kniha Holohlavy

Kniha:

Holohlavy 1318 - 2018

Autor Helena Rezková
Spolupracovníci: Přemysl Andrýs, Martin Kareš, Miroslav Volák a mnoho dalších ochotných lidí, vyjmenovaných v závěru textu.


Kniha byla vydaná v roce 2018 při příležitosti oslav 700. let od prvního zápisu zmiňujícího obec.

Vydala Helena Rezková nákladem Obecního úřadu Holohlavy.
Na 240 stranách je více než 500 fotografií.
Jako pozornost je do knihy vložen list s podobou původního zápisu z roku 1318.

Pro zajímavost:
na oslavách výročí 15.9.2018 byla prodána polovina 1. vydání.


Zpět na hlavní stránku


Knihu vydala Agentura Regiona
kniha Holohlavy
Příklad stránek.