Smiřice - ocenění budovatelů města

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka
Ocenění budovatelů města, při oslavách výročí 700. let v roce 1975, bylo uskutečněno v sále Dvorany.
Tato neznámá akce původně připisovaná k výročí se konala v místnosti na Městském úřadě ve Smiřicích.

Zpět na hlavní stránkuocenění
Předseda Městského národního výboru Smiřice Jaroslav Peřina při projevu.

ocenění
Zleva stojí: Miroslav Tuzar, Eva Vítová, MUDr Jiří Ševčík, Miluše Rejhonová, Marie Rezková, Slavoj Lochman, Věra Kutilová
U stolu zleva: Stanislav Luňáček, František Černý, MVDr. Václav Vančák, Jaroslav Štefan, Václav Veber, Václav Lhotský, Václav Andrýs.

ocenění
Zleva stojí: Marie Rezková, Slavoj Lochman, Věra Kutilová, Václav Klimeš, Vítězslav Zákravský, Margita Syberová.

ocenění
MUDr. Jiří Ševčík, smiřický zubař.

ocenění
Zleva Ladislav Suk, Jana Pácaltová, Marie Hájková, Václav Andrýs ml., ?, ?, ?, ?
U stolu zleva: Stanislav Luňáček, František Černý, MVDr. Václav Vančák, Jaroslav Štefan, Václav Veber, Václav Lhotský.

ocenění
Zleva: Josef Vojkůvka, Ladislav Suk, Jana Pácaltová a Marie Hájková - všichni z Holohlav.

ocenění
Zleva: ?, Otokar Ježek, Václav Marel, Ludmila Prostředníková,

ocenění

ocenění
Zleva: ?, Vladimír Zemek, Jan Stuchlík, Václav Vebr, Jan Vašíček

ocenění

ocenění
Ocenění předává Jaroslav Peřina a Josef Koza, předseda KSČ Smiřice a Eva Kloučková. Vpravo stojí Vladimír Zemek.

ocenění
Soňa Pácaltová nalévá víno.

ocenění

ocenění

ocenění

ocenění ocenění
Eva Vítová a Věra Kutilová.

ocenění