Smiřice - ocenění budovatelů města při oslavách výročí 700. let

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka

Zpět na hlavní stránku        Další akce oslav 700. letSmiřická kronika:
20.9.1975
   Tímto dnem vyvrcholily oslavy 700. výročí. Při dopoledním shromáždění občanů, za účasti četných hostí, předal zástupce KV KSČ, místopředseda Vč. KNV s. Josef Smola, společně s vedoucím tajemníkem OV KSČ RSDr, Vojtěchem Říhou, do rukou zástupců města vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“. Toto vyznamenání převzali z jejich rukou: předseda MěNV Jaroslav Peřina, předseda MěV KSČ Josef Koza a předseda MěV NF RSDr. František Jandera. Vyznamenání bylo uděleno presidentem republiky městu, za příkladnou politickou, organizační a budovatelskou práci pro rozvoj socialistické společnosti. Po tomto úvodním aktu převzali občané a organizace, které se mimořádně zasloužily o rozvoj města, diplomy, pamětní medaile, odznaky a upomínkové předměty, předané z rozhodnutí MěV KSČ, MěV NF a MěNV.

Vyznamenání občanům a organizacím
   Vyhodnocení a odměna byla provedena ve třech stupních, největší zásluhy byly odměněny čestným uznáním s pamětní medailí a odznakem „Budovatel města“.
   Druhý stupeň bylo předání pamětní medaile a odznak budovatele města, třetí stupeň odznak budovatele města.
   K těmto čestným odznakům byly předávány pamětní těžítka, kachle a publikace „Smiřice“.
Po bohaté a účelné diskusi byla dopolední část oslav ukončena.

Seznam oceněných je na konci stránky.


ocenění
Předseda Městského národního výboru Smiřice Jaroslav Peřina při projevu.

ocenění
Zleva stojí: Miroslav Tuzar, Eva Vítová, MUDr Jiří Ševčík, Miluše Rejhonová, Marie Rezková, Slavoj Lochman, Věra Kutilová
U stolu zleva: Stanislav Luňáček, František Černý, MVDr. Václav Vančák, Jaroslav Štefan, Václav Veber, Václav Lhotský, Václav Andrýs.

ocenění
Zleva stojí: Marie Rezková, Slavoj Lochman, Věra Kutilová, Václav Klimeš, Vítězslav Zákravský, Margita Syberová.

ocenění
MUDr. Jiří Ševčíck, smiřický zubař.

ocenění
Zleva Ladislav Suk, Jana Pácaltová, Marie Hájková, Václav Andrýs ml., ?, ?, ?, ?
U stolu zleva: Stanislav Luňáček, František Černý, MVDr. Václav Vančák, Jaroslav Štefan, Václav Veber, Václav Lhotský.

ocenění
Zleva: Josef Vojkůvka, Ladislav Suk, Jana Pácaltová a Marie Hájková - všichni z Holohlav.

ocenění
Zleva: ?, Otokar Ježek, Václav Marel, Ludmila Prostředníková,

ocenění

ocenění
Zleva: ?, Vladimír Zemek, Jan Stuchlík, Václav Veber, Jan Vašíček

ocenění

ocenění
Ocenění předává Jaroslav Peřina a Josef Koza, předseda KSČ Smiřice a Eva Kloučková. Vpravo stojí Vladimír Zemek.

ocenění
Soňa Pácaltová nalévá víno.

ocenění

ocenění

ocenění

ocenění ocenění
Eva Vítová a Věra Kutilová.

ocenění

--------------------------

plaketa

Pamětní medaile, podle návrhu prof. Pavla Ježka ak. sochaře, byla vydána k oslavě 700 let Smiřic. Na líci je znak města s heslem
„Za Smiřice a Holohlavy krásnější“ a na rubu tři brigádníci s motivem zámku a nápisem „Budovatel města“
Foto z aukce, prodávající doplňuje: váha - 70 g, průměr 5 cm obecný kov.

--------------------------

Čestným uznáním byla odměněna práce těchto organizací a občanů:

Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky, závod Smiřice
Velkovýkrmny – závod 03 – Smiřice
Východočeské cukrovary – závod Smiřice
Východočeské konzervárny a lihovary – závod Smiřice
Český červený kříž – Smiřice
Český svaz chovatelů – Holohlavy
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů – Holohlavy
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů – Smiřice
Český svaz požární ochrany - Holohlavy
Český svaz požární ochrany – Smiřice
Český svaz rybářů – Smiřice
Český svaz žen – Holohlavy
Loutková scéna ZKV – Smiřice
Myslivecké sdružení „Labská rovina“ - Smiřice
Myslivecké sdružení „Libeňské údolí“ - Holohlavy
Pomocná stráž VB – Smiřice
Sdružení rodičů a přátel školy - Smiřice
Socialistický svaz mládeže – Smiřice
Tělovýchovná jednota Sokol - Smiřice
Základní organizace Svazarm – Smiřice
Adamíra František
Bezvoda František
Černý Ladislav
Dr. Jandera František
Jošt Václav
Koza Josef
Kutil Josef
Luňáčková Milada
Marek Zdeněk
Martínek Václav
Novák Karel
Novotný Jaroslav
Peřina Jaroslav
Řehák Josef
Zahálka Petr
Zilvar Josef


Medaili a odznak „Budovatel města“ obdrželi:

Absolon Václav
Adámek Jindřich
Andrýs Václav st.
Andrýs Václav ml.
Balák Bohuslav
Bezvodová Kateřina
Bouz Stanislava
Brož Gustav
Bureš Jiří
Burešová Zdena
Čermák Josef
Černý František
Ing. Dostál Vladimír
Groh Ladislav
Grygera Richard
Ing. Hájek Vladimír
Hajek Jiří
Hájková Marie
Havelková Bohunka
Havlíček Karel
Heřman Jiří
Holeček Josef
Hynková Marie
Chlupatá Antonie
Jágr Jaroslav
Ježek Otokar
prof. Ježek Pavel
red. Jirásek Vladimír
Klimeš Václav
Kloučková Eva
Dr. Kořán Ivo Csc
Koudelka Miloslav
Koza Václav
Kratěna Karel
Kratochvíl Josef
Krejčí Petr
Krtička Stanislav
Křeček Václav
Křečková Blanka
Kudrová Eliška
Kupka Jaromír
Ing. Kupka Lubomír
Kutil Karel
Kutilová Věra
Lhotský Václav
Liška Josef
Litomiský Jaroslav
Lochman Slavoj
Lukášek Josef
Luňáček Stanislav
Mach Ladislav
Malý František
Marek Josef (M.Š)
Marek Josef
Marel Václav
Matouš Josef
Matyáš Josef
Muzikant Svatopluk
Nepokoj František
Nosková Jindřiška
Opletal Vladislav
Pácaltová Jana
Pácaltová Soňa
Polák František
Pokorný Josef
Prostředníková Ludmila
Ing. Rejhon Václav
Rejhonová Miluše
Rejzek Martin
Rezková Jaroslava
Rohlena Josef
Rol Jiří
Řízek Jiří
Skákal Emanuel
mjr. Stránský Vladislav
Stuchlík Jan
Suchý Jiří
Suk Ladislav
Ing. Svatoň Jiří
Svatoň Josef
Svoboda František
Syberová Margita
MUDr. Ševčík Jiří
Špryňar Jiří
Špryňarová Marie
Štefan Jaroslav
Štefen Luboš
Štěpán Václav
Štréglová Marie
Tuzar Miroslav
MVDr. Vančák Václav
Vašíček Jan
Veber Václav
Veverka Jaroslav
Vít Adolf
Vít Jaroslav
Vít Jaroslav – Holohlavy
Vít Josef
Vítová Eva
Vojkůvka Josef
Volák Miroslav
Zahálka Jiří
Zákravský Vítězslav
Zemek Vladimír
Žilka Miroslav


Odznakem „Budovatel města“ byli ohodnoceni:

Baboráková Jarmila
Bartoňová Miroslava
Brentner Josef
Burešová Drahomíra
Čermáková Věra
Fikar Jan
Finková Miroslav
nstr. Fišera Milan
Hájek Josef
Hájková Dana
Hanousef Josef
Horák Hugo
Ing. Janatová Marie
Jaška Milan
MVDr. Kašpar Josef
Koubová Hana
por. Kosina Jan
Koza Josef
Kozová Stanislava
Krtičková Marta
Kuchta Jiří
Lukášek Bohumil
Malá Miroslava
Matějková Anna
Mazáková Jiřina
Novák Ivo
Novák Karel
Papež Ladislav
Povolná Marie
Preclík Josef
Rousek Přemysl
Roušavá Anna
Řízek Vladimír
Sokolovský Stanislav
Sokolovská Zdeňka
Stránská Milada
Syrová Hana
Ševčíková Libuše
Tarantíková Magda
Vágner Antonín
Vaňkátová Jaroslava
Ing. Vítek Jaroslav
Vokřálová Ludmila
Ing. Wahle Stanislav
Zákravská Božena


--------------------------

Smiřice Smiřice
Detail z fotografie ukazuje perník darovaný hostům při oslavách 700 let Smiřic.
Skleněné těžítko s erbem a nápisem Smiřice existuje i v růžové barvě. Foto M. Volák.
Těžítko je výrobek Jabloneckých skláren v Novém Bydžově

kachle
700 let Smiřic oznamuje nápis na ozdobné kachli.Od M. Voláka.
Kachle je výrobek závodu Keramo v Třebechovicích.