Holohlavy - tvrz a hradiště

Zpět na hlavní stránku

Holohlavy se poprvé připomínají v r. 1318, kdy zde měli majetek bratři Jan a Miroslav z Holohlav a Půta z Pardubic. Z dalších majitelů je doložen v r. 1365 Olkmar z Holohlav. Olkmarův syn Jan z Holohlav se hned na počátku husitského hnutí hlásil k učení Jana Husa, a proto se německý rychtář v Jaroměři Jan Prušenicer zmocnil násilím vsi a tvrze Holohlav a dosadil sem kněze podjednou. V roce 1425 Holohlavy přepadli husité a tvrz se vrátila do ruikou původního majitele Jana z Holohlav. V souvislosti s těmito událostmi se holohlavská tvrz připomíná poprvé. Poslední zpráva o tvrzi je z r. 1438, kdy po Janově smrti připadla jako odúmrť králi Albrechtovi. Teprve po delších sporech získali tuto odúmrť Janovi synové. Jejich potomci prodali před r. 1495 Holohlavy Haškovi Střížkovi z Lužan k smiřickému panství. Tvrz ztratila význam jako šlechtické sídlo a záhy zpustla. V r. 1495 se připomíná již jen dvůr.
Tvrz stávala v zahradě náležející dnes zčásti k budově děkanství (čp.1), zčásti k objektu sousedního zemědělského podniku. Žádné viditelné stopy tvrze se zde však již nezachovaly.
Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kolektiv autorů, Nakladatelství Svoboda 1989

Holohlavy
Čtvercová budova vlevo je budova děkanství čp. 1. Na její zahradě stála tvrz.
Foceno z věže holohlavského kostela 12.2.2011

Holohlavy
Děkanská zahrada z leteckého pohledu 10.6.2008

Na webu hrady.cz doplňují:
V Holohlavech se dochovaly terénní pozůstatky jedné ze dvou tvrzí. První ležela v zahradě čp. 1 holohlavského děkanství a zasahovala až do míst nynějšího hospodářského dvora.
Pozůstatky druhé jsou v prostoru skládky mezi hospodářským dvorem a železniční tratí. Tvrz byla pravděpodobně chráněna vodou. ....... Není jistá kontinuita vývoje a stavby tvrzí v Holohlavech, jedna možnost je, že mladší tvrz vznikla po zboření starší tvrze při dobývání husity v roce 1425, i když dobývání tvrze zpět pro svého souvěrce by snad nevedlo k takové destrukci, aby si musel vystavět tvrz novou, menší. Druhou možností je, že mladší tvrz vznikla při rozdělení panství po smrti Olkmara z Holohlav v roce 1365.


Tyto čtyři fotografie pořídil v roce 1979 Ladislav Svoboda z Malšovy Lhoty 110. Děkuji za ně Romanovi.

Holohlavy
Popis říká ,,Tvrziště od západu" - vzadu je vidět částečně železniční trať.

Holohlavy
Zbytek sklepa.

Holohlavy
Zbytek sklepa.

Holohlavy
Zbytek sklepa.

Holohlavy
Za budovami před železniční tratí rostou stromy. Zde by mělo být popisované místo druhé tvrze.
Foceno z věže holohlavského kostela 12.2.2011


Holohlavy - hradiště

Holohlavy
Místo dole popsané osady z leteckého pohledu 10.6.2008
Šedá linie je státní silnice z Jaroměře do Hradce Králové (HK vpravo)

Na webu www.stredovek.com je tato informace
Holohlavy
Hradiště? nebo jen hrazená osada z mladší doby bronzové.
Její stopy na povrchu nejsou nijak viditelné, dokonce byla výrazně změněna i konfigurace terénu. Lokalita leží v těsném sousedství silnice z Holohlav na Jaroměř.
Při stavbě vodojemu přišel na řadu záchranný výzkum a ten odhalil průběh příkopu. Podle terénních příznaků se jeví jako pravděpodobné, že je součást opevnění, jehož stopy byly setřeny intenzivní zemědělskou a průmyslovou činností.
Také se zde jmenovalo, či jmenuje: Ralka, Na Šafranici