel a zájemníci-sadaři.
   Bylo-li to v hostinci, nescházelo i zvědavců. A jako důležitá osobnost byl tu „v pucu" a slávě obecní policajt, který nestačil odhánět ze síně a od oken nahlížející a rámusící kluky.
   Po uvítání všech zazvoněním nebo zaklepáním dražícím kladívkem přikročeno k dražebnímu výkonu. Zapisovatel čte podmínky: „Že dnes pronajaty budou za známých podmínek, jako odborném ošetření při hlídce, případném poškození, nahražení škod, ručení za personál, proti hotovému zaplacení, kde ze sumy z každého zlatého nutno složití 1/2 nebo 1 krejcar ve prospěch do chudé kasy. Proti tomu dodá velkostatek tyče a slámu na postavení hlídacích bud, propůjčí vhodnou místnost, povozy k odvežení ovoce do města nebo na dráhu. A ježto jsou objekty pojištěny proti krupobití, ponechává najímateli na vůli, kdy splatí povinnou prémii, v pádu krupobití právo na náhradu. Jinak ale právo zůstává nám." Naposled vyhražuje si majitel bud několik stromů nebo jistý počet měr nebo váhu, které mu budou dodány nebo za režijní cenu prodány.
102

   Nyní se táže účastník, jsou-li dotyční zájemníci s podmínkami srozuměni, zda znají a prohlédli si ony objekty. A sdělí místo, případně rozlohu nebo počet stromů. Na příklad: U dvora Záblatí, sad za stájemi, alej ode dvora ke Kostelci a alej od ovčína k Černému lesu, U dvora Klenkova, zahrady za stodolama, ořechy ve dvoře, alej k Zeleňské strouze, alej Na zahrádkách a u dvora Vršenského, sad v bývalé chmelnici, alej ke vsi Spálené, alej k lesu Doubí.
   „Nyní, prosím, přejete-li si to dražiti jednotlivě, každý dvůr zvlášť, nebo vše sumou?"
   „A co to prosím je odhadnout sumou?" táže se starý, bočitý Raudák.
   „Šest set čtyřicet zlatých — rozumíte?" hlásí úředník.
   Ba jó! bodyť ne, ovšem že rozumím!"
   „A že je to moc! Kde pák, nic sumou!" hlučí druzí.
   „Jednotlivě to bude nejspravedlivější — je nás tu víc. A copak musí míti zdejší Raudák všecko?"
   „Ale nemusím, nemusím" mírně tento.
   „Prosím, tedy také mně bude milejší v drobném!"
   „Tak, prosím, pánové, začnem." Klepe kladívkem úředním a hned na to vyvolává: „U dvora Záblati 180 zl. po prvé, po druhé."
   „5 zl.!" vstává a volá tenký a vysoký Zeman.
   „185 zl. po prvé."
103

   Po 10 zl. ve zlostí přihazuje Svoboda ze sousedního města.
   „Tak, pánové, 195 zl. po prvé, po dru—"
   „A když ty, chytrý Svobodíčku, můžeš to mít jako měšťák fouňa — tak já také 10 zl.; ne 15 přidám", hlásí rozdurděný Raudák.
   „Jakej fouňa, ty bubřino!"
   „Pánové, ticho" ať jdem dál. Tak 210 zl. po prvé."
   „Ale co by — já to nepustím" křičí opětně Raudák — „Záblati musí být moje, abyste věděli, vy kloučkové, že jsem Raudák, který obchodoval, když jste ještě měli vzadu cumle — a ještě 10 zl.!"
   „A abys věděl, já také deset a dost, pane důchodní."
   „Prosím ticho, pánové, tak 240 zl. po prvé, po druhé a po—"
   „Nic, já ještě 10 opět,' vyvstává Raudák, sahá do záprsí pro tašku.
   „Tak, pánové," volá pan důchodní. ,,250 zl. po prvé — a 250 zl. po druhé — pozor 250 zl. po třetí" a klepl na stůl na znamení, že je prodáno.
   Však v tom se strhl hluk. Všichni, i ti dva, co dosud mlčeli, Plzák a jeho švagr Ryba, přidali se ke hlučícím.
   „To víme, že to můžeš dělat, tak nestydatě přeplácet, když jsi si namazal z pecek" doráží také domácí konkurent Zeman.
   „Namazal a namažu zase, neb dnes zkoupím vše!" vypíná se Raudák a tluče taškou s penězi o stůl.
104

   „Pánové, tak to nepůjde — proto klid a rozumně — na všecky se dostane" mírní strany pan důchodní i pan zahradník. Ale trvá to dobu, než opětně se trochu ztišili.
   O ostatní dílce šlo to podobně. Vše, vyjma u Vršenského, kde k vůli ořechům držel se Svoboda, přeplatil notně domácí starý Raudák.
   Potom po marném křiku šli společně do hostince, kde propíjeli darovaný sud piva a libovali si na svačině, která se při kartách protáhla až dlouho do noci.
105

HORTENSIE A VDAVKY.

   Anička byla hezké děvčátko. Byla dcerou chudé vdovy po finančním strážníkovi, která se k vůli snazšímu živobytí, a aby si mohla doplňovat nepatrnou pensi, odstěhovala z pohraničí do krajského města, kde si zařídila malý níťařský obchůdek.
   Vdova uvažovala správně, když po odbytí obecné a měšťanské školy dala Aničku vyučiti šití šatů a absolvovati modistický kurs, aby jednou mohla zavedený obchod převzíti a podle svých znalostí po případě i rozšířiti. Anička, i mající veselou povahu, projevující se někdy až bujně, se tomuto přání podvolovala.
   Bydleli v sousedství obchodního zahradnictví páně Kyselová, který měl jediného, nadějného syna, který se po odbytí vojenské služby a po několikaletém získávání znalostí svého oboru v cizině vrátil domů a brzo se s hezkou sousedkou Aničkou seznámil.
   Rodiče jeho přáli by si ovšem raději známostí jiné, výhodnější. Nechtěli však kazit jeho radost. A bylo to na pohled nevinné vyhledávání jeden druhého,
106

   Milá Anička přinesla si z jedné návštěvy skleníků krásnou, velkokvětou, růžovou, mírně modrým nádechem stínovanou hortensii a postavila ji k oknu na svůj malý stolek. Sotva pak vešla matka domů, s radostí jí svůj dárek ukazuje, chlubíc se, jak Jarka je pozorný.
   „No děkuju za takovou pozornost! To nevěděl nic lepšího? zlobí se opravdově matka.
   „Ale prosím tě, mami, což tě to netěší?"
   „Netěší a nemůže těšit ani tebe, nešťastné dítě!" horlí znovu.
   „A proč?"
   „Protože všady tam, kde mají dcery a pěstují hortensie, byt tyto měly všecky P, a ženichy třeba už i před kopulací — tak se nevdají!" vysvětluje a hned dodává: „A proto ji dáš hned pryč! Vrať ji, a bude dobře!"
   „Ale, mami, nebuďte bláhová — pověrčivá. A kytku si zrovna nechám!"
   Matka, bručíc něco o bláznivém mládí, bouchla v rozhorlení dveřmi a odešla.
   Časem se na vše zapomnělo, a Anička s Jarkou se měli rádi. Jarka činil plány, že tak za rok, až staří si postaví nový domek, si uvede Aničku jako milou svoji žínku do rodného domu a závodu.
   Anička, snad jíž v opravdové jistotě budoucí paní, hrála se štěstím lehkovážnou hru. Bavívala se ráda i s jinými. Stalo se pak, že v létě o velkých manevrech bylo v městě ubytováno vojsko. Jeden poručík byl přidělen bytem do domu, v němž bydlely s matkou. A tu se stalo něco, co se doneslo k sluchu Jarkově, a ten
107

v rozhorlení, když viděl, že Anička místo omluvy nebo vyvrácení podezření staví se ještě vyzývavě uraženou, přerušil s ní známost a vrátil jí slovo.
   To nezůstalo dlouho v tajnosti. Když se to pak dozvěděla její matka, horšila se, plakala — vyčítala:
   „Tak vidíš, holka, vidíš, co jsem říkala! Výhoď tu hortensii. Ale to ne a ne, prý je to pověra. Tak, pěkná pověra. Teď z toho máš pěknou — no nedej Pán Bůh, aby ne ještě horší polízačku. Necab!"
   Skočila ve zlosti a zoufalství a popadla nevinnou hortensii, praštila jí o zem a jako divá po ní šlapala, až z ní nebylo ani kousíčku.
   Anda plakala, psala, ba i jela za panem poručíkem, ale ten ji odmítl. A tak po čase, zrazená, hledala útočiště v Praze, kde i zanikla.
108

KOČIČKY.

   „Tak, mami, už jsem tu z kostela. To ti bylo nás kluků s košťaty! Plný kostel, a někteří se s tím i prali. Viď, že to nemá být, zvlášť když už jsou posvěcený?" Tak vesele vypravuje své matce osmiletý Jirka Svobodů z menšího statku v jedné vsi na Táborsku, když přišel o Květné neděli z velké se svazkem kočiček a jiných prutů se s nitkami jalovce, V tom vkročí stará služka Bára do světnice. „A, Jiříček už je doma! Půjč mně to koště!" A béře je uctivě do ruky, žehná se křížem, odlupuje jívovou velkou kočičku a polyká ji. Aby prý celý rok byla chráněna proti bolestem v krku . . . Nabízí i panímáně, která si béře také jednu, aby ji s tímže úmyslem také spolkla. Pak dává menší Jirkovi, malé pětileté Mařence a tříletému Jeníkovi. Všichni to po malém obrácení v ústech polkli.
   A malá Mařenka se ptá: „A Bálo, oplavdu nebolí klk?"
   „Opravdu, děvčátko, opravdu. Vždyť jsou posvěceny!" ... jako k zdůraznění dokládá Barka a jde ven.
  
109

   Matka si hleděla kuchyně, Jirka si pracoval úlohu, a hospodář byl někde venku. Obě nejmladší děti se ztišily. Hrály si mezi postelemi nějak až moc nápadně tiše. Jen jakýsi šepot nesl se občas tiše světnicí. Až tu náhle kašlání, chrapot a pláč upozornil matku i Jiříka, že se něco děje.
   „Co pak, Mařenko, co je, že Jenda pláče?" táže se matka. V tom již Jeník, celý rudý a dusící se, roztahuje ručky a klesá na zem.
   V leknutí chopí ho matka do náruče a v domnění, že asi něco polkl, klepe ho do zad a otírá vodou. V tom vyhrne se Jendovi z úst celý chumáč sežvýkaných kočiček.
   „Nešťastné děti, co jste dělaly?" dotírá na Mařenku a ta v pláči doznává: „Mysme, aby nás nebolelo v klku, jedly ty kočičky." — A opravdu, celé spousty kočiček byly oloupány, po zemi rozházeny a jistě i hodně jich sněděno, neboť děti měly plná bříška a v bolestech se jen svíjely. Musel přijíti lékař a dáti lék pro zvracení, což se ovšem bez bolesti a nářku neobešlo.
   Tak se vyplatila rada pověrčivé Barči.
110

BARBORKY.

   Divné jméno. Je přisouzeno větévkám třešní, lámaných o svaté panně Barboře večer vlastní rukou, krytou podolkem nebo spodničkou. Neobejde se to lámání mnohdy bez námahy a strachu, aby nebyly viděny při tom naše venkovské panenky od čtrnácti do šedesáti let.
   A proč že to činí? Inu v naději, že ony větévky, takto získané, dané doma do sklenic s vodou, pečlivě opatrované a ve světnici v teple držené, způsobí, vykvetou-li do Štědrého dne, že jejich ošetřovatelky se příštím rokem vdají.
   Ale ještě jistější je, když si milé děvušky vezmou vyrostlé květy s sebou na půlnoční nebo o Hod Boží do kostela. Tu se mládenec, osudem panence určený, na ni zadívá nebo se ohlédne a vyžádá si rozkvetlý ten dárek. A tu — ovšem, je-li on podle „jejího gusta", což se obyčejně už tak zařídí, aby to ten „pravý" byl — se obyčejně kouzlo vyplní. Však nejednou se stalo, že třeba o půlnoční trvalo to dávání kouzla déle. A mívalo to
111

často za následek — nu, řekněme třeba nachlazení. Bílý květ zmrzl, ale přece přinesl někdy i nevítaný plod.
   Ale spíše přinesly barborky svatbu než křtiny. Proto, ať žijou barborky! A jejich osvědčených receptů ať užívá naše mládež i nadále. Ale pozor! Všeho s mírou!
112

O HŘÍBKÁCH UMĚLE PĚSTĚNÝCH.

   Znal jsem jednoho výborného člověka. Byl to můj přítel a kolega Pilzer, který jako zámecký, panský nebo vrchní zahradník osvědčil se ve svých dočasných působištích vždy a všude jako opravdový „machr", všeumělec v mnoha různých oborech se zahradnickým stavem v podobných službách souvisících.
   A on ve své velké dobrotě a ochotě, a také v lásce ke svému povolání, neznal oddechu, neměřil času. A tak uměleckou svou činností překvapoval své panstvo, ba možno směle říci, že překonával i sama sebe.
   Když se byl v novém místě zapracoval, vytvořil šťastné úpravy, změny, zařídil různé nové, však ku prospěchu svého majitele a ke cti jména svého i stavu často přezíraných zahradníků, počal pracovati na uskutečnění myšlenky, věcí, jíž si byl jako životní cíl vytkl: uměle vypěstiti kulturu hub hřibů.
   Bohužel však, kde se mu podařilo získat pro věc zájem — ba někde vyšli mu vstříc i hodně hmotně, jako postavením různých místností, kolen, komor skleníků apod. - pokus
113

se nezdařil, a on obyčejně následkem toho měnil místo.
   Sám vycházel z toho stanoviska: Proč ne hřiby, když se daří umělé pěstování žampionů, které se spokojí i místem temným, jen když kultura spočívá na správné úpravě, teplotě atd. nebo když ve Francii, nyní místy i jinde, ba i u nás na Moravě, lze pěstovati lanýže, které ovšem ke svému vývoji potřebují bakterie, které některé druhy dubu hostí na kořenech, a které jsou oněmi činitely, které způsobují, že lanýže rostou.
   Vždyť i první jarní houby, smrže a chrapáče, lze v zahradách pěstit, jsou-li k tomu jen trochu příznivé podmínky, t. j. vlhčí, teplé místo, nebo stačí i prosté pohození zralých hub. Viděl jsem sám, že voda, ve které byly smrže opláchnuty, vylitá v zahradě pod okna bytu nebo křoví způsobila, že rostly tam potom několik roků smrže. Zvláště pak se jim výborně dařilo na záhonech starého vyluhovaného třísla, kde prostým rozdrcením starých hub byly nasety.
   Jinak nevím, lze-li ještě některé druhy hub uměle pěstit. A vím, že vypěstovat nejoblíbenější naše houby, hřiby, se neúnavnému kolegovi Pilzerovi nepodařilo a to ani v přírodě, ani uměle v místnostech. Jistě by to bylo znamenalo velký úspěch, neboť hřiby jsou houbou velice chutnou a cennou.
   Známe sice více druhů hřibů, ale on měl na mysli hřib jedlý (Boletus edulis), který se obyčejně v našich lesích dělí na odrůdy tři.
114

   Hřib májový je nejranější; roste obyčejně v lesích listnatých pod duby, buky, lípami a podobných, často travnatých holinách, lesních cestách, stráních. Bývá hodně světlý, šedý, mírně hnědý. Bývá jich často několik pohromadě a vyrůstají za příznivých podmínek v pěkně, velké, zdravé kusy.
   Druh druhý, rovněž raný, jarní nebo i pozdě na podzim rostoucí, je hřib borových lesů, který má klobouček čili hlavičku tmavou, čokoládovou, nožky buclaté, nízké. Bývá tvrdý jako pravý hřib, a jeho malí bratři bývají nejlepší k nakládání do octa, soli a podobně.
   Třetí druh roste v lesích smrkových v mrti nebo mechu. Je rezavě světlý, v temném porostu až bílý, často o velice vysokých nožkách, přiměřeně k šířce vysoký. Na chuť a k sušení je výborný.
   Za příznivých let rostou hřibů všech druhů celé spousty, a sběr jejich je nejen příjemnou zábavou, ale zabezpečuje výbornou pochoutku. Pro mnohé pak, zvláště pro chudý horský lid, skýtá vítanou obživu.
   Zmíněnými třemi zásadami řídil se i kolega Pílzer. Nalezl místa, kde nejvíce rostly, činil rozbory země, hledal, pátral po podhoubí, jak dlouho je v mechu, v zemi, z čeho je složen povrch, mrť a podobně.
   A to vše nechal dopravovat — často na fůrách — domů, kde v parku nebo v pařišti zvláště upraveném, skleníku nebo kolně vrstvil, míchal, na různých poloteplých podkladech nebo bez nich zakládal záhony, které osadil
115

vhodným lesním porostem, mechem, podle potřeby jiné osadil zase travinami, drnem, kapradím nebo zase mrtí různých jehličím Hotové záhony oséval sušenými starými hřiby, kde prý je plno výtrusů, nebo v létě přinesl velké, zralé hřiby a nechal je, zapuštěné v záhon, až samy o sobě prodělaly úplný rozklad, Nebo opatrně rýčem vyryl část země i s malými hříbečky, zárodky přenesl, upevnil v půdu — ale hřiby nerostly, ač nejednou se stalo, že na záhoně vyrašilo celé hnízdo plísně, ba i některé houby prašivky. Činil však také pokusy ve skleníku. Pomocí tepla a páry tvořil „umělou noční letní mlhu". Vlahé sprchy měly nahražovat letní déšť. Tu zas nechal působit hojně slunečního jasu a teplá. Hned zas zkoušel vykouzlit hříbky pomocí temna, jež mělo býti náhradou za husté smrkové paseky s opravdovými smrčky. Opravdový hřibový domov — ale vše marné. i Někdy se i zdálo, že už, už to půjde. Když totiž objevil, že půda se povléká a prostupuje jakýmsi podhoubím," vlákny jako u pečárek. Ale místo hřibů plíseň a nic víc. Jen v odděleních listnatých bujela tráva, kapradiny, barvínek a jiné. A tak přešlo jaro i léto. A ono pořád nic. Přišel podzim, následovala zima. A zase nic přes všechno užívání nových a nových kombinací. Marno bylo přidání půdy, soli, králičí moče, nebo zase jiných chemikálií. Došla konečně panstvu trpělivost. A náš kolega, aby nemusel slyšet narážky a smích, raději odešel, ač to bylo velice dobré místo, a
116

našel si jiné, kde opětně s různými změnami dělal pokusy dále, A tak vystřídal několik míst, až se dostal do Pošumaví, kde na jednom panství bohaté vdovy činil své zamilované pokusy.
   Své „milostivé" sliboval, že o vánocích bude míti čerstvých hřibů podle libosti. Založil opětně v jednom sedlovém skleníku dva záhony, asi tři metry dlouhé. Jeden zařídil jako dubový háj, druhý byl smrkový. Půdu z lesů dovezenou a zvláště tajně připravenou ve vrstvě 60 cm vysoké osadil řídkým porostem a osil výtrusy. Rosil, stínil, čekal, skleník pilně zamykal, podle potřeby zahříval, zase větral — a věřil pevně v jistý výsledek.
   Náhle musel odjeti. Byl volán v nutné dědické záležitosti a měl býti asi tři dny vzdálen. Vše s důvěrou předal svému příručímu. Jen o skleník se zakládkou hřibů se bál. A ten svěřil slečně kuchařce, se kterou jako starý mládenec si nejlépe rozuměl. Vysvětlil jí přesně vše potřebné, hlavně aby teplota příliš nekolísala a vlhko také aby bylo přiměřené. Po slibu věrné lásky a odměny — oženění se — odjel.
   V nestřeženém okamžiku využil nepřítomnosti zahradníkovy pan lesní za pomoci komorné, která byla dobrou přítelkyní kuchařky. Prostřednictvím jejím vpašoval do mechu a podrostu několik hříbků, vyřezaných z kaštanů, které jako opravdové hříbečky hlavičky své nesměle ven vystrkovaly.
   Zahradník vrátil se domů třetí den v noci. První jeho cesta pak byla do skleníku. Bylo to počátkem listopadu. Skleník byl přikryt. A tu
117

on stojí — při světle svíčky — jako ve snu. Je nesmírně udiven. Co to? Je to možné? Toť je hříbek. Tu zas a tam také, a hned dva!
   I běhal, jako dítě radostí jásal a nemohl ani odejít. Odešel konečně přece, ale nespal, a v polosnění viděl všude plno hřibů, hřibů...
   Ráno přiběhl nejdříve k slečně kuchařce, kde čekala komorná, prý na čaj pro milostivou.
   „Slečny, slečny drahé, gratulujte mně. Jsem u cíle, pokus se zdařil. — Hřiby, hřiby rostou. A co jích je", zvěstoval pln radostí.
   „Opravdu, pane zahradníku? To snad žertujete. Je to možné?" diví se obě. Kuchařka však opravdivě, neboť o úskoku nevěděla a dodává; „No, to bude mít milostivá radost. Vždyť tuhle povídala, že tomu začíná nevěřit. Tak blahopřeji!"
   Komorná se usmívá a povídá: „Jen jestli jsou to hřiby?"
   „Co by nebyly? Vždyť jsem je sil. A ostatně uvidíte, až tam půjde milostivá, přijďte také!"
   A chvátal do kanceláře, a zámkem vzhůru, aby oznámil všem radostnou novinu. Osobně pak to oznámil přímo milostivé. Ta slíbila, že po snídaní přijde se podívat.
   Zatím chvátal zahradník zpět, nařídil příručímu, aby bylo ve sklenících všechno v pořádku a čekal...
   Za nedlouho jde milostivá v průvodu komorné. A v povzdálí jako stíny následují ji kuchařka a lokaj.
118

   „Tak jdou, voni kumštýři, a ukážou, co svedli s těma jejích hřiby."
   „Prosím, milostivá paní, račte se jen přesvědčit." Otvírá uctivě dvéře. „Prosím." A jde zároveň. Stane u smrkového oddílu, kde pod smrčkem, tam dále dva — tam zas jeden — opravdu malé ojínělé hříbečky.
   „Wirklich! — Wunderbar! — Gratuluji! — A milostivá sahá na jeden.
   „Prosím, já jej podám, vykroutím, aby se podhoubí nezničilo."
   A béře hříbek ve tři prsty. Chce jím kroutit, ale — hle — hříbek se docela volně podává. .. Drží jej v ruce a bledne. Poznává, že tu něco není v pořádku. Sáhne po druhém, třetím hříbku a všechny volné, tvrdé — falešné. Rudne zlostí a vybuchne: „Sprosťáctví! — Drzost! — Hanebnost!"
   Milostivá neví, co to vše znamená. Ale tuší, že se stalo něco nepravého.
   „Co je? — Co maj! Mluvěj!"
   „Prosím, nevím, kterej lump si udělal ze mne i z nich, milostivá paní, blázna", zlobí se zahradník ...
   „Snad ze mne voni — — ne? A z nich kdo, to nevím?!... A proto poslouchaj, nechaj těch hloupostí, vždyť nám tu na Šumavě roste hřibů dost. Nač künstlich?"
   Ale s Pilzrem už nebylo k vydržení. Hněval se na všecky, i na slečnu kuchařku. Ze svatby nebylo nic, neboť odešel někam až do Solnohradska.
119

KONKURENTI.

   Konkurence je hybná páka obchodu. Má nemalý význam, právě tak jako reklama. Jenže někdy nabývá nepěkných forem a přináší s sebou různé nepříjemností. Nemusí se jí báti ovšem nikdy ten, kdo jí čelí lepším výrobkem, přístupnější cenou. Nečestná, na vetchých základech budovaná konkurence se zvrátí a často strhne s sebou i svého vyvolavatele.
   Také v kruzích zahradnických bujela a bují, ba snad dnes více než kdy jindy. Rozmáhá se a roste. Nutno se proti ní ovšem rozumně bránití. To je docela logické. Ale vítězit musí při tom pravda.
   Každý z nás byl svědkem někdy marných, unavujících bojů, které někdy jinak docela hodní lidé a kolegové celou řadu let spolu vedli. — Tak v jednom menším městě byla dvě obchodní zahradnictví, pak zahradník městský, hřbitovní, a v okolí byly i zahrady panské — zámecké. Někdy se kolegové tito v městě scházeli, vzájemně si časem různé věci podle starého zahradnického zvyku vyměňovali, při sklenici dobrého moku se pobavili a po smluvení si příští schůzky opětně domů v dobré
120

náladě se brali. Cestou mluvili o tom, jak nepěkně ten kolega Vydra od mlýna na kolegu Páleného od řeky žehral, že opětně letos, jako loni, jej pozlobí a bude prodávat sadbu ještě laciněji. a že městský kolega Buřil bude při něm, neboť mu nenechal zbylé lobelky.
   Tak se tyto nepěkné věcí dály celou řadu let. A konec konců nepřinesly žádnému z nich zisku, jak poznáme z následujících řádků.
   Oba obchodní zahradníci, Vydra i Pálený, byli místní rodáci, stejného věku, majiteli stejných objektů, které po svých otcích, také zahradnících, kteří již tehdy na sebe také nevrazili, zdělili.
   Nepěknou tu vlastnost, konkurenční zášť, tedy zdědili. A jejich manželky propast mezi nimi ještě více, někdy i dost ostrou slovní půtkou, prohlubovaly. Ve společnosti oba kolegové uměli nepřátelství své pěkně zakrýti, že se zdálo, že není stínu mezi nimi, ba v boji proti kolegovi Buřilovi, městskému zahradníku, hlavně k vůli hřbitovu a nějakému malému obchůdku, stáli v jedné řadě jako svorní žalobci.
   Prvopočátek nepřátelství vznikl před mnoha lety k vůli fazolím, které dříve hoši z jara do jamek nebo k čáře, jako nyní kuličkami nebo penízky (haléři) házeli.
   Dával-li Vydra pestrých fazolí za 2 krejcary čtvrt kopy, dával jich hned na to Pálený kopy půl, a stará Pálená povídala: „Hoši, choďte k nám, a řekněte druhým, ať také přijdou, a který přijde a koupí za šesták, dostane na velkonoce pomlázku." To se brzo rozneslo.
121

   Pálených měli fazole vyprodány, co Vydrovům skoro všecky zbyly.
   Ježto město kráčelo zdatně kupředu, hleděli jeho obchodníci přizpůsobovat se městům velkým. Zařizovali si výklady, světlé krámy, nebo aspoň vystavovali zboží u vchodů domů obchodů na policích, nástěnných skříních a o týdenních trzích mívali někteří i na náměstí své stánky.
   A tu jednoho dne setkáváme se se stánkem paní Vydrové, a o kousek dále trůní stánek paní Pálené. Obě mají vystaveno sporé zboží jarní, vlastně ještě staré zimní zeleniny, trochu nové řetkvičky a mladý pařištní salát a něco svazků prvé sadby.
   Sem tam přijde panička, koupí něco zeleniny do polévky, nebo soused z venku, aby koupil kopu - dvě sadby.
   „Co stojí kopa?"
   „Šest krejcarů tuhle košťálí a salát s cibulkou po třech!" hlásí paní Pálená.
   „To snad je moc, vždyť támhle ta druhá to dává laciněji!"
   ,.Ať dává, ona může ... jí to nic nestojí — ale taky — no až se napálíte — za nic to nestojí — vždyť Vydrovo zboží tu zná každý."
   V tom asi zaslechla Vydrová, že debata týká se jí. Přiskočí blíže a podepře boky: „Vy nestydná, co že? Mé zboží že za nic nestojí? Ne — tak ji vidíte, trajdu! Tuhle tomu chřástu říká salát." Béře jí slabou zvadlou hlávku a třepe jí ve vzduchu: „Ta je? Co? A ta bude
122

chutnat, vždyť to kluci zalejvaj, víte, ze senkkrůbny!" (septik, my jsme říkali sejkrovna - pozn. P.)
   „Mlč, ty drzá osobo. A pryč odtud, nebo .. . Rozpřahuje se dopálená paní Pálená.
   Tomu všemu přihlíželo několik lidí, až musel zakročit strážník. Byl z toho soud, a po čase přestaly prodávati u stánku obě. Zato najal na náměstí malý krám Pálený. V okně stálo něco květin a ukázka zeleniny a nade dveřmi nápis hlásal: V. Pálený, obchod zeleninou a květinami."
   A skoro současně, jako když si řeknou, otvíral konkurent na druhém konci náměstí krám s výkladem, a opět zelenina a květiny v hrncích. Však také řezané květy ve třech vázách a na talíři několik uvitých kytiček. — K doplnění toho návěštní tabule, hlásající: „P. Vydry první obchodní a umělé zahradnictví — Obchod květinami, zeleninou, vázání kytic a věnců." A konkurenční boj vzplál opět.
   Každý, kdo šel kolem, mohl býti jist, že, měl-li zde jeden vystaveno něco nového, ať od zeleniny nebo květin, hleděl druhý míti totéž nebo ještě lepší, případně něco jiného. Tak povstal druhý konkurenční boj s počátku: o obyčejné domácí výpěstky, různé begonie, cínerarie, calceolarie, bazalky, pelargonie, nějaké té cizí palmičky, dracény, fíkusy, fuchsie, z řezaných závodily karafiáty, růže, fialy a podobné rostliny a plodiny.
   Také z jara pyšnily se tu hyacinty, tulipány, fialy a primulky. Až tu najednou překvapil
123

   Vydra město v masopustě hojným výběrem řezaného italského kvítí, růži, karafiátů, fial, mimos a podobného zboží, které šlo jako dárek nebo ozdoba hojně na odbyt.
   Z toho, že i více vazačské práce měli nyní Vydrovi, dopálil se konkurent a odjel někam do Prahy a přivezl nové zboží. Několik azalek, kamelií, erík, které zase byly obdivovány a kupovány, Z toho všeho bylo plno řečí, a pan Pálený chlubil se, jak té hladové Vydře zkalil a vypálil vodu. Ten si zase dával balsám na ránu slovy: „Však uvidíme, kdo se směje předčasně — a kdo se bude smáti naposledl"
   Přes léto byl jakž takž klid. A najednou setkáváme se s oběma na radnici u pana měšťanosty se stížností, že městský zahradník je poškozuje, že obchoduje; to že oni poplatníci netrpí. A tak bylo rázně zakročeno...
   Pan purkmistr slíbil, že věc vyšetří, ale že i je přesvědčen o poctivosti, a to, co oni vidí tak hrozné, jsou zcela nepatrné úsluhy. A přebyde-Ii mu něco, má svolení, aby s tím naložil dle libosti. A propustil je slovy: „Pánové, vy jako domácí a majitelé slušných živností, dopřejte kolegovi také něco. Spíše se shodněte mezi sebou a uspořte si nekalým soupeřením zbytečných škod!"
   Tak odešli s nepořízenou. V dušičkových dnech viděli jsme u Páleného hojně kvetoucích chrysantém a zvláštní věnce z preparovaných květin, mechu a hezké stromečky araukarií. Vydra vystavoval věnce cykasové, řezané
124

obrovské květy chrysantém, některé druhy podzimních aster, jiřin a jiné.
   Tak se střídali ve zboží, cenách, nevraživostí a nepřátelství. A zdědily to po nich opět jejích děti. Ale něco mělo to do sebe přece. Ze totiž své závody zvelebovali, že když po dlouhých letech předávali v době novější za modernějších poměrů závody svým synům, byli mnohem bohatší — ale o přátelství, kolegiální život chudší.
125

SLUŽBODÁRCI.

   V životě se člověk sejde s všelijakými charaktery. Sejdeme se s různými lidmi. Byli-li tu lidé ušlechtilí, rádi jich vzpomínáme, jako zase povahy špatné zanechají v nás dojem odpuzující.
   V povolání zahradnickém, a to hlavně služebním, na panstvích šlechty, bylo některým kolegům těžko sloužiti. Známé tehdejší pořekadlo, že člověk počíná kněžskou kutnou a baronem, bývalo často trpkou pravdou. V tehdejší době, která vše slovanské, hlavně pak české, chtěla vymýtit, znali jsme tři nebo čtyři druhy službodárců.
   První, ale těch bylo mizivé procento, považovali zahradníka za něco lepšího, za člověka, který činí přímo divy. Zařazovali jej proto mezi úředníky. Byl titulován „pan zahradník", „pan vrchní" a p. A za vše byl slušně honorován a dopřáno mu i jistých výhod.
   Druhý, těch už bylo více, byli ti, kteří ještě jakž takž slušně platili. Ale poměr pána vůči služebnictvu a úřednictvu byl už více povýšený — milostivý. Zde byl to pouze zahradník, štěpař, správce a podobně, ale nikdy žádný pán. Páni byli přece pouze oni. A takový služebník
126

může býti rád, když jej platí a živí. A může býti šťasten, když mu občas poklepou na rameno a dovolí líbat ruce. A pilně takový pán dohlédal, aby nic mimořádného si nemohl vyzískat. K těm se družili ještě oni chytráci, kteří hleděli využitkovat zahradníka za málo platu, ale za plané lichocení a chválu: „Vy jste hodný, šikovný, my přes vás nemáme, vás nám až závidí." Tak a podobně chválili, a mnohý kolega byl tím šťasten a živořil u nich dále. Nedovedl toho, aby vymohl si nápravy, nebo aby odešel. Vždyť takového hodného panstva ani by více nenalezl. Tak byl dále vykořisťován, klamán — a nejvíce klamal sebe sama.
   Také šli vysocí službodárci ve své moci tak daleko, že diktovali si, zda má míti zahradník děti a kolik, a ty musel na přání panstva dáli sloužit do zámku nebo učit, čemu oni chtěli. Ba stalo se, že děvčata nalezla ve službách i svoji zkázu. Takové nešťastné oběti pak dávány různým služebníkům jako podmínky nového místa nebo vyššího jmenování. Tak byli lidé ve své svobodě omezování.
   Třetí kategorie byla nejrozšířenější. Bylo to dědictví nedávných dob poroby, kdy člověk měl menší cenu než zvíře. Byl pouze kusem, který lze snadno nahradit. To byli oni sprostí pašlechtici, kteří málo a mizerně platili, požadavky však činili veliké. A chtěl-li některý zahradník déle obstáti, hlavně, když tu byla rodina, dřel nejen sám, ale jeho žena a děti. Za to měl málo nebo žádné uznání. Sprosté
127

vyhrůžky, tykání, ba i, našel-li se někdo, kdo držel, i týrání. Obyčejně takový pán nebo paní vyžadovali nejvyšších titulů, stálého rukylíbání. Ba i ty děti bývaly drzé, pyšné. Chudák byl takový zahradník. To bylo jen: „Poslyš, ty zahradníku! — Pojď hned sem! — Proč neděláš, co ti její milost paní baronka nařídila?"
   Bvl-li zahradník slušně ošacen, tak říkali: , To nás jistě okrádá." Když chodil ošumělý, protože službička málo vynášela, tu zase se řeklo: „Všecko prochlastá, prokouří!"
   Obyčejně slídili stále, co dělá, co jídá, zda neprodává, proč není to a to, tam že mají vše lepší, rané. Ale nechtěl rozumět tomu, že tam na to dají, že ke všemu je tam dost pomůcek, pracovních sil atd., co zatím zde ještě 5. nebo 8. o služném ani vidu. Nebo se dála výplata s křikem, co je ta pitomá zahrada stojí a nic z toho.
   Škoda vše to na světlo uváděti. Doufejme, že takových míst už mnoho není. Ale jsou, a já znám ještě dnes dvě, tři, kde se málo nebo spíše nic nezměnilo, že snad je tam ještě hůře. A jako ukázku panského charakteru uvedu dvě-tři ukázky, zacházející hraběcí zlovůle:
   Karabáčník! Toť název, který onomu vysoceurozenému pánu právem náleží. Jako odznak kobylkářství, nosí s sebou stále jezdecký bičík nebo karabáč, kterým nervosně do vzduchu švihá.
   Při tom přemýšlí a slídí, kde a jak by koho týral. Během třiceti let, co je mi znám, vystřídal nejméně dvacet zahradníků, o něco méně správců a jiných služebníků. Ba i nájemců
128

bylo několik. A každý skorém odcházel v nevůli, po výstupech, soudech.
   A příčiny: Každému slíbil nebo upsal služné, podmínky, které pro malicherné často příčiny nebylo lze dodržet, nebo nepatrný přestupek — málo uctivé hrbení zad a lízání rukou, kteroužto otrockou poníženost požadoval i vůči své osobě, a proto není divu, že za takových podmínek nemohli tam čestní lidé vydržet. Každý nesnese, aby si na sebe nechal chvízdat a volat jako na psa: „Pojď sem!" „Ty kuš, když já mluvím!" „Když ti to není vhod, ty lumpe, tak táhni!" Tak asi v různých změnách zněly panské výrazy.
   A proto není divu, že se někdy střetly povahy a došlo k tomu, že leckterý si to nenechal líbit a platil zpět i nebernou mincí. Nebo jej ze skleníku nebo bytu přímo vyhodil. Ovšem že následoval rozchod.
   Však i mimo domov byl vůči lidem urputný, a nejednou nesl toho i následky. Jel na koni lesem, kde potkal dva řezníky, které zastavil a vytýkal jim; „Zde se nesmí chodit, rozumíte, vy lumpové, a hned zpět, nebo ..." A zvedá bičík. Ale řezníci nečekali, a strhli jej s koně. Zpolíčkovali jej, holemi na hřbet přidali. „A teď marš ty, lumpe!"
   Nepoznal jich. Věc udal, ale nevyšetřilo se nic. A každý mu lázeň tu přál.
   Nebo: Ve dvoře stavěl stavitel ve své režií novostavbu. Jednou přišel si to prohlédnout! sám vysoce urozený a milostivý pán. Jde pyšně, bez hlesu nebo slušného pozdravení. —
129

   Však venkovský lid je dobrý, zdraví tu ten uctivě, tam jiný aspoň něco zahučí, sáhne k čepici, ale on neděkuje, jen pozoruje a pojednou spatřil, že mladík kol něho na kolečku vezoucí cihly nepozdravil. Skočil k němu, vytál mu pohlavek, až mu čepice spadla. A křičí, vlastně řve: „Ty mizerný pacholku, nevíš, co se sluší!?"
   „Vím!" odpovídá dělník a hned mu řádným políčkem splácí ... a volá: „Tu čepici hned zvedneš, nebo tě, lumpe jeden, přerazím!" Ale urozený pán se k tomu neměl. Spíše chce bičíkem trestat. V tom slyší, že i jiní hučí. Čepici zvedl a dodává: „Ale to si s tebou spravím!"
   „I jo, to můžeš!" dodává dělník.
   „Já jsem hrabě!"
   „Co mi po tom! Já jsem dělník, také člověk!"
   Konec toho: stížnost staviteli, že ten chlap musí pryč. Ale nešel. Stavitel řekl: U mne ku spokojenosti pracuje — a to je to hlavní.
130

LASKAVEC.

   Pěkně znějící název, v němž slůvko „láska" vyvolá v mladém í starém různé vzpomínky. Náleží poměrně nepatrné rostlině Amaranthus, které, zušlechtěné, řadíme mezi pěkné letní dekorativní rostliny.
   A hned utkví nám v paměti, že jsme slýchali hlavně na venkově:
   „Copak ta, ta má proto tolik hochů, že nosí při sobě laskavec."
   Nebo: „Ta tančí proto, že má ve střevíčkách laskavec."
   Nebo zase: „Tondu Krejcarovic žádná nechce!"
   „Proč?"
   „Protože je hloupý."
   „A nenosí s sebou laskavec. Kdyby ho dal tajně holce za ňadra nebo do postele — tak se za ním zfantí!"
   Tak a podobně „nesly se" moudré hlasy tetiček.
   Rady té bývalo také často všerůzně užíváno. A osvědčila se i vdově Kropáčkové, která toho laskavce měla více než třeba, že z toho bylo až pohoršení v obci. Vábilt její laskavec
131

muže mladé i staré, a ona nečinila velkých rozdílů.
   Měla se při tom dobře. Když však už to některé ženy nemohly snésti, usjednotily se na odvetě. Vyloupaly šípkové plody a mnoho semen z nich, obalených chmýřím, sebraly do sáčku. Pak při nahodilé návštěvě teta Mokrá s tetou Černou roztrousily vdově Kropáčkové semeno to do postele, po pohovce a v celém bytě vdovině.
   Po „uctění" a všerůzném povídání odešly.
   Večer, jako vždy, bylo veselo u laskavé vdovy. A když tma zahalila tajemní její budoár, byla v krátké době znovu rozsvíceno. Za nedlouho světlo znovu zhaslo, aby opětně do tmy zazářilo. Čehož si všiml i obezřelý ponocný. A ten k podivu shledal věci, jež druhého dne důvěrně u starostů vyprávěl. Jak Kropáčková několikrát za noc vstala, celá rudá, jak prohlížela postel, jak se myla, mazala, drbala. Hm, hm, víme, snad ji ten laskavec pálil. — Pálil — ale nepolepšil!
132

ZAHRADNÍCI — PODVODNÍCI.

   Nepěkný nadpis! Zdálo by se, že není takových lidí v našem krásném povolání, v němž nejen ruce a hlava, ale i srdce — láska — musí spolupůsobiti. Vždyť všechny ty krásné dary přírody nutno pěstit s péčí a porozuměním. Jich ošetřování a zušlechťování působí tak mocně na cit.
   Každý opravdový zahradník opatruje své svěřence jako otec, vychovatel, a je pln starostí, když pěstění se nevede, když některé rostliny churaví a neprospívají. Hledá příčinu, činí ochranná opatření, léčí je jako lékař a má radost, když dodělá se úspěchu.
   Bohužel, jsou také někteří, kteří bez úvahy zvolili si zahradnictví za své životní povolání jako věc líbivou. Učinili tak v klamném domnění, že je velice zdraví prospěšné. Často šli na to lidé churaví, slabí nebo ti, kteří ve školách, na studiích neprospívali. A pak takoví často nejen sebe, ale i jiné zklamou.
   Co se týče toho podvodnictví a klamání, to bývalo dříve a bohužel místy dosud je ustáleným, nepěkným zvykem. Obchodník, neměl-li požadovanou věc, dal — aby nepřišel o
133

zisk — neznalci věc podobnou nebo jinou. To ovšem u některých věcí nešlo. Ale ve školkařství, semenářství dán vědomě druh jiný.
   Za války a nějaký čas po válce panoval hlavně v semenářství chaos, a byli to obyčejně noví, nepovolaní semenáři, kteří místo pravých druhů košfálovin prodávali bud řepku, řepici, ohnici nebo stará, kolikaletá neklíčivá semena. Podobně to bylo i s květinami, jich semeny, cibulemi, hlízami a často značný počet nebo vše jiné. Co tu zklamání a zlosti.
   Také semena travní bývala vadná — nepravá, neklíčící. Vždyť i v rolnictví dělo se podobně s obilím, semenem jetelovým, sádí brambor a jiných plodin.
   Nejvíce ovšem hřešeno ve školkařství s požadovanými druhy ovocných stromků, keřů, růží, drobného ovoce a jahod. Pak ještě ti různí fušeři, kteří se laikům nabízeli k odborným pracím: řezu tvarových stromů, přešlechťování starších, neosvědčených odrůd, šlechtění, nebo i k úpravě zahrádek, zakládáni alejí, sadů. Takovými podvodnými neznalci naděláno značných chyb a škod.
   Ba vyskytli se i podvodní sprostředkovatelé míst, služeb, dodávek. Také povstali falešní zahradníci, nepraví invalidé a jiné pochybné existence, které na dobrotu lidství hřešily. Zde obrázek ze školky. Přišli dva, tři venkované. Že by rádi nějaké stromky. „Pořáde se prý píše a mluví o významu ovocnářství a radí se nám, abychom sázeli nějaké „renetky", „parmény". Ale těm my ani nevěříme. Já mám nejraději
134

Buštěhradky a Syrečky. Máma povídala, abych jí taky koupil ty velké blumy „Babčí" nebo Papežská vejce. Máte to?"
   „Ale jol Všecko máme!" svědčí příručí nebo dělník podle návodu majitelova.
   „A my dva. chceme na dvůr ořechy „křapáče" a na stráň višně „Bělice", pak „knedlíkové a buchtové černice" a „vaikse."
   „Posloužíme, všecko máme." A hned píší jmenovky, a jde se do školky. A tam se dle přání vybírá, kopě, ať je to pravé nebo není. A mílí občané dostali, co chtěli. A když po letech viděli, že je to něco jiného, tu v domluvě se vhodná omluva našli: „To víte, člověk se nemůže na lidi spolehnout — asi to spletli."
   A tu zase invalida. Za války chodilo jich několik. Ten přišel ve vojenských šatech a kulhal: „Pane šéf, odpustěj, jsem taky zahradník, raněný invalida. Ležel jsem v N. a byl tam současně . . . ." A teď jmenoval některého známého kolegu z Prahy nebo z okolí, předáka jednoty a pod. „Pozdravuje jich i milostpaní — prosím, podarujou mně něčím na posilnění."
   Jiný požádal zase o nějaký oblek, boty a jestli prý by neměli po dětičkách něco obnošeného. Má chlapce a dvě dcerky.
   Obyčejně žádných listin nikdo neměl. Dostal podporu, šaty ... a druhý den jsem se dozvěděl, že je v sousední Vsi prodal. ...
   Jindy přítel jeden s malým děvčátkem na ruce. Je prý invalidou, žena mu těžce stůně. Však je aspoň v Praze, kde byl i v libeňské továrně zahradníkem. A tam má spoustu dvouletých
135

růží angreštu, rybizu a nyní k jaru by to rád, aby mohl býti živ, léčit ženu, levně prodal. Dělal dobrý dojem a znal několik mých známých kolegů, od kterých mně vyřizoval pozdravy. Děvčátko pak dosvědčovalo jejich utrpení. A že prý ony věci jsou jeho, že se svolením továrníka si je může odprodat. A že jsem právě v nejbližších dnech měl do Prahy jeti, dal jsem mu asi 20 Kč zálohy a že si tam dojdu něco vybrat.
   Továrnu i byt v sousedství až na peřiferii jsem nalezl. Ba i jeho ženu, která ještě s jinými ženami a podnájemníky se mně vysmála, že jsem už třetí, kterého ten její flamendr napálil. Ony věci v té zahradě také byly, jenže on už léta tam nebyl zahradníkem.
136

JEN NÁZORNĚ!

   Zmýlená neplatí! Tohoto starého pořekadla užívá snad každý roztržitý člověk k omluvě svých náhodných chyb. A bývá jím obyčejně také vše napraveno.
   Byl jsem jednou přítomen poučné přírodovědecké přednášce. Přednášející s velkou vervou upozorňoval na to, jak velice bývá napadáno různé rostlinstvo a ve svém vývoji ohrožováno různými škůdci, parasity z říše rostlinné i živočišné. A aby přednáška byla skutečně úspěšná, měl s sebou i promítací stroj a ovšem i operatéra, který byl již zapracován a podle programu a pak již podle znalosti doprovázel přednášku obrazy, na které přednášející podle potřeby ukazoval hůlkou a je vysvětloval.
   Stalo se pak, že téma bylo „o rzi stromové“ Avšak obrázky ukazují nějaké větévky. Výhony plny mšic místo výtrusnic, hnízda vajíček. Tu zas bezkřídlé samičky. Pan přednášející však mluví v zamyšlení, ukazuje na obrázky — až náhle slyšet šepot a smích. A hlas: „Pane přednášející — pardon — obrázky se neshodují!"
137

   „Ah tak! To on operatér to nějak poplet!"
   Podobně dopadla přednáška o zužitkování ovoce. Slyší se, že je zdraví lidskému prospěšným, osvěžujícím pokrmem, nápojem, ba přímo lékem. Jen jednoho jest zapotřebí: aby ovoce bylo vždy před požíváním řádně vodou opláchnuto — očištěno.
   A hned demonstruje: noří jablko a hrušni do sklenice vody a klade na pijavý papír k oschnutí. Podobně noří zaprášený hrozen do sklenice a ukazuje, jak několika ponořením se očistí. Pak přednášeč klidně mluví dál. Probírá časté následky, které nečisté ovoce s sebou přináší, a že nejradikálnějším prostředkem ke zničení bacilů je var, oheň. A v tom náhle uchopí sklenici s onou vodou, v níž oplachoval plody — a vypil skorém všechen její obsah.
   „Br!, pane řediteli! Vždyť. ..." ozývá se z řad posluchačů.
   „No, jo! pravdu. Ale doufejme, že tam žádných bacilů nebylo. Ale pro všechno dejte mně, pane hostinský, jako ochranný protiprostředek sklenku koňaku nebo slivovice!"
138

ACER NEGUNDO V KOZÍM CHLÍVKU.

   Za jedné letní bouře vyvrátil vítr velký strom. Padl pajavec jasanolistý, Acer Negundo. Kmen a silné větve zdělány na dříví, drobné větve i s listím odvezl si domů zahradní dělník Polák, který trochu šišlal.
   Doma jeho žena zpracovávala dřevo dále sekáním do otýpek. Pěkný list hodila do chlévka pod kozy. Budou-li chtíti, ať si podle libosti pochutnají. Když ne, bude z toho aspoň hnůj.
   Kozy, příkladně mlsná zvířata, netušíce zlých následků, pustily se vesele do neobvyklé potravy , . A ostatní je zastřeno tajemstvím.
   Večer se Polák vrátil domů a dal se do rovnání nasekaných otýpek ke plotu. A liboval si při tom: „Je ten náš pán, přece jen hodný, když člověku dopšeje koušek loští."
   Zatím jeho žena připravila doma něco k večeři a pak šla podojit kozy.
   Vejde do chlívka, kde v šeru neviděla. Ba ani neslyšela, že by tu kozy vůbec byly. Takové tam panovalo ticho. Shýbne se k zemi. Tu
139

leží jedna a tu druhá. Obě nehybné. Vyskočí a leknutím vykřikne:
   „Franc, pojd sem! Kristáčka, kozy jsou mrtvé!"
   „Co še? No, to šnad ne?"
   A chvátá, škrtá sirkou a vidí, obě stračky, nafouklé jako buben, jsou už studené.
   „Šmaljá! Tonka, cos jim udála? Honem škoč plo štlejška, ať šem jde. No nešum!"
   Poláková v pláči, lomíc rukama, jde a naříká:
   „Bože, cos to na nás dopustil, co to jen je — co?"
   Ale hned se ve zlosti obrací:
   „Jo, to von můj Matěj, ten pitomej šišlá, z tý zahrady každej převít přinese — a pak, odpusť Pán Bůh, taková čertoviná z toho je."
   A když strýc přišel, utvrdil je v tom, Že to není nic jiného, než náhlé uřknutí. A oba ubozí tomu také věřili. Nepřesvědčil je o tom nikdo, že to byla otrava pajavcem.
   Ke snazšímu oželeni dostal Polák od paní zahradníkové pěkné pololetní kůzle, budoucí záruku dobré dojnice, za kterou pak často děkovával:
   „Zaplať pánbů, miloštpaní, ta šánská kožíška, ta dojí víc jak dřív oběl A my še za ně i za pána i mámou modlíme!"
140

JMÉLÍ.

   Víscum album. Tak zní latinské jméno naší cizopasné žluto-zelenavé rostliny s bílými malými bobulemi. O vánocích bývají celé velké nebo malé trsy rozsochatých větévek na trzích a v květinářských závodech na vánoční výzdobu jídelny hojně kupovány.
   Zvyk tento není u nás rozšířen ode dávna. Byl k nám zaveden v novější době z Anglie, kde o vánocích nesmí scházeti jmélí ani v té nejchudší domácnosti. A proč? Proto, že hodně krášlí a nahražuje částečně i případný nedostatek jehličnatých vánočních stromků.
   Ale hlavně: Ti dva, kteří se o štědrém dnu a o vánocích setkají, nebo sedí pod svazkem nebo trsem jmélí, smí se navzájem políbit. Ať jsou mladí nebo staří, rádi nebo neradi. Vše jedno. Je to příkaz svatého zvyku, jehož bývá jistě, jako v Rusku líbání v den Vzkříšení, hodně zneužíváno.
   A u nás věru nejsme žádní odpůrci líbáni, zvláště pěkných pusinek nebo líček půvabných děvčátek, dam, sestřiček, sestřenic, ženušek, žen. Jen starých bab, zlých tchyní, neradi
141

líbáme — třeba v tak významný den pod jmélím.
   Býval jsem v jednom velkém panském domě o vánocích vždycky hodně zaměstnán úpravou z jmélí, ilexu, jedlových větévek, které dávají vhodnou dekorací stolů, váz, lustrů, obrazů i vánočních dárků. Že se pak žertovně i vážně pod jmelím líbalo, netřeba ani zdůrazňovati.
142

ČTYŘLÍSTEK.

   Známý jetelový list, náhodně shlučený ze čtyř malých srdéčkových lístků, znamená prý pro jeho nálezce vždycky štěstí. Proto asi je hlavně od děvčátek venkova i měst v jetelových polích — někdy i ke škodě rolníkově — vyhledáván.
   Snad jste šli někdy ve společnosti dam na výlet do přírody. Mohli jste pozorovat, že jakmile se přišlo k jetelovému poli, nastal v zábavě obrat. Všechny dámy vrhly se na hledání čtyřlístků.
   Našla-li některá prvý čtyřlístek, co tu bylo závisti ...
   „Jé, Máňo, ty máš štěstí! Ukaž! A jaký krásný!"
   A s tím větším úsilím hledali ostatní.
   „.Já, prosím, ale mám něco, podívejte!" — chlubí se pan učitel.
   „Hm, šestilístek. Ten bych ani nechtěla."
   ,.Vždyť to znamená neštěstí!" volá černooká Věra.
143

   „Ba ne, tak to není. Já vám, vážená společnosti, povím zaručený postup, jak jsem jej slýchal od naší babičky", tváří se učeně profesor botaniky Slánský.
   „Prosíme, prosíme!" žadoní dámy.
   „Tak pozor! Čtyřlistý — hoch jistý. Pěti — pro děti. Šesti — pro štěstí. A sedmi — pro stav manželský!"
   „Výborně!" vpadá hned pan učitel. Já budu mít štěstí!"
   A ostatní, velice uspokojeni výkladem, znovu vcházejí na pole.
   A brzo kdosi volá, že má pěti, jiný že má zas čtyř. Ale nikdo neměl sedmi.
   Až tu najednou kde se vzal, tu se vzal, sedlák. Rozhorleně hrozí holí a láteří: „I vy set zatracený sakramenti, co myslíte, že můj jetel je obecný a pro vaše pitomosti a hloupé pověry? Škoda, že jste z města! Tak nezplouhá pole ani stádo!"
   Společnost tíhla zchlíple dále a bručela něco o zpychlých agrárnících, kteří však mají čtyřlístek jetelový ve svém znaku — nám ho nepřejou.
   „I mlčela, Věruško, já jí koupím v Praze u Strnada celý květináč čtyřlístků!" chlácholil kučeravý právník Antoš.
   „Ale, prosím, to není jetel — to je šťavel, Oxalis Depei," poučuje profesor Slánský.
   „I, aťsi! Kupte mně jej, pane kolego", souhlasí Věra.
144

Koupil, donesl, byl rád viděn i rodinou! Ale osud je zlý. Čtyřlistý — hoch jistý! Byl, ale v peřince. Promoce Věřina byla tím oddálena. Ale skončilo to přece šťastně. Spojeni u oltáře i ve společném povolání vzpomínali často onoho botanického, vlastně přeučeného výkladu profesora Slánského.
145

Z DOB POČÁTKŮ MÉHO ZAHRADNIČENÍ.

   Když nyní, v stáří, vzpomínám na své prvé pokusy v zahradničení, musím se diviti tomu, že moje dobrá maminka přenesla přes srdce tak shovívavě můj tehdejší čin: přeměnu naší venkovské zahrádky v něco, co mělo být kopií mnou viděných zahrádek v městě, v Hradci Kr. a napodobením krásných květinových skupin Harachovské zámecké zahrady na Hrádku u Nechanic, kde jsem byl jednou návštěvou.
   Bylo mně asi deset let, když naše škola pořádala na Hrádek výlet. Tam pak každého z kamarádů zajímalo něco jiného. Jednomu se líbily krásné pokoje a sály, kde bylo plno krásných obrazů, zbraní, železných brnění, různých parohů. Venku v oboře bavily nás zase srny, bažanti, ba i divocí vepři. Pak ty krásné skleněné domy, skleníky. Byly plny různých divných, cizích květin. Byly tam hrozny vína, plody fíků, citronů, pomerančů a jiných neznámých plodů. To vše přivádělo mě přímo v úžas.
146

   A venku, v parku, kolem širokých pískových cest bylo plno krásných květinových skupin. Byly vroubeny všelikými rostlinami, tu zeleným břečťanem, nebo krušpánem, buxpánem, tam zase mušlemi. A květiny pěkně všelijak dle vzorců sestavené. Uprostřed byla vždy nějaká velká nebo vysoká cizí kytka. Ale i ty malé pěšinky kolem nich, nebo všelijak v sázené skupině se proplétající a nějak barvené, budily můj podiv. K tomu všemu vysoký „vasrkumšt" hrál si stříbrným míčem, který, když náhle spadl v drátěný košík, opět byl proudem vody uchopen a musel skákat znovu. Ve vodě hodně barevných, prý zlatých rybiček doplňovalo můj a všech nás podiv.
   Když jsme se vrátili domů, tu dlouhý čas ještě potom vyprávěli jsme o divech, které jsme na Hrádku viděli. A to vše probudilo ve mně prvou touhu, míti nebo aspoň směti někdy v něčem podobném žiti. K tomu přispělo vyprávění mé matky, která měla strýce kdesi v cizině také zahradníkem. Pak také můj vlastní strýc byl štěpařem na velkém velkostatku. A tak jedno s druhým nutilo mě k tomu, že jsem sbíral a sháněl různé květiny v lesích a zahradách a vyměňoval je s kamarády. Sbíral jsem semena na stráni za naší chalupou, kde byla velká třešňová alej, vykrajoval nožem i částí drnu s jaderníky (semenáče třešní) a tyto do zahrádky na záhonek přenášel. Některé z nich vypěstěné a ošlechtěné jsou ještě dnes jako velké stromy svědkem těchto mých začátků zahradnických.
147

   Příštím jarem žadonil jsem neustále otce i matku, aby mě v Hradci koupili aspoň pár květin do naší zahrádky, kde jsme tehdy, jako tehdy na venku bylo zvykem, měli pěkné trsy pivoněk, srdéček, oměje, máty, božíhodřevce, z letních sázela se rezeda, měsíčky, bazalka, karafiáty a jiné. A skorém v každé zahrádce byly z cibulovitých: narcisy a lilie. V rohu stál mladý ořech, kolem sousedního dvora bez a několik vvsokých slunečnic. Pod okny malá dřevěná lavička, po straně stolisté růže.
   Květiny ty sázívala a pěstovala matka, a kolem některých byla kola, ale také srdce, čtverce a jiné vzory drnem obložené. Pěšinky dosti hluboce vyhloubené.
   Jednou přivezla matka z Hradce několik různých květin a dvě stromečkové růže v divných balíkách vsazené, které vysadila dále před lavičku do záhonku, kde bývala seta rezeda.
   To vše se mně nelíbilo. Dlouho jsem uvažoval a kul plán na změnu. A tu jsem také ještě s dvěma kamarády provedl. Otec i matka odjeli tehdy na celý den někam na návštěvu. K vůli tomu jsem ani dopoledne — bylo to ve středu, kdy odpoledne bývalo prázdno — do školy nešel.
   Hned ráno zajistil jsem si pomoc našeho skotáka. Za nějakou odměnu mě ji neodepřel. A tak jsme se dali do práce, nehledíce na to, že je to ke konci května, kdy vše nejlépe roste a kvete, kdy pivoňky měly poupata na rozvití. Bez milosti vše vyzvednuto a dle plánu, dříve v hlavě a na lavici vykresleném, znovu sázeno
148

do různých míst a skupin. Utvořeny pěkné skupiny, dvě kola, kam vsazeny pivoňky, pak okolo nich narcisy, dále různé kříže, hvězda, půlměsíce, jedno srdce a vše obkládáno oblázky z blízkého šutrovníku, odkud vzat i písek na cesty. Také upraveno kolem ořechu nové sedátko z drnu, za studnou vysazeno kapradí, barvínek z lesa, od potoka prvosenky, z luk a mezí různé kohoutky, slzičky a jiné. Vše zasázeno, byt takto i hodně zvadlé, v naději, že po zalití a přes noc se vše vzpamatuje.
   To bude ráno překvapení, až naši uvidí, jak teď zahrádka vypadá. Vždyť jsou to skupiny hnedle jako na Hrádku," libovali jsme si s kamarády. A jak budou přátelé v neděli o pouti a všichni Rosničáci koukat, jakou máme zahrádku.
   Jen to, mně kalilo radost, když mně soused řekl: „No počkej, Pepíku, to tě máma s tátou pochválí, jak jsi pěkně zřídil zahrádku!" Nevěděl jsem, jak to vlastně myslí, a proto jsem tomu váhy nepřikládal a čekal na překvapení, které se druhý den také dostavilo.
   Otec šel, jako obvykle, časně ráno ven. Myl se obyčejně v létě venku u studně. A tu spatřil ovšem změnu. Dosud nejevila se tak zle, neboť po noční chladivé rose stály skorém všecky květiny svěže. A obložení a úprava cest, to vše nebylo nejhorší.
   Vejde do světnice a povídá: „Matko, ten náš kluk ti hospodařil v zahrádce. No nevím, budeš-li mítí radost, až to uvidíš!"
149

   „To snad ne. Josko, ty kluku, jestli jsi mně něco zkazil, tak uvidíš!"
   A běží ven, kde opravdu změna úplná. — Teď nastalo vyslýchání. Kdo že mně to napískal a kdo to dělal. A když jsem se hrdě přiznal, že je to děláno podle Hrádku a že mně hoši ze vsi pomohli, dostal jsem — jako první odměnu — pár štulců do zad se slibem, že jestli se to zkazí, vyfasuji si jich pak teprve, upaloval jsem do školy.
   Když jsem se navečer vrátil a viděl zahrádku povadlou, se smutně schýlenými listy, stvoly i květy, pojal mě strach. A opravdu — druhý díl odměny nedal na sebe dlouho čekat. Sotva jsem odložil učení, hledal jsem v troubě něco od oběda, že poženu husy. Jindy mně musela matka k tomu nutit. Tentokráte v domění, že zaženu tak bouři, pln ochoty se nabízím. „Poženeš, poženeš! Ale teď si pojď se mnou na zahrádku pro odměnu!" A vede mě k mému prvodílu, „Tak se podívej na ty ubohé kytky, na ty pivoňky, pantoflíčky, srdíčka, I ty růže tě mrzely? Co myslíš, že jsou ze železa, z kamene? Ne, to zpuštění! Ani kousek máty, ani balšánu.
   A tahá mne za uši a metlou důkladně práší kalhoty. Já prosím, slibuji, že nikdy už nic podobného neučiním.
   „Tak si to vem k srdci, že rostliny také mají cit!" A to že by byl ze mne pěkný zahradník a podobně.
150

   A tak místo pochvaly přátel v neděli o pouti dostalo se mně výsměchu. — Opravdu, bylo ten rok po zdárném růstu a květenství těch letniček i vytrvalých květin. Ale chybu moji druhým rokem nahradily! Oprava moje držela se pak po několik roků, až když jsem se druhým rokem učil, provedl jsem, ovšem se svolením rodičů, změny, přesadil a orouboval jsem některé mnou tehdy získaná pláňata, čímž pak byla vina moje odčiněna
151

NA HANDLU.

   U nás v Podkrkonoší bývalo zvykem, posílat děti ke konci školního roku na rok nebo dva „do hor" nebo „do Němec" na výměnu za děti tamnějších německých rodin. „Na handl", jak se všeobecně říkávalo.
   Tak i já ještě s několika kamarády, spolužáky z naší školy, ocitl jsem se v cizím prostředí. Dostal jsem se do německé rodiny zámožného koželuha v Choustníkově Hradišti za Dvorem Králové n. Lab.
   Byly to s počátku dost krušné dni. Stále cizí tváře, tvrdá cizí mluva. To vše nás přímo i děsilo. Časem se to poddalo. Utvořili jsme, nás asi dvanáct českých žáků a žákyň, prvý „spolek", kde často docházelo k „národnostním třenicím". Správně řečeno pranicím, které se nejčastěji odehrávaly v duchu středověkých dobývání hradů. Někdy dopadly i krvavě. Na úpatí skalnatého ostrohu trčely zbytky bývalého hradu, které byly bud Němci nebo námi „drženy".
   Ve škole nebyl prospěch náš zrovna nejlepší. Když jsme se konečně naučili správné psáti, čisti a mluviti, nevěděli jsme si rady
152

s tou horáckou hatmatlikou. To jediné, co nás tam bavilo, bylo to, že tamnější řídící učitel, původem také Čech, cvičil nás v hudbě, kterou každou neděli o velké ke ctí a slávě boží více nebo méně zdařile jsme s jinými hudebníky provozovali.
   Vzpomínám také pěkného výletu do blízkého Kukusu. Bývalý držitel, hrabě Fr. Špork ozdobil toto své sídlo ve 17, století uměleckými díly, krásnými sochami, a v blízkém lese nechal zbudovati v přírodních skalách Betlém od sochaře-umělce.
   Také výlet do skal Adersbachských, do Králové Dvora zanechal ve mně milou vzpomínku. A konečně sporé základy německé řeči byly mně aspoň k tomu dobré, že to potom v cizině šlo snadněji.
153

V UČENÍ.

   Po odbytí školní povinnosti měl jsem jíti na studie. Radili tak pan řídící i pan farář, a i moji rodičové si toho přáli. Rozhodl jsem se však ze dvou mně nejvíce milých oborů, malířství a zahradnictví, pro obor mne nejvíce poutající, pro zahradnictví. Jaksi na zkoušku odjel jsem po prázdninách do Rakous, kde můj strýc byl na velkém panství štěpařem. V sousedství panství pak bylo hlavní sídlo a velké zámecké zahradnictví. Tam jsem často docházel a ve sklenících i v zahradě pomáhal. U strýce ve školkách, štěpnici a chřestovně viděl jsem rovněž nové zajímavé věci, jako na zdích obrovské broskve a hrozny vína, až radost.
   Zahradnictví se mně čím dál, tím více zamlouvalo, a když i strýc seznal, že bych k tomu byl, psal rodičům, že, budou-li s tím srozuměni, hleděl by mne dostati do hlavního zahradnictví velkostatku. Ježto by to však bylo spojeno s poměrně značným nákladem, rozhodnuto jinak, hlavně také z toho důvodu, abych byl rodičům na blízku, abych se mohl častěji podívati domů. A tak slyšel jsem rád zprávu, že mně nalezli pěkné místo v blízkých Smiřicích n. L.,
154

které patřily císařskému rodinnému fondu. Je tam pěkný zámek, park, školky a zásobní zahrada se čtyřmi skleníky. A pak bylo tu vědomí, že jsem doma ve vlasti.
   Místo jsem nastoupil hned po Novém roce. Pan zahradník Štupl byl dobrý šéf, vždy usměvavý, Prováděl mne s otcem skleníky, zahradou, parkem a zámkem, kde se mně vše líbilo. Pak v bytě za přítomnosti milé paní zahradníkové dojednávali podmínky. Otec odjel k večeru na saních s naší hnědkou po náležitém mne napomenutí domů. A já byl u svého cíle, u prvního kroku státi se zahradníkem. V duchu jsem se modlil, aby byly i další kroky mé šťastné.
   Brzo jsem se seznámil s příručím Zechnerem, který, ač Němec, dosti dobře česky mluvil a byl ke mně celý ten rok, co tam ještě byl, hodný; rád všechno mně vysvětlil, ukázal a říkal: „Ty, Josef, dát pozor, co pan šéf nebo já říká... Dyš nerozumět, tak ptát!... aby všecka bylo recht," Tak a podobně jsme se spolu dorozumívali, a já mu rád nějakým vhodným způsobem pozornost jeho ke mně splácel.
   Současně se mnou byli v učení ještě dva kolegové, Jeník Tykal, synovec pana šéfa, který se doučoval, a Eduard Rozsývač, místní rodák, který se tu učil již od prázdnin. Oba hodní hoši, kteří, jako skorém všichni předešlí, šli po vyučení do Vídně, kam jsem se pak i já společně s Edou odebral. Jenda Tykal byl tam již dříve ve Schwarzenbergské zahradě, kde i po odbyté vojně až do stáří setrval. A my
155

dva jsme Vídeň po roce opustili. To jaksi mimochodem.
   V zimě, když jsem nastoupil, byla veškerá práce soustředěna do skleníků, kde se čistily, rostliny, selo se a množilo, hlavně celé spousty rostlin skupinových. Šlechtili jsme růže a některé kvetoucí nebo ozdobné keře, stromky na různé podložky, jako bezy, barvené buky, javory a jiné. Já jako nejmladší jsem mazal, psal jmenovky, zatíral voskem šlechtěnce a zkoušel řezy. A když to šlo, bylo mně dovoleno několik kusů samostatně ošlechtití; ty jsem si pak zvlášť poznamenal, a měl jsem nehoráznou radost, když rostly.
   Pro školku šlechtili jsme v ruce celé stovky různých jabloní a hrušní, které jsme pak zakládali ve sklepě a z jara brzo na tabule vysazovali. Mezitím zakládány celé plochy pařišť, kde seto, pěstěno, rychleno od různých květin až po všechny druhy zelenin. Dále pěstěno pro i velkou zelinářskou zahradu pro úředníky zámku a dvorů všerůzné sadby letniček i květin trvalých.
   Ve volné chvíli a v neděli psával se deník práce, vedeny záznamy povětrnostní každodenní o teplotě, směru větrů, na dešťoměru měřeny srážky a v čas velkých dešťů hlásilo se stoupání Labe a pod.
   Největší obtíže činila nám různá ta latinská jména. My mladí psávali jsme je hodně chybně. Než během doby opravou a čtením v cenících a odborných knihách, které nám pan šéf půjčoval, jsme se zdokonalovali. Pak
156

jsem počal odebírati tehdy vycházející „Floru". Neznali jsme ovšem ještě správnou výslovnost, a tak vznikly naše acalky, avkuby, feniksy, clivije, kány nebo eševerije, buksbán, efaj a mnoho všerůzných zkomolenin.
   Zrovna tak nám byly divné různé názvy pomůcek a nářadí. Stál jsem někdy jako u vyjevení, když příručí nebo Jeník nařizoval: „Josefe, di do traibhauzu a přines z parapetu štupry koleusu a budete je s Edou sázet do štupráků a pak se zasenkujou do nisbetu!" Nebo jindy zase se pan zahradník zlobil: „Co děláte, že žádný z vás nedáte na sadbě lufty, třeba na celý luftholc, a pak si vemte secholc a secaisnu a půjdete sázet na křupnu fialy!"
   V létě jsme zase šornovali a rantlovali cesty, štucovali živé ploty štbcary, pingovali ve školce. A ještě jinými známými výrazy ze zahradnické hantýrky lámali jsme si hlavy.
   Tak ubíhal prvý rok a přibližoval se podzim, kdy opět se vše uklízí, češe a uchovává pro zimu. Mne velice zajímaly některé stromy v parku, u kterých jsme i jednotlivé větve do slámy zavazovali. Byly to hlavně Catalpa, Ginko, Liliodendron a j., z ovocných fíkovník, mandloně, broskve, meruňky a réva. Ty kryli jsme chvojí, jakož i některé křoviny, jako Calycanthus, pivoňky čínské křovité, Magnolie, Azalea mollis, pěnišníky a jiné.
   Také vazba se časem dělala. Tu pomáhali jsme navazovati, píchati do mechu nebo hlíny různé dekorační vázy, náhrobní věnce, kytice,
157

a sami jsme v ústraní robili různé příležitostné dárky kamarádům a ještě raději kamarádkám.
   Opět tu byla zima, a když po Novém roce odešel příručí Zechner, aby více tam žádný příručí, prý z úsporných důvodů, nepřišel, musel se více pan šéf a ještě více my, praktikanti, jak jsme si v pýše stavovské nechali říkat, tužili a zdatně jsme vše za pomoci dělníků a dělnic zdolávali.
   Šlechtit, pikírovat, množit jsme již dobře uměli; venku vysévat, sázet i jiné práce dělati. Při dobré vůli šlo vše dobře. Ba i nejtěžší letní dílo, aranžovat v parku v polostínu palmový háj, zapustiti na teplý podklad do trávníku před zámek dvě obrovské Musy, v zámeckém nádvoří vykouzlit ze stromovitých kamelií, cryptomerií, laurusu, oleandrů, evonymusů a jiných novozélandských rostlin „ranžírung" kolem ochozů a podloubí, které bylo vroubena různými nižšími rostlinami, jako aucubami, eriákami, azalkami, rhododendrony, buxusy, libonií, veronicou a studenodomými kapradinami, což vše v okraji bylo zapuštěno do písku a okraj hrany obložen obrovskými mušlemi.
   Pak následovalo vysazení dvou hlavních „tepichových" skupin a několik skupin kvetoucích. Všechny byly obyčejně něčím vroubeny; buď rostlým břečťanem, buxusem, pnoucím evonymusemt barvínkem, netřesem nebo různými z kameniny, železa vyrobenými ornamenty, obloučky, mřížkami a podobnými, tehdy hojně v oblibě jsoucími věcmi. Také malé, úzké pěšinky kolem a uvnitř skupin byly různobarevným
158

pískem sypány. Skupiny kobercové vyžadovaly častého řezu a stříhání, aby vzorec se plně uplatňoval. Byla to perná práce, udržovati ty obrovské skupiny za pomoci dvou dělnic. Přes skupiny položeny police a lávky, a s nich jsme pleli a řezem udržovali „tepichy" ve správném stavu. Ale bývali jsme na to hrdi. V zimě pracovali jsme vždy na nových vzorcích.
   Tak plynul rok po roce, a nadešel nám památný rok velké jubilejní výstavy r. 1891, kam se náš pan zahradník, spolu s kolegou Durchánkem, otcem to pana Durchánka z botanické zahrady záhřebské, a s kolegou Valšem, obchodním a vojenským zahradníkem v Hradci Králové, vypravil. Oba jmenovaní odborníci byli mému šéfu dobrými přáteli. Vzájemně se navštěvovali a všemožně si také pomáhali. A bývalo vždy velkou událostí, když do Smiřic zavítali. Toho nynější doba už ani nezná.
   Když se asi za 4 - 5 dní vrátili, to bylo vyprávění. Přinesli domů i různé zvláštnosti, mezi jinými nás nejvíce poutaly malé kamzicí růžky s částí hlavy, jako se zobákem. Byl to lusk se semeny rohuně (Martynia L,), pak různé ozdobné dýně, tykve a vyschlá nervaturana způsob mycí houby z tuvunu (Luffa cylindrica) a jiné věci. Přinesli i různé prospekty, vyobrazení, alba, fotografie, pak každému nějakou upomínku na výstavu. Já jsem dostal pěkný nůž se dvěmi želízky a očkovací kostskou.
   Tak opět plynul vesele a rychle čas, jak plyne v takovém slušném zahradnictví mezi
159

dobrými lidmi. Šéf byl nám nejen otcem, učitelem, rádcem, ale i přítelem, který nešetřil slov, Šlo-li o radu nebo vysvětlení. A tak zdálo se mně povolání moje opravdově něčím krásným, a léta v učení ztrávená jsou mně stále milou vzpomínkou. Však jsem také podle možnosti svého bývalého šéfa při návratu z ciziny navštívil. Ba i později, když už jsem byl trvale usazen v místě, také slušném zámeckém zahradnictví, občas jsem zajížděl na Hradecko, a tu vždy jsem zavítal ke svému prvému šéfu, abych viděl jeho i jeho choť a celou tu milou rodinu. Není už obou. Dřimou oba na hřbitově, nad městem výše položeném, svůj věčný sen. Budiž vám, milé, dobré duše, věčná paměť a lehkou zem osvobozené vlasti!