Holohlavy v noci

Zpět na hlavní stránku

Holohlavy v noci
Podjezd pod železniční trať - ,,Kanálek / Brodek" 15.1.2005

Holohlavy v noci
Smiřická ulice, pohled od Kanálku. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Smiřická ulice. Bývalá podoba před vybudováním Lipové ulice. Dnes je zde křižovatka. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Smiřická ulice. Bývalá podoba před vybudováním Lipové ulice. Vzadu svítí smiřický kostel. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Bývalá škola. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Pohled od školy k Obecnímu úřadu. Vlevo je park. Vzadu je osvětlená reklama na vodárenské věži. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Pohled od školy ke Smiřicím. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Školní ulice naproti parku. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Ulice Na Státní, pohled směrem na Hradec Králové. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Dlouhá ulice, pohled od státní silnice. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Dlouhá ulice, křižovatka s ulicí Na Kopečku. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Prostor u fary. 12.2.2011.

Holohlavy v noci
Holohlavská fara. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Průchod ke kostelu. 12.2.2011.

Holohlavy v noci
Sousoší nad bránou ke kostelu. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Průchod kolem kostela směrem k faře. 12.2.2011.

Holohlavy v noci
U kostela. Strom je již odstraněn. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Kostel v Holohlavech. 15.1.2005

Holohlavy v noci
Chodník ze Smiřic do Holohlav 15.1.2005