Smiřice v roce 1914
stav zaměstnanosti v místních pracovištích

Ze smiřického archivu přepsala p. L. Reichová.

Zpět na hlavní stránku

SMIŘICE
Smiřitz

Ob. 2325, Č. 2315, N. 6
Politický okres Král. Dvůr n. L., soudní okres Jaroměř - Fara HolohlavyPřirážky:
  obecní 35% - školní 35%
  Jiné dávky: z nápojů
  Jmění: domy, pozemky a kapitály v ceně 404.000 K.
  Dluhy: 137.937 K.

Obecní zastupitelstvo:
  Starosta: Juliš Jan
  Radní: MUDr. Hrubý Antonín, obv. lékař – Horák Josef, maj. hospodářství – Rynt František, obchodník – Materna   Josef, vrchní účetní
  Výbor: Mahler Adolf – Kučera Josef – Hojný Josef - Bartošek Bedřich – Balaš Jan – Motyčka Jan – Preininger   František – Joneš Jan – Michal Josef – Klein Theodor – Suchánek Jindřich – Hemelík Josef – Veselovský Eduard
  Ustaveno 26. listopadu 1909
  Obecní tajemník: Kudrnáč Alois
  Městský kancelista: Matiášek Vojtěch
  Obecní sluha: Šimek Karel, Karpíšek Václav, strážníci

Obecná škola:
  Preininger František, řiditel
  Učitelé: Tobiášek František – Radoň Rudolf – Šulc Josef – Pešák Jar. – Streit Aug. – Kumstatová Žofie –   Boučková Emilie – P. Vik, katecheta – Pollandová Ludmila, ind. uč.

Měšťanská škola chlapecká:
  Řiditel: Preininger František
  Učitelé: Tesař František – Doležal Karel – Řezníček František

Živnostenská škola pokračovací: Preininger František

Mateřská škola: Feltlová Laura, pěstounka

Lékaři MUDři: Hrubý Antonín (obv). – Zemek František ( zámecký )

Porodní báby: Brutarová Marie – Karpíšková Johanna – Adamírová Marie – Plecháčová Jos.

Lékárna: Mr. J. O. Suchánek. Maj. Mr. Jindřich Otakar Suchánek

Společenská nemocenská pokladna živnost. pomoc. pracovníků ve Smiřicích n. L.:
  Předseda: Voltr Karel
  Místopředseda: Kmínek Josef
  Jednatel: Fanta František
  Pokladník: Kudrnáč Alois

Dobrovolná nemocenská pokladna živnostenského společenstva ve Smiřicích

Závodní nemocenská pokladna c. a k. cukrovaru

C. k. poštovní, telegrafní a telefonní úřad Smiřice ( Smiřitz ):
  Schneider Alois, vrchní poštmistr
  Officiantky: Breuerová Ther. – Horáčková Kamila – Macháčková Herma – Wolfová Anna

Stanice Smiřice ( Smiřitz ) c. k. severozápadní dráhy, směr Pardubice – Liberec:
  Günther Jindřich, vrchní off. přednosta - Winkler Adolf, off.
  Assistent: Langner Emil - Aspiranti: Sochor Jaroslav – Neumann Gustav - Volontér: Březina František

Městská spořitelna: Správce: Kněžourek Josef - Účetní: Štípek Karel - Assistent: Kottland Josef

Všeobecný konsumní a úsporný spolek ve Smiřicích (obm.):
  Škarytka Josef, předseda – Fanta František, kontrol. – Semrád Václav, pokladník; podp. dva členové

Živnostenské úvěrní družstvo ve Smiřicích (obm.):
   Horák František, předseda – Špelda Josef, náměstek; Bulvas Rudolf, Strejček Josef, Joneš Jan; podp. předseda   neb místopředseda a jeden člen

Velkostatek: Majitel c. a k. nejvyšší rodinný fond.
  Vrchní správce: Kratochvíle Antonín – Důchodní: Zelenka Jar. – Hosp. správce: Záhoř Jindřich – Stavitel: Pěšina   Stanislav – Dvory: Zderaz (obec Rodov), Holohlavy, Hořiněves, Černilov, Dlouhé Dvory, Lípa, Neděliště, Malá   Skalice, Světy, Cerekvice, Chlum – Revír: Neznášov

Cihelna:
Ringofenziegelei des allerhöchsten Familienfonsgutes Smiřic – Kruhovka nejvyššího císařského rodinného fondu panství Smiřického;
Zást. Kratochvíle Antonín, vrchní správce

Pivovar:
Bierbrauerei des A. H. Familienfonsgutes Smiřic:
Majitel: Nejvyšší rodinný císařský Fond.
  Zást.: Arth Ivan, dvorní rada
  Prokurista: Kratochvíl Antonín, vrchní hospodářský správce
  Úřednictvo: Bulvas Rudolf, správce

Cukrovar:
K. u. k. Zuckerfabrik allerhöchsten Kaiserlichen Familienfonsgutes in Smiřic – C. a k. cukrovar Nejvyššího císařského rodinného fondu ve Smiřicích.

  Maj. Nejvyšší rodinný císařský fond.
  Zást.: Arth Ivan, c. a k. dvorní rada a ředitel fondu v Praze
  Prokurista: Hanuš Flor., inspektor c. a k. cukrovarů ve Zvoleňovsi
  Úřednictvo: Bucher Eduard, řiditel – Brzek František, cukrmistr – Ing. Ladislav Rieger, techn. adjunkt – Ing. Smrčka   František, chemik – Holub J., chemik – Kříž Antonín, účetní – Sokol Vladimír, pokladník – Černý Václav, kontrolor –   Cihlo František, příručí adm. – Potůček Josef, vážný.

Rafinerie lihu a drasla: Ed. Ad. Malburg & Sohn. - Ad. Ed. Malburg & syn.
  Hlavní závod Smiřice, vedlejší závod Jilemnice, Jičín, Hradec Králové, Svijany
  Majitel: Dr. Malburg Osvald
  Prokurista: Winternitz Pavel, Malburg Jiří ( i továrny likérů a octa a výčepních lihovin )

Živnostenská společenstva:
  První živnostenské společenstvo ve Smiřicích ( předseda Joneš Jan ml. )
  Obchodní gremium (předseda Špaček František)
  Společenstvo hostinských a výčepníků ( předseda Šandera František )

Automaty:
  Hartvig & Co.
  Brüder Stollwerck & Co.
Bednáři: Dušek Josef – Kudr Josef
Cukráři: Hejzlar Albert – Hemelík Josef
Fotograf: Dvořák Karel
Hodináři: Čákora Vojtěch – Macháček František – Martínek Stanislav
Hokynáři: Erbenová Františka – Hemelíková Anna – Kasner Václav – Pikola Václav – Reitmajer Svatomír
Holiči: Karpíšek Eduard – Koudelka Rudolf – Kvěch Karel – Macela Václav – Špelda Josef – Urban Čeněk
Hostince: Dusil Jan – Dušek Jan – Horák Jan – Hušek Jan – Janšová Marie – Joneš Jan – Kmínek Jaroslav   Kňákal Jan – Kňákalová Marie – Malburg Osvald – Pušmanová Marie – Součková Marie – Spejchal František –   Štípková Anna – Správa statků nejvyš. c. a k. rodin. fondu
Instalatéři: Horák František – Laburda Josef
Klempíři: Bartošek Bedřich – Volt Václav
Knihaři: Mahler Adolf – Šmejda Rudolf
Koláři: Doležal Václav – Vácha Karel
Kominík: Isaides Alois
Košíkář: Junek Alois
Kovář: Moudr František
Koželuh: Fireš Josef
Kožešník: Kolarský Aug.
Kramáři: Čulkovská Františka – Jonešová Anna – Karpíšek Antonín – Kubeš Josef – Lefnar Josef – Vír Jan
Krejčí: Balaš Jan – Černá Marie (d.) – Etrich Josef – Fluxa Karel – Hák Pavel – Jaroš Josef – Nováková Marie (d.)   – Plecháč František – Pospíšil Josef – Souradová Františka (d.) – Šanderová Pavlína (d.) – Škop František –   Šmejda Josef – Urban Karel
Krupař: Polák František
Lakýrníci: Hnik František – Vlasák Bedřich
Malíři: Černý Václav – Šimera Václav
Mlýn: Šimon Klein a synové
Modistka: Urbanová Růžena
Nájem pivní a lihové dávky: Správa statků c. a k. nejvyššího rodinného fondu

Obchod dle § 38:
  
Beran Josef – Hrazdílek Rudolf – Juliš Jan – Litomiský Antonín – Prokeš Bedřich – Špaček František – Sourada   Josef – Stránský Josef – Strejček Josef – Schiefner Jan – Šimek Adolf – Tylš Hynek – Vachek Josef – Volt Václav
  dobytkem: Řeháček Karel – Treksa Antonín
  dřívím: Kučera Josef – Lorenc Emanuel – Rynt František – Sourada Václav
  jedy: Weidner Bohuslav
  kalendáři: Mahler Adolf (školní knihy) – Šmejda Rudolf
  koly: Horák František – Rech Josef
  kuchyňským nářadím: Bartošek Bedřich – Cach František – Hrazdílek Rudolf – Lefnar Josef – Volt Václav
  mlékem: Pikola Václav – Stuchlíková Marie
  obrazy: Stránský Josef
  obuví: Šimánek Josef
  papírem: Mahler Adolf – Šmejda Rudolf
  pečivem: Andrejsek Jan (cukrovinky) – Škoda Hynek
  pískem: Obec Smiřice
  pleteným zbožím: Kottlandová Antonie – Radoňová Anna
  pohřebními potřebami: Bartošek Bedřich - Sháněl Jan
  potravinami: Rufr Josef
  potřebami pro krejčí: Hejcmanová Františka – Volf Václav
  prádlem: Zemanová Marie
  sklem a porcelánem: Bartošek Bedřich – Souhrada Josef – Stránský Josef
  smíšeným zbožím: Vognarová Marie (kolky)
  střižním zbožím: Flejgr Jan – Plecháč František – Pospíšil Josef
  šicími stroji: Hojná Marie – Rech Josej
  uhlím a dřívím: Kučera Josef – Lorenz Emanuel – Rynt František – Sourada Václav
  uzenkářským zbožím: Karel Josef

Obchod zbožím smíšeným a vínem ve Smiřicích n. L. Sušárny čekanky ve Smiřicích a Pardubicích,
   Josef Lefnar. Majitelka Aloisie Lefnarová vdova – prokurista Jiří Lefnar, syn
Obuvníci: Hloupý Josef – John Josef – Kadidlo Josef – Karpíšek Antonín – Koza Josef – Pluhař Karel – Ureš Alois    – Vít Josef – Vachek František
Pekaři: Beran Josef – Juliš Jan – Meškan J. – Polák František – Rufr Josef – Šimek Adolf – Vírová Růžena
Pilníkáři: Baudyš František – Šimek Ferdinand
Pletárny: Kottlandová Antonie – Radoňová Anna
Pohřební ústav: Bartošek Bedřich
Posluha: Andrejsek Jan
Puškař: Hojný Josef
Řezníci: Hušková Josefa – Kaube Josef – Nejman František – Půr František – Šulc Rudolf – Vávra František
Sadař: Černý Václav – Karpíšek
Sedláři: Joneš Jan – Štěpán Václav
Sklenáři: Sourada Josef – Stránský Josef
Sochař: Tichý Josef
Soustružník: Strejček Josef
Stavitel: Andrejsek Karel
Tesaři: Hájek Josef – Kottlandová Antonie – Munzar Václav
Trafiky: Kňákal Jan – Michal Josef – Schiefner Jan – Tylš Hynek ( kolky )
Truhláři: Holub František – Honěk Václav – Jaroš František – Kmínek Josef – Sháněl Jan – Šíp Josef
Vetešník: Černý Václav
Výčep lihovin: Kaube František – Malburg Jiří – Malburg Osvald – Veselovský Eduard
Výčep vína: Lefnar Josef – Nejman František – Schiefer Jan
Výkroj koží: Čeňková Františka – Fireš Augustýn – Šimánek Josef
Výroba cementového zboží: Bozner Emanuel
Vyučování hudbě: Novák Ferdinand – Procházka Josef
Zámečníci: Horák František – Hrozdílek Rudolf – Široký Ferdinand
Zednický mistr: Volt Karel
Zlatník: Macháček František

Spolky:
  Sbor dobrovolných hasičů
  Všeodborový spolek „Havlíček“
  Odbočka Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva pro království České
  Odbor Ústřední jednoty zřízenců cukrovarnických v Rakousko – Uhersku
  Tělocvičná jednota „Sokol“
  Místní odbor Ústřední Matice Školské
  Občanská Beseda
  Pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“
  Místní odbor Národní Jednoty Severočeské
  Dámská pěvecká jednota „Zora“
  Odbor Zemské jednoty soukromých úředníků v království Českém
  Okrašlovací spolek pro město Smiřice a okolí
  Katolicko-národní jednota pro Smiřice a okolí

C. k. četnická stanice: Strážmistři: Uxa Richard, velitel – Hrubeš Josef – Kříž Alois