+ vláda 1945 - 46

Vláda republiky Československé 6. listopadu 1945 do 2. července 1946.

Za neznámé noviny děkuji pí. Poláčkové

Zpět na hlavní stránkuvláda
vláda

Předseda vlády Zdeněk Fierlinger
Ministr průmyslu Bohumil Laušman
Ministr výživy Václav Majer
Náměstek předsedy vlády Ján Ursíny
Ministr financí Vavro Šrobár
Ministr vnitřního obchodu Ivan Pietor
Státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu Ján Lichner
Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald
Ministr vnitra Václav Nosek
Ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý
Ministr informací Václav Kopecký
Komunistická strana Slovenska Náměstek předsedy vlády Viliam Široký
Ministr zemědělství Július Ďuriš
Ministr ochrany práce a sociální péče Jozef Šoltész
Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí Vladimír Clementis
Náměstek předsedy vlády Jaroslav Stránský
Ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka
Ministr spravedlnosti Prokop Drtina
Náměstek předsedy vlády Jan Šrámek
Ministr pošt František Hála
Ministr zdravotnictví Adolf Procházka
Ministr zahraničních věcí Jan Masaryk
Ministr národní obrany Ludvík Svoboda
Ministr dopravy Antonín Hasal
Státní tajemník v ministerstvu národní obrany Mikuláš Ferjenčík

Zdroj: cs.wikipedia.org Druhá vláda Zdeňka Fierlingera, zvaná též Vláda Národní fronty existovala od 6. listopadu 1945 do 2. července 1946.