Holohlavy - materiály související s vesnicí

Zpět na hlavní stránkuPodoby razítek

Holohlavy
Dokument z roku 1868
Razítko: C.K. Podkraj Královédvorský. Místní obec Holohlavy.

Holohlavy 1879
Podpis starosty Šandery s razítkem z roku 1879.

Holohlavy 1884 Holohlavy 1890
Razítka byla otištěna 11. července 1884 a 12. září 1890.

Holohlavy
Obecní úřad v Holohlavech Království České - dokument z Okr. archívu HK.
Podepsaní: Matějček starosta, Josef Tuček radní, František Macháček a František Antoš členové obecního zastupitelstva

Holohlavy Holohlavy
Obecní úřad v Holohlavech 23.5.1923 + Obecní úřad v Holohlavech 15.3.1926

Holohlavy Holohlavy
Obecní úřad v Holohlavech 20.5.1932 + Obecní úřad v Holohlavech 14.7.1938

Holohlavy Holohlavy
Obecní úřad v Holohlavech 25.2.1939 + Gemeindeamt Holochau / Obecní úřad Holohlavy 28.7.1941

Holohlavy Holohlavy
Gemeindeamt Holochau / Obecní úřad Holohlavy 26.6.1940 + Obecní úřad v Holohlavech březen 1942.

Holohlavy
Místní národní výbor v Holohlavech. Předseda místního národního výboru Chlupatý 7.3.1949.

Holohlavy
Razítko malého průměru Národní výbor Holohlavy 21.3.1952.

Holohlavy
Místní národní výbor v Holohlavech. Předseda místního národního výboru Kopecký - 20.1.1953

Holohlavy Holohlavy
Razítko vlevo je ze dne 19.12.1954. + Místní akční výbor NF Holohlavy 9.1.1954

Holohlavy Holohlavy
Rada místního národního výboru v Holohlavech 27.5.1957, vpravo leden 1958.

Holohlavy
Razítko ze dne 20.10.1961

Holohlavy Holohlavy
Obě razítka jsou z roku 1968.

Holohlavy
Místní národní výbor Holohlavy - 13.3.1969 - dole podpis Ladislav Papež, nahoře snad Peřina.Holohlavy
Obecní úřad v Holohlavech 13.6.1908.

Holohlavy
Podací razítko Obecní úřad v Holohlavech p. Smiřice n./L. 13.12.1923

Holohlavy Holohlavy
Podací razítko Obecní úřad Holohlavy ze dne 30.11.1938 a ze dne 3.9.1941.

Holohlavy
Místní akční výbor Národní fronty Holohlavy 11.1.1954

Holohlavy
Rada místního národního výboru v Holohlavy

Holohlavy Holohlavy
Místní národní výbor Holohlavy, květen 1967 a leden 1970

Holohlavy
Podací razítko z roku 1970.Holohlavy Holohlavy
Hřbitovní komise, razítko z února 1939. + Státní hospodářská správa v Holohlavech 13.12.1923Psí známky

Holohlavy Holohlavy
Známka pro psa z domu čp.28Ze zápisu zasedání rady MNV Holohlav při jednání o stavbě nové samoobsluhy:
   S. Papež: Informoval radu o tom, jak vypadala síť obchodu a služeb před válkou a do roku 1945, kdy v obci byly celkem 2 pohostinství, 5 prodejen s koloniálem, 2 prodejny masa, 1 prodejna tabáku, 1 pekárna, 2 obuvníci, 2 holiči, 1 benz. čerpadlo, 2 švadleny. Dnes je v obci pouze 1 prodejna a 1 pohostinství, ačkoliv počet obyvatel se oproti předválečným letům zdvojnásobil. LSD při průměrném obratu 3 mil ročně vydělala v obci 66 milionů od roku 1945 a náklady na opravy činily za stejnou dobu odhadem 15 - 20 tisíc. Dále připomenul, že obec má zhruba 800 - 850 obyvatel, dva zemědělské závody, MŠ, ZDŠ. Ani jeden funkcionář není v obci uvolněn. Vyžádání úvěru pro MNV je do určité míry problematické již i tím, že volební období končí a aktivita občanů klesla i vlivem některých opatření, jako úprava cen, zaváděním nových daní a pod.