Holohlavy - pracovní sobota 2.4.1977 a další práce v obci

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Fotografoval Václav Prostředník.

Zpět na hlavní stránkuČást článku ze stránky: eurozpravy.cz/:
   Pětidenní pracovní týden byl v Československu zaveden až v roce 1968.
   Více než třicet dalších let byly vyhlašovány tzv. pracovní soboty, při kterých museli zaměstnanci do práce a děti do školy. Nejdříve se pracovní a nepracovní soboty každý druhý týden střídaly. Poté už byly jen některé vyhlašovány mimořádně. Vždy jich bylo vyhlášeno dostatek na to, aby pokryly počet státních svátků, které se objevily ve všední dny.
   Naposledy se šlo v sobotu do práce 28. dubna 1990 jako náhrada za Velikonoční pondělí. Další pracovní soboty byly zrušeny a stát se k nim už nikdy nevrátil. Nakonec se totiž ukázalo, že jejich ekonomický vliv je minimální a jsou tedy zbytečné. Navíc se přišlo na to, že víkendová pracovní morálka za mnoho nestojí.subotnik subotnik
Budování vodovodu v ulici Na Kopečku.

subotnik subotnik
Budování vodovodu v ulici Na Kopečku.

subotnik
Křižovatka s Dlouhou ulicí.

subotnik
Úprava prostranství u koupaliště. Zleva stojí ?, Josef Štrégl ml. a Václav Andrýs st.

subotnik
Josef Štrégl st. a Antonín Vágner

subotnik
Zleva: ?, Ladislav Bohdanecký, Bohouš Tomek a Václav Andrýs st.

subotnik
Úklid v parku u holohlavské školky.

subotnik
Žáci smiřické školy.

subotnik
Učitelka Marie Krumlová (vlevo).

subotnik
Osazování kanalizačních výpustí před požární zbrojnicí.
Vlevo přihlíží p. Luňáček, ?, p. Chlupatá - majitelka domu čp. 143 a ?. Pracuje vlevo p. Sokolovský a ?.

subotnikcesta
28.4.1986

cesta
28.4.1986

cesta
28.4.1986

cesta
28.4.1986

cesta
Domy ulice Na Výsluní - 28.4.1986

cesta
28.4.1986chodník
Školní ulice, nový chodník ze Smiřic. 19.4.1990