Smiřice v letech 1937 a 1945
stav zaměstnanosti v místních pracovištích

Vypracoval asi bývalý kronikář pan Petr Zahálka. Přepsal Přemek Andrýs ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku


Provozovna

Jméno zaměstnance

zaměstnaní
v r. 1937

zaměstnaní
v r. 1946


Obchody:Tylš Hynek
Prokeš Bedřich
Juliš Karel
Vlach / Lochman / Slavoj
Konzum / ved. Kubů /
Schieffner / Hrad Jan
Litomiský Jindřich
Michal Ladislav
Kubeš Stanislav
Vachek / Půr Josef
Řízek Jaromír
Opletal Josef
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
Pekařství:


Beran Josef
Vír Rudolf
Ruffer Emil
Zeman / Šimek / Josef
Rejchrt / Dudek Josef
Polák František
Halák Michal
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2
Řeznictví:

Vávra František
Valášek / Dostál / Aug.
Kaube Josef
Řeháček / Černý / Karel
Nejman František
Kubeš J.l
2
2
5
3
2
1
2
2
5
3
2
1
Cukrářství:

Hejzlar Albert
Hemelík Josef
2
2
2
2
Zelenina / stánky:

Svoboda Václav
Zvěřina František
1
1
1
1
Hostince:


Balaš Rudolf
Vávra / 2 x / František
Městský hotel
Joneš Jan / Šmíka Jindřich
Andrejsek / Chmelík / Josef
U Horáků / Hník Josef
Pácaltovi Bohuslav Pácalt
Na lednici Klimeš V.
Valtera František
Kantina cukrovaru Záruba Aug.
U křepelek Nývlt Hugo
1

4
2
3
2
2
2
2
2
2
1

4 - po válce
2
3
2
2
2
2
2
2
Prodejny lihovin:


Lihovar
Tylš / 2x /
Litomiský / 2x /
1

1

Mlékárny:

Jirkovi / naproti trafice u Jedličků - pozn .P /
Prodejna Zderaze
2
1
2
1
Trafiky:Sedláček Matěj
Srkal R. / David Josef
Šotola / Tylšová / Vojtěch
Na nádraží Behm Josef
1
1
1
1
1
1
1
1
Lékaři:

MUDr. V. Pultr
MUDr. Al. Zlámalík
1
2
1
2
Zubní technik: Dvořák / Absolon Václav 2 2
Zvěrolékaři:

MVDr. Jekl Stanislav
Jos. Čech
1
1
1
1
Zvěrokleštič: Al. Bača 1 1
Lékárna: PhMr J. Stříbrný 2 2
Drogerie:

Skřívánek františek
Sezima František
2
2
2
2
Střižní zboží:


Nováková / M.A.L.E /
Pospíšil Josef
Havel St.
Svatoň V.
Rech - Volák Vojtěch
Feldšárková Elsa
Melichar Jaroslav
4
1
2
2
4
3
2
4
1
2
2
4 / též kola apod /
.
2
Pletené zboží:


Radoň K.
Pfeifer František
Šrámková Bohumila
4
2
1
4
2
1
Kožešnictví: Slezák J. 2 2 / též klobouky apod. /
Pánské krejčovství:
Krejčí Jindřich
Novák Ed. a L. / 2x /
Pavlík Antonín
Hak Karel
Gregor Jan
4
.
2
3
2
2
4
.
2
3
2
2
Dámské krejčovství:Procházková A.
Šafářová Ludm.
Pekárková Anna
Joštová Anna
2
1
1
1
2
1
1
1
Modiství:

Urbanová Rosálie
Machová Marie
1
-
-
1
1
1
Holičství + kadeřnictví:

Čertner Frant.
Hanuš Hynek
Vitver Frant.
Svoboda Josef
Kvěch Karel
Sučík Václav
Karpíšek Ed.
2
3
2
1
1
2
1
2
3
2
1
1
2
1
Obuvnictví:Hloupý Josef
Sichrovský J.
Koza J.
Bata / Slezák Al.
1
1
2
1
2
1
-
2
1
2
Prodej kůží: Čeněk Josef 1 1
Mandl:


Kozová Frant.
Burešová Anežka
Kubešová Marie
1
-
1
1
1
1
Hodinářství:

Kryst K.
Vachek Karel
1
1
1
1
Zahradnictví:


Jech Josef
Ježek Ludvík
Mecserod Josef
1
1
1
1
1
1
Fotografové:


Pádr B.
Hnik F.
1
1
1
1
Prodej has. potřeb: Pádr B. / 2 x /
Tiskárna: Baborák - Brázda 7 7
Elektrotechnik:

Laburda J.
Skákal Em.
2
-
2
1
Sedlářství:

Joneš Jan
Štěpán Václav
4
1
4
1
Soustružnictví: Strejček Josef 1 1
Truhlářství:F. Vít
Špryňar Jar.
Kmínek Oldřich
Scháněl Václav
2
2
3
-
8
5
3
2
Stavitelé:Belinger Frant.
Čeřovská A.
Hájek J.
Volt V.
12 + -
12 + -
15 + -
15 + -
12 + - / též pumpy /
12 + -
15 + -
15 + -
Malířství pokojů:Černý V.
Holubec Josef
Pikola Josef
Šimera Václav
1
1
1
1
1
1
1
1
Natěračství:

Bednář R.
Svatoň F.
1
1
1
1
Zámečnictví:

Hrazdílková / Šm. /
Šmída V.
1
-
-
1
Stroj. zámečnictví
/ mech /:

Duchoň J.
Junek J.
Vašata J.
1
1
3
1
1
3
Klempířství:

Bortlík Václav
Volt V.
2
2
2
2
Pohř. služba: Bartošková Anna 2 2
Sklenářství:

Sourada Josef
Stránský Josef
1
1
1 / ? /
1 / ? /
Puškařství:

Kern O.
Koza F.
1
1
1
1
Kolářství:

Doležal V.
Vácha K.
2
3
2
3
Kovářství: Kučera F. 3 3
Prodej uhlí:
Jednota V.
Jirásef Václav
Kučera J.
Kutil J.
Rynt F.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Prodej dříví: Bureš J. 1 1
Cementárna:

Boznerovi Eman
Šedivý Alois
15 + -
2
15 + -
2
Pokrývačství: St. Kudr 1 1
Kominictví: Isaides Vendelín 2 2
Pila: Jiří Lefnar / Pleštil L. 10 + - 10 + -
Knihkupectví + knih: Mahler Ad 3 3
Papírnictví a knih:

Šmejda R.
Šubrt O.
2
-
2
1
Autodoprava: os.:
nákl.

Zítek Jiří
Krejčí Bedřich
Pecina Josef
Čepelák Emanuel
Celba
Šíma / písek /
-
-
2
1
1
1
1
1
2
-
-
1
Kamnářství: Hlaváček Oldřich 1 1
Zemědělství:
/ sam. rol. /


Adámek Jan
Bílina Václav
Hanka Josef
Holeček Frant
Horák Vladisl.
Jílovský Josef
John Frant.
Kaube Jos. / 2 x /
Kašpar Václav
Kutík Josef
Rejchrt Emil
2
2
2
2
2
3
2

3
2
2
2
2
2
2
2
3
2

4
2
2
Stálý zam. kina / Sokol - ukl. Julišová Em.

1

2

Učitelé hudby / soukr. /:


Serbienková K.
Kubásek Josef.
Čertnerová Věra
Pultr Jiří
1
1
1
-
1
1
1
1
Městský úřad
/ MNV /:kancelář
polic. strážníci
hrobník
noční hlídači a zřízenci
2
3
1
2
2
3
1
2
Fara CČS
Spořitelna smiřická
Živnostenská záložna
Okr. záložna hosp.
Četnická stanice
Poštovní úřad
Nádraží ČSAD + zastávka
Okr. nemoc. pokladna
Jesle
Mateřská škola
Obecná a měšť. škola smíš.
Rolnická škola
2
4 +
2
2
4
7 + -

1
2
2
17

2
4 +
2
2
4
7 + -

1
2
2
25

Lihovar
Cukrovar
Pivovar
Smiřické mlýny
Státní statek - ředitelství
Statek Zderaz
Mechaniz. dílny / Na pile /
Cihelna
Hospodářské družstvo / lid.
Rolnické družstvo


23

10223

6