Smiřice - pohřeb faráře Mazury v roce 1932

Zpět na hlavní stránku

Mazura
Pohřeb faráře Josefa Mazury *10.3.1904 - zemřel 12.6.1932 Sm. archiv

Průvod jde po Palackého ulici ve Smiřicích.
Úplně vlevo jde Maršálková, vpravo v první řadě jde Kovandová, kapelnice, zpívala na pohřbech vlevo od ní jde Jiřina Jirousková
Druhá zleva v druhé řadě jde paní Faifrová, její dcera je uprostřed v první řadě. Pán v klobouku nejdále vpravo je Josef Tuček se synem Josefem vlevo.
Vedle něj jde Josef Špryňar. Vedle paní v klobouku, které není vidět do obličeje a za kabátem je Josef Sehnoutka, Josef Macháček jde za ním vlevo.
Druhý zleva v poslední řadě je možná Bohouš Jošt. Za zmíněnou paní v klobouku vpravo jde učitel Josef Tuček a vlevo od něj starosta Holohlav Josef Klouza.
Starý pán s deštníkem je Jan Tuček. Popisoval Rudolf Andrýs v r. 2004.

Mazura
Foto od paní Knapové.

Mazura
Foto z aukce.