Holohlavy - dětský den 1962

Fotografie jsou oskenované u negativů. Děkuji za ně pí. Poláčkové, fotil p. Joneš.

Zpět na hlavní stránku


dětský den

dětský den
Průvod přichází kaštany cestou od rybníka k holohlavskému hřbitovu.

dětský den
U fary.

dětský den
Průvod v dnešní Dlouhé ulici.

dětský den

dětský den

dětský den

dětský den

dětský den
Oldřich Juriček, předseda MNV Holohlavy stojí u mikrofonu, vzadu zleva: ?, ?, Václav Andrýs, Jaroslav Štefan (?), ?, Martínek a ?.
Kliknutím se fotografie zvětší

dětský den

dětský den

dětský den

dětský den

dětský den

dětský den
Učitel holohlavské školy Ladislav Cölba, se zlomenou rukou stojí u mikrofonu.
Knížku předává Ladislav Žižka, předseda kulturní a školské komise.

dětský den