Sbor dobrovolných hasičů Holohlavy

Zpět na hlavní stránku     Hasičské závody v Holohlavech

Děkuji Marii a Radislavovi Richterovým za podklady.


hasiči Holohlavy
Družstvo sboru po příjezdu z Vlkova, kde vítězně zabodovalo v pohárové soutěži "Vlkovská ulička".
Foceno na smiřické akci "Den s hasiči" 2.7.2022.

hasiči
Fotografování hasičů do knihy o Holohlavech dne 22.4.2018
Kliknutím se fotografie zvětší

hasiči Holohlavy
Stojí zleva – Hájek Josef, Richtera Pavel, Podmanický Patrik, Richtera Radislav, Richtera Radek, Šimurda Petr
dole zleva – Vobejda Bohouš, Paliarik Milan, Richtera Lukáš,
Článek dole, fotografii ze křtu tatry a popisy vystavil Radislav Richtera.

Holohlavští hasiči omladili autopark
Na podzim 2016 zastupitelé Obce Holohlavy rozhodli na doporučení hasičů o obnově hasičského auta nákupem staršího speciálního automobilu TATRA T 815,CAS 32 od Města Lomnice nad Popelkou. Vozidlo je modernější s obsahem 8200 litrů vody na hasební práce, s nádrží na pěnidlo a s prostorem na uložení hasičské výbavy. Vozidlo ŠKODA 706 CAS 25 RTHP staré 34 let, které sloužilo dlouhá léta při různých požárech a zásazích v obci i mimo ní, si koupili od nás ještě hasiči z obce Okřesaneč u Čáslavi. Věříme, že jim bude dobře sloužit ještě hodně let, jelikož v Holohlavech bylo o auto dobře postaráno. Za měsíc listopad 2016 až únor 2017 vyjížděl „Mates“ ještě ke 4 zásahům. Nová TATRA 815 byla předána a pokřtěna oficiálně Obcí Holohlavy v rámci Dne otevřených dveří jednotce SDH 14. dubna 2017. Doufáme, že o vozidlo bude u našich hasičů dobře postaráno a bude bez poruchy sloužit


hasiči Holohlavy
Den otevřených dveří v holohlavské zbrojnici. 14.4.2017.

hasiči Holohlavy
Závody ve Smiřicích. Družstvo Holohlav v dresech od sponzora Trotina Auto. 3.6.2017Při oslavách 75. výročí otevření školy 30.8.2008

hasiči Holohlavy
Na vloženém obrázku je detail znaku nad vjezdem do garáže.

hasiči Holohlavy hasiči Holohlavy
Vystavené poháry ze soutěží.

hasiči Holohlavy hasiči Holohlavy
Vpravo: Na výstavce v klubovně stojí zleva Milan Chlupatý, Petr Jarina a Ladislav Jarina. 30.8.2008

hasiči Holohlavy hasiči Holohlavy
Vystavený materiál hasičů.hasiči Holohlavy
Hasičská přípravka kolem roku 1980.
Zleva stojí:
Miloš Kopecký, Renata Andrýsová,vdaná Skořepová, Renata Kopecká vdaná Radoušová, Martin Dlouhý a Milan Dušek.
Dole sedí zleva:
Jana Koldinská, Jana Volterová, vdaná Prokopová, Marie Volterová, vdaná Knapová, Roman Ďurica, Milan Šubjak, Pavel Oppa a Petr Koldinský.

hasiči Holohlavy hasiči Holohlavy
Družstvo žen z roku .... Zleva stojí Marie Richterová, roz. Kubínová, Renata Skořepová, roz. Andrýsová, Volterová roz. Lelková, Hana Chlupatá, roz. Jirešová,
dole zleva Jitka roz. Knapová, Marie Knapová roz. Volterová, Makáňová roz. Holečková, Hana Trojanová roz. Plšková.
Vpravo: Muži na závodech.... v roce...., zleva dole Richtera, Jaroslav Merkl, Plšek, nahoře zleva Radislav Richtera, Josef Kábr, Miroslav Ryšavý, Láďa Makáň, Milan Volter drží pohár, Josef Makáň, Slezák a velitel Josef Plšek
ZPRÁVA O HISTORII SBORU

autor Marie Richterová
vyhledáno pro oslavy 120 let trvání sboru v roce 2003

  Vážení přítomní, chtěla bych vás trochu informovat o vzniku našeho sboru. Začnu nejprve tím, co všichni asi víte, náš sbor byl znovu založen roku 1936. A právě pro tu předponu znovu, jsem začala pátrat po tom co bylo před rokem 36. Od smiřického sboru jsem si půjčila kroniky a pamětní knihu. V nich jsem objevila zápisy týkající se našeho sboru. hasiči Holohlavy Mimo drobných zmínek tam stálo cituji: ,,Ze zápisu dne 6.8.1893 O slavnosti 10ti let trvání sboru Holohlavského zastoupen byl sbor 2 členy. Z toho vyplývá, že náš sbor vznikl okolo roku 1883. Když už máme záchytný bod, můžeme se pustit do pátrání. Asi nenajdeme pamětníka v naší obci, který by si pamatoval dobu tak dávno minulou. Možná si řeknete, že se stačí podívat do kroniky a tam najdeme co hledáme. Bohužel, kronika našeho sboru nebyla nalezena. Avšak ve Školní kronice kterou jsem pročítala, je zapsáno: 1. února 1883 - Poprvé též se průvodu zúčastnil nový zdejší hasičský sbor. Pátrala jsem v archivech v Náchodě, Trutnově, v Hradci Králové všude s negativním výsledkem. Bylo nám ale doporučeno, abychom se obrátili na Státní archiv. S tím nám pomohl starosta obce pan Hlava, který pod hlavičkou obecního úřadu zaslal dotaz o založení našeho sboru Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku. Odtud přišla negativní odpověď. Další dopis putoval na adresu Státního ústředního archivu v Praze. Zde už jsme zaznamenali úspěch. Ze šetření ve fondu české místodržitelství, manipulační období 1856 - 1883 v signatuře spolky, byly nalezeny stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Holohlavech z roku 1883 a žádost starosty Holohlav okresnímu hejtmanství o schválení založení zmíněného spolku. Kopie obou dokumentů nám byly zaslány. Dále jsme se obrátili na Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. Také tady jsme měli štěstí. Z dopisu cituji: SDH Holohlavy byl založen r. 1883 a stal se součástí Severovýchodní župní jednoty č. 19. Bohužel jeho činnost neměla dlouhého trvání. Z materiálů pouze vyplývá, že ve statistice k r. 1901 je již veden jako zaniklý. V letech 1905 - 1917 je zaznamenáván již jako zaniklý, po kterém zůstal jen odbor Pohřební pokladny.
  Činnost SDH Holohlavy byla obnovena v r. 1936, kdy byl sbor součástí Župy Severovýchodních Čech č. 14 a měl 20 mužů. K 12.6.1939 byla sboru povolena další činnost a byl zařazen do Okresní hasičské jednoty královédvorské č. 14 do 2. obvodu Jaroměř. V té době měl 25 mužů, 4 samaritány, 1 ruční a motorovou stříkačku a 4 členy Pohřební pokladny.
   Tato čísla se nezměnila ani k r. 1941, konec dopisu. Tady musím poznamenat, že tyto údaje se neshodují s údaji jež máme k dispozici z originálních dokladů, které se nám dochovaly. Z toho všeho tedy vyplývá že náš první sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1883 velitelem byl p. Antoš, k dispozici byla ruční stříkačka z roku 1870, pily, sekery, žebříky a hadice. Je pravda že sbor fungoval jenom asi do roku 1901, ale v roce 1932 už tady opět funguje prozatímní hasičský sbor, to trvá až do 25.3. 1936 kdy opět cituji:,,Zemský úřad v Praze nezapovídá utvořiti spolek s názvem Sbor dobrovolných hasičů v Holohlavech" což znamená, že toto je datum znovuzaložení sboru. Tento sbor čítá 43 mužů, 25 žen, 21 dorostu. Velitelem je p. Zilvar, podvelitel p. Peřina. Na počest nového sboru je uspořádána 16.8. slavnost s programem: valná hromada, klání sboru, řazení průvodu, průvod obcí, stříkání, proslovy, veřejné vystoupení sboru, slavnostní veselice. V roce 1937 pořádá sbor 1. Ples, okrskové cvičení (také s bohatým programem). V následujícím roce sbor zakoupil motorovou stříkačku z příspěvků od různých firem. Cena je 21 800.- Kč. Bohatá činnost sboru v dalších letech je velmi dobře popsána v Kronice obce Holohlav. hasiči Holohlavy Z ní vybírám jen několik bodů. Mimo jiné se tam píše: ,,v roce 1936 obnoven byl hasičský sbor, založený roku 1882, který po svém vynikajícím působení dočasně se rozešel. Rok 1938 - ples, has. sborem postavena byla na školním hřišti požární nádrž, soutěž, zásah u požáru kůlny státního velkostatku. r.1939 přestavba obecní kůlny na hasičskou zbrojnici, r.1943 - zemřel 1. Velitel sboru pan Antoš. Na jeho pohřeb se sjelo 30 sborů. Rok 1948 - požár kůlen st. Statků. Požáry jsou zde jen ty s největší škodou, těch menších bylo podstatně víc. S rokem 1951 končí sbor hasičský a nastupuje sbor požární. Předsedou je p. Dašek, jednatel p. Černý. Tento rok se koná ples, zájezd na Macochu, pouťová zábava. V dalším roce žádá sbor více stejnokrojů a auto vše je zamítnuto - nevykazuje činnost. Ale hned příští rok se žádost vyřizuje kladně a je zakoupeno auto od statků ze Smiřic, r.1954 - pořádá se maškarní ples, brigády, úklid obce, zábava, účast na okrskové soutěži. V r. 1957 se účast členů na schůzích i brigádách snižuje. přestává se jezdit na soutěže, vyřazuje se požární auto. V tomto roce dostal sbor od MNV druhou kůlnu u pož. zbrojnice. Rok na to už MNV ostře kritizuje nízkou činnost sboru a nezájem na veřejných aktivitách. Rok 1959 - nový velitel p. Jirousek, nábor nových členů, nové požární družstvo a možnost získat starší vůz. A tímto rokem zatím končím. Někomu se to může zdát hodně, někomu málo. Pro mě je ovšem podstatné, že jsem vám mohla sdělit, že příští rok bude našemu sboru 120 let.

Foto nahoře - Pozvánka na II. hasičský ples, který se pořádal v nově zřízeném parketovém sále pí. Nepasické v Holohlavech, dne 22.1.1938.
Dole - fotografii holohlavských hasiček (asi okolo roku 1930?), mi poslal Zdeněk Hanzl. První zleva stojí Anna Hanzlová.
Sbor dobrovolných hasičů v Holohlavech 1935 (1937)

Velký formát fotografie a popis jmen hasičů je zde. Ofoceno od p. Vokřálové.
hasiči Holohlavy


Dne 2.3.1936
Za členy činné se hlásí tito lidé (data udávají narození):
Černý Jaroslav - 16.12.1901 - železniční zřízenec
Chlupatý Václav - 24.3.1885 - kovář
Zilvar Josef - 26.11.1885 - rolník
Vognar Josef - 11.4.1892 - rolník
Peřina Jaroslav - 9.8.1885 - dělník
Gurovský František - 11.12.1900 - železniční zřízenec
Kopecký Václav - 21.6.1901 - dělník
Hlava František - 22.6.1910 - zedník
Klouza Josef - 6.12.1897 - rolník
Srkal František - 9.5.1896 - řezník
Andrýs Václav - 6.8.1888 - rolník
Štumhaus František - 22.8.1900 - nádražní zaměstnanec
Prokop Vojtěch - 23.3.1886 - rolník - přispívající
Sehnoutka Václav - 20.2.1879 - rolník - přispívající
Knejp Václav - 11. 10.1906 - rolník
Němeček Václav - 27.9.1898 - obchodník
Merkl Josef - 11.1.1894 - rolník
Kopecký Josef - 17.2.1903 - dělník
Jošt Bohuslav - 13.8.1913 - zámečník
Carda Josef - 23.7.1912 - zedník
Čapek František - 17.1.1912 - topič
Hroch Václav - 17.9.1886 - poštovní zřízenec- přispívající
Špryňar Václav - 5.8.1899 - obuvník
Rohlena Ladislav - 28.6.1909 - zedník
Jelínek František - 29.11.1883 - rolník - přispívající
Klouza Josef č.p.48 - 18.6.1885 - rolník - přispívající
Tuček Jan - 27.12.1898 - rolník - přispívající
Voltr Josef - 5.3.1905 - rolník - přispívající
Slezák Josef - 1.6.1898 - rolník
Pácalt Josef - 13.3.1888 - domkař - přispívající
Vognar Josef - 17.12.1897 - rolník - přispívající
Rohlena Jan - 3.3.1876
Plšek Josef - 4.12.1905 -tesař
Dašek Rudolf - 25.3.1882
Vachek (?) Boh. - 21.1.1907 - dělník
Bohdanecký František - 17.5.1914
Bohdanecký Vladislav - 18.6.1918
Tuček Josef - 30.1.1907
Matějček Josef - 3.2.1893 - přispívající
Pultr Josef - 31.1.1891
Peřina Jaroslav ml. - 27.7.1914
Mach Ladislav - 25.11.1914
Bohdanecký František 18.10.1887 - přispívající
Mrkvička J. - 29.7.

Je zde poznámka
2.3. ... 21 činných, 11 přispívajících
12.3. ... 9 činných, 2 přispívající.


hasiči Holohlavy
Slavnostní průvod v roce 1936 (viz článek nahoře). Vlevo stojí budova hospody. Foceno od dnešního školního parku.

hasiči Holohlavy
Pohřeb 1. velitele sboru pana Antoše v roce 1943. Rakev vynášejí z hasičské zbrojnice

hasiči Holohlavy
Pohřební průvod s rakví pana Antoše v místě naproti dnešní prodejně.
První jde podvelitel Sehnoutka, Josef Zilvar nese Antošovu soutěžní cenu, Gurovský ml. nese věnec, uprostřed za věncem Špryňar, za Gurovkým jdou Láďa Kopecký, Ladislav Rohlena, Jaroslav Černý, Gurovský, Josef Plšek a Rudolf Andrýs je poslední. Průvod jde od státní silnice k hospodě, dům vpravo je Zilvarů, potom stála kůlna a až vzadu u státní silnice bydleli Bártovi.
Obě fotografie jsou od Hany Týfové.
hasiči Holohlavy hasiči Holohlavy
hasiči Holohlavy hasiči Holohlavy
Zdevastovaná budova, kde sídlí hasičská zbrojnice a klubovna v Holohlavech, byla pěkně opravena.