Holohlavy - vojenské materiály

Zpět na hlavní stránkuObecnímu úřadu v Holohlavech,
   se zasílá seznam zeměbranců do obce příslušných a cizích tam se zdržujících.
   Tento seznam budiž u obce uschován a čtvrtletně t.j. 1. dubna, 1. července, 1. října, a 31. prosince sem k opravě předložen.
   Seznam jest k účelu v pádu mobilizace, aby se pan starosta přesvědčil, zda-li zeměbranci se k činné službě dostavili čili ne.
   C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové, dne 20. ledna 1887
   C.k. okresní hejtman - podpis

seznam
Seznam do obce příslušných a cizých zeměbranců, kteří se tam zdržují.
Texty kolonek:
prápor zemské obrany číslo / ročník odvodu / obor / číslo základní knížky / důstojnost / jméno / zdržuje se / příslušná obec
Jména:
František Pácalt, František Andreisek, Václav Andrís, Vojtěch Čepek, František Skokan, Jan Jarchovsky, Václav Kučera, Josef Křeček, Jan Holeček, Jindřich Kotland, Josef Sehnoutka, Jiří Rolena též Schejbal, Josef(?) Kmínek, Karel Šlejhar, Alois Jezdinský, Antonín Šlejhar, Jan Kocíř


tiskopis
Tiskopis: ,,Výkaz o změnách pobytu neaktivního mužstva vojska a loďstva válečného" za měsíc květen 1893
Pěšák Václav Vlk, dělostřelec Antonín Wyhnan oba z Doubravice a desátník... četař Jaroslav Boháč z Pečova.

Holohlavy
Domobranecký lístek evidenční - Hlášení u obce Josefa Knejpa 4.4.1916

Holohlavy
Zvýšení cen za potřeby válečných zajatců. 2.6.1917

Holohlavy
Lékařské prohlídky válečných zajatců 3.3.1917

Holohlavy

Seznam odvodem povinných, v roce 1902 narozených, kteří v obci mají právo domovské.
Václav Jirousek, *25.2.1902 místo narození Holohlavy, bydliště Holohlavy čp. 20, (další kolonky - není-li uvedeno jinak, vynechávám) svobodný, obecná škola, dělník, rodiče Václav a Marie roz. Nováková, otec dělník
Josef Jošt, *1.1.1902 Holohlavy, čp. 38, zámečník, Václav a Anna roz. Kábrová, otec dělník
František Pluhař, *4.6.1902 Holohlavy, čp. 30, zámečník, Bohuslav a Františka roz. Jirousková, otec dělník
Rudolf Zamiš, *17.4.1902 Holohlavy, Černožice čp. 11, dělník, Jan a Josefa roz. Čapková, otec dělník
Václav Kříž, *4.9.1902 Holohlavy, čp. 80, kovář, Václav a Františka roz. Kejzarova, otec čeledín
Václav Kříž, *11.7.1902 Nový Bydžov, Holohlavy čp. 81, čeledín, František a Marie roz. Hanušova, otec čeledín
- oba Křížové byli až do 16.2.1921 příslušní do Chudonic
Josef Špaček, *12.3.1902(je zde otazník) v Náchodě, čp. 81, kočí, Josef a Marie roz. Málková, otec kočí
- pro svůj věk všichni dole patří do jiného seznamu
Otakar Špaček, *1.1.1901 Náchod, čp. 80, kovářský pomocník, Josef a Marie roz. Málková, otec kočí, oba Špačkovi byli do 16.2.1921 příslušný do Librantice
Josef Němeček, *24.2.1901 Holohlavy, čp. 23, měšťanská škola, úředník, Václav a Emilie Zahálková, otec zedník
Karel Kamarád, *17.10.1900 Malá Skalice, čp. 56, obuvník, Josef a Anna roz. Sedláčková, otec dělník
František Jošt, *21.6.1900 Holohlavy, čp. 38, obuvník, František a Anna roz. Pírková, otec dělník
Jaroslav Řehák, 4.12.1900 Holohlavy, Josefov čp. 79, dělník, Jan a Aloisie roz. Černá, otec dělník

Seznam odvodem povinných , v roce 1903 narozených, kteří v obci mají právo domovské.
František Carda, *16.11.1903 Holohlavy, čp. 88, zedník, Josef a Marie roz. Vognarová, otec dělník, odvedem 28.3.1923 Alois Jambora, *17.5.1903 Smiřice, čp. 7, holičský pomocník, Václav a Anna roz. Šimkova, otec holičský, odvedem 28.3.1923 Josef Kopecký, 17.2.1903 Holohlavy, čp. 25, dělník, Josef a Marie roz. Pácaltova, otec dělník, odvedem 28.3.1923 František Lindr, *12.11.1903 Holohlavy, Rodov u p. Vojtěcha, dělník, František a Anna roz. Voženílkova, otec dělník Václav Řehák, *29.9.1903 Holohlavy, čp. 45, při rolnictví, Karel a Anna roz. Adamírová, odvedem 28.3.1923 Adolf Siegl, *19.10.1903 Buštěhrad okr. Kladno, čp. 3, studující 6. třída realek, Jan a Julie roz. Faradinalova, otec šafář, zemřel v roce 192(?)7 Václav Slezák, *17.4.1903 Holohlavy, čp. 50, pekařský pomocník, Karel a Marie roz. Hutlova, otec rolník, odvedem 28.3.1923

Seznam odvodem povinných roku 1904 narozených, které mají domovské právo v obci shora uvedené..
František Chlupatý, *1.7.1904 Holohlavy, čp. 47, měšťanská škola, zámečník, Karel a Marie roz. Zvěřinová, otec obuvník
Karel Jirousek, *25.9.1904, Černožice čp. 14, obuvnický pomocník, Matěj a Marie Brücknerova, otec dělník, odveden 25.5.
Josef Klouza, *28.11.1904 Besednice Č. Budějovice, Římov čp. 67, obuvnický pomocník, Josef a Josefa Vaňková
Oldřích Josef Kutík, *30.4.1904 Neštomice Ústí n.L., Vanov čp. 15, zřízenec dráhy, Josef a Venceslava Kostelecká, otec železniční zřízenec
František Macháček, *26.1.1904 Holohlavy, čp. 12, Ústí n. L., studující vyšší hospodářská škola, František a Františka Jakubská, otec rolník
Jaroslav Rohlena, *24.4.1904 Holohlavy, čp. 86, řeznický pomocník, Jan a Anna Malá, otec dělník
Josef Sehnoutka, *11.7.1904 Holohlavy, čp. 21, měšťanská a rolnická škola, syn rolníka, Václav a Anna roz. Srkalová, otec rolník
Josef Šrámek, *1.4. Holohlavy, Uhřínoves čp. 100 u Prahy (cukrovár) studující, Václav a Marie Hofmanova, otec zámečník

Holohlavy
Přehled vojáků a jejích umístění v roce 1926

Holohlavy
Jan Štěpán k cvičení v roce 1927 už nebude povolán.

Holohlavy
Vojenský průkaz střelce v záloze Jan Beňa (Benyo) *1883

Holohlavy
Druhá strana Vojenského průkazu nahoře.

Holohlavy
Propouštěcí list vojína v záloze Františka Macháčka *1867.

Holohlavy
Propouštěcí list vojína v záloze Jana Wachka *1865.

Holohlavy
Potvrzení o propuštění z činné služby pro desátníka Josefa Peřinu