Komise pro strojená hnojiva

Předsedou této komise byl Jan Kotlant *1867 z Holohlav.
Jako důvěrník poslance J. Jaroše z Čáslavek převzal po něm více funkcí.
Býval zemským i říšským poslancem, okresním starostou, členem představenstva Ú. Jednoty, Selekty, Kooperativy atd.
Zdroj dokumentů: Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránkuhnojiva
Návrhy komisi pro strojená hnojiva.

hnojiva

-------------

hnojiva
Jednací řád Komise pro strojená hnojiva.

-------------

hnojiva
Zpráva o činnosti Komise pro strojená hnojiva v Praze, pro shromáždění dne 4. února 1919.

-------------

hnojiva
Zpráva o činnosti Komise pro strojená hnojiva za jarní období 1919
(Přednesena v plenární schůzi dne 5.5.1919)

hnojiva

hnojiva

hnojiva

hnojiva

-------------

hnojiva
Zpráva o jednání Komise pro strojená hnojiva na schůzi ze dne 2. července 1919
(výtah z protokolu o schůzi).

hnojiva

hnojiva

hnojiva

hnojiva

hnojiva

-------------

hnojiva
Dovoz strojených hnojiv. Opis dokumentu z Ministerstva financí v Praze.

hnojiva
Superfosfát pro podzim 1919. Suroviny k výrobě superfosfátu pro jaro 1920.

hnojiva
Sirné kyzy.

hnojiva
V Praze, dne 10. července 1919.

-------------

hnojiva
Zpráva předsednicva komise pro strojená hnojiva ke schůzi dne 17. září 1920.

hnojiva
Druhá stránka.