Holohlavy - seznam žáků chodících do nové školy

Zpět na hlavní stránku

Zdroj: holohlavské webové stránky.
Uvedeni jsou pouze žáci, kteří nastoupili do první třídy. Ti, kteří nastoupili do dalších tříd v seznamu nejsou.
Seznam byl připraven pro setkání žáků holohlavské školy v roce 2008.
Rok narození 1921

Čipáček Václav Holohlavy č.p. 2
Cejpová Růžena Holohlavy č.p. 64
Filtl Josef Holohlavy č.p. 76
Marks Zdeněk Holohlavy č.p. 104
Ryšavá Jiřina Holohlavy č.p. 81

Rok narození 1922

Abrahamová Jarmila Holohlavy č.p. 22
Brnová Marie Holohlavy č.p. 36
Cejpová Jarmila Holohlavy č.p. 64
Čapek Ladislav Holohlavy č.p. 99
Chlupatá Marie Holohlavy č.p. 101
Joštová Ludmila Holohlavy č.p. 32
Zvěřinová Anna Holohlavy č.p. 61
Zummer Josef Holohlavy č.p. 66


Rok narození 1923

Abrahámová Marie Holohlavy č.p. 25
Čiháčková Marie Holohlavy č.p. 3
Čipáčková Marie Holohlavy č.p. 3
Hanzl Jaroslav Holohlavy č.p. 102
Hrochová Jaroslava Holohlavy č.p. 17
Kocián Jaroslav Holohlavy č.p. 87
Macháčková Karla Holohlavy č.p. 2
Macháčková Karla Holohlavy č.p. 2
Plíva Václav Holohlavy č.p. 2
Šindelář Josef Holohlavy č.p. 74Rok narození 1924

Andrejsek Karel Holohlavy č.p. 82
Čiháčková Antonie Holohlavy č.p. 3
Fric Josef Holohlavy č.p. 65
Furo Josef Holohlavy č.p. 2
Chlupatý Miloslav Holohlavy č.p. 61
Jarkovská Libuše Holohlavy č.p. 81
Mach Dušan Holohlavy č.p. 71
Merklová Danuše Holohlavy č.p. 31
Novák Miloslav Holohlavy č.p. 22
Otčenáš Vítězslav Holohlavy č.p. 49
Rejhon Václav Holohlavy č.p. 3
Ryšavý Jaroslav Holohlavy č.p. 3
Sýkora Josef Holohlavy č.p. 120
Špryňarová Olga Holohlavy č.p. 14
Štefan Jaroslav Holohlavy č.p. 78
Štrégl Josef Holohlavy č.p. 36
Trojanová Jaruška Holohlavy č.p. 117
Valentová Jiřina Holohlavy č.p. 3
Vlasta Henclová Holohlavy č.p. 76
Vognar Josef Holohlavy č.p. 32
Vognarová Miluše Holohlavy č.p. 51
Volkov Oldřich Holohlavy č.p. 76
Zittlitzerová Jiřina Holohlavy č.p. 83

Rok narození 1925

Abrahámová Růžena Holohlavy č.p. 22
Brna Julius Holohlavy č.p. 67
Fuňková Marie Holohlavy č.p. 24
Jakubová Marie Holohlavy č.p. 3
Kábr Jaroslav Holohlavy č.p. 107
Klouček Zdeněk Holohlavy č.p. 80
Krejčí Lešek Holohlavy č.p. 55
Křečková Milena Holohlavy č.p. 32
Křečková Miluše Holohlavy č.p. 23
Kučera Václav Holohlavy č.p. 112
Merkl Lubomír Holohlavy č.p. 31
Němečková Jarmila Holohlavy č.p. 15
Slezák Josef Holohlavy č.p. 50
Sobolík Josef Holohlavy č.p. 110
Sobolíková Marie Holohlavy č.p. 110
Sýkorová Viléma Holohlavy č.p. 120
Štěpán Josef Holohlavy č.p. 3
Tvrdá Věra Holohlavy č.p. 25
Zettlitzerová Marie Holohlavy č.p. 83
Zvěřina Oldřich Holohlavy č.p. 61Rok narození 1926

Černý Jaroslav Holohlavy č.p. 47
Dašek Rudolf Holohlavy č.p. 85
Gurovský František Holohlavy č.p. 47
Chlupatá Františka Holohlavy č.p. 101
Chlupatý Václav Holohlavy č.p. 61
Jarchovská Květuše Holohlavy č.p. 83
Jošt Josef Holohlavy č.p. 32
Košťálová Lidmila Holohlavy č.p. 31
Křeček Josef Holohlavy č.p. 23
Marksová Květoslava Holohlavy č.p. 104
Nováková Olga Holohlavy č.p. 31
Pácalt Jaroslav Holohlavy č.p. 104
Palašová Libuše Holohlavy č.p. 44
Plíva Josef Holohlavy č.p. 83
Putrová Věra Holohlavy č.p. 103
Slezáková Alena Holohlavy č.p. 50
Srkalová Hana Holohlavy č.p. 36
Šindelářová Marie Holohlavy č.p. 74
Špačková Libuše Holohlavy č.p. 68
Valentová Miroslava Holohlavy č.p. 3


Rok narození 1927

Abrahámová Františka Holohlavy č.p. 22
Čapek Karel Holohlavy č.p. 99
Černý František Holohlavy č.p. 108
Černý Jindřich Holohlavy č.p. 35
Černý Stanislav Holohlavy č.p. 47
Fuňková Bohuslava Holohlavy č.p. 36
Hanzl Zdeněk Holohlavy č.p. 102
Hencl Josef Holohlavy č.p. 76
Hrubá Věra Holohlavy č.p. 65
Jirák Zdeněk Holohlavy č.p. 80
Klatovská Magdaléna Holohlavy č.p. -
Kozina Josef Holohlavy č.p. 47
Křížala Ladislav Holohlavy č.p. 14
Kudyvejs Miloslav Holohlavy č.p. 30
Kukla Jiří Holohlavy č.p. 2
Matějček František Holohlavy č.p. 46
Němeček Václav Holohlavy č.p. 15
Ryšavá Anna Holohlavy č.p. 81
Slezáková Oluše Holohlavy č.p. 50
Střecha František Holohlavy č.p. 100
Šír Otakar Holohlavy č.p. 54
Špelda Miloslav Holohlavy č.p. 97
Tvrdý Josef Holohlavy č.p. 29
Zaťková Zita Holohlavy č.p. 76

Rok narození 1928

Brnová Hedvika Holohlavy č.p. 64
Čiháčková Věra Holohlavy č.p. 3
Gurovská Jiřina Holohlavy č.p. 47
Hanzlová Božena Holohlavy č.p. 102
Hencl Jaroslav Holohlavy č.p. -
Hrubá Miluše Holohlavy č.p. 65
Jarkovský Václav Holohlavy č.p. 83
Jelínek Jaroslav Holohlavy č.p. 14
Kábrová Jiřina Holohlavy č.p. 73
Klouzová Jitka Holohlavy č.p. 41
Kopitz Chotěmír Holohlavy č.p. 64
Kopitzová Helga Holohlavy č.p. 64
Kouba Vladislav Holohlavy č.p. 110
Křečková Helena Holohlavy č.p. 109
Křížala Bohumil Holohlavy č.p. 14
Mrázková Olga Holohlavy č.p. 110
Pinkas Richard Holohlavy č.p. 82
Pultrová Helena Holohlavy č.p. 103
Šafránek Oldřich Holohlavy č.p. 14
Špryňar Václav Holohlavy č.p. 77
Tuček Josef Holohlavy č.p. -
Vacková Marta Holohlavy č.p. 58
Valenta Josef Holohlavy č.p. 3
Zilvar Josef Holohlavy č.p. 37

Rok narození 1929

Ježková Zdenka Holohlavy č.p. 30
Jiráková Bohumila Holohlavy č.p. 2
Joštová Miluše Holohlavy č.p. 38
Kopecká Božena Holohlavy č.p. 169
Koubová Marie Holohlavy č.p. 110
Krušina Zdeněk Holohlavy č.p. 32
Krušina Zdeněk Holohlavy č.p. 22
Kuhn František Holohlavy č.p. 22
Matějček Jiří Holohlavy č.p. 46
Melgr Josef Holohlavy č.p. 59
Němečková Zdenka Holohlavy č.p. 9
Oppa Květoslav Holohlavy č.p. 75
Pácalt Josef Holohlavy č.p. 18
Prudký Vladislav Holohlavy č.p. 125
Řeháková Jinřiška Holohlavy č.p. 45
Šindelářová Milena Holohlavy č.p. 74
Šírová Drahomíra Holohlavy č.p. 31
Špryňarová Vlasta Holohlavy č.p. 77
Vágnerová Zdenka Holohlavy č.p. 51
Vognarová Hana Holohlavy č.p. 32
Volkov Jan Holohlavy č.p. 76
Voltr Josef Holohlavy č.p. 84
Voříšková Libuše Holohlavy č.p. 9
Rok narození 1930

Čapek Milislav Holohlavy č.p. 99
Čerešarov Jiří Holohlavy č.p. 114
Dušková Zdeňka Holohlavy č.p. 110
Hanušová Jiřina Holohlavy č.p. 44
Hanzlová Jarmila Holohlavy č.p. 102
Hrubý Josef Holohlavy č.p. 56
Hynek Aleš Holohlavy č.p. 123
Jarkovský Oldřich Holohlavy č.p. 82
Jaroš Václav Holohlavy č.p. 19
Kozinová Miluška Holohlavy č.p. 47
Kupcová Jindřiška Holohlavy č.p. 117
Lindr Václav Holohlavy č.p. 96
Maršík Jaromír Holohlavy č.p. 25
Medunová Antonie Holohlavy č.p. 65
Prudký Jiří Holohlavy č.p. 125
Valenta Jiří Holohlavy č.p. 3
Zmeškalová Helena Holohlavy č.p. 32Rok narození 1931

Brna Jan Holohlavy č.p. 76
Čerešarov Stanislav Holohlavy č.p. 114
Hanuš Roman Holohlavy č.p. 44
Hedvičák Zdeněk Holohlavy č.p. 118
Hlava Vlastimír Holohlavy č.p. 56
Hlavová Jaroslava Holohlavy č.p. 64
Jelínková Věra Holohlavy č.p. 115
Jindřichová Františka Holohlavy č.p. 30
Klouzová Blanka Holohlavy č.p. 41
Kopecký Jaroslav Holohlavy č.p. 6
Kopitz Ota Holohlavy č.p. 66
Křeček Václav Holohlavy č.p. 109
Oppová Libuše Holohlavy č.p. 75
Pácalt Alois Holohlavy č.p. 60
Peřina Václav Holohlavy č.p. 69
Plšková Hedvika Holohlavy č.p. 89
Podrazilová Věra Holohlavy č.p. 47
Šafránek Miroslav Holohlavy č.p. 14
Šimek František Holohlavy č.p. 65
Zummer Jiří Holohlavy č.p. -

Rok narození 1932

Beneš Václav Holohlavy č.p. 66
Nováková Gizela Holohlavy č.p. 110
Hrubý Lubomír Holohlavy č.p. 2
Kopitz Karel Holohlavy č.p. 66
Kozarik Ladislav Holohlavy č.p. 64
Zilvar František Holohlavy č.p. 104
Hlavová Jiřina Holohlavy č.p. 56
Hynková Irena Holohlavy č.p. 123
Jarkovská Běluše Holohlavy č.p. 82
Joštová Květa Holohlavy č.p. 38
Kociánová Vlasta Holohlavy č.p. 102
Peřinová Drahoslava Holohlavy č.p. 19
Pultrová Jarmila Holohlavy č.p. 79
Rohlenová Marie Holohlavy č.p. 86
Řeháková Zdenka Holohlavy č.p. 45
Sehnoutková Zdenka Holohlavy č.p. 21
Valentová Josefa Holohlavy č.p. 2
Vítková Marie Holohlavy č.p. 90

Rok narození 1933

Jarošová Kamila Holohlavy č.p. 19
Kociánová Veronika Holohlavy č.p. 110
Melgr Miloslav Holohlavy č.p. 59
Plšková Zdenka Holohlavy č.p. 89
Pultrová Miroslava Holohlavy č.p. 103
Rohlena Ladislav Holohlavy č.p. 86
Rubák Václav Holohlavy č.p. 65
Řehák Josef Holohlavy č.p. 92
Sýkorová Jiřina Holohlavy č.p. 120
Šírová Libuše Holohlavy č.p. 42
Šmíd Vladimír Holohlavy č.p. 38


Rok narození 1934

Andrejs Jaroslav Holohlavy č.p. 14
Blažková Marie Holohlavy č.p. 74
Čepelák Miroslav Holohlavy č.p. 2
Černá Zdeňka Holohlavy č.p. 6
Galušková Alžběta Holohlavy č.p. 38
Gurovská Květuše Holohlavy č.p. 6
Horáková Jitka Holohlavy č.p. 3
Kopitzová Anna Holohlavy č.p. 64
Maršíková Květa Holohlavy č.p. 21
Plšková Marie Holohlavy č.p. 89
Provazník Zdeněk Holohlavy č.p. 81
Rohlenová Květoslava Holohlavy č.p. 86
Satranský Josef Holohlavy č.p. 20
Srkal František Holohlavy č.p. 36
Šejvlová Ivana Holohlavy č.p. 124
Šimek Bohumil Holohlavy č.p. 65
Trojan Josef Holohlavy č.p. 117
Věchetová Božena Holohlavy č.p. 110
Vlčková Ludmila Holohlavy č.p. 26
Voltrová Věra Holohlavy č.p. 84
Voříšková Vilemína Holohlavy č.p. 9

Rok narození 1935

Dašková Květuše Holohlavy č.p. 85
Hrubá Alena Holohlavy č.p. 65
Klouzová Ludmila Holohlavy č.p. 41
Kocián Drahoš Holohlavy č.p. 87
Kruthy Klára Holohlavy č.p. 2
Pultrová Hedvika Holohlavy č.p. 103
Řeháková Ludmila Holohlavy č.p. 45
Sehnoutková Jana Holohlavy č.p. 21
Štrégl František Holohlavy č.p. 36
Tichý Josef Holohlavy č.p. 76
Trojanová Helena Holohlavy č.p. 117
Vágner Antonín Holohlavy č.p. 7
Rok narození 1936

Hrubá Zdenka Holohlavy č.p. 65
Kupec Josef Holohlavy č.p. 117
Maršíková Jiřina Holohlavy č.p. 25
Mrázková Jaroslava Holohlavy č.p. 130
Mrkvička Václav Holohlavy č.p. 11
Pultr Josef Holohlavy č.p. 79
Sikel Ladislav Holohlavy č.p. 83
Srkal Jiří Holohlavy č.p. 36
Szullo Julius Holohlavy č.p. 2
Tichý Ladislav Holohlavy č.p. 76
Trnková Růžena Holohlavy č.p. 65
Trojanová Stanislava Holohlavy č.p. 117
Vacková Vlasta Holohlavy č.p. 58
Veselka Ladislav Holohlavy č.p. 64
Zelník Jan Holohlavy č.p. 2

Rok narození 1937

Černá Marie Holohlavy č.p. 127
Černý Jaroslav Holohlavy č.p. 39
Fockeová Elfrida Holohlavy č.p. 47
Gabriško František Holohlavy č.p. 2
Knejp Jaroslav Holohlavy č.p. 79
Kudyvejs Zdeněk Holohlavy č.p. 107
Kurovská Helena Holohlavy č.p. 47
Kurthy Irma Holohlavy č.p. 2
Lendelová Isabela Holohlavy č.p. 2
Malá Marie Holohlavy č.p. 27
Meszáros Erno Holohlavy č.p. 2
Nitrai Koloman Holohlavy č.p. 2
Palašová Jaroslava Holohlavy č.p. 83
Plšek Josef Holohlavy č.p. 89
Pultrová Jitka Holohlavy č.p. 103
Šmíd Václav Holohlavy č.p. 83

Rok narození 1938

Andrejs Jiří Holohlavy č.p. 14
Bittnerová Lotty Holohlavy č.p. 2
Carda Josef Holohlavy č.p. 88
Cejpová Jaroslava Holohlavy č.p. 25
Černá Jana Holohlavy č.p. 12
Červinka Josef Holohlavy č.p. 66
Hlava Miroslav Holohlavy č.p. 116
Knejp Václav Holohlavy č.p. 12
Kouba Josef Holohlavy č.p. 24
Kvasnička Karel Holohlavy č.p. 110
Mann Leo Holohlavy č.p. 2
Szullo Alžběta Holohlavy č.p. 2
Tichá Alena Holohlavy č.p. 24


Rok narození 1939

Bártová Alena Holohlavy č.p. 115
Bašková Vlasta Holohlavy č.p. 2
Bohmová Věra Holohlavy č.p. 110
Cangu Elenica Holohlavy č.p. 2
Dušek Karel Holohlavy č.p. 105
Gabrielová Alena Holohlavy č.p. 107
Hlavová Jitka Holohlavy č.p. 44
Hubálek Miroslav Holohlavy č.p. 110
Janatová Alena Holohlavy č.p. 132
Koldinský Miroslav Holohlavy č.p. 131
Lendel Imrik Holohlavy č.p. 2
Plastaria Vasiliky Holohlavy č.p. 2
Šejvl Antonín Holohlavy č.p. 124
Špryňar Zdeněk Holohlavy č.p. 119
Štrumhausová Ludmila Holohlavy č.p. 70
Tučková Marie Holohlavy č.p. 12

Rok narození 1940

Andrejs Zdeněk Holohlavy č.p. 14
Blažková Hana Holohlavy č.p. 74
Holečková Zdenka Holohlavy č.p. 6
Chovanová Božena Holohlavy č.p. 2
Jamborová Ladislava Holohlavy č.p. 91
Kurthy Julius Holohlavy č.p. 2
Matějčková Vlasta Holohlavy č.p. 46
Šerešová Helena Holohlavy č.p. 110
Štréglová Hana Holohlavy č.p. 74
Vágnerová Eva Holohlavy č.p. 7
Vlček Jaroslav Holohlavy č.p. 26

Rok narození 1941

Varadiová Ilona Holohlavy č.p. 110
Vognarová Věra Holohlavy č.p. 32

Rok narození 1942

Blažek Jiří Holohlavy č.p. 74
Černá Jiřina Holohlavy
Černá Miloslava Holohlavy č.p. 106
Eroš Štefan Holohlavy č.p. 2
Hamová Marie Holohlavy č.p. 84
Horvátová Kateřina Holohlavy č.p. -
Kiraly Desider Holohlavy č.p. 2
Klouzová Stanislava Holohlavy č.p. 41
Novák Milan Holohlavy č.p. 67
Rubáková Věra Holohlavy č.p. 65
Soukup Petr Holohlavy č.p. 47
Tuček Jiří Holohlavy č.p. 12
Tuček Josef Holohlavy č.p. 12
Tuzarová Hana Holohlavy č.p. 2
Varadi Jan Holohlavy č.p. 110

Rok narození 1943

Bohdanecká Vladislava Holohlavy č.p. 16
Bundelová Dagmar Holohlavy č.p. 2
Cangu Plocherica Holohlavy č.p. 2
Krejčová Jana Holohlavy č.p. 42
Špryňarová Drahoslava Holohlavy č.p. 119


Rok narození 1944

Čapková Hana Holohlavy č.p. 99
Hrušková Vlasta Holohlavy č.p. -
Obst Václav Holohlavy č.p. 76
Paliariková Štefania Holohlavy č.p. 2
Peřinová Iva Holohlavy č.p. 99
Prokop Vojtěch Holohlavy č.p. 13
Samek Jaroslav Holohlavy č.p. 14
Šerešová Anna Holohlavy č.p. -
Šulcová Marie Holohlavy č.p. 110
Vachek Josef Holohlavy č.p. 133

Rok narození 1945

Bludská Apoléna Holohlavy č.p. 35
Bohmová Ivanka Holohlavy č.p. 13
Horváthová Magdaléna Holohlavy č.p. 2
Jelínek František Holohlavy č.p. 34
Jirsák František Holohlavy č.p. 132
Mannová Luisa Holohlavy č.p. 80
Nepokoj Ladislav Holohlavy č.p. -
Paliarik Michal Holohlavy č.p. 3
Peřina Petr Holohlavy č.p. 94
Šereš Jan Holohlavy č.p. 110
Špryňar Jiří Holohlavy č.p. 4Rok narození 1946

Čapková Eva Holohlavy č.p. 99
Černý Pavel Holohlavy č.p. 106
Duchková Věra Holohlavy č.p. 121
Kopecký Vladimír Holohlavy č.p. 57
Obstová Miroslava Holohlavy č.p. 46
Souček Josef Holohlavy č.p. 103
Soukupová Milena Holohlavy č.p. 47
Velcová Vlasta Holohlavy č.p. 1Rok narození 1947

Bohdanecká Věra Holohlavy č.p. 16
Dušek Miloslav Holohlavy č.p. 105
Hlavová Ludmila Holohlavy č.p. 44
Horvátová Irena Holohlavy č.p. 2
Kopecký Miloslav Holohlavy č.p. 57
Prokop Stanislav Holohlavy č.p. 13
Samek Jiří Holohlavy č.p. 17
Rok narození 1948

Andrýs Václav Holohlavy č.p. 28
Andrýsová Věra Holohlavy č.p. 20
Cardová Marie Holohlavy č.p. 88
Hroch Jiří Holohlavy č.p. 113
Chlupatý František Holohlavy č.p. 1
Levinský Rudolf Holohlavy č.p. 4
Paliarik Jaroslav Holohlavy č.p. 81
Rozdolský Josef Holohlavy č.p. 64
Štefan Václav Holohlavy č.p. 104
Šulek Jan Holohlavy č.p. 2
Vachek Zdeněk Holohlavy č.p. 133Rok narození 1949

Andrýsová Hana Holohlavy č.p. 20
Andrýsová Marie Holohlavy č.p. 28
Černá Anna Holohlavy č.p. 6
Chlupatá Milena Holohlavy č.p. 1
Levinský Václav Holohlavy č.p. 34
Smékalová Jana Holohlavy č.p. -
Šereš František Holohlavy č.p. 110
Špryňarová Vlasta Holohlavy č.p. 87
Tothová Františka Holohlavy č.p. 3


Rok narození 1950

Brožová Soňa Holohlavy č.p. 2
Fikselová Milena Holohlavy č.p. 110
Joštová Bohuslava Holohlavy č.p. 118
Lindr Václav Holohlavy č.p. 96
Marksová Hana Holohlavy č.p. 65
Paliarik Ladislav Holohlavy č.p. 81
Rozdolský Vladimír Holohlavy č.p. 65
Ryšavý Jaroslav Holohlavy č.p. 131
Šolcová Hana Holohlavy č.p. 32
Špryňar Milan Holohlavy č.p. 71
Štefanová Jaroslava Holohlavy č.p. 78
Rok narození 1951

Alušík Jan Holohlavy č.p. 14
Andrejsek Karel Holohlavy č.p. -
Bohdanecká Zdeňka Holohlavy č.p. 16
Ciesarová Marie Holohlavy č.p. 68
Colba Ladislav Holohlavy č.p. 124
Duchoňová Marie Holohlavy č.p. 19
Hampl Bohuslav Holohlavy č.p. 76
Hrušková Hana Holohlavy č.p. 3
Chlupatý Josef Holohlavy č.p. 1
Jarinová Olga Holohlavy č.p. 2
Joštová Olga Holohlavy č.p. 93
Krebsová Zdeňka Holohlavy č.p. 83
Pácalt Josef Holohlavy č.p. 63
Pácaltová Jaroslava Holohlavy č.p. 122
Provazník Václav Holohlavy č.p. 141Rok narození 1952

Alušík Josef Holohlavy č.p. 14
Andrýs Rudolf Holohlavy č.p. 20
Brož Vladimír Holohlavy č.p. 2
Černá Iva Holohlavy č.p. 108
Horyna Jan Holohlavy č.p. 87
Jarina Petr Holohlavy č.p. 3
Jirousek Václav Holohlavy č.p. 134
Kábr Jiří Holohlavy č.p. 107
Makáňová Marta Holohlavy č.p. -
Merklová Eva
Otčenáš Václav Holohlavy č.p. 68
Rozdolský Miloš Holohlavy č.p. 65
Šereš Pavel Holohlavy č.p. 65
Valášek Bedřich Holohlavy č.p. 43
Valášek Pavel Holohlavy č.p. 2
Žižková Ladislava Holohlavy č.p. 38

Rok narození 1953

Bergman Luboš Holohlavy č.p. 90
Brožová Ludmila Holohlavy č.p. 2
Cejpová Vlasta Holohlavy č.p. 105
Duchoň Miroslav Holohlavy č.p. 119
Hanzl Josef Holohlavy č.p. 102
Jošt Miloš Holohlavy č.p. 93
Makáňová Anna Holohlavy č.p. -
Martínek Pavel Holohlavy č.p. 15
Pácalt Miroslav Holohlavy č.p. 122
Paliarik Milan Holohlavy č.p. 81
Rozdolský Zdeněk Holohlavy č.p. 65
Smékal Jaroslav Holohlavy č.p. 78
Šolc Pavel Holohlavy č.p. 32
Štefanová Hana Holohlavy č.p. 78
Štrégl Josef Holohlavy č.p. 84
Valášková Jarmila Holohlavy č.p. 43

Rok narození 1954

Adámek Stanislav Holohlavy č.p. 57
Brož Zdeněk Holohlavy č.p. 2
Cejp Jaroslav Holohlavy č.p. 105
Colbová Ivanka Holohlavy č.p. 124
Černý František Holohlavy č.p. 108
Chlupatý Milan Holohlavy č.p. 1
Jarina Ladislav Holohlavy č.p. 3
Kábr Josef Holohlavy č.p. 107
Krebs Jaroslav Holohlavy č.p. 83
Krebsová Jaroslava Holohlavy č.p. 83
Makáň Josef Holohlavy č.p. 11
Merkl Lubomír Holohlavy č.p. 3
Mlinkovicsová Marie Holohlavy č.p. 1
Rozdolsklý Jaroslav Holohlavy č.p. 65
Semeráková Ludmila Holohlavy č.p. -
Šrámková Jana Holohlavy č.p. -Rok narození 1955

Brož Jiří Holohlavy č.p. 2
Černá Stanislava Holohlavy č.p. 6
Fikselová Marta Holohlavy č.p. 110
Hajda Josef Holohlavy č.p. 2
Hanzlová Stanislava Holohlavy č.p. 102
Hlávka Petr Holohlavy č.p. 2
Kábrová Ludmila Holohlavy č.p. 107
Kočíř Bohumil Holohlavy č.p. -
Makáň Pavel Holohlavy č.p. 5
Moravec Karel Holohlavy č.p. -
Pácalt Ladislav Holohlavy č.p. 63
Ryšavý Miroslav Holohlavy č.p. 131
Šereš Tibor Holohlavy č.p. 64
Trčková Jana Holohlavy č.p. 110
Valášková Světlana Holohlavy č.p. 43

Rok narození 1956

Andrýs Přemysl Holohlavy č.p. 28
Brož Petr Holohlavy č.p. 2
Černý Karel Holohlavy č.p. 25
Jirousek Jiří Holohlavy č.p. 134
Martínková Jarmila Holohlavy č.p. 15
Merkl Jaroslav Holohlavy č.p. 31
Moravec Tomáš Holohlavy č.p. 36
Šerešová Eva Holohlavy č.p. 64Rok narození 1957

Hajdová Zdena Holohlavy č.p. -
Hampl Josef Holohlavy č.p. 2
Hanzl Jaroslav Holohlavy č.p. 102
Makáň Štefan Holohlavy č.p. 5
Pultr Josef Holohlavy č.p. 79
Rezková Jana Holohlavy č.p. 70
Richtera Radislav Holohlavy č.p. 89
Rozdolský Jiří Holohlavy č.p. 133
Vébr Jiří Holohlavy č.p. 133
Volfová Blanka Holohlavy č.p. 41
Volter Milan Holohlavy č.p. 147
Votrubcová Hana Holohlavy č.p. 133


Rok narození 1958

Dlesek Bohuslav Holohlavy č.p. 30
Horynová Hana Holohlavy č.p. 77
Hošková Bronislava Holohlavy č.p. 38
Paliariková Marcela Holohlavy č.p. 81
Rezková Milena Holohlavy č.p. 70
Suk Ladislav Holohlavy č.p. 21
Šereš Josef Holohlavy č.p. 47
Vébr Stanislav Holohlavy č.p. 152
Vokřál Vladimír Holohlavy č.p. 44

Rok narození 1959

Borošová Anna Holohlavy č.p. 133
Hodermanský Josef Holohlavy č.p. 47
Jelínek Jaroslav Holohlavy č.p. 115
Klimek Petr Holohlavy č.p. 83
Pultr Zdeněk Holohlavy č.p. 79
Šereš Petr Holohlavy č.p. 47
Šrámek Jaroslav Holohlavy č.p. 120
Tvrdá Blanka Holohlavy č.p. 29
Vágnerová Magda Holohlavy č.p. 72

Rok narození 1960

Dlesková Ludmila Holohlavy č.p. 40
Jasinek Jiří Holohlavy č.p. 2
Jelínková Eva Holohlavy č.p. 115
Koleno Václav Holohlavy č.p. 3
Křenková Blanka Holohlavy č.p. 3
Lakatošová Katarina Holohlavy č.p. 2
Mihalák Jan Holohlavy č.p. 65
Oppová Lydie Holohlavy č.p. 75
Provazník Miroslav Holohlavy č.p. 141
Pultar Luboš Holohlavy č.p. 103
Sokolovský Stanislav Holohlavy č.p. 106
Tomková Jana Holohlavy č.p. 151
Vařečková Hana Holohlavy č.p. 91
Veverková Helena Holohlavy č.p. 117Rok narození 1961

Dubaňová Jana Holohlavy č.p. 80
Hošek Petr Holohlavy č.p. 38
Papežová Ilona Holohlavy č.p. 144
Plšek Josef Holohlavy č.p. 89
Ryšavá Hana Holohlavy č.p. 131
Slezák Josef Holohlavy č.p. 50
Suk Zdeněk Holohlavy č.p. 21
Tomek Bohumil Holohlavy č.p. 151
Tvrdá Jaroslava Holohlavy č.p. 29
Vojkůvková Zdeňka Holohlavy č.p. 72

Rok narození 1962

Cardová Jana Holohlavy č.p. 88
Jelínek Karel Holohlavy č.p. 115
Knap Martin Holohlavy č.p. 151
Makáň Ladislav Holohlavy č.p. 5
Oppa Jaroslav Holohlavy č.p. 75
Richtera Pavel Holohlavy č.p. 89
Šereš Štefan Holohlavy č.p. 47
Šolcová Anna Holohlavy č.p. 66Rok narození 1963

Adam Jaroslav Holohlavy č.p. 69
Borošová Olina Holohlavy č.p. 133
Dubaňová Mirka Holohlavy č.p. 80
Dušková Lenka Holohlavy č.p. 31
Hlava Miroslav Holohlavy č.p. 137
Hrežo Miroslav Holohlavy č.p. 65
Kolenová Anna Holohlavy č.p. 83
Pospíšil Sáva Holohlavy č.p. 58
Pultar Jan Holohlavy č.p. 103
Slezáková Anna Holohlavy č.p. 50
Záplatová Eva Holohlavy č.p. 151Rok narození 1964

Carda Josef Holohlavy č.p. 88
Čejka Miloš Holohlavy č.p. 2
Černý Jaroslav Holohlavy č.p. 39
Dubaň Milan Holohlavy č.p. 80
Ďuricová Eva Holohlavy č.p. 47
Jelínková Jana Holohlavy č.p. 115
Knapová Jitka Holohlavy č.p. 151
Koleno Pavel Holohlavy č.p. 83
Nováková Marie Holohlavy č.p. 136
Romanová Marie Holohlavy č.p. 47
Ryšavý Jiří Holohlavy č.p. 131
Sokolovská Eva Holohlavy č.p. 116
Teichman Petr Černožice č.p. 120
Tomek Stanislav Holohlavy č.p. 151
Tvrdý Vratislav Holohlavy č.p. 29
Vokřál Luděk Holohlavy č.p. 44

Rok narození 1965

Koleno Ladislav Holohlavy č.p. 83
Novák Miloslav Holohlavy č.p. 136
Šerešová Ilona Holohlavy č.p. 83
Vágner Miroslav Holohlavy č.p. 72
Veverková Jitka Holohlavy č.p. 117

Rok narození 1966

Dubaň František Holohlavy č.p. 117
Mrkos Robert Holohlavy č.p. 88
Šereš Štefan Holohlavy č.p. 133
Šolc Ladislav Holohlavy č.p. 66
Špačková Iveta Holohlavy č.p. 152Rok narození 1967

Roman Ernest Holohlavy č.p. 47
Vojkůvka Petr Holohlavy č.p. 72

Rok narození 1968

Černá Jitka Holohlavy č.p. 39
Jakubský Marek Holohlavy č.p. 52
Špaček Petr Holohlavy č.p. 152