Smiřice - koncerty Hany Juričkové v zámecké kapli

Koncerty se pořádají každoročně i po roce 2015 (mimo covid)

Zpět na hlavní stránku


2015

Vzpomínkový koncert Hany Juričkové
7:3.2015 se v kapli uskutečníl již třetí koncert Hany Juričkové a opět bylo plno.
Text a foto Vladimír Sladký.

Hana Juričková
Na varhany doprovázel profesor Václav Uhlíř.

Hana Juričková
Na tomto koncertě vystupoval jako host dívčí pěvecký sbor Kantiléna Hradec Králové,
sbormistr Martin Profous, klavírní doprovod Lucie Munzarová..

Hana Juričková Hana Juričková
Květiny předává Marcela Joštová2014

Druhý koncert se konal 15.3.2014 a výtěžek byl věnován na rozvoj kultury ve Smiřicích. Název koncertu byl ,,Radost z hudby".
Zpěv: Hana Juričková, varhany: Václav Uhlíř, host: pěvecké sdružení Cantus Jaroměř.
Text a foto Vladimír Sladký.

Hana Juričková Václav Uhlíř
Hana Juričková a Václav Uhlíř

Hana Juričková Václav Uhlíř
Hana Juričková a Václav Uhlíř

Cantus Jaroměř
Pěvecké sdružení Cantus Jaroměř

Hana Juričková

Hana Juričková

Hana Juričková2013

První koncert ,,Splněný sen" se konal při příležitosti oslavy životního jubilea v sobotu 16.3.2013 ve 14 hodin.
Zpěv Hana Juričková, varhany Václav Uhlíř.
Výtěžek ze vstupného bude použit na opravu šternberské hvězdy na hlavním oltáři. Foto Vladimír Sladký.

Hana Juričková Václav Uhlíř
Hana Juričková a Václav Uhlíř

Hana Juričková a Václav Uhlíř
Hana Juričková zpívá ve sboru Smetana Hradec Králové. Foto je --- na této stránce ----

Václav Uhlíř diváci
Zámecká kaple byla zaplněná do posledního místa.

Hana Juričková

Hana Juričková
Hana Juričková zpívá i jinde. Můžeme ji slyšet v kostele Církve českoskoslovenské,
nebo například i při vítání občánků ve Smiřicích.

Hana Juričková
Poděkování květinami.