Holohlavy - oprava zdi a schodiště u kostela 2022 - 2. část

Zpět na hlavní stránku        1. částzeď
Zákryt z nařezaných desek pískovce, původně umístěných v ohrazení holohlavského parku. 17.8.2022

zeď
Kopání odvodnění starého hřbitova u kostela. 30.8.2022

zeď
V části chodníku jsou dlažební kostky. Na tuto část bude navazovat klasický chodník se zámkovou dlažbou. 30.8.2022

schody
3.9.2022

schody
3.9.2022

schody
3.9.2022

schody
10.9.2022

schody
Vodní žlab vedle schodů bude zhotoven z dlažebních kostek, bude ho lemovat zábradlí. 13.9.2022

schody
13.9.2022

schody
Připravené pískovcové desky na zadní zeď. 1.10.2022

schody
Úprava krycích desek. 6.10.2022

schody
K původní veřejnému osvětlení jsou přidána ještě další světla. 6.10.2022

schody
Boční osvětlení schodů. 6.10.2022

schody
Zeď se zbarvuje podle stékající vody. 19.11.2022

schody
19.11.2022

schody
Prasklina u zdi do obce. 19.11.2022

schody
Doplněné zábradlí 22.2.2023.

schody
22.2.2023.