Holohlavy - dětský karneval 26.11.2022

Za fotografie a informace děkuji paní Ivetě Hrochové

Zpět na hlavní stránkukarneval
Přišlo 40 dětí a 30 dospělých. Karneval doprovodil DJ Ferbas. Maminky si vzaly na starost program, soutěže pro děti i občerstvení.

karneval karneval

karneval karneval

karneval

karneval